Menu główne

Bezdomność

KOSZALIN MIASTO
POMOC BEZDOMNYM

 
• Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie 75-412 Koszalin, al. Monte Cassino 2, tel. (94) 316-03-00
Zespół ds. bezdomności; 75-322 Koszalin, ul. Podgórna 16, tel. (94) 341-92-63, (94) 341-92-47, (94) 341-92-56, 509-246-194

Kontakt z pracownikiem socjalnym Zespołu ds. Bezdomności w dniach od poniedziałku do piątku w pok. nr. 14, 15 w godz. od 7.00 do 10.00 lub z pracownikiem dyżurującym w godz. od 10.00 do 15.00.

• Ośrodek Wsparcia „Schronisko dla Bezdomnych” prowadzony przez Koło Koszalińskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Koszalinie, 75-129 Koszalin, ul. Mieszka I 16,
tel. (94) 341-92-69 lub (94) 318-56-21;

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w okresie zimowym udostępnia miejsca w ogrzewalni dla osób będących pod wpływem alkoholu do 0,5 promila w wydychanym powietrzu. Ogrzewalnia czynna jest w godz. od 20.00 do 6.00 rano.
Schronisko umożliwia również:
1) skorzystanie z ciepłego posiłku,
2) wykonanie czynności sanitarnych i higienicznych,
3) skorzystanie z pomocy terapeutycznej i psychologicznej.

• Dom Samotnej Matki „Dar Życia” Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej;
75- 701 Koszalin, ul. Wojska Polskiego 13, tel. (94) 342-37-70, 516-840-090 zapewnia:
1) 12 miejsc dla matek z dziećmi do lat 3,
2) ciepłe posiłki i suchy prowiant wydawane codziennie na miejscu,
3) opiekę psychologiczną, prawną, pedagogiczną i duchową.

• Centrum Kryzysowe dla Kobiet i Kobiet z Dziećmi „Nadzieja” im. Jana Pawła II Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej; 75-073 Koszalin, ul. Harcerska 17 tel. (94) 342-30-05, 516-840-097 zapewnia:
22 bezpłatne miejsca noclegowe, dla kobiet i kobiet z dziećmi, ofiar przemocy w rodzinie z miasta Koszalina, pobyt całodobowy, wyżywienie we własnym zakresie.
 
• Caritas, 75-065 Koszalin, ul. Biskupa Domina 8, tel. (94) 342-36-90 umożliwia kąpiel i pranie od poniedziałku do piątku (zapisy w godz. od 9.00 do 9.15).

•PCK – Koszalin, ul. Grunwaldzka 20, tel. (94) 342-50-33, od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00 zapewnia pomoc rzeczową, żywność za symboliczną złotówkę.

• Stołówka prowadzona przez Stowarzyszenie „S.O.S.” w Koszalinie, 75-950 Koszalin, ul. Szeroka 20, tel. 606-260-211 zapewnia gorące posiłki wydawane od godz. 13.00.

• Jadłodajnia CARITAS, 75–065 Koszalin, ul. Biskupa Domina 8, tel. (94) 342-36-90. Codziennie od poniedziałku do piątku od godz. 12.00, wydaje ok. 200 posiłków.

• Jadłodajnia Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. 75-540 Koszalin, ul. Matejki 3,  tel. (94) 342-61-03; Codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 12.00 do 12.30 wydaje ok. 100 posiłków (na sobotę i niedzielę wydawany jest suchy prowiant). Gorące posiłki wydawane są w okresie od listopada do marca.

• Stołówka prowadzona przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Koszalinie, 75-255 Koszalin, ul. Franciszkańska 1 oraz ul. Łużycka 12 a. Codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 12.00 do 14.00.
 

Zapraszamy do umieszczania informacji o koszalińskich wydarzeniach na ratuszowym telebimie. Kontakt: telebim@um.koszalin.pl

Zamknij pasek z informacjami Pauza infobar scrolling

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku