Menu główne

Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy:
1.Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie.
2.Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.
3.Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.
4.Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.
5.Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Uchwała Nr XVIII/227/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz warunków jego funkcjonowania. 

Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego jest pani Ewa Antoszak - starszy specjalista pracy socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie, tel. 94 316 03 05, 506 260 523.

Zastępcą Przewodniczącego jest pani Dorota Markowska – starszy specjalista pracy socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie, tel. 94 316 03 01.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego określa:

Zarządzenie Nr 352/1227/16 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.

Zarządzenie Nr 478/1773/17 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 18 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.

Zarządzenie nr 554/2028/17 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.

Zarządzenie Nr 828/2573/18 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 10 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.

Zarządzenie Nr 53/163/19 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 07 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.

Zarządzenie Nr 184/653/19 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.

Zarządzenie Nr 225/827/20 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 18 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.

Zarządzenie Nr 265/942/20 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 09 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku