Menu główne

Bezdomność

KOSZALIN MIASTO
POMOC BEZDOMNYM

 

Centrum Usług Społecznych w Koszalinie 75-412 Koszalin, al. Monte Cassino 2, tel. 94 316-03-00
Sekcja ds. Bezdomności; 75-412 Koszalin al. Monte Cassino 2, tel. 94 316-03-05, 94 316-03-92. Kontakt z pracownikiem socjalnym Sekcji ds. Bezdomności w dniach: od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 do 14.00.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, ul. Mieszka I 16 w Koszalinie, telefon biuro (8.00 – 16.00) 94 341- 92- 69, opiekun dyżurny (całodobowo) 94 318-56-21

- Schronisko dla Bezdomnych zapewnia osobom bezdomnym całodobowe schronienie z dostępem do węzła sanitarnego, wsparcie i pomoc w zaspokojeniu podstawowych potrzeb bytowych (np. niezbędna odzież i żywność).
- Noclegownia zapewnia osobom bezdomnym tymczasowe miejsce noclegowe w godzinach od 18.00 do 8.00 (październik - marzec) oraz w okresie od kwietnia do września od 19.00 do 7.00 jak również możliwość  korzystania z zabiegów higienicznych.
- Ogrzewalnia czynna w okresie od października do kwietnia w godzinach od 18.00 do 8.00.

Stowarzyszenie Dom Miłosierdzia, al. Monte Cassino 7, 75-414 Koszalin, tel. 660 539 514.

- jadłodajnia – wydaje gorący posiłek codziennie w godz. 12.00 – 14.00 wszystkim potrzebującym
- łaźnia – kąpiel i zmiana odzieży (codziennie),
- odzież dla potrzebujących (codziennie),
- pomoc prawna, psychologiczna, pedagogiczna, duchowa,
- punkt informacji o sektach.

Centrum Charytatywno - Opiekuńcze pw. św. Jadwigi CARITAS w Koszalinie:

Punkt wydawania odzieży:
Caritas przy parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Koszalinie, ul. Franciszkańska 1:
- przyjmowanie odzieży (czwartek 14.00-17.00),
- wydawanie odzieży (czwartek: 14.00-17.00),

 

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku