Menu główne

Związek Miast Bałtyckich

logo Związku Miast BałtyckichZwiązek Miast Bałtyckich

www.ubc.net

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XL/421/98 z dnia 20 marca 1998 r. miasto Koszalin przystąpiło do Związku Miast Bałtyckich.

Cel działania:

Związek Miasta Bałtyckich powołano w 1991 roku celem rozwijania współpracy i wymiany doświadczeń między Miastami członkami. Do Związku należy ponad 100 miast z 10 państw Morza Bałtyckiego.

Miasta bałtyckie zrzeszone w Związku dążą do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju całego regionu, zapewnienie możliwości rozwoju gospodarczego z pełnym poszanowaniem środowiska naturalnego oraz zasad sprawiedliwości społecznej, jego integracji. Ponadto podejmują działania w zakresie możliwości zabezpieczenia i promowania własnych interesów w Regionie wobec organizacji krajowych i międzynarodowych, zwłaszcza wobec Unii Europejskiej.

Głównymi celami Związku są:

1. zmierzanie do systematycznej wymiany doświadczeń pomiędzy Miastami członkowskimi w dziedzinie wspólnych zainteresowań,

2. udzielanie poparcia i pomocy miastom członkowskim w prowadzeniu prac badawczych i publikowaniu wydawnictw poświęconych problematyce Morza Bałtyckiego i obszarów do niego przylegających,

3. promocja zainteresowania historią, ekologią i dziedzictwem kulturalnym regionu bałtyckiego, współdziałanie w zakresie ochrony walorów krajobrazowych regionu, jak również ochrona dóbr kulturalnych i historycznych,

4. udzielanie poparcia wszelkim staraniom zmierzającym do rozwoju kontaktów międzyludzkich, w szczególności między młodzieżą miast członkowskich,

5. współdziałanie i podejmowanie inicjatywy z rządami państw regionu bałtyckiego oraz z organizacjami międzynarodowymi na rzecz rozwiązywania problemów wynikających z rozwoju gospodarczego Regionu Morza Bałtyckiego oraz ochrony środowiska naturalnego Morza Bałtyckiego,

6. utrzymywanie kontaktu ze strukturami Unii Europejskiej oraz z Radą Europy.

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku