Menu główne

Nagrody za osiągnięcia sportowe

INFORMACJA

Zmiana Uchwały Nr XLIX/702/2014 w sprawie ustanawiania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia sportowe.

Urząd Miejski w Koszalinie informuje, że została podjęta nowa Uchwała Nr XLIX/702/2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.

W związku powyższym prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM wraz załącznikami dla osób uprawnionych do składania wniosków do UM w Koszalinie, Wydział Kultury i Spraw Społecznych, pok. nr 7.

Zgodnie z Uchwałą wnioski o przyznanie nagród lub wyróżnień składa się w roku kalendarzowym, w którym wysoki wynik sportowy został uzyskany, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia danego roku.


Załączniki do pobrania:

1. Zasady i tryb ustanawania nagród i wyróznień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej - 30.10.2014r.


2. Zmiana zasad uchwały w sparwie zasad ustanawiania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej - 30.08.2018r.


3. Zał. Nr 1 do Regulaminu - Wniosek o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta - Zawodnik


4. Zał. Nr 2 do Regulaminu - Wniosek o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta - Trener, Instruktor, Animator, Działacz Sportu


5. UM Koszalin_Nagroda_Klauzula informacyjna RODO - nagroda dla zawodnika, trenera, instruktora, działacza sportu - (Obowiazkowo do zapoznania)

 

                                                             VIII Koszalińska Gala Laurów Sportu – 2019W dniu 6 marca 2019 r. w Filharmonii Koszalińskiej, podczas VIII Koszalińskiej Gali Laurów Sportu zostały wręczone sportowe nagrody prezydenta Koszalina za 2018 rok. W imieniu władz miasta Koszalina ceremonii wręczeń dokonał Przemysław Krzyżanowski – Wiceprezydent Miasta Koszalina. W programie w części artystycznej Gali zaprezentowała się Zosia Karbowiak i zespół "V-Pack", Studio Tańca „Top Toys” oraz Studio Tańca "Pasja".

Komisja ds. nagród w sporcie rozpatrzyła w sumie 124 wnioski, które były oceniane w ramach pięciu kategorii tj.: zawodnik, zawodnik niepełnosprawny, sporty zespołowe, trener i działacz sportu. Za szczególne wyniki i osiągnięcia sportowe nagrody finansowe Prezydenta Miasta Koszalina otrzymało 88 osób, w tym 42 zawodników, 8 zawodników z niepełnosprawnościami, 17 zawodników w kategorii sporty zespołowe, 19 trenerów oraz 2 działaczy sportowych.

Łączna pula nagród Prezydenta za wybitne osiągnięcia sportowe za 2018 rok wyniosła 60 tysięcy złotych. Podczas Koszalińskiej Gali Laurów Sportu zostały wręczone również nagrody specjalne, a były nimi statuetki „NIKE”, autorstwa koszalińskiego artysty – Arkadiusza Wesołowskiego, w kategorii „Sportowiec Roku 2018”, „Trener Roku 2018” oraz „Działacz Sportowy Roku 2018”.

Komisja ds. nagród w sporcie wyłoniła głównych laureatów roku 2018.

1. Sportowcem Roku 2018 została Małgorzata Hołub-Kowalik z Klubu Lekkoatletycznego „Bałtyk” Koszalin, która zdobyła 2 miejsce w sztafecie kobiet na 4x400m w Halowych Mistrzostwach Świata w Lekkoatletyce, Birmingham (Halowy Rekord Polski), 1 miejsce w sztafecie 4x400m podczas Mistrzostw Europy w Lekkoatletyce w Berlinie, 2 miejsce w sztafecie  4x400m podczas Drużynowych Mistrzostw Świata, Londynie. Ponadto indywidualnie zdobycie złotego medalu na 400m  w Mistrzostwach Polski  Seniorów, Lublin (rekord Mistrzostw Polski) oraz brązowego medalu na  400m w Halowych Mistrzostwach Polski w Toruniu.

2. Trenerem Roku 2018 został Zbigniew Maksymiuk z Klubu Lekkoatletycznego „Bałtyk” Koszalin, trenera Małgorzaty Hołub-Kowalik, którą trenuje od 16 lat, a od 2010 roku znajduje się w kadrze Polski sprintu kobiet, i od 8 lat uzyskuje spektakularne sukcesy sportowe w Polsce i na arenach międzynarodowych. Ponadto Zbigniew Maksymiuk od 15 lat pełni funkcję trenera zaplecza kadry Polski sprintu kobiet oraz trenera kadry wojewódzkiej w bloku sprintów i skoków.

3. Działaczem Sportowym Roku 2018 został Mariusz Wiewióra z Koszalińskiego Klubu Piłki Nożnej „Bałtyk". To Wiceprezes KKPN „Bałtyk" ds. Akademii i wieloletni sponsor drużyn dziecięcych oraz juniorów. Inicjator obniżenia składki członkowskiej do kwoty 30 zł/m-c a docelowo całkowitego jej zniesienia. Klub pozyskał strategicznych partnerów oraz członków, dzięki którym Akademia wprowadziła plan rozwoju na lata 2018-2020 z łącznym budżetem miliona złotych. Wszelkie koszty wyjazdu na spotkania ligowe oraz turnieje, czyli transport, opłaty wpisowe, wyżywienie wszystkich zawodników AP Bałtyk Koszalin pokrywa ze swojego budżetu. W ramach Akademii stworzono Grupę Gold - wybrani zawodnicy zwolnieni są za wszelkich opłat klubowych (składki członkowskie, obozy letnie i zimowe, wszelkie opłaty turniejowe), korzystają z bezpłatnego wyżywienia w SP7, otrzymują bezpłatnie odzież klubową.


           

               LISTA LAUREATÓW NAGRÓD W SPORCIE ZA 2018 ROK


Zapraszamy do umieszczania informacji o koszalińskich wydarzeniach na ratuszowym telebimie. Kontakt: telebim@um.koszalin.pl

Zamknij pasek z informacjami Pauza przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku