Menu główne

Dzienne domy pomocy

Dzienny Dom Pogodna Jesień „Senior +”

budynek


ul. Leonida Teligi 4

75-206 Koszalin

tel.+48 94 717 08 98

kierownik : Jolanta Szewczyk

kontakt e-mail: jolanta.szewczyk@dpskoszalin.pl

Dzienny Dom Pogodna Jesień „Senior+” powstał w 2015 roku i od 5 lat funkcjonuje w ramach Rządowego Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Przeznaczony jest dla 30 mieszkańców Koszalina w wieku 60+, którzy chcieliby spędzić czas w miłym towarzystwie.

Dom jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 16:00 w tym czasie Dom zapewnia jeden ciepły posiłek.

Celem wszystkich działań podejmowanych przez Dom jest zapewnienie seniorom wsparcia poprzez aktywizację i integrację, motywowanie do realizacji marzeń i zainteresowań. Ponadto przeciwdziała

marginalizacji i i izolacji osób starszych.

Zajęcia odbywające się w Dziennym Domu są odpowiedzią na potrzeby seniorów. Oferujemy zajęcia edukacyjne i kulturalne, rekreacyjne i integracyjne w tym:

 •      zajęcia muzyczne,
 •      gimnastykę usprawniającą,
 •      wycieczki i spacery,  
 •      wyjścia do kina, teatru, muzeum,   
 •      zajęcia plastyczne,
 •     zajęcia kulinarne,
 •     spotkania z okazji świąt i imprez okolicznościowych.

Do dyspozycji seniorów jest sala rehabilitacyjna, sala terapii indywidualnej i grupowej, pokój do wypoczynku, sala klubowa z telewizorem oraz kinem domowym, dwa komputery, łazienki i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz pięknie zagospodarowany teren wokół Domu.

Wniosek o przyznanie pobytu wraz zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach realizowanych w Domu oraz możliwości korzystania z zajęć rehabilitacyjnych należy złożyć w Dziale ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych MOPR w Koszalinie, al. Monte Cassino

 Zadanie współfinansowane ze środków MPiPS w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020

Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"

Dane adresowe:


75- 525 Koszalin

ul. Piłsudskiego 64

tel. (94) 341-92-67, fax 94-34-19-268

Kierownik: Jolanta Lebiedź

kontakt e-mai: jolanta.lebiedz@dpskoszalin.pl

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00.

Adresaci oferty:

 •   osoby od 60 roku życia,
 •  będące mieszkańcami Koszalina,
 •   mające trudną sytuację rodzinną, materialną oraz ograniczoną sprawność samoobsługi,
 •   pragnące w ciekawy i aktywny sposób zagospodarować wolny czas.

W ramach prowadzonej działalności oferujemy:

 •  serdeczną i rodzinną atmosferę,
 •   miłą i profesjonalną opiekę,
 •  pomoc w rozwiązywaniu życiowych problemów, pokonywaniu trudności i ograniczeń,
 •   ciepły posiłek,
 •   terapię zajęciową:  aktywizację ruchową,  zajęcia  - rekreacyjne, kulturalno – oświatowe,  edukacyjne, muzyczne, rękodzielnicze, plastyczne,

relaksacyjne, spotkania integracyjne, w tym międzypokoleniowe,

 •   trening kulinarny, praktyczny,
 •   inscenizacje, gry i zabawy,
 •   spacery, wycieczki i pikniki.

Do dyspozycji seniorów jest sala terapii indywidualnej i grupowej, pokój do wypoczynku, świetlica

z telewizorem i dostępem do multimediów, dwa komputery umożliwiające cyfrową aktywizację , toalety, jadalnia, pracownia majsterkowicza,

pracownia krawiecka, rękodzielnicza i plastyczna, sala relaksacyjna.

Wymagane dokumenty:

 •   pisemny wniosek osoby zainteresowanej,

Miejsce złożenia dokumentów:

 •   Dział ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie,

al. Monte Cassino 2,

 

Więcej informacji na temat funkcjonowania i oferty dziennych domów pomocy można uzyskać na stronie: Dom Pomocy Społecznej w KoszalinieŚrodowiskowe domy samopomocy

1. Środowiskowe domy samopomocy przeznaczone dla osób w wieku od 18 do 60 roku życia, przewlekle chorych psychicznie lub z przewlekłymi zaburzeniami czynności psychicznych oraz trudnościami w samodzielnej egzystencji i funkcjonowaniu społecznym:

1) Środowiskowy Dom Samopomocy „Odrodzenie”, ul. Odrodzenia 34, tel.: 94 341-92-71, 341-91-72,
2) Środowiskowy Dom Samopomocy „Przyszłość”, ul. Zwycięstwa 119, tel.: 94 341-92-93.

2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Koszalinie przeznaczony dla osób w wieku od 18 do 60 roku życia, z niepełnosprawnością intelektualną (co najmniej umiarkowany stopień niepełnosprawności), mających trudności w samodzielnej egzystencji  i funkcjonowaniu społecznym.

Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Budowniczych 6, tel.:  94 716 09 77.

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku