Menu główne

Preferencje i zwolnienia podatkowe

NA TERENIE PODSTREFY "KOSZALIN" SSSE  można uzyskac zwolnienie od  podatku dochodowego


Przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie Podstrefy „Koszalin” na podstawie zezwolenia lub decyzji o wsparciu przysługuje zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu poniesionych wydatków inwestycyjnych (m.in. nakłady finansowe na budowę zakładu) lub tworzonych nowych miejsc pracy.

Poniżej ustalone wartości maksymalnej intensywności pomocy regionalnej dla przedsiębiorców, tj.:

  • 35% dla dużego przedsiębiorcy (zatrudniającego ponad 250 osób);
  • 45% dla średniego (zatrudniającego do 250 osób);
  • 55% dla małego przedsiębiorcy (do 50 pracowników) i mikroprzedsiębiorcy  (zatrudniającego do 10 osób).

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku