Menu główne

KOSZALIŃSKA 100 - WSPIERAMY TALENTY!

„KOSZALIŃSKA 100 – WSPIERAMY TALENTY!” jest projektem wynikającym z Programu Rozwoju Kultury „Koszalin 2018/2028” przyjętym  Uchwałą Nr XXXII/457/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 czerwca 2017 r. Jego misją jest stworzenie w Koszalinie polityki kulturalnej, która dostrzega istniejące talenty i inicjatywy, mądrze wspiera ich rozwój i dba o upowszechnianie efektów. Jednocześnie identyfikuje potrzeby i wspiera mieszkańców w ich rozwoju artystycznym i uczestnictwie w kulturze.

Ideą projektu „KOSZALIŃSKIEJ 100” jest pomoc najbardziej utalentowanym mieszkankom i mieszkańcom Koszalina w zwiększeniu ich aktywności twórczej, zapewnieniu rozwoju artystycznego i pogłębienie ich związku z miastem. Projekt zakłada wsparcie rozwoju artystycznego uzdolnionych mieszkańców, niezależnie od wieku. Otrzymają oni pomoc merytoryczną, która przyśpieszy, ukierunkuje i wzmocni rozwój ich talentu  lub umożliwi innego typu pomoc ze strony przyszłych partnerów „KOSZALIŃSKIEJ 100” i mecenasów kultury. Uczestnicy będą mieli możliwość opracowania i realizacji własnego planu rozwoju artystycznego. Dzięki wsparciu miejskich instytucji kultury i Pałacu Młodzieży będą mogli brać udział w warsztatach artystycznych, szkoleniach, konferencjach, koncertach, spektaklach, plenerach, wystawach, spotkaniach i konsultacjach ze specjalistami z danej dziedziny.

Zgłoszenia do "KOSZALIŃSKIEJ 100" można składać do 31 października 2022 r. w kancelarii Urzędu Miejskiego w Koszalinie. Kompletne zgłoszenie powinno zawierać formularz zgłoszenia oraz kwestionariusz zainteresowań i oczekiwań kandydata (dostępne poniżej).

FORMULARZE DO POBRANIA:

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
PILOTAŻOWY PROJEKT "KOSZALIŃSKA 100"
KWESTIONARIUSZ ZAINTERESOWAŃ I OCZEKIWAŃ KANDYDATA
ZARZĄDZENIE NR 572/1910/22
KLAUZULA INFORMACYJNA


Alert

Bezpieczne wakacje w Koszalinie - czas na lato pełne atrakcji! Harmonogram wydarzeń dostępny jest tutaj.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku