Menu główne

TELEOPIEKA

  1. Program „Korpus Wsparcia Seniorów” jest realizowany od 01.05.2023r. do 31 grudnia 2023 r. w ramach modułu II

Usługa „opieki na odległość” finansowana jest ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa do 80% oraz środków własnych gminy. W roku 2023 Gmina Koszalin otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania w kwocie 24 035,00 zł.

Uzyskano dofinansowanie 24.035,00 zł.
Całkowita wartość inwestycji 30.043,75 zł.

Podstawa prawna
Program „Korpus Wsparcia Seniorów w Gminie Miasto Koszalin - edycja
2023", zwany dalej „Programem", jest programem osłonowym w rozumieniu
art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej, dotyczącym podejmowania innych zadań w zakresie pomocy
społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb Miasta.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia.
Realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w Gminie Koszalin obejmuje swoim zakresem moduł II, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.
W ramach programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”.

Wniosek w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie internetowej dps.koszalin.ibip.pl

Wniosek w wersji papierowej dostępny  w Domu Pomocy Społecznej “Zielony Taras” w Koszalinie, ul. L. Teligi 4 , pokój nr 25, sekretariat pokój nr 33

Kontakt telefoniczny:  (94) 717 05 37

  1. Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie świadczy regularną usługę „Teleopieka domowa”, dla mieszkańców Koszalina w wieku 60+, w miejscu ich zamieszkania.

Usługa „Teleopieki domowej” ma na celu udzielenie wsparcia osobom w podeszłym wieku, samotnym, niepełnosprawnym i niesamodzielnym, usługa jest bezpłatna.

Warunkiem korzystania z usługi „Teleopieki domowej” jest posiadanie:

  • umiejętność obsługi opaski z przyciskiem SOS,

  • użytkowanie opaski w sposób zgodny z instrukcją obsługi,

  • brak przeciwwskazań medycznych do korzystania z opaski zgodnie jej przeznaczeniem w okresie trwania umowy,

  • odbycie szkolenia,

  • podanie niezbędnych danych do realizacji usługi.

Wniosek w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie internetowej dps.koszalin.ibip.pl

Wniosek w wersji papierowej dostępny  w Domu Pomocy Społecznej “Zielony Taras” w Koszalinie, ul. L. Teligi 4 , pokój nr 25, sekretariat pokój nr 33

Kontakt telefoniczny:  (94) 717 05 37

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku