Menu główne

.

Uchwałą Nr XLV/627/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 maja 2018 roku został przyjęty Program ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Koszalina na lata 2018-2022. Program jest dokumentem strategicznym określającym kierunki działań Miasta Koszalina w zakresie ograniczenia występowania zagrożeń dla zdrowia psychicznego lokalnej społeczności oraz poprawę jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi, jak również ich bliskiego otoczenia.

Poniżej umieszczony jest Program oraz sprawozdania z realizacji Programu


Program ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Koszalina na lata 2018-2022

Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Koszalina na lata 2018-2022, za rok 2018

Tabele do wypełnienia przez Realizatorów Programu do sprawozdania za 2019 rok

Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Koszalina na lata 2018-2022, za rok 2019

Tabele do wypełnienia przez Realizatorów Programu do sprawozdania za 2020 rok

Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Koszalina na lata 2018-2022, za 2020 rok

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku