Menu główne

Zastępcy Prezydenta Miasta

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Beata Górecka – Zastępca Prezydenta do spraw Rozwoju Miasta

Beata Górecka ukończyła historię i współczesne stosunki międzynarodowe na Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania finansami i programów strukturalnych UE na Politechnice Koszalińskiej, studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami zgodnie z metodyką Project Management Institute (PMI) na Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni oraz studia podyplomowe Akademia Innowacji na Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu – Akademii Nauk Stosowanych w Szczecinie.

Posiada certyfikat zarządzania projektami PRINCE 2. W latach 2008 – 2017 zatrudniona w Urzędzie Miejskim w Koszalinie w Referacie Funduszy Wydziału Rozwoju
i Współpracy Terytorialnej, gdzie zdobyła bogate doświadczenie w pozyskiwaniu środków unijnych oraz w zarządzaniu projektami. Swoje doświadczenie zawodowe kontynuowała następnie w Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., gdzie zarządzała projektami skierowanymi do zachodniopomorskich przedsiębiorców polegającymi na wsparciu finansowym na podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kadry sektora MŚP poprzez realizację usług rozwojowych za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych. Członkini Wojewódzkiego Zespół Koordynacji do Wdrażania Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 w Województwie Zachodniopomorskim oraz Stowarzyszenia Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego
w Koszalinie.

Prywatnie:

Beata Górecka jest żoną i mamą 18-letniego Piotra. Lubi aktywnie spędzać wolny czas, dużo spaceruje i jeździ na rowerze. Lubi również podróże. Pasjonuje się psychologią, rozwojem osobistym i fizyką kwantową.

                                                                                                                                                                                                                                  

Sebastian Tałaj – Zastępca Prezydenta do spraw Społecznych

Sebastian Tałaj urodził się w 8 grudnia 1977 roku w Koszalinie. Jest rodowitym mieszkańcem Koszalina. Magister Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku (2001 r.), trener II klasy o specjalizacji koszykówki AWF Gdańsk (2001 r.), trener I klasy
o specjalizacji judo AWF Wrocław (2008 r.). Nauczyciel z 23-letnim stażem. W latach 1988-1995 zawodnik sekcji judo w klubie „Gwardia Koszalin” (medalista Mistrzostw Polski). Od roku 1996 do 2001 reprezentował barwy sekcji judo AZS AWF Gdańsk (medalista Mistrzostw Polski).

Od 1990 r. do 1992 r. zawodnik sekcji koszykarskiej w klubie AZS SZS Koszalin.

W latach 2001-2008 zatrudniony w Gimnazjum nr 11, a następnie od września 2006 r. nauczyciel w Zespole Szkół nr 11 (SP3). Nauczyciel w Zespole Szkół nr 1 w Koszalinie (2022-2024). Od roku 2010 wykładowca w PWSZ w Koszalinie. Od 2001r. do 2014 r. trener w klubie judo Samuraj Koszalin. W 2009 otrzymał stopień nauczyciela dyplomowanego. W latach 2002-2010 autor programów autorskich i modyfikacji programowych  zakresu judo i koszykówki dla klas IV-VI Szkoły Podstawowej i I-III klas Gimnazjum. Autor programu profilaktycznego „Judo dla każdego” objęty patronatem Prezydenta Miasta Koszalina (2009-2011). Organizator przeszło 200 imprez dla młodzieży m.in. „Bieg po zdrowie to tylko na Rokosowie”, „Igrzysk Gimnazjalnych Koszalin – Rio”, turniejów w PN, PS, PK.

Radny Rady Miasta Koszalina – VI, VII, VIII, IX kadencji. W latach 2012-2021 Przewodniczący Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki. Przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej w VIII kadencji.

Działalność polityczna:

Vice Przewodniczący koszalińskiej Platformy Obywatelskiej od 2021 roku.

Prywatnie:

Sebastian Tałaj jest mężem Anny i mają troje dzieci: Oskara, Weronikę i Wiktora.

Tomasz Bernacki – Zastępca Prezydenta do spraw Komunalnych

Tomasz Bernacki urodził się 9 listopada 1973 roku. Licencjat w zakresie Administracji Publicznej, Wydziału Administracyjno-Prawnego Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Koszalinie (1996-1999 r.) Magister Administracji Publicznej Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Koszalinie (1999-2001 r.). Studia podyplomowe
w zakresie Zarządzanie – Marketing – Logistyka w Spółkach Kapitałowych otrzymał na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego (2005-2006 r.), studia podyplomowe w zakresie Eksploatacji i Utrzymania Dróg na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej (2016-2017 r.).

Od 1995 r. do 2007 r.  Pracownik Polskich Linii Kolejowych w Koszalinie na stanowiskach: nastawniczy, dyżurny ruchu – Inżynieria Ruchu, radca w Dziale automatyki i Telekomunikacji PLK w Koszalinie, od 2008 do 2009 urzędnik Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na stanowisku starszy specjalista Wydziału Planowania i Rozwoju sieci Dróg, następnie na stanowisku z-ca naczelnika (2009-2010 r.). Od 2010 r. do 2011 r. urzędnik Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie na stanowisku z-ca dyrektora, w latach 2011 do 2015 urzędnik Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na stanowisku z-ca kierownika Wydziału Świadczeń Oddziału Regionalnego w Koszalinie. Od 2015 roku z-ca naczelnika Wydziału Planowania i Rozwoju sieci Dróg, Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Od 2018 roku na stanowisku Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich
w Koszalinie, Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Radny Rady Miasta Koszalina – V, VI, VII, i VIII kadencji.

W latach 2018-2024 Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej VIII kadencji.

Prywatnie:

Tomasz Bernacki jest żonaty i ma troje dzieci.

Alert

Bezpieczne wakacje w Koszalinie - czas na lato pełne atrakcji! Harmonogram wydarzeń dostępny jest tutaj.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku