Menu główne

TELEOPIEKA

Całodobowa opieka w miejscu zamieszkania dedykowana jest osobom:

  • będącym mieszkańcami Koszalina
  • w wieku 75 +

Wyposażenie Seniorów w opaskę SOS umożliwia wezwanie pomocy w nagłych wypadkach po wciśnięciu przycisku SOS.

Wniosek – Zgłoszenie do usługi teleopieki oraz Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych – należy składać w Domu Pomocy Społecznej "Zielony Taras"
w Koszalinie ul. Teligi 4, pokój nr 26.

Wniosek oraz klauzula w wersji elektronicznej dostępne są na stronie internetowej:

Otworzy się w nowym oknie

http://dps.koszalin.ibip.pl

Kontakt telefoniczny: (94) 717 05 37, (94) 717 08 90.

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku