Menu główne

Region Dobrego Wsparcia

Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie otrzymał po raz kolejny wsparcie w postaci środków ochrony osobistej od Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.Środki zostały przekazane w ramach realizowanego projektu „Region Dobrego Wsparcia", dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa: 7 Włączenie społeczne, Nazwa Działania: 7.6. Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

Pakiet środków obejmuje:

 • kombinezony ochronne jednorazowe,
 • rękawice jednorazowe,
 • fartuchy ochronne jednorazowe,
 • czepki i ochraniacze na obuwie,
 • maseczki jednorazowe,
 • płyny do dezynfekcji,
 • pościel jednorazowa.

Otrzymane środki ochrony osobistej stanowią bardzo duże wsparcie usług społecznych w walce z COVID-19 oraz przyczynią się do zapewnienia rekomendowanych środków ochrony i bezpieczeństwa naszym podopiecznym oraz personelowi w tym trudnym dla wszystkich czasie pandemii.

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Miasto Koszalin została Partnerem Projektu pn. „Region Dobrego Wsparcia”. W ramach Projektu Gmina Miasto Koszalin pozyskała pakiet środków i materiałów ochronnych na wsparcie usług społecznych w walce z COVID 19. Rzeczy te trafiły do Domu Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie oraz Centrum Usług Społecznych w Koszalinie.Pakiet środków/materiałów ochronnych dla Gminy obejmuje:

 • Bluzy medyczne – 234 sztuki
 • Maski niemedyczne – 1.700 sztuk
 • Rękawiczki nitrylowe – 4.000 sztuk
 • Rękawiczki lateksowe – 10.000 sztuk
 • Półprzyłbice – 200 sztuk
 • Automatyczne dozowniki do rąk – 8 sztuk
 • Płyn do dezynfekcji rąk – 1.000 litrów
 • Płyn do dezynfekcji powierzchni - 1.000 litrów

Projekt pn. „Region Dobrego Wsparcia” realizowany jest przez Województwo Zachodniopomorskie
w partnerstwie z Fundacją Nauka dla Środowiska, Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, w okresie 01.04.2020 roku – 31.03.2023 roku na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Więcej o Projekcie na stronie:
http://www.rops.wzp.pl/rehabilitacja-osob-niepelnosprawnych/region-dobrego-wsparcia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Priorytet VII Włączenie społeczne, Działanie 7.6. Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym

Alert

Bezpieczne wakacje w Koszalinie - czas na lato pełne atrakcji! Harmonogram wydarzeń dostępny jest tutaj.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku