Menu główne

Nagrody w dziedzinie kultury

 

Prezydent Miasta Koszalina

informuje,

że do dnia 15 stycznia każdego roku  można składać wnioski  o nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości  artystycznej, upowszechniania     i  ochrony  kultury. Uchwała Rady Miejskiej w sprawie nagród i  formularze wniosków dostępne są poniżej.

Informacji na temat Nagród oraz obowiązujących  w tym zakresie dokumentów zasięgnąć można w Wydziale Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koszalinie, ul. Mickiewicza 26, pokój nr 18. Informacja telefoniczna pod numerem  943488707 oraz 94348711.

  • OBOWIĄZUJĄCA UCHWAŁA:

Uchwała  Nr XLIX /723/ 2018    Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia  15  października 2018 r. w sprawie  ustanowienia nagród Prezydenta Miasta Koszalina za osiągnięcia  w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia szczegółowych warunków i trybu ich  przyznawania.

  •  FORMULARZE DO POBRANIA

1. WNIOSEK OSOBY DOROSŁE. OSOBY PRAWNE I I INNE PODMIOTY

2. WNIOSEK DZIECI I MŁODZIEŻ

  • KLAUZULA INFORMAYJNA

KOMUNIKAT

 dot. przyznawania nagród Prezydenta Miasta Koszalina za osiągnięte wysokie wyniki   w ramach dyscypliny  taniec sportowy.

Informujemy, że po zapoznaniu się z  opiniami  i uwagami wskazującymi na to, że  większość turniejów tańca  organizowana jest  przez związki i federacje tańca sportowego i ma charakter współzawodnictwa  sportowego a ocena tancerzy następuje na podstawie ściśle określonych kryteriów  zawartych w regulaminach turniejów tańca sportowego, od 2019 r.  wnioski o nagrody Prezydenta Miasta za osiągnięcia   w zakresie tańca, w dyscyplinie taniec sportowy,  będą opiniowane przez Komisję ds. nagród sportowych.  Wnioski te będą rozpatrywane na podstawie  „Regulaminu ustanawiania nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Koszalina dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów  i instruktorów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe  w Międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz dla osób fizycznych wyróżniających się w działalności sportowej” ( Uchwała Nr XLIX/702/2014 Rady Miejskiej  w Koszalinie z dnia 30 października 2014 r. z późn. zmianami).  Zgodnie z w/w Regulaminem wnioski o przyznanie nagród lub wyróżnień należy składać w roku,  w którym wysoki wynik sportowy został uzyskany, jednak nie później niż do 31 grudnia danego roku. Wnioski, wg wzorów stanowiących załączniki do w/w Regulaminu składa się w Urzędzie Miejskim w Koszalinie, w Wydziale Kultury i Spraw Społecznych – Referat Kultury   i Sportu, ul. Mickiewicza 26, pok.  nr 7.   

Tancerze przede wszystkim doskonalą swój warsztat techniczny, sprawność fizyczną, wszelkie umiejętności sportowe  i w tym zakresie podlegają ocenie jak sportowcy. Zmagają się w ramach współzawodnictwa sportowego, rywalizują ze sobą na podstawie ustanowionych reguł sportowych, organizacyjnych i dyscyplinarnych we współzawodnictwie sportowym, dzielą się na kategorie wiekowe i klasowe, należą do klas sportowych a każdej klasie towarzyszą inne zasady. Chcąc osiągnąć  wyższą klasę taneczną muszą  na turniejach zdobyć odpowiednią ilość punktów  i odpowiednią ilość razy stanąć na podium.

Wspomniane zasady dotyczą wszystkich rodzajów tańca wchodzących w skład dyscypliny taniec sportowy:  taniec towarzyski (Latin, Standard, 10 Dances), rock and roll sportowy, boogie woogie, disco dance freestyle, dance show, break dance, electric boogie, swing dance, tap dance, hip hop, mambo, lambada, tańce tradycyjne, art., belly dance, carabean, dance pop,fantasy, folk dance (tańce ludowe), free show, funky, house, jazz funk, salsa, techno, twist.

Wszystkie w/w formy taneczne należą do ustawowej kompetencji Polskiego Związku Tańca Sportowego. Fitness należy do kompetencji Polskiego Związku Kulturystyki, Trójboju Siłowego i Fitnessu a akrobatyka mieści się w kompetencjach Polskiego Związku Akrobatyki Sportowej.

W dziedzinie kultury będą opiniowane pozostałe wnioski dot. tańca  w zakresie niepodlegającym powyższym regułom, w tym - widowiska,  spektakle taneczne i inne wydarzenia związane z tańcem.


zapraszamy do odwiedzenia GALERII LAUREATÓW NAGRÓD PREZYDENTA

Alert

Bezpieczne wakacje w Koszalinie - czas na lato pełne atrakcji! Harmonogram wydarzeń dostępny jest tutaj.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku