Menu główne

Program Rozwoju Kultury "Koszalin 2018/2028"

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z pierwszym w historii Koszalina Programem Rozwoju Kultury.

Prace nad Programem Rozwoju Kultury rozpoczęły się w październiku 2015 roku. Prezentowany dokument to efekt wspólnej pracy Zespołu ds. opracowania Programu Rozwoju Kultury, w skład którego weszli przedstawiciele komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego, miejskich jednostek organizacyjnych, Rady Miejskiej oraz przedstawiciele ciał opiniodawczo-doradczych, z ekspertami zewnętrznymi z Fundacji Res Publica z Warszawy. Podczas tworzenia Programu wykorzystano wnioski z Raportu DNA Miasta: Polityka Kulturalna Koszalin 2016 i Koszalińskiego Kongresu Kultury oraz wyniki badań socjologicznych, przeprowadzonych w środowisku artystycznym i wśród mieszkańców Koszalina.

Oficjalnie dokument wszedł w życie 22 czerwca 2017 roku Uchwałą Nr XXXII/457/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie.

Poniżej prezentujemy Program wraz załącznikami  i życzymy miłej lektury.

 

Alert

Bezpieczne wakacje w Koszalinie - czas na lato pełne atrakcji! Harmonogram wydarzeń dostępny jest tutaj.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku