Menu główne

Projekty ZIT KKBOF

Gmina Będzino
Miasto Białogard
Gmina Białogard
Gmina Biesiekierz
Gmina Bobolice
Gmina Dygowo
Gmina Gościno
Gmina Karlino
Gmina Kołobrzeg
Miasto Kołobrzeg
Miasto Gmina Koszalin
Gmina Manowo
Gmina Mielno
Gmina Polanów
Gmina Sianów
Gmina Siemyśl
Gmina Świeszyno
Gmina Tychowo
Gmina Ustronie Morskie
 • Budowa drogi dla rowerów na terenie Gminy Białogard

  16.12.2019
  W ramach inwestycji powstanie droga rowerowa po nasypie kolejowym, która połączy miejscowości: Białogard, Łęczno, Kamosowa i Nasutowo o łącznej długości 7,291 km. Droga rowerowa jest przedłużeniem drogi rowerowej realizowanej przez Miasto Bialogard prowadzącej do Dworca PKP w Białogardzie, strefy przemysłowej, szkół i zakładów pracy. 
 • Aktywne i wykwalifikowane pielęgniarki z obszaru Koszalińsko-Kołobrzeskiego-Białogardzkiego

  08.11.2018
  Nazwa Beneficjenta:INTERRETE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Opis:Projekt zakłada realizację działań nakierowanych na zdobycie/uzupeł./podniesienie kwal.osób dorosłych. Wsparciem w Proj.zostanie objętych 120osób(118K i2M)z terenu woj.zach-pom.(gmin KKBOF wskazane w pkt.A.4)Projekt jest zgodny z celem strategicznym 3–Edukacja i wychowanie, dostosowanie do współczesnych wymogów...
 • Czas na ZAWODOWCA

  08.11.2018
  Celem projektu jest podniesienie do 30 września 2020 roku jakości kształcenia w 18 zawodach prowadzonych przez 8 szkół zawodowych z Koszalina, poprzez jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy, doskonalenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego, organizację dodatkowych form kształcenia wykraczających poza program nauczania dla uczniów i słuchaczy, doposażenie...
 • Lepszy zawód = lepsze jutro

  08.11.2018
  Nazwa Beneficjenta:FUNDACJA ROZWOJU I WSPARCIA "FRIW" Opis:Projekt „Lepszy zawód=lepsze jutro” skierowany został do 20 osób bezrobotnych, biernych zawodowo i pracujących, zamieszkujących na terenie powiatu białogardzkiego, zdeterminowanych i chcących z własnej inicjatywy podnieść swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Projekt zrealizowany zostanie w ramach partnerstwa zewnątrz sektorowego...
 • Rozwój branży zdrowotnej w powiecie kołobrzeskim

  08.11.2018
  Nazwa Beneficjenta:GRAŻYNA MISIAK USŁUGI EDUKACYJNE Opis:Projekt „Rozwój branży zdrowotnej w powiecie kołobrzeskim” to kompleksowy model wsparcia skierowany do 30 osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, realizowany zgodnie ze Strategią ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego. Projekt zrealizowany zostanie w terminie 01.08.2017...
 • AKADEMIA IT - wzrost efektywności kształcenia zawodowego na obszarze KKBOF

  08.11.2018
  Nazwa Beneficjenta:Fundacja IT Opis:Celem proj. jest podniesienie kompetencji i uzyskanie kwalifikacji kluczowych w zakresie zawodu Administrator Systemów Komputerowych (60 os.) i Grafik Komputerowy (60os.) wśród 120 osób powyżej 18 roku życia  zamieszkujących lub/i pracujących lub/i uczących się w rozumieniu Kodeksu Cywilnego obszar Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego...

Strony

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku