Menu główne

Żłobek Miejski

LP.

Nazwa oddziału Adres Telefon Liczba dzieci
1 "Jacek i Agatka" ul. Konstytucji 3-go Maja 29
75-823 Koszalin
94-342-57-35 100
2 "Bolek i Lolek" ul. Mireckiego 3
75-506 Koszalin
94-345-47-06 50
3 "Maluch" ul. Jagoszewskiego 6
75-452 Koszalin
94-345-16-99 90
4 "Puchatek" ul. Dokerów 6a
75-202 Koszalin
94-342-66-40 50
5 "Skrzat" ul. Lelewela 12
75-452 Koszalin
94-343-67-67 110
6 "Smyk"

ul. Chrzanowskiego 10,

75-327 Koszlain

94-341-37-49 40
7 "Jaś i Małgosia"

ul. Spasowskiego 14,

75-451 Koszalin

94-314-15-00 100

Żłobek Miejski w Koszalinie posiada 540 miejść dla dzieci w wieku do lat 3.

Więcej informacji o Żłobku Miejskim można uzyskać na stronie: www.zlobekmiejski.pl

Planowanie  rekrutacji do oddziałów Żłobka Miejskiego na rok żłobkowy 2021/2022

 

Rekrutacja dzieci na rok 2021/2022 do wszystkich 7 oddziałów na terenie Koszalina  prowadzona jest w oparciu o system elektroniczny VULCAN.

Rekrutacja dla rodziców, którzy po raz pierwszy chcą zapisać swoje dziecko do żłobka rozpoczyna się 1 kwietnia 2021 r. i kończy się 20 maja 2021 r.

Zainteresowani rodzice winni wypełnić „Kartę zgłoszenia” o przyjęcie dziecka do Żłobka za pośrednictwem serwisu internetowego udostępnionego pod adresem: nabory.eduportal.koszalin.pl - strona bedzie aktywna od 01.04.2021r.

 Kryteria przyjęcia dziecka do żłobka i pkt rekrutacyjne:

kryteria obowiązkowe:

- zamieszkanie dziecka na terenie gminy miasta Koszalin – 20 pkt

- aktywność zawodowa rodziców – 20 pkt

- obowiązkowe szczepienia ochronne- 20 pkt

kryteria dodatkowe:

- trudna sytuacja socjalno –bytowa rodziców -30 pkt

- dziecko niepełnosprawne – 30 pkt

- trudna sytuacja zdrowotna rodziców ( niepełnosprawność) – 10 pkt

- rodzina zastępcza – 10 pkt

- dziecko z rodziny wielodzietnej-  po 5 pkt za każde dziecko

 

Szczegółowe informacje nt rekrutacji dostępne są na:

- stronie internetowej Żłobka Miejskiego w Koszalinie w zakładce Informacje o rekrutacji    http://www.zlobekmiejski.pl

- bip Żłobka Miejskiego w Koszalinie w zakładce Rekrutacja http://zlobekmiejski.koszalin.ibip.pl

Szczegółowe informacji można uzyskać  telefoniczne w każdym oddziale (u zastępcy dyrektora).

 

Terminy rekrutacji do Żłobka:

Lp.

Okres rekrutacji

Czego dotyczy

 

1.

do 31 marca 2021 roku

 Rodzice dzieci obecnie uczęszczających do Żłobka pisemnie potwierdzają wolę kontynuacji na „Formularzu kontynuacji”

2.

od 1- 15 kwietnia 2021 roku

 

 

 

 

do 15 kwietnia 2021 roku

Składanie przez rodziców „Kart zgłoszenia” dla dzieci  po raz pierwszy do Żłobka za pośrednictwem serwisu internetowego naboru pod adresem: nabory.eduportal.koszalin.pl (Aplikacja Nabór, Kanał Kandydata, Aplikacja Nabór dla Żłobków, Pliki do pobrania – „Karta zgłoszenia”.)

Wraz z „Kartą zgłoszenia” rodzice składają wymaganą dokumentację.

3.

15 kwietnia 2021 roku

godzina 1500

Zakończenie etapu wprowadzania zgłoszeń przez rodziców

4.

od 16-30 kwietnia 2021 roku

Weryfikacja „Kart zgłoszenia” i wymaganej dokumentacji przez pracownika Żłobka.

5.

20 maja 2021 roku

godz 1400

Publikacja wyników naboru na nowy rok żłobkowy we wszystkich oddziałach.

6.

od 20 -31 maja do 2021 roku

Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia do Żłobka dziecka zakwalifikowanego w wyniku rekrutacji.

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku