Menu główne

Moduł IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

PEFRON

Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie ma przyjemność poinformować, że po raz kolejny został Beneficjentem programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W 2021 roku DPS otrzymał pomoc w formie finansowania w kwocie w wysokości 87 898,11 złotych. Celem programu jest zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym na skutek działania żywiołu lub wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także objęcie wsparciem samorządów powiatowych, które w wyniku sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi uruchomiły dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych. Pomoc finansowa udzielana jest ze środków PFRON, bez wymaganego wkładu własnego. DPS w związku z utrzymującym się stanem epidemii w celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji, przeciwdziałania, zapobiegania i zwalczania COVID-19 na terenie Domu, dzięki otrzymanym środkom będzie mógł zakupić środki ochrony indywidualnej, m.in. rękawiczki nitrylowe, maseczki chirurgiczne, fartuchy medyczne ochronne, lampy bakteriobójcze, oczyszczacze powietrza, dozowniki do dezynfekcji i inne oraz materiały eksploatacyjne do zakupionego sprzętu.
W 2020 roku DPS „Zielony Taras” w Koszalinie skorzystał ze wsparcia PFRON w postaci refundacji w wysokości 44 710,40 zł, na pokrycie części wydatków poniesionych w związku z uruchomieniem dodatkowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych na skutek wystąpienia epidemii koronawirusa. Zakupiono wtedy m.in. środki ochrony osobistej, środki do dezynfekcji, lampy bakteriobójcze czy oczyszczacze powietrza. Maksymalna wysokość pomocy finansowej udzielonej ze środków PFRON w ramach Modułu IV wynosiła 50% poniesionych przez Wnioskodawcę kosztów, z tym że nie więcej niż do wysokości 100 000,00 zł.

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku