Menu główne

RAZEM dla DPS

 Trzydzieści pięć zachodniopomorskich Domów Pomocy Społecznej, w tym Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie, skorzysta z projektu grantowego „RAZEM dla DPS” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

14 sierpnia 2020 r. umowę o udzielenie grantu w ramach projektu podpisali Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj oraz Prezydent Miasta Koszalina Piotr Jedliński. Spotkanie odbyło się w siedzibie DPS. Wśród zaproszonych gości byli również Dyrektor ROPS Dorota Rybarska-Jarosz oraz Skarbnik Miasta Katarzyna Macko. Na początku listopada ROPS ogłosił ponowny nabór na wnioski o udzielenie wsparcia finansowego w ramach projektu RAZEM dla DPS". 24 listopada 2020r. Pani Dyrektor DPS Grażyna Sienkiewicz podpisała umowę o udzielenie grantu.

Zadaniem projektu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia pensjonariuszy DPS, poprzez ograniczenie skutków COVID-19. Działania projektowe obejmować będą personel zapewniający usługi bytowe, opiekuńcze oraz personel gospodarczy i obsługę.

Udzielane przez ROPS wsparcie obejmuje trzy główne elementy: dodatki do wynagrodzeń dla pracowników DPS, pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem noclegów dla pracowników DPS poza miejscem zamieszkania (według potrzeb) oraz pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tymczasowych miejsc na kwarantannę dla pensjonariuszy i pracowników DPS (według potrzeb). Na wysokość grantu ma wpływ liczba mieszkańców oraz pracowników jednostki. DPS „Zielony Taras” w Koszalinie otrzymał łącznie grant w wysokości 482 125,00 zł.

Projekt „RAZEM dla DPS” realizowany jest dzięki środkom Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (84,28%) oraz budżetu państwa (15,72 %). ROPS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego odpowiada za organizację, przeprowadzenie i rozliczenie konkursu grantowego.

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku