Menu główne

Nagrody za osiągnięcia sportowe

INFORMACJA

Zmiana Uchwały Nr XLIX/702/2014 w sprawie ustanawiania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia sportowe.

Urząd Miejski w Koszalinie informuje, że została podjęta Uchwała Nr XLIX/702/2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 30 października 2014 roku w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.

W związku powyższym prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM oraz załącznikami niniejszej uchwały dla osób uprawnionych do składania wniosków za wyniki sportowe i osiągniecia w działalności sportowej. 

Informujemy, że kluby sportowe i stowarzyszenia sportowe składają wnioski stypendialne na kancelarię podawczą 
Urzędu Miejskiego w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 6-7. 


Zgodnie z Uchwałą wnioski o przyznanie nagród lub wyróżnień składa się w roku kalendarzowym, w którym wysoki wynik sportowy został uzyskany, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia danego roku.


Załączniki do pobrania:

1. Zasady i tryb ustanawania nagród i wyróznień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej - 30.10.2014r.


2. Zmiana zasad uchwały w sparwie zasad ustanawiania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej - 30.08.2018r.


3. Zał. Nr 1 do Regulaminu - Wniosek o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta - Zawodnik


4. Zał. Nr 2 do Regulaminu - Wniosek o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta - Trener, Instruktor, Animator, Działacz Sportu


5. UM Koszalin_Nagroda_Klauzula informacyjna RODO - nagroda dla zawodnika, trenera, instruktora, działacza sportu - (Obowiazkowo do zapoznania)

Nagrody w sporcie Prezydenta Miasta Koszalina za 2020 rok

Wydział Kultury i Spraw Społecznych informuje, że 1 marca o br. Pan Piotr Jedliński - Prezydent Miasta Koszalina zaakceptował protokół Komisji ds. nagród sportowych za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej w 2020 roku, która pracowała w składzie:

1. Sebastian Tałaj  – Przewodniczący Komisji, Radny

2. Izabela Wesołowska  – Radna Rady Miejskiej                          

3. Cezary Banasiak      -  Członek Rady Sportu                            

4. Andrzej Pawłowski -  Członek Rady Sportu                    

5. Jerzy Krauze – Główny Specjalista ds. Sportu UM    

Komisja ds. nagród sportowych Prezydenta Miasta Koszalina w związku z trwającą pandemią COVID –19 rozpatrywała wnioski w drodze wymiany korespondencji email oraz jednego finalnego podsumowującego spotkania z Przewodniczącym Komisji Nagród – Sebastianem Tałajem oraz członkami Komisji – Izabelą Wesołowską i Jerzym Krauze, które odbyło się w Urzędzie Miejskim.

Komisja rozpatrzyła 68 wniosków, gdzie łączna pula nagród, zgodnie z planem budżetu Miasta na 2021 rok na to zadanie wynosiła 60 000 złotych.
Wnioski były oceniane w ramach pięciu kategorii tj.:
zawodnik, zawodnik niepełnosprawny, trener i działacz sportu.

Komisja przedstawia Prezydentowi Koszalina propozycje nominowanych osób oraz wysokości ustanowionych nagród.

1. Z tytułu osiągniętych wyników sportowych w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym Komisja przyznała nagrody i wyróżnienia zawodnikom według wykazu:

1.1 Nagrody finansowe w kategorii „Zawodnik” przyznano 45 osobom, w tym 11 zawodnikom niepełnosprawnym.
1.2  Nagrody finansowe w kategorii „Trener” przyznano 11 osobom.

1.3 Nagrody finansowe w kategorii „Działacz Sportu” za działalność społecznikowską i organizatorską, przyznano 1 osobie.

2.   Komisja rozpatrywała również kandydatury osób do wyróżnień specjalnych za wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej za 2020 rok, jakimi są statuetki „NIKE”, a które dotychczas były wręczane podczas „Koszalińskiej Gali Laurów Sportu”.

Większość członków Komisji uznała, że tego typu wyróżnienia za 2020 rok nie należy przyznawać, uzasadniając to tym, iż wyniki i osiągnięcia sportowe w 2020 roku nie były na tyle wysokie, aby przyznać wyróżnienia specjalne w postaci statuetki „NIKE”.
Mając na uwadze, że nie przyznaje się najważniejszych wyróżnień za 2020 rok dla Sportowca Roku i Trenera Roku, Komisja postanowiła nie przyznawać statuetki „NIKE” w kategorii Działacz Sportu.

Informujemy, ze względu na obostrzenia spowodowane pandemią COVID-19, Prezydent Miasta odstąpił od organizacji „Koszalińskiej Gali Laurów Sportu” oraz ze wspólnego spotkania ze sportowcami, trenerami i działaczami, która od kliku lat odbywała się w Filharmonii Koszalińskiej.

Decyzją Prezydenta Miasta, listy gratulacyjne dla laureatów zostaną przesłane pocztą, a nagrody finansowe zostaną przelane na konta bankowe.

LISTA LAUREATÓW:

KATEGORIA – ZAWODNIK

L.p.

Imię i Nazwisko

Klub

Dyscyplina

1

Izabela Góralska

Klub Sportowy Harem

Trójbój siłowy

2

Wiktoria Nnaka

Klub Sportowy Harem

Fitness

3

Filip Bieliński

Klub Sportowy Judo GWARDIA

Judo

4

Aleksandra Szulc

Klub Sportowy Judo GWARDIA

Judo

5

Michał Bączyk

Koszaliński Klub Karate „Kyokushin”

Karate

6

Katarzyna Regent

Koszaliński Klub Karate „Kyokushin”

Karate

7

Gracjan Grzesik

KS Hetman  Koszalin

Szachy

8

Franciszek Bochniak

KS Hetman Koszalin

Szachy

9

Dalia Bonalska

Stowarzyszenie Szkoła Tańca TOP TOYS

Fitness Gimnastyczny             Break Dance

 

 

10

Kornelia Żbik

Stowarzyszenie Szkoła Tańca TOP TOYS

Fitness Gimnastyczny             Break Dance

 

 

11

Agata Kamyk

Stowarzyszenie Szkoła Tańca TOP TOYS

Fitness Gimnastyczny             Break Dance

 

 

12

Mateusz Gibowski

Stowarzyszenie Szkoła Tańca TOP TOYS

Fitness Gimnastyczny             Break Dance

 

 

13

Amelia Czarnecka

Stowarzyszenie Szkoła Tańca TOP TOYS

Fitness Gimnastyczny             Break Dance

 

 

14

Julia Predko

Stowarzyszenie Szkoła Tańca TOP TOYS

Fitness Gimnastyczny             Break Dance

 

 

15

Adam Małecki

Klub Sportowy Judo GWARDIA

Judo

16

Zuzanna Mikołajczak

Klub Sportowy Judo GWARDIA

Judo

17

Sylwia Kusiak

Fight Club Koszalin

Boks

18

Konrad Kozłowski

Fight Club Koszalin

Boks

19

Szymon Nadłonek

Fight Club Koszalin

Boks

20

Alan Truskawa

Fight Club Koszalin

Boks

21

Eryk Jatseiko

Fight Club Koszalin

Boks

22

Jakub Łukaszewski

Fight Club Koszalin

Boks

23

Dominik Mytkowski

Zapaśniczy Klub Sportowy

   Zapasy

24

Damian Korbus

Zapaśniczy Klub Sportowy

   Zapasy

25

Dominik Jagusz

Zapaśniczy Klub Sportowy

   Zapasy

26

Mateusz Łuszczyński

Zapaśniczy Klub Sportowy

   Zapasy

27

Aleksandra Strzelczyk

Zapaśniczy Klub Sport.

   Zapasy

28

Martyna Łuszczyńska

Zapaśniczy Klub Sportowy

   Zapasy

29

Igor Wysocki

Zapaśniczy Klub Sportowy

   Zapasy

30

Michał Szymański

Zapaśniczy Klub Sportowy

   Zapasy

31

Joanna Samsonowicz

Zapaśniczy Klub Sportowy

   Zapasy

32

Wiktoria Sabat

Atletyczny Klub Sportowy

Podnoszenie ciężarów

33

Anika Łozińska

Klub Judo SAMURAJ

Judo

34

Ilona Chruszcz

Klub Judo SAMURAJ

Judo

KATEGORIA  - ZAWODNIK  NIEPEŁNOSPRAWNY

35

Aleksandra Ochtera

Stowarzyszenie Sportu Niepełnosprawnych START

Pływanie

36

Maciej Sochal

Stowarzyszenie Sportu Niepełnosprawnych START

Lekka Atletyka

37

Robert Jachimowicz

Stowarzyszenie Sportu Niepełnosprawnych START

Lekka Atletyka

38

Tomasz Majewski

Stowarzyszenie Sportu Niepełnosprawnych START

Podnoszenie ciężarów

39

Grzegorz Lanzer

Stowarzyszenie Sportu Niepełnosprawnych START

Podnoszenie ciężarów

40

Marek Siemiatkowski

Stowarzyszenie Sportu Niepełnosprawnych START

Lekka Atletyka

41

Andrzej Radomski

Stowarzyszenie Sportu Niepełnosprawnych START

Lekka Atletyka

42

Aleksander Waszak

Stowarzyszenie Sportu Niepełnosprawnych START

Podnoszenie ciężarów

43

Sebastian Stokowiec

Stowarzyszenie Sportu Niepełnosprawnych START

Podnoszenie ciężarów

44

Mateusz Brzuchala

Stowarzyszenie Sportu Niepełnosprawnych START

Podnoszenie ciężarów

45

Aleksandra Głuska

Stowarzyszenie Sportu Niepełnosprawnych START

Lekka Atletyka

KATEGORIA  TRENER

46

Tomasz Kamieniecki

AKS Hetman Politechnika Koszalińska

Szachy

47

Marcin Dubrownik

Stowarzyszenie Szkoła Tańca TOP TOYS

 Fitness Gimnastyczny             Break Dance

 

48

Anna Dubrownik

Stowarzyszenie Szkoła Tańca TOP TOYS

Fitness Gimnastyczny             Break Dance

 

 

49

Kamil Pawłowski

Fight Club Koszalin

Boks

 

50

Ewa Kopacz

MKS ZNICZ Koszalin

Pływanie

 

51

Andrzej Adamski

Klub Judo SAMURAJ

Judo

 

52

Adrian Mikołajczyk

Stowarzyszenie Sportu Niepełnosprawnych START

Lekka Atletyka

 

53

Cezary Wojniusz

Klub Judo Gwardia

Judo

 

54

Dawid Kret

Zapaśniczy Klub Sportowy

   Zapasy

 

55

Zygmunt  Kret

Zapaśniczy Klub Sportowy

   Zapasy

 

56

Andrzej Kłujszo

Koszaliński Klub Karate „Kyokushin”

Karate

 

KATEGORIA  -  DZIAŁACZ  SPORTU

 

57

Monika Sulima

Międzyszkolny Klub Sportowy – Koszalin

Siatkówka

 

                         

-----------------------------------------------------------------------------------

                IX Koszalińska Gala Laurów Sportu 2020