Menu główne

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego i Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

 • Konsultacje społeczne Strategii rozwoju ponadlokalnego KKBOF i SUMP w Koszalinie, Kołobrzegu i Białogardzie

  25.10.2022
 • Konsultacje wyników warsztatów dotyczących Strategii Rozwoju Ponadlokalnego oraz SUMP dla KKBOF

  07.07.2022
  Zakończyliśmy cykl spotkań warsztatowych dotyczących Strategii rozwoju ponadlokalnego oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla KKBOF. W warsztatach uczestniczyło blisko 200 przedstawicieli urzędów, stowarzyszeń, przedsiębiorców, świata nauki i mieszkańców. Został wypracowany materiał obejmujący problemy, czynniki SWOT, cele strategiczne, kierunki działań oraz wiązki projektów.Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami i zgłaszania sugestii i uwag w terminie do 12 lipca br. na adres: srp@um.koszalin.pl
 • Rozwój zrównoważonego transportu - ekologiczne i sprawne rozwiązania dla miast KKBOF

  27.05.2022
  Zrównoważona mobilność miejska to odpowiedź na główne wyzwania w rozwoju miast Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego. Budowanie konkurencyjnej gospodarki przy zachowaniu, a nawet podwyższaniu, jakości życia mieszkańców, harmonijne łączenie różnych środków transportu, uzupełnianie infrastruktury w celu bezpiecznego i wygodnego przemieszczania się pieszo, rowerem, komunikacją miejską, a także pociągiem - o tym jak to zrobić aby działało rozmawiali samorządowcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele nauki i organizacji pozarządowych podczas warsztatów fokusowych, które odbyły się w siedmiu miastach KKBOF: Koszalinie, Kołobrzegu, Białogardzie, Karlinie, Sianowie, Mielnie i Polanowie.Wnioski z dyskusji zostaną podsumowane w Planie Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, któy jest opracowywany w ramach Strategii Rozwoju Ponadlokalnego KKBOF 2021-2030.[mg_picker:8838]
 • Trwają warsztaty merytoryczne nad Strategią Rozwoju Ponadlokalnego.

  23.05.2022
  Ponad 160 uczestników - przedsiębiorcy, działacze społeczni, pracownicy samorządowi a także mieszkańcy wzięło udział w warsztatach diagnostyczno-projektowych i dyskusji jak powinien wyglądać rozwój Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego w zakresie stanu dróg, obiektów publicznych, działalności społecznej i gospodarczej. W sumie, przez ponad 12 godzin warsztatów w Koszalinie, Kołobrzegu i Białogardzie wspólnie wyznaczono kierunki działań i przedsięwzięcia konieczne do realizacji.Efekty prac zostaną ujęte w Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Fukcjonalnego, która będzie gotowa w I kwartale 2023 r. Strategia Rozwoju Ponadlokalnego KKBOF pozwoli na wykorzystanie środków unijnych dostępnych w perspektywie finansowej 2021-2027 przez 23 samorządy zrzeszone w ramach KKBOF, tj. Gmin: Będzino, Białogard, Miasto Białogard, Biesiekierz, Bobolice, Dygowo, Gościno, Karlino, Kołobrzeg, Miasto Kołobrzeg, Miasto Koszalin, Manowo, Mielno, Polanów, Rymań, Sianów, Siemyśl, Świeszyno, Tychowo, Ustronie Morskie oraz Powiatów: Białogardzki, Kołobrzeski, Koszaliński.Ostatnie z cyklu spotkanie odbędzie się 30 czerwca br. w sali konferencyjnej Hali widowiskowo-sportowej w Koszalinie. Warszaty trwają od godz. 10.00 do 14..00.Zapraszamy do udziału.[mg_picker:8825]
 • Wspólnie rozwijajmy nasz region - weź udział w warsztatach

  05.05.2022
  Rozpoczęliśmy cykl warsztatów nad opracowaniem Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla KKBOF. Serdecznie zapraszamy na najbliższe warsztaty, które odbędą się w Kołobrzegu w sali konferencyjnej Urzędu Miasta; ul. Ratuszowa 13 w dniu 19.05.2022.Kolejne spotkania odbędą się w Białogardzie w Centrum Kultury; ul. 1 Maja 15 w terminie 20.05.2022  i w Koszalinie w sali konferencyjnej na terenie Hali widowiskowo-sportowej ; ul. Śniadeckich 4 w dniu 30.06.2022.Każde ze spotkań odbywa się w godzinach 10.00 - 14.00Podczas warsztatów będziemy rozmawiać o problemach i uwarunkowaniach rozwoju obszaru Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego. Wypracujemy wspólnie kierunki  działań i przedsięwzięcia konieczne do realizacji na naszym obszarze.Chęć udziału w warsztatach mogą Państwo zgłaszać pod adresem kkbof@respublic.pl lub pod numerem telefonu 781 068 570. Należy również wypełnić poniższy formularz:https://respublic.limesurvey.net/234124?lang=plWśród uczestników warsztatów rozlosujemy upominki.W lutym b.r. została podpisana umowa na opracowanie strategii rozwoju ponadlokalnego obszaru funkcjonalnego. Dokument ten będzie określał plany rozwoju w sferze: społecznej, gospodarczej, przestrzennej, infrastrukturalnej i środowiskowej. Przedmiotem prac będzie także plan rozwoju mobilności - warsztat w zakresie transportu: zbiorowego, kolejowego, indywidualnego, towarowego, rowerowego oraz ruchu pieszego.W ramach prac nad dokumentami mieszkańcy obszaru będą mogli wziąć udział w...
 • Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu dot. mobilności miejskiej

  27.04.2022
  Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu dot. mobilności miejskiej. Rozwój nowoczesnych miast, podwyższanie jakości życia mieszkańców przy równoczesnej dbałości o jakość środowiska to główne cele racjonalnego podróżowania po mieście czyli zrównoważonej mobilności miejskiej.Jak poukładać infrastrukturę aby mieszkańcy chętniej wybierali autobus czy rower zamiast samochodu w przemieszczaniu się po mieście?Możesz pomóc w odpowiedzi na to pytanie - Weź udział w badaniu dotyczącym mobilności w Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkim Obszarze Funkcjonalnym (KKBOF). Informacje uzyskane w badaniu zostaną wykorzystane przy opracowaniu dokumentu pt. Strategia rozwoju ponadlokalnego dla KKBOF na lata 2021-2030 wraz z Planem zrównoważonej mobilności miejskiej dla KKBOF na lata 2021-2030.Ankietę wypełnisz, klikając w link:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLWxSO5gbMUZgOIuaKLwtG4CJbmSZkkSbSOSl8CyTanFYDeA/viewform?usp=sf_linkBadanie potrwa w dniach 21 kwietnia 16 maja 2022 r. Zapraszamy!

Strony

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku