Menu główne

PROJEKT "ROZWÓJ USŁUG OPIEKUŃCZYCH W GMINIE MIASTO KOSZALIN"


       


PROJEKT "Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasto Koszalin"

Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie od 2018 roku realizuje projekt „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasto Koszalin” w ramach Działania 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym” Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020. Projekt został pozytywnie oceniony przez Komisję Oceny Projektu i został wybrany do dofinansowania. Na realizację projektu została przyznana kwota dofinansowania wynosząca 726 815,32 złotych. Projekt realizowany będzie w latach 2018 – 2020. Od stycznia 2021 roku projekt będzie realizowany w trwałości na okres 3 lat (do 2023 roku).

Celem głównym realizacji projektu jest zabezpieczenie prawidłowych, zgodnych
z obowiązującymi przepisami świadczeń usług opiekuńczych na rzecz osób starszych, samotnych, chorych i niepełnosprawnych na terenie Gminy Miasta Koszalin. Wsparcie
w projekcie skierowane jest do osób niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego i które ukończyły 50 rok życia. Z projektu skorzysta
15 osób w ramach usług opiekuńczych oraz 45 opiekunów faktycznych. Aktualnie usługami opiekuńczymi w ramach projektu objętych jest 13 osób, dlatego też poszukujemy 2 kandydatów, którzy spełniają powyższe warunki.

W ramach projektu uczestnicy mają zapewnione kompleksowe wsparcie opiekuńcze. Zakres usług obejmuje czynności pielęgnacyjne, gospodarcze, pomoc w kontakcie
z pracownikami służby zdrowia, pomoc przy załatwianiu spraw urzędowych oraz podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań. Uczestnicy objęci są także poradnictwem
w zakresie pomocy prawnej i psychologicznej.

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku