Menu główne

Atuty inwestycyjne

 • Doskonała lokalizacja i dostępność komunikacyjna terenów strefowych:
   • sąsiedztwo drogi krajowej nr 6 (Szczecin - Gdańsk)
   • sąsiedztwo drogi krajowej nr 11 (Kołobrzeg – Poznań – Górny Śląsk)
   • niedaleko węzła drogi ekspresowych S6 oraz obwodnicy miejskiej łączącej drogę krajowa Nr 11 i drogę międzynarodową E-28 Berlin-Kaliningrad.

 • Pełna infrastruktura techniczna:
   • woda,
   • kanalizacja deszczowa,
   • kanalziacja sanitarna,
   • energia elektryczna (główny punkt zasilania)
   • gaz ziemny.

 • Tereny inwestycyjne  w Podstrefie "Koszalin" Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz działki inwestycyjne na terenie miasta przeznaczone m.in.:
   •  pod obiekty produkcyjne, 
   •  składy i magazyny
   •  usługi,
   •  zabudowę mieszkaniową  wielorodzinną jak i jednorodzinną.

 • Wielkość działek dostowana do potrzeb inwestora. 
   • Minimalna powierzchnia działki ok. 0,3 ha. Istnieje możliwosc łączenia bądź podziału terenu.

 • Brak barier inwestycyjnych.
   • Możliwość zabudowy terenu od 50% do 75% powierzchni nieruchomosci, maksymalna wysokość zabudowy 25m.


 • Preferencje i ulgi podatkowe
 • Stały kontakt i pomoc przedstawiciela Urzędu przez cały proces inwestycyjnej (przy rozmowach i ustaleniach z gestorami mediów, przy uzyskaniu zezwolenia, pozwoleniu na budowę itd.) i w czasie prowadzenia już swojej działalności.

 • Bliskość portów morskich
   • w Kołobrzegu – 45km,
   • w Darłowie 38km.

 • Pomoc przy zatrudnianiu osób – Urząd pomaga przy współpracy z PUP , który w ramach posiadanych środków organizuje szkolenia przyszłych pracowników

 • Możliwość utworzenia klas zawodowych w zakresie wykształcenia przyszłych pracowników pod konkretne potrzeby Inwestora.

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku