Menu główne

Dzienne domy pomocy

Dzienny Dom Pogodna Jesień „Senior +” w Koszalinie

budynek

Dane adresowe:

ul. Leonida Teligi 4

75-206 Koszalin

tel.+48 94 717 08 98

kierownik: Magdalena Niżyńska

kontakt e-mail: magdalena.nizynska@dpskoszalin.pl

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00.


Dzienny Dom Pogodna Jesień „Senior+” w Koszalinie powstał w 2015 roku i funkcjonował w ramach Rządowego Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, natomiasta obecnie działa w ramach Rządowego Programu Wieloletniego na  lata 2021-2025. Przeznaczony jest dla 30 mieszkańców Koszalina w wieku 60+, którzy nie są aktywni zawodowo i pragną spędzać czas w miłym towarzystwie.

Celem wszystkich działań podejmowanych przez Dom jest zapewnienie seniorom wsparcia poprzez aktywizację i integrację, motywowanie do realizacji marzeń i zainteresowań. Ponadto przeciwdziała marginalizacji i izolacji osób starszych.

Zajęcia odbywające się w Dziennym Domu są odpowiedzią na potrzeby seniorów. Oferujemy zajęcia edukacyjne i kulturalne, rekreacyjne i integracyjne w tym:

 • zajęcia muzyczne
 • gimnastykę usprawniającą,
 • wycieczki i spacery,
 • wyjścia do kina, teatru, muzeum,
 • zajęcia plastyczne,
 • zajęcia kulinarne,
 • spotkania z okazji świąt i imprez okolicznościowych.

Do dyspozycji seniorów jest sala rehabilitacyjna, sala terapii indywidualnej i grupowej, pokój do wypoczynku, sala klubowa z telewizorem oraz kinem domowym, dwa komputery, łazienki i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz pięknie zagospodarowany teren wokół Domu.

Wymagane dokumenty:

Miejsce złożenia dokumentów:

 • Dział ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych Centrum Usług Społecznych  w Koszalinie, al. Monte Cassino 2.

Odpłatność:

Pobyt w Dziennym Domu Pomocy jest odpłatny; wysokość miesięcznej odpłatności ustala się w drodze decyzji administracyjnej, zasady ponoszenia odpłatności ustala Rada Miejska w Koszalinie w drodze uchwały.

Więcej informacji na temat funkcjonowania i oferty dziennych domów pomocy można uzyskać na stronie: www.dpskoszalin.pl

Zadanie współfinansowane ze środków MRPiPS w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025

Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"

Dane adresowe:

75- 525 Koszalin

ul. Piłsudskiego 64

tel. (94) 341-92-67, fax 94-34-19-26

kierownik: Jolanta Szewczyk

kontakt e-mail: jolanta.szewczyk@dpskoszalin.pl

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00.

Adresaci oferty:

 • osoby od 60 roku życia,
 • mieszkańcy Koszalina,
 • mające trudną sytuację rodzinną, materialną oraz ograniczoną sprawność samoobsługi,
 • pragnące w ciekawy i aktywny sposób zagospodarować wolny czas.

W ramach prowadzonej działalności oferujemy:

 • serdeczną i rodzinną atmosferę,
 • miłą i profesjonalną opiekę,
 • pomoc w rozwiązywaniu życiowych problemów, pokonywaniu trudności i ograniczeń,
 • gorący posiłek,
 • terapię zajęciową:  aktywizację ruchową,  zajęcia  - rekreacyjne, kulturalno – oświatowe,  edukacyjne, muzyczne, rękodzielnicze, plastyczne, relaksacyjne, spotkania integracyjne, w tym międzypokoleniowe,
 • trening kulinarny, praktyczny,
 • inscenizacje, gry i zabawy,
 • spacery, wycieczki i pikniki.

Do dyspozycji seniorów jest sala terapii indywidualnej i grupowej, pokój do wypoczynku, świetlica z telewizorem i dostępem do multimediów, dwa komputery umożliwiające cyfrową aktywizację , toalety, jadalnia, pracownia majsterkowicza, pracownia krawiecka, rękodzielnicza i plastyczna, sala relaksacyjna.

Wymagane dokumenty:

 •  pisemny wniosek osoby zainteresowanej,
 •  więcej na stronie www.dps.koszalin.ibip.pl

Miejsce złożenia dokumentów:

 •  Dział ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych Centrum Usług Społecznych w Koszalinie, al. Monte Cassino 2,
 •  Więcej informacji na temat funkcjonowania i oferty dziennych domów pomocy można uzyskać na stronie: Dom Pomocy Społecznej w Koszalinie

Odpłatność

Pobyt w Dziennym Domu Pomocy jest odpłatny; wysokość miesięcznej odpłatności ustala się w drodze decyzji administracyjnej, zasady ponoszenia odpłatności ustala Rada Miejska w Koszalinie w drodze uchwały.Więcej informacji na temat funkcjonowania i oferty dziennych domów pomocy można uzyskać na stronie: www.dpskoszalin.pl

Środowiskowe domy samopomocy

1. Środowiskowe domy samopomocy przeznaczone dla osób w wieku od 18 do 60 roku życia, przewlekle chorych psychicznie lub z przewlekłymi zaburzeniami czynności psychicznych oraz trudnościami w samodzielnej egzystencji i funkcjonowaniu społecznym:

1) Środowiskowy Dom Samopomocy „Odrodzenie”, ul. Odrodzenia 34, tel.: 94 341-92-71, 341-91-72,
2) Środowiskowy Dom Samopomocy „Przyszłość”, ul. Zwycięstwa 119, tel.: 94 341-92-93.

2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Koszalinie przeznaczony dla osób w wieku od 18 do 60 roku życia, z niepełnosprawnością intelektualną (co najmniej umiarkowany stopień niepełnosprawności), mających trudności w samodzielnej egzystencji  i funkcjonowaniu społecznym.

Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Budowniczych 6, tel.:  94 716 09 77.

Alert

Bezpieczne wakacje w Koszalinie - czas na lato pełne atrakcji! Harmonogram wydarzeń dostępny jest tutaj.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku