Menu główne

Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy:
1.Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie.
2.Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.
3.Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.
4.Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.
5.Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Uchwała Nr XVIII/227/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz warunków jego funkcjonowania

Uchwała Nr XXVIII/456/2021 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz warunków jego funkcjonowania

Uchwała Nr XXXV/578/2021 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 23 września 2021 roku.

Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego jest pani Ewa Antoszak - starszy specjalista pracy socjalnej Centrum Usług Społecznych w Koszalinie, tel. 94 316 03 01, 506 260 523.

Zastępcą Przewodniczącego jest pani Dorota Markowska – starszy specjalista pracy socjalnej Centrum Usług Społecznych w Koszalinie, tel. 94 316 03 01.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego określa:

Zarządzenie nr 412/1383/21 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.
Zarządzenie nr 656/2198/22 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 01 sierpnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku