Menu główne

Galeria laureatów Nagród Prezydenta Miasta

XI Gala Koszalińskiej Kultury

27  marca w Filharmonii Koszalińskiej im. St. Moniuszki odbyła się XI Gala Koszalińskiej Kultury. Poniżej relacja z tej uroczystości. Wszystkie zamieszcone zdjęcia dzięki uprzejmości pani Izabeli Rogowskiej. 

Gala rozpoczęła się minutą ciszy – 9 lutego br. odeszła od nas Małgorzata Kobierska, wybitny pedagog, wieloletnia nauczycielka gry na skrzypcach w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie. Muzyk – solista Filharmonii Koszalińskiej. Była kandydatką do nagrody za całokształt wieloletniej pracy artystycznej, twórczej oraz działania na rzecz upowszechniania i promocji kultury.

W pierwszej części Gali  z orkiestrą Filharmonii Koszalińskiej pod dyrekcją Jarosława Barowa wystąpił zespół Mr. Zoob. W programie koncertu znalazły się m.in. utwory „Kartka dla Waldka” i „Kawałek podłogi”.

Po koncercie, w czasie przerwy udostępniono kolejny numer Almanachu Kultury Koszalińskiej, do którego tym razem okładkę zaprojektowała Anna Waluś. Ponadto Muzeum w Koszalinie zaprezentowało swoje najnowsze wydawnictwo „Kolekcja Osiecka Muzeum w Koszalinie. Katalog malarstwa, rzeźby, grafiki i fotografii – uczestników Plenerów w Osiekach (1963 – 1981)” oraz projekt „Zagrody Jamneńskiej z XIX wieku”.

W drugiej części Gali wręczono nagrody laureatom. W tym roku Kapituła Nagrody Prezydenta Miasta pod przewodnictwem radnej Krystyny Kościńskiej rozpatrzyła 62 wnioski o przyznanie nagrody za osiągnięcia w dziedzinie tworzenia, upowszechniania  i ochrony kultury.   Zgodnie z opinią Kapituły i decyzją Prezydenta Miasta w gronie tegorocznych laureatów znalazło się 28 kandydatów.  Warto podkreślić, że po raz pierwszy zostały przyznane nagrody w kategorii za działania w zakresie kultury – „Kulturalna Inicjatywa Roku”. Po raz pierwszy też, według nowych zasad, przyznano trzy nagrody (do tej pory można było tylko jedną) za wspieranie działalności kulturalnej „Mecenas Kultury”. Kwota przyznanych nagród wyniosła 56 700 zł.

   LAUREACI

Nagrody za całokształt wieloletniej pracy artystycznej, twórczej oraz działania na rzecz upowszechniania i promocji kultury:

1. Lidia Artiuch–Dzięcielska – z zawodu dekoratorka, instruktorka kulturalno–oświatowa w Klubie „Przylesie” Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie”. Prowadziła sekcję plastyczną dla dzieci     i organizowała Dziecięce Spotkania z Zabawą.  Od 1999 r. prowadzi Klub Seniora. Organizuje zajęcia związane z kultywowaniem tradycji świątecznych : robienie palm, stroików, przygotowanie świątecznych wypieków. Jest inicjatorką imprezy „Powitanie wiosny” z marzanną i kolorowymi korowodami   i  pomysłodawczynią m.in. „Święta Ziemniaka” i „Bitwy o Dynię”. Z jej inicjatywy organizowany jest „Karnawał na ludową nutę”. Sama pisze scenariusze imprez okolicznościowych i organizuje spotkania pn. „Moje pasje”.

2. Jerzy Litwin – aktor Teatru Propozycji „Dialog”. Stworzył ponad 100 kreacji aktorskich. Współtwórca Konkursu Recytatorskiego im. C.K. Norwida. Prezes Stowarzyszenia „Teatr Propozycji „Dialog”. W br. obchodzi jubileusz 50–lecia swojej działalności na rzecz popularyzacji i promocji sztuki teatralnej. Wielokrotnie prowadził imprezy patriotyczne i okolicznościowe m.in. podczas Dni Koszalina i „Światowych Festiwali Chórów Polonijnych. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Recytatora, Odznaką „Zasłużony dla Miasta Koszalina”, Honorową Odznaką Za Zasługi w Rozwoju Województwa Koszalińskiego, Odznaką Zasłużony Działacz Kultury. Trzykrotnie nagradzany przez Prezydenta Miasta Koszalina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

3. Stanisława Schreuder – autorka tomików poezji dla dzieci i dorosłych, autorka tekstów piosenek i scenariuszy. Z Koszalinem związana od 1976 r. Była nauczycielką języka polskiego   w Zespole Szkół Medycznych, dyrektorką Młodzieżowego Domu Kultury i zastępcą dyrektora w Zespole Szkół Muzycznych. W 1990 r. wyjechała do Holandii i tam organizowała Polską Szkółkę dla dzieci z rodzin polsko – holenderskich. Opracowała autorski program nauczania, który prezentowała na konferencji w Hadze. Od 2005 r. działa aktywnie w Koszalińskim Bractwie Literackim. Wydała 11 tomików poezji – 5 dla dorosłych i 6 dla dzieci. Organizowała uroczyste promocje w Domku Kata, Kawałku Podłogi, KBP i w wielu szkołach. Odznaczona za Zasługi w Rozwoju Województwa Koszalińskiego i Za zasługi dla Koszalina.

4. Wiesław Stefan Soja – muzyk, solista Filharmonii Koszalińskiej, organista i dyrygent Franciszkańskiego Chóru „Lutnia”. W 1968r. rozpoczął pracę zawodową w Koszalińskiej Orkiestrze Symfonicznej, a następnie w Filharmonii Koszalińskiej, gdzie pracował do 2011 r.  Był nauczycielem  muzyki w Zespole Szkół Muzycznych.  Brał udział w audycjach umuzykalniających dla dzieci i młodzieży. Od 1983 r. jest  dyrygent Franciszkańskiego Chóru „Lutnia” przy parafii pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego, który w 2010 r., z okazji 65–lecia działalności, otrzymał medal „Za Zasługi dla Koszalina”. Chór występował z Filharmonią Koszalińską m.in. z okazji 15–lecia pontyfikatu Papieża Jana Pawła II, z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja i podczas koncertu kolęd.  Wiesław Stefan Soja był wielokrotnie odznaczany m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką Zasłużony Działacz Kultury, odznaką Za Zasługi w Rozwoju Województwa Koszalińskiego i medalem Za Zasługi dla Koszalina. Chór „Lutnia” był też laureatem nagrody Prezydenta Miasta Koszalina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

5. Longina Stańczyk – malarka. Maluje techniką olejną i akwarelową najczęściej pejzaże, kwiaty i portrety. Z Koszalinem związana od 1969 roku. Prowadzi galerię prac autorskich „ArtGaleria” i pracownię usług plastycznych, reklam i dekoracji. Jest członkiem Zespołu Pracy Twórczej Plastyki, należy do Związku Plastyków Artystów RP Oddział w Koszalinie i Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Tworzących Przyjaciół  w Bornem Sulinowie, gdzie pełni funkcję członka Komisji Artystycznej. Artystka miała 7 wystaw indywidualnych, uczestniczyła w 16 wystawach zbiorowych i w 8 plenerach krajowych i zagranicznych.

6. Krzysztof Tracz – malarz. Uprawia malarstwo olejne, pastel i rysunek. Wiodącym tematem jego twórczości jest portret, architektura, marynistyka i martwa natura. Z ruchem malarskim związany jest od 1988 r. W 2004 r. wspólnie z Waldemarem Jaroszem i Lidią Maksjan utworzył Grupę artystyczną „Group 4”. Od 2010 r. jest członkiem Zarządu Zespołu Pracy Twórczej Plastyki, gdzie zajmuje się przygotowaniem aranżacji wystaw indywidualnych  i zbiorowych członków Zespołu oraz dokumentacją fotograficzną.  Jest pomysłodawcą i kuratorem dwóch małych galerii  w siedzibie ZPTP - „Galerii jednego autora” i „Galerii Suszarni” oraz warsztatów malarskich pn. „Spotkania przy sztaludze”.

Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury (dorośli)

1. Marcin Maślanka, Arkadiusz Pater – twórcy filmów historycznych promujących wątki lokalnej historii, mało znane epizody z historii wojennej i powojennej.  W 2018 r. wyprodukowali 3 filmy w cyklu „Koszalin Historie Zapomniane” o historii Koszalina i żołnierzach AK – zasłużonych mieszkańcach naszego miasta: „Koszalin 1946; „Żbik Powstaniec z Żoliborza”, „Żołnierze z Westerplatte w Koszalinie”. Film „Żbik Powstaniec  z Żoliborza” został wyróżniony na Zamojskim  Festiwalu Filmowym ”Spotkania  z Historią”.

2. Mateusz Kowalski – student II roku studiów magisterskich Uniwersytetu Muzycznego  im. F. Chopina w Warszawie – kierunek instrumentalistyka o specjalności gra na gitarze. W 2018 r. zdobył  I miejsce i tytuł Eurostrings Artist  w XX Międzynarodowym Festiwalu  i Konkursie Gitarowym w Rust w Austrii. Za osiągnięcia w 2018 r. otrzymuje stypendium artystyczne Ministra Kultury  i Dziedzictwa Narodowego. Wielokrotny laureat nagrody Prezydenta Miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

3. Łukasz Waberski -  student Politechniki Koszalińskiej na kierunku Wzornictwo o specjalności komunikacja wizualna. Założyciel studia kreatywnego „Dobry Sztos”. Jest partnerem, doradcą i współtwórcą wielu inicjatyw łączących różne dziedziny kultury, muzykę, sztuki wizualne  i działania społeczne. Jest autorem identyfikacji wizualnej dla koszalińskich firm i inicjatyw miejskich m.in. Koszalińskich Kongresów Kultury oraz Targów Sztuki i Dizajnu.

Nagrody II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie kultury (dzieci i młodzież)

1. Julia Chojnacka – reprezentantka Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie. Gry na skrzypcach uczy się pod kierunkiem Olgi Borowskiej. Zdobyła Grand Prix w Masters of the Finalis oraz I miejsce w sekcji skrzypiec   w IX International Music Competition w Belgradzie w Serbii.

2. Paweł Gołaszewski z Zespołu Szkół Plastycznych w Koszalinie. Podstaw fotografii   i filmu uczy się u Katarzyny Gwardiak–Kocur.  Otrzymał I nagrodę w XI Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym „Dzieła mistrzów inspiracją współczesnej fotografii” w Lublinie.

3. Wiktor Kazubiński – uczeń Pawła Gajdzisa w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie. Pianista. Zdobywca I miejsca w IMKA Internet Music Competition – Sarajewo, Bośnia i Hercegowina,  IV London International Music Competition w Londynie, w II Madrid International Music Competition w Hiszpanii.

4. Weronika Olesiak – reprezentantka Zespołu Szkół Plastycznych, uczennica dr hab. Ewy Miśkiewicz – Żebrowskiej. W XIX Międzynarodowym Konkursie Plastycznym pn. „Moje inspiracje muzyczne” w Nałęczowie otrzymała  II nagrodę.

5. Hanna Skupień – reprezentantka Pałacu Młodzieży w Koszalinie. Fotografowania uczy się u  Moniki Kalkowskiej. Laureatka I nagrody   w  IX Międzynarodowym Konkursie Artystycznym im. Włodzimierza Pietrzaka pt. „Całej Ziemi jednym objąć nie można uściskiem” w Turku.

6. Michał Słobodzian – przedstawiciel Centrum Kultury 105 w Koszalinie. Uczestniczy w zajęciach wokalnych Doroty Helbik–Słobodzian. Zdobył  Grand Prix I Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki „Dolnośląska Nutka” w Bielawie.

Nagrody I stopnia w dziedzinie kultury (dzieci i młodzież)

1.Gabriela Bortnowska- uczęszcza do Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych   w Koszalinie. Pianistka – pracuje pod kierunkiem Pawła Bortnowskiego. Zdobyła I miejsce w II Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym Feurich Virtuoz we Lwowie oraz II miejsce w VI Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym  w Augustowie.

2.Julia Bortnowska –uczennica Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie. Pianistka -pracuje pod kierunkiem Pawła Bortnowskiego. Zdobyła Grand Prix podczas II Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego Feurich Virtuoz we Lwowie. Laureatka kilku nagród w ramach Międzynarodowego Forum Pianistycznego „Bieszczady bez Granic” w Sanoku.

3.Martyna Ćwik – przedstawicielka Centrum Kultury 105 w Koszalinie. Swój talent wokalny doskonali pod kierunkiem Ewy Turowskiej. W 2018 r. zdobyła Grand Prix i Bursztynowego Słowika oraz nagrodę specjalną podczas XI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Festiwalu Piosenki „Hoffer Superhit Festiwal” w Działdowie. I miejsca przywiozła  z festiwali w Radziejowie,  Widuchowej, Stargardzie, Szczecinku, Bytowie,  Słupsku, Szczecinie oraz w Ińsku,

4.Wiktor Dziedzic – reprezentant Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych  w Koszalinie. Skrzypek – uczeń Natana Dondalskiego. Zdobywca I miejsca w XVIII Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. Juliusza Zarębskiego w Łomiankach. Stypendysta Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.

5.Weronika Kordylas – przedstawicielka Pałacu Młodzieży w Koszalinie. Uczennica Moniki Kalkowskiej. Zdobywczyni I nagrody w IX Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym „Matematyka w Obiektywie” w Szczecinie oraz I nagrody na XVII Przeglądzie Fotografii Dzieci i Młodzieży w Gorzowie Wielkopolskim. Jej prace prezentowane były na autorskiej wystawie oraz na zbiorowych wystawach w Pałacu Młodzieży.

6.Mikołaj Gajdzis –  zdobywca nagrody I stopnia i tytułu MŁODY ARTYSTA ROKU. Przedstawiciel Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie, zgłębiający tajniki gry na waltorni. Uczeń dr Tomasza Bińkowskiego, ad. UMFC w Warszawie. Zdobywca I miejsca, Złotego Medalu i nagrody specjalnej na III Międzynarodowym Konkursie Instrumentów Dętych „Finalis” w Białymstoku, zaliczanym do najważniejszych  w Polsce i zdobywca II miejsca w najważniejszym konkursie waltorniowym  w Polsce – Ogólnopolskim Konkursie Waltorniowym CEA w Opolu. Stypendysta programu „Młoda Polska” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Centrum Kultury w Warszawie. Stypendysta MKiDN. Stypendysta Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci w Warszawie.

Nagrody za realizację przedsięwzięcia artystycznego „Wydarzenie Kulturalne Roku 2018”

1. Koncert Jubileuszowy z okazji 60–lecia Koszalińskiej Szkoły Muzycznej „Poloneza czas zacząć…” – zorganizowany przez  Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie. W trwającym ponad cztery godziny koncercie jubileuszowym uczestniczyło ok. 90 wykonawców, absolwentów koszalińskiej szkoły. Dziś są to wybitni artyści, występujący na estradach koncertowych Europy i Świata. Towarzyszyła im niepowtarzalna Orkiestra Jubileuszowa złożona z nauczycieli i absolwentów. Przy pełnej widowni zaprezentowali się Adam Sztaba, Agata Szymczewska, Marzena Diakun oraz Mateusz Kowalski, Adam Woch, Bartosz Kołaczkowski, Wojciech Szymczewski, Tomasz Goliński, Andrzej Wojciechowski i Łukasz Jakubczyk. Z wnioskiem o nagrodę wystąpiło Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków Samodzielne Koło nr 43.

2.  6. Good Vibe Festival – organizowany przez  Mateusza Prusa i Fundację Nauka dla Środowiska. Przez cztery dni, w trzech koszalińskich salach – Filharmonii Koszalińskiej JazzburgerCafe i Teatrze Variete Muza odbyły się koncerty z udziałem znakomitych wykonawców. Wysłuchało ich ponad 1500 osób. Podczas koncertu inauguracyjnego wystąpiła z zespołem brytyjska saksofonistka Nubya Garcia. Festiwalowi towarzyszyły otwarte warsztaty djskie.  Z wnioskiem o nagrodę wystąpiła Fundacja Nauka dla Środowiska i Tygodnik „Miasto”.

Nagrody za działania w zakresie kultury „Kulturalna Inicjatywa  Roku 2018”.

1. W kategorii dzieci i młodzież nagrodę i tytuł „Kulturalna Inicjatywa Roku 2018” otrzymuje: Odjazdowa Sztuka Koszalińska – pomysłodawczyniami i realizatorkami projektu były uczennice    I LO.  - Aleksandra Sobieraj, Natalia  Lewińska,  Weronika Kordylas, Klaudia Kokot i Julia Ustianowska. Założeniem projektu było przybliżenie lokalnej twórczości mieszkańcom Koszalina a punktem wyjścia promowanie kultury        w nietypowych miejscach, w działaniu przez zaskoczenie. W efekcie podjętych działań  osoby korzystające z autobusów MZK mogły poznać wiersze młodych twórców, a na szybach autobusów umieszczone zostały fotografie  ponad dwudziestu koszalińskich twórców wraz z krótkimi biogramami. Projekt zwyciężył w olimpiadzie „Zwolnieni     z Teorii” i otrzymał nagrodę Złotego Wilka   za najlepszy projekt kulturowy w Polsce oraz Srebrnego Wilka za najlepszy projekt w województwie  zachodniopomorskim. Wniosek o nagrodę złożył „Głos Koszaliński”.

2. W kategorii dorośli laureatem zostaje: Przemysław Majewski za wydanie płyty „Międzywojenna nuta” z okazji 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości.  Nagrał płytę, na której znalazły się nowe hip–hopowe wersje szlagierów z 20–lecia międzywojennego. Zachowane   zostały oryginalne wersje refrenów, natomiast zwrotki to autorskie teksty Przemysława Majewskiego. Nakład płyty to 100 tysięcy  egzemplarzy – w myśl hasła „100 tysięcy płyt na 100 – lecie odzyskania niepodległości. Płyty zgodnie z koncepcją są rozdawane w różnych miejscach i na różnych imprezach na terenie całego kraju. Kandydaturę Przemysława Majewskiego do nagrody Prezydenta Miasta  przedstawił Głos Koszaliński.

Nagrody za wspieranie działalności kulturalnej - Mecenas Kultury

1. HAFTKOM Ewa Sadowska, Karolina Sadowska S.C. – zgłoszona do nagrody przez Bałtycki Teatr Dramatyczny. Firma wspiera działalność instytucji finansowo, współpracuje przy realizacji spektakli i wydarzeń kulturalnych odbywających się w Teatrze, współpracuje przy realizacji projektów scenograficznych i kostiumów, jest fundatorem nagród dla uczestników warsztatów teatralnych, oraz gadżetów reklamowych w ramach Koszalińskich Konfrontacji Młodych „m – teatr

2. IMSO spółka z o.o. – kandydaturę firmy przedstawiła Filharmonia Koszalińska. Spółka której prezesem jest p. Klemens Imioła wsparła finansowo w 2018 r. nagranie i wydanie płyty CD „To ja i mój świat” z udziałem światowej sławy śpiewaczki Katarzyny Dondalskiej, dyrygenta Stefana Johannesa Waltera oraz orkiestry Filharmonii Koszalińskiej. Płytę wydano w 500 egzemplarzach.

3. VAN PUR S.A.  (marka BROK)  – rekomendowana do nagrody przez  Centrum Kultury 105 w Koszalinie. Dzięki wsparciu firmy instytucja mogła urozmaicić swój program, obniżyć ceny biletów, zaprosić znanych wykonawców. Firma wspiera m.in. Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych „Młodzi i Film”, Hanzę Jazz Festiwal, Festiwal Rockowy Generacja, Dni Koszalina oraz koncerty z cyklu 105% mocy. Wsparcie finansowe Van Pur S.A. umożliwia mieszkańcom i turystom uczestnictwo w imprezach nieodpłatnie lub zakup biletów w niższych cenach. Obecność firmy wśród sponsorów festiwali podnosi ich prestiż i pomaga pozyskiwać innych partnerów.

 

Po częśc oficjalnej spotkania Goście uczestniczący w XI Gali Koszalińskiej kultury spotkali się  foyer Filharmonii, gdzie do póznych godzin wieczornych toczyły się spotkania i kontynuopwane były  ciekawe rozmowy.Jak widać na załączonej fotorelacji humory dopisywały!


Zapraszamy do umieszczania informacji o koszalińskich wydarzeniach na ratuszowym telebimie. Kontakt: telebim@um.koszalin.pl

Zamknij pasek z informacjami Pauza przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku