Menu główne

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

flaga i godło

1. Przebudowa ul. T. Kościuszki

Przebudowa drogi powiatowej nr 5513Z - ul. T. Kościuszki w Koszalinie na odcinku od ul. Marszałka J. Piłsudskiego do ul. Rotmistrza W. Pileckiego

kwota dofinansowania: 1 677 347,41 zł

całkowita wartość inwestycji: 4 198 336,31 zł

krótki opis projektu:

Planowany stan docelowy:

 • ulica jednojezdniowa dwupasowa o dł. 275 m i szer. pasa ruchu 3,5 m o nawierzchni bitumicznej ułożonej na podbudowie z kruszywa na warstwie mrozoochronnej;
 • obustronne chodniki o łącznej długości 450 m o nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo- piaskowej i podbudowie z kruszywa na warstwie mrozoochronnej;
 • 2 przystanki autobusowe z peronami;
 • skrzyżowanie z ul. Marszałka J. Piłsudskiego i ul. L. Waryńskiego w postaci małego ronda przejazdowego o promieniu wyspy środkowej 5,0 m.

Ponadto wybudowane zostaną: kanalizacja deszczowa, a także uzbrojenie nie związane z drogą: wodociąg i kanalizacja sanitarna.

Cel projektu:

Poprawa życia mieszkańców – dzięki zastosowanym materiałom obniżony zostanie poziom hałasu drogowego (tzw. nawierzchnia cicha), oraz poprawi się bezpieczeństwo ruchu drogowego – przejścia dla pieszych, przystanki autobusowe z peronami oraz skrzyżowanie w formie ronda spowalniające ruch pojazdów.


2. Przebudowa ul. Marszałka j. Piłsudskiego

Przebudowa drogi powiatowej nr 5528Z - ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Koszalinie, na odcinku od ul. Rotmistrza W. Pileckiego do ul. R. Traugutta

kwota dofinansowania: 4 698 582,24 zł

całkowita wartość inwestycji: 12 423 670,45 zł

krótki opis projektu:

Planowany stan docelowy:

 • ulica jednojezdniowa dwupasowa o łącznej dł. 909 m i szer. pasa ruchu 3,0 m o nawierzchni bitumicznej ułożonej na podbudowie z kruszywa na warstwie mrozoochronnej;
 • jednostronna dwukierunkowa ścieżka rowerowa poza jezdnią o dł. 909 m i szer. 2,0 m o nawierzchni z płyt lastrykowych i z kostki brukowej betonowej;
 • obustronne chodniki o łącznej długości 1800 m o nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo- piaskowej i podbudowie z kruszywa na warstwie mrozoochronnej;
 • 3 zatoki autobusowe z peronami;
 • parkingi wzdłuż ulicy.

Ponadto wybudowane zostaną: kanalizacja deszczowa, kanał technologiczny (na odcinku od skrzyżowania z ul. T. Kościuszki i L. Waryńskiego do skrzyżowania z ul. R. Traugutta), a także uzbrojenie nie związane z drogą: wodociąg, kanalizacja sanitarna i sieć cieplna (na odcinku od skrzyżowania z ul. Rotmistrza W. Pileckiego do skrzyżowania z ul. T. Kościuszki i L. Waryńskiego).

Cel projektu:

Przebudowa drogi wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców – dzięki zastosowanym materiałom obniżony zostanie poziom hałasu drogowego (tzw. nawierzchnia cicha), oraz poprawi się bezpieczeństwo ruchu drogowego – przejścia dla pieszych, zarówno z tzw. azylem jak i bez, zatoki autobusowe z peronami oraz zmodernizowane istniejące skrzyżowania.


3. Budowa ul. Prostej w Koszalinie

nazwa zadania: Budowa ul. Prostej w Koszalinie

kwota dofinansowania: 1 779 5668,12 zł

całkowita wartość inwestycji: 3 850 825,339 zł

krótki opis zadania:

Planowany stan docelowy:

 • ulica jednojezdniowa dwupasowa o dł. 445 m i szer. pasa ruchu 3,0 m o nawierzchni bitumicznej ułożonej na podbudowie z kruszywa na gruncie stabilizowanym cementem;
 • obustronne chodniki o łącznej długości ok. 450 m o nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo- piaskowej i podbudowie z kruszywa na gruncie stabilizowanym cementem;
 • 28 miejsc postojowych, w tym 2 stanowiska dla osób niepełnosprawnych;
 • 4 skrzyżowania zwykłe.

Ponadto wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa.

4. Przebudowa ul. Podgórnej i Placu J. Kilińskiego w Koszalinie

nazwa zadania: Przebudowa ul. Podgórnej i Placu J. Kilińskiego w Koszalinie

kwota dofinansowania: 2 759 049,67 zł

całkowita wartość inwestycji: 9 974 649,33 zł

krótki opis zadania:

Planowany stan docelowy:

 • ulica jednojezdniowa dwupasowa o łącznej dł. 834 m i szer. pasa ruchu 2,5 m o nawierzchni z kostki betonowej ułożonej na podbudowie z mieszanki kruszyw na gruncie stabilizowa-nym mechanicznie;
 • obustronne chodniki o łącznej długości ok. 1600 m, o nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo- piaskowej i podbudowie z mieszanki kruszyw na gruncie stabilizo-wanym mechanicznie;
 • miejsca postojowe wzdłużne oraz 60 miejsc postojowych, w tym 5 stanowisk dla osób nie-pełnosprawnych;
 • 1 skrzyżowanie zwykłe z ul. Odrodzenia;
 • oświetlenie uliczne; 
 • kanalizacja deszczowa.
Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku