Menu główne

Sekretarz i Skarbnik

Tomasz Czuczak, Sekretarz Miasta


SEKRETARZ MIASTA

Tomasz Czuczak

Przyjmuje interesantów po uprzednim umówieniu
Sekretariat -  II piętro - pok.205
Telefon - 94 348 86 05

  

 Katarzyna Macko, Skarbnik Miasta
SKARBNIK MIASTA
Katarzyna Macko

Przyjmuje interesantów w godzinach 8:00 - 15:00 po uprzednim umówieniu.
Sekretariat Skarbnika Miasta I piętro pok. 127
telefon 94 348 87 33

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku