Menu główne

Konsultacje - baza wiedzy

SIEDEM ZASAD KONSULTACJI

26.03.2020
Dokument ten przygotowała w czerwcu 2012 roku grupa ekspertów rządowych i pozarządowych zaproszonych do współpracy przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, to zbiór rekomendacji dotyczących konsultacji społecznych. Opisuje on podstawowe zasady dzięki, którym proces konsultacji może...

Cele konsultacji społecznych

26.03.2020
Dzięki procesowi dialogu ze społecznością lokalną i aktywnemu włączeniu jej w podejmowane decyzje konsultacje społeczne sprawiają, że wszystkie uczestniczące w nim strony czyli: władze, mieszkańcy i organizacje pozarządowe okazują się wygranymi. W śród najważniejszych korzyści konsultacji wymienić...

Podstawa prawna konsultacji społecznych

26.03.2020
Najważniejszym aktem prawnym dotyczącym konsultacji społecznych jako procesu dialogu i włączania mieszkańców w decydowanie o wspólnocie, w której żyją, jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, a konkretnie art. 4 Konstytucji, który stanowi, że władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej...

W naszym mieście podstawą prawną do przeprowadzania konsultacji społecznych jest Uchwała Rady Miejskiej w Koszalinie

26.03.2020
UCHWAŁA Nr XXII/332/2005 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 12 stycznia 2005 roku     w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Koszalin.     Na podstawie art. 5a i art. 40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142,...

Strony

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku