Menu główne

Tablice pamiątkowe

Lp.

Nazwa obiektu

Widniejący tekst

Autor, rok odsłonięcia

Rodzaj użytego materiału

Miejsce usytuowania obiektu

Inicjator, fundator, właściciel, zarządca (opiekun)

Uwagi

1.

TABLICA MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

 

„MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI – NACZELNY WÓDZ ZWYCIĘSKIEJ WOJNY POLSKO – BOLSZEWICKIEJ 1919 – 1920. W 70 ROCZNICĘ – SPOŁECZEŃSTWO KOSZALINA 1990”

Zygmunt Wujek, 10.11.1990r.

Piaskowiec, brąz

Na budynku przy skrzyżowaniu ulic Zwycięstwa i Piłsudskiego

Inicjator: Tadeusz Gasztold, Wincenty Laskowski, Paweł Michalak, Zygmunt Wujek

Odsłonięta przez ppor. rez. Stanisława Grazula – uczestnika wojny 1919 – 1920 .

2.

PŁYTA UPAMIĘTNIAJĄCA POBYT OJCA ŚWIĘTEGO W KOSZALINIE

„DOM SAMOTNEJ MATKI. KOSZALIN, 1 VI 1991 R. DAR OŁTARZA RADY MIEJSKIEJ KOSZALINA. 5 VI 1994”

 

 

Zygmunt Wujek

5.VI.1994 r.

Piaskowiec

Na budynku Domu Samotnej Matki

Inicjator: Kuria Biskupia.

Fundator: władze miejskie

3.

TABLICA UPAMIĘTNIAJĄCA POLEGŁE W CZASIE WOJNY PIELĘGNIARKI

I SANITARIUSZKI ORAZ POLEGŁYCH LEKARZY

„OFIARNEJ SŁUŻBIE ZDROWIA, LEKARZOM, PIELĘGNIARKOM I SANITARIUSZKOM 27. WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY ARMII KRAJOWEJ W 56. ROCZNICĘ BURZY. ŻOŁNIERZE DYWIZJI, OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH, OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA W KOSZALINIE”

2000r.

mosiądz

Na froncie budynku Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, Szpital Wojewódzki,

ul. Chałubińskiego

Inicjatorem jest Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie, 27. Wołyńska Dywizja Piechoty AK

 

4.

TABLICA IGNACEGO PADEREWSKIEGO

 

TABLICA INFORMACYJNA PRZYBLIŻAJĄCA POSTAĆ I. PADEREWSKIEGO

 

TABLICA Z TREŚCIĄ HYMNU BOJOWEGO

(skomponowanego przez I. Paderewskiego w 1917r.)

„IGNACY JAN PADEREWSKI 1860 – 1941”

Zygmunt Wujek, 2001r.

Piaskowiec

Na ścianie amfiteatru im. Ignacego Paderewskiego.

Fundatorem i inicjatorem jest Stowarzyszenie Wspólnota Polska.

 

5.

TABLICA UPAMIĘTNIAJĄCA GMINĘ ŻYDOWSKĄ

„PAMIĘCI GMINY ŻYDOWSKIEJ MIESZKAJĄCEJ W OKOLICACH KOSZALINA DO 1942 ROKU. W TYM MIEJSCU STAŁA NAJWIĘKSZA SYNAGOGA, 9.11.1938r. NAZIŚCI SPALILI WSZYSTKIE SYNAGOGI I ZNISZCZYLI NAGROBKI ŻYDOWSKIE. DO 1942 ROKU OSTATNI ŻYDZI KOSZALIŃSCY ZOSTALI WYPĘDZENI, WIĘKSZOŚĆ DO OBOZÓW ŚMIERCI NA WSCHODZIE”

Zygmunt Wujek, październik 1999r.

Kamień, metal

W parku nieopodal ulic Szpitalnej i 1 Maja.

Fundator: Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Dietricha Bonhoffera.

Metalowa tablica została przywieziona z USA przez grupę 12 Amerykanów żydowskiego pochodzenia. W uroczystości odsłonięcia pomnika uczestniczyli Żydzi z USA, Niemiec i Polski.

 

Głaz ustawiono w miejscu spalonej 09.11.1938r. przez nazistów synagogi.

6.

TABLICA LESLIE BARUCHA - BRENTA

(napis w 3 językach

„W TYM DOMU URODZIŁ SIĘ I MIESZKAŁ W LATACH 1925 – 1937 LESLIE BARUCH BRENT, PROFESOR ST. MARY`S HOSPITAL MEDICAL SCHOOL W LONDYNIE, TWÓRCA FUNDAMENTALNYCH BADAŃ NAUKOWYCH W ZAKRESIE IMMUNOLOGII. JEGO PRACE PRZYCZYNIŁY SIĘ DO ODKRYĆ PETERA MEDAWARA – UHONOROWANYCH W ROKU 1960 NAGRODĄ NOBLA W DZIEDZINIE MEDYCYNY”

Zakład kamieniarski „Almak”, 14.07. 2005r,

Granit czarny

ul. Dworcowa 4

Inicjatorem upamiętnienia jest artysta fotografik Zdzisław Pacholski.

Fundator:

Prezydent Miasta Koszalina Mirosław Mikietyński

7.

TABLICA PAMIĄTKOWA POŚWIĘCONA ŻOŁNIERZOM BAŁTYCKIEJ BRYGADY WOJSK OCHRONY POGRANICZA

 

„W HOŁDZIE ŻOŁNIERZOM BAŁTYCKIEJ BRYGADY WOJSK OCHRONY POGRANICZA, KTÓRZY CHRONILI MORSKĄ GRANICĘ NASZEJ OJCZYZNY W LATACH 1945 – 1991. CZŁONKOWIE KOŁA NR 5 ZBŻZ I OR WP. KOSZALIN 10.06.2005”

Firma Region 10.06.2005r.

miedź

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej,

ul. Piłsudskiego 92 – 95 (we wnęce ściennej w głównym holu gmachu Szkoły)

Fundator: Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego oraz funkcjonariusze COSSG

 

8.

TABLICA PAMIĄTKOWA BPA HERMANA VON GLEICHENA

 

„W 740. ROCZNICĘ MIASTA KOSZALINA ZAŁOŻONEGO PRZEZ BISKUPA HERMANA VON GLEICHEN, ŚWIĘTY JANIE CHRZCICIELU, ORĘDUJ ZA NAMI”

 

 

 

 

09.09.2006r.

Kamień, granit  czarny

Przed Katedrą pw. NMP, ul. Zwycięstwa

Inicjator: Jerzy Grynkiewicz – Prezes Społecznego Komitetu Ratowania Starego Koszalina, fundator: Społeczny Komitet Ratowania Starego Koszalina.

 

9.

TABLICA PAMIĄTKOWA MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

 

 

 

 

 

„MARSZAŁEK POLSKI JÓZEF PIŁSUDSKI 1867 – 1935”

projekt: ppłk rez. Jarosław Gacek, 09.11.2007r.

Brąz

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej,

ul. Piłsudskiego 92 – 95 (we wnęce ściennej w głównym holu gmachu Szkoły)

Inicjatywa Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej, fundator: Urząd Miejski.

Wykonanie :

ALTOMIX  Sp.j.

Dolna Grupa - Dragacz

10.

TABLICA POŚWIĘCONA 8. DREZDEŃSKIEJ DYWIZJI ZMECHANIZOWANEJ im. BARTOSZA GŁOWACKIEGO

SAPEROM 8. DYWIZJI IM. BARTOSZA GŁOWACKIEGO W KOSZALINIE. UCZESTNIKOM II WOJNY ŚWIATOWEJ I ROZMINOWANIA OJCZYSTEGO KRAKU „KU CHWALE I WIECZNEJ PAMIĘCI” JASŁO, SANOK, GAŁKÓWEK, UNIEŚCIE, LĘBORK

KOMBATANCI I WETERANI STAROSTA KOSZALIŃSKI

WSPÓŁTOWARZYSZE ŻOŁNIERSKIEJ SŁUŻBY

KOSZALIN, WRZESIEŃ 2007R.

 

 

08.09.2007 r.,

 

teren koszar przy ul. 4. Marca,

Inicjator: Stowarzyszenie Żołnierzy 8. Dywizji.

 

 

11.

TABLICA UPAMIĘTNIAJĄCA PROTEST KOLEJARZY

W XIV- ROCZNICĘ PODJĘCIA PRZEZ KOLEJARZY NA ST. KOSZALIN CZYNNEGO POPARCIA ROBOTNICZEGO PROTESTU PRZECIWKO KOMUNISTYCZNEMU TOTALITARYZMOWI, A W OBRONIE TEGO CO NIESIE HASŁO BÓG * HONOR * OJCZYZNA

20.VII.1994  NSZZ SOLIDARNOŚĆ

 

1994-08-20

Miedz

al. Armii Krajowej 3 [na ścianie dworca PKP]

 

Fundator: NSZZ "Solidarność"

12.

TABLICA NA 740. ROCZNICĘ ZAŁOŻENIA MIASTA

W 740 ROCZNIĘ MIASTA KOSZALINA ZAŁOZONEGO PRZEZ BISKUPA HERMANA VON GLEICHEN

ŚW. JANIE CHRZCICIELU PATRONIE ORĘDUJ ZA NAMI

1266-2006

SPOŁECZNY KOMITET RATOWANIA STAREGO KOSZALINA

 

2006-09-09

Granit czarny, kamień,

ul. Zwycięstwa [koło Katedry]

Z inicjatywy Jerzego Grynkiewicza przewodniczącego SKRSK

Fundator: Społeczny Komitet Ratowania Starego Koszalina

13.

TABLICA BAŁTYCKIEJ BRYGADY WOJSK OCHRONY POGRANICZA

 

W HOŁDZIE ŻOŁNIERZOM BAŁTYCKIEJ BRYGADY WOJSK OCHRONY POGRANICZA KTÓRZY CHRONILI MORSKĄ GRANICĘ NASZEJ OJCZYZNY W LATACH 1945-1991 CZŁONKOWIE KOŁA NR 5 ZBŻZ I OR WP

KOSZALIN 10.06.2005

 

pracownia "Region"

2005-06-10

Mosiądz  i miedź

ul. Piłsudskiego 92

 

Fundator: Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego oraz funkcjonariusze COSSG

14

TABLICA ANDRZEJA GUZIŃSKIEGO

Profesor Andrzej Guziński

(1939-2001)

Twórca Wydziału Elektroniki Politechniki Koszalińskiej

Profesor Andrzej Guziński był wybitnym uczonym i nauczycielem akademickim.

Od roku 1989 związany z Wyższą Szkołą Inżynierską,

a potem Politechniką Koszalińską, zorganizował od podstaw najpierw 

Zakład Elektroniki, którym kierował w latach 1989-1991,

potem Instytut Elektroniki, którego był dyrektorem w latach 1991-1997,

a następnie Wydział Elektroniki, którego był pierwszym dziekanem w latach 1997-2001

Opracował autorskie programy nauczania na kierunku Elektronika i Telekomunikacja,

zapoczątkował dynamicznie rozwijał prace badawcze w zakresie elektroniki,

tworząc szkołę naukową elektronicznych układów analogowych,

której osiągnięcia są wysoko cenione w świecie naukowym.

Uczniowie Profesora objęli najwyższe funkcje w Politechnice Koszalińskiej

m.in. Rektora i Dziekana Wydziału Elektroniki.

Dzięki osobistym osiągnięciom i talentom organizacyjnym Profesora Guzińskiego

Wydział Elektroniki Politechniki Koszalińskiej w krótkim czasie uzyskał 

wysoką rangę w krajowym środowisku akademickim.

 

 

 

Wykonawca: ArtLit - Grawerstwo artystyczne z Warszawy

2003-10-04

brąz

ul. Śniadeckich 2 [teren Politechniki Koszalińskiej, budynek B, I piętro]

Inicjatorami byli profesorowie Michał Białko, Krzysztof Wawryn oraz Włodzimierz Janke.

Fundator: Wydział Elektroniki

 

15.

TABLICA JERZEGO SMOLEŃSKIEGO

AUDYTORIUM IMIENIA PIERWSZEGO REKTORA JERZEGO SMOLEŃSKIEGO

Zygmunt Wujek

2000-12-11

 

mosiądz

ul. Śniadeckich 2 [teren Politechniki Koszalińskiej, budynek A, I piętro]

 

 

16.

TABLICA ZDZISŁAWA PIĄTKA

 

2007-10-02

brąz

ul. Śniadeckich 2 [teren Politechniki Koszalińskiej, budynek B, I piętro]

 

 

17.

TABLICA ANDRZEJA RZYMKOWSKIEGO

PROFESOR ZWYCZAJNY. DOKTOR. INŻYNIER. ARCHITEKT.ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL PRL. WYCHOWAWCA WIELU POKOLEŃ PRACOWNIKÓW NAUKI I MŁODZIEŻY PIERWSZY PROFESOR W WSINŻ W LATACH 1968-81 ANDRZEJA MARIA RZYMKOWSKI 1911 1986

 

Ryszard Moroz

1988-06-15

brąz

ul. Racławicka 15-17 [teren Politechniki Koszalińskiej, budynek A, I piętro]

 

Uroczystego odsłonięcia tablicy pierwszego profesora uczelni dokonała wdowa po naukowcu.

18.

TABLICA JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO

JANUSZ KUSOCIŃSKI NAJLEPSZY SPORTOWIEC POLSKI ZGINĄŁ W WALCE Z HITLEROWSIM OKUPANTEM

W XV-LECIE WSINŻ 20.06.1983

URNA Z ZIEMIĄ Z MIEJSCA STRACENIA W PALMIRACH JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO WMUROWANA W 40 LECIE ZWYCIĘSTWA NAD FASZYZMEM 1985-04-26

URNA Z ZIEMIĄ Z MIEJSCA ZAMORDOWANIA OFICERÓW- SPORTOWCÓW W KATYNIU

WMUROWANO W 50 LECIE ZBRODNI NKWD  1990-09-17

 

Projekt: doc. dr Leszek Wojciechowski
Wykonawca: Stanisław Bardyga

1983-06-20

miedz, brąz

ul. Racławicka [teren Politechniki Koszalińskiej - budynek W]

 

 

19.

TABLICA MARII PILECKIEJ

Maria Pilecka

(1899-1991)

BIBLIOTEKARKA, NAUCZYCIELKA,

ORGANIZATORKA POWOJENNEGO BIBLIOTEKARSTWA

W POWIECIE KOSZALIŃSKIM.

W 1945 r., w ramach akcji repatriacyjnej, przyjechała do Koszalina. Pracowała w Powiatowej Komisji Opieki nad Książką, zajmując się ochroną księgozbiorów poniemieckich. Od  września 1946 r. organizowała bibliotekę powiatową w Koszalinie, a także biblioteki i punkty biblioteczne w powiecie koszalińskim. Biblioteką powiatową kierowała do 1964 r. Założyła pierwsze koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Koszalinie.

„Czytanie to jedna z bram wolności”

(Robert Escarpit)

Joanna Żuraw

2012-05-10

szkło

Plac Polonii 1

 

Fundator: Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela

20.

TABLICA ALEKSANDRA MAJORKA

LEKSANDER MAJOREK

(1912-1991)

WIELOLETNI DYREKTOR I BUDOWNICZY NOWEGO GMACHU

BIBLIOTEKI KOSZALIŃSKIEJ.

Żołnierz kampanii wrześniowej, jeniec Offlagu w Dobiegniewie. W 1945 r. przyjechał do Białogardu, gdzie zabiegał o powołanie biblioteki publicznej. W 1950 został dyrektorem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie, którą kierował do 1977 r. Dzięki jego staraniom w 1973 r. powstał nowy budynek biblioteki. Zainicjował powołanie studium bibliotekarskiego w Koszalinie. „Wzniosłem pomnik trwalszy od spiżu...” (Horacy)

Joanna Żuraw

2012-05-10

szkło

Plac Polonii 1

 

Fundator: Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela

21.

PAMIĄTKA WIZYTY JANA PAWŁA II W WYŻSZYM SEMINARIUM DUCHOWNYM

„UFAJMY BOGU, ŻE Z TEGO SEMINARIUM BĘDĄ WYCHODZILI DOBRZY KAPŁANI- MOCNI DUCHEM, UMYSŁEM, MODLITWĄ, KOCHAJĄCY SZCZERZE BOGA I LUDZI...”

1.VI.1991 - Jan Paweł II

Andrzej Ciesielski

granit

ul. Seminaryjna 2 [teren Wyższego Seminarium Duchownego]

 

Na tablicy znajduje się cytat z wypowiedzi Jana Pawła II w Wyższym Seminarium Duchownym.

22.

TABLICA ANDRZEJA ZIENTARSKIEGO

Sędzia dr Andrzej Zientarski

1920+ 1992

Wybitny Prawnik, historyk pedagog   i wychowawca kilku pokoleń prawników więzień obozów Hitlerowskich współzałożyciel klubu

inteligencji katolickiej

W latach 1973-90 kierował

komisją ścigania zbrodni przeciwko

Narodowi Polskiemu – IPN w Koszalinie

Semper Fidelis Deo Et Patriae

Koszalin 2008 R.

Zygmunt Wujek

2009-05-15

brąz

ul. Wł. Andersa 34

 

Sentencja "Semper Fidelis Deo 

Et Patriae" [Zawsze wierny Bogu i Krajowi] jest maksymą którą kierował się w życiu dr 

Andrzej Zientarski.

23.

TABLICA 35-LECIE AZS

TABLICA UPAMIETNIAJĄCA XXXV-LECIE AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO W KOSZALINIE. ZAŁOŻYCIEL  DOC. DR L..WOJCIECHOWSKI

2003 – 10 – 08 ?

Granit (ciemnoszary)

ul. Racławicka 15-17 [teren Politechniki Koszalińskiej - budynek W]

 

 

24.

TABLICA LIST DO ARTYSTÓW

„...NIE ULEGA BOWIEM WĄTPLIWOŚCI, ŻE ARTYSTA ZACHOWUJE SZCZEGÓLNĄ RELACJĘ   Z PIĘKNEM, MOŻNA WRĘCZ POWIEDZIEĆ, ŻE PIĘKNO JEST JEGO POWOŁANIEM, ZADANYM MU PRZEZ STWÓRCĘ”

JAN PAWEŁ II LIST DO ARTYSTÓW

2007-10

marmur

ul. Dworcowa 6

 

Fundator : Zbigniew Murzyn

25.

TABLICA PAMIĘCI ONNASCHÓW

W TYM DOMU ŻYLI I PRACOWALI EWANGELICKI BISKUP KOSZALINA KS. FRIEDRICH ONNASCH (1881-1945)

JEGO SYN KS. FRIEDRICH ONNASCH

(1911-1945) WSPOLNIE Z KS. DIETRICHEM BONHOEFFEREM SŁUŻYLI KOŚCIOŁOWI KOSZALIŃSKIEMU I KOŚCIOŁOWI WYZNAJĄCEMU NA POMORZU AŻ PO OFIARĘ ŻYCIA.

zakład kamieniarski "Almak"

2004 r.

Granit

ul. Matejki 3

Inicjatorem upamiętnienia była parafia ewangelicko-augsburska i Koszalińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne.

Fundator: Tadeusz Dudojć

26.

10-LECIE CENTRALNEGO OŚRODKA SZKOLANIA STRAŻY GRANICZNEJ

NON SCHOLAE  SED VITAE DISCIMUS

SENEKA

Na drugiej stronie znajduje się napis:

W 10-TĄ ROCZNICĘ POWSTANIA CENTRALNEGO OŚRODKA SZKOLENIA STRAŻY GRANICZNEJ FINKCJONARIUSZE I PRACOWNICY

KOSZALIN 19 MARZEC 2002

pracownia  Region

2002-03-19

Piaskowiec, blacha mosiężna i miedziana

ul. Piłsudskiego 92 [teren COSSG]

 

Fundator: funkcjonariusze i pracownicy Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej

27.

UPAMIĘTNIENIE KAPLICY NA GÓRZE CHEŁMSKIEJ

 

W TYM MIEJSCU W 1217 R. ZBUDOWANA ZOSTAŁA PRZEZ ZAKON NORBERTANÓW KAPLICA KU CZCI MATKI BOŻEJ. ZACHOWANE FUNDAMENTY SĄ ŚWIADKAMI POCZĄTKÓW I ROZWOJU CHRZEŚCIJAŃSTWA NA ZIEMI KOSZALIŃSKIEJ. W XIV  I XV STULECIU KAPLICA BYŁA ZNANYM NA POMORZU I W EUROPIE OŚRODKIEM PĄTNICZYM

Zygmunt Wujek

piaskowiec

ul. Słupska 1 [Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej na Górze Chełmskiej]

 

 

28.

PRO MEMORIA WOJSK OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ

 

 

PRO MEMORIA TWÓRCOM HISTORII I TRADYCJI WOJSK OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ W LATACH  1948-2008 Z OKAZJI  60 LECIA WOJSKOWEGO SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W KOSZALINIE

2008-09-05

2008-09-05

granit

ul. Wojska Polskiego 66 [teren Centrum Szkolenia Sił Powietrznych]

Inicjatorem są kadry i pracowników CSSP z okazji 60. lecia Centrum.

Fundator: kadra i pracownicy Centrum Szkolenia  Sił  Powietrznych

29.

UTWORZENIE WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ WOJSK OBRONY PRZECWLOTNICZEJ

 

NA PODSTAWIE ART. 3 UST. 1 I 2 ORAZ ART. 40 UST. 2 USTAWY Z DNIA 31 MARCA 1965 R. O WYŻSZYM SZKOLNICTWIE WOJSKOWYM

/ Dz. U. nr. 14 poz. 102 / UTWORZONO WYŻSZĄ SZKOŁĘ OFICERSKĄ WOJSK OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ

1967-09

lastriko

ul. Wojska Polskiego 66 [teren Centrum Szkolenia Sił Powietrznych]

 

 

30.

UPAMIĘTNIENIE NADANIA IMIENIA ROMUALDA TRAUGUTTA WYŻSZEJ SZKOLE OFICERSKIEJ WOJSK OBRONY PRZECIWLODNICZEJ

WYŻSZA  SZKOŁA OFICERSKA WOJSK OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ IM. ROMUALDA TRAUGUTTA KOSZALIN 28.11.92.

 

 

 

1992-11-28

biały marmur

ul. Wojska Polskiego 66 [teren Centrum Szkolenia Sił Powietrznych]

 

 

31.

TABLICA PRZECIWLOTNIKOM WOJSKA POLSKIEGO

1919 –1999

W HOŁDZIE PRZECIWLODNIKOM WOJSKA POLSKIEGO KOSZALIN 14.09.1999

 

 

1999-09-14

Granit czarny

ul. Wojska Polskiego 66 [teren Centrum Szkolenia Sił Powietrznych]

 

 

32.

UPAMIĘTNIENIE 8. BATALIONU REMONTOWEGO

 

W HOŁDZIE TYM KTÓRZY SŁUŻYLI W 1950-2005 W SZEREGACH

RUCHOMEGO WARSZTATU NAPRAWY SAMOCHODÓW NAPRAWY CZOŁGÓW NAPRAWY SPRZETU ARTYLERYJSKIEGO  8. BATALIONU REMONTOWEGO

SPADKOBIERCY TRADYCJI 8 BREM

 

miedź

ul. 4-go Marca 2 [teren 8. Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego]

 

 

33.

UPAMIĘTNIENIE JEDNOSTEK ŁĄCZNOŚCI

 

 

TABLICA PAMIATKOWA DLA UCZCZENIA PAMIĘCI ŻOŁNIERZY PEŁNIĄCYCH SŁUZBĘ WOJSKOWĄ W LATACH 1944-2001 W JEDNOSTKACH:

13 SAMODZIELNEJ KOMPANII ŁĄCZNOŚCI

28 KOMPANII ŁĄCZNOŚCI

28 BATALIONIE ŁĄCZNOŚCI

13 BATALIONIE ŁĄCZNOŚCI

8 BATALIONIE BOWODZENIA

BYLI ŻOŁNIEŻE WW. JEDNOSTEK

KOSZALIN 16.04.2005

2005-04-16

miedz

ul. 4-go Marca 2 [teren 8. Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego]

Fundator: Żołnierze wojsk łączności

 

34.

UPAMIĘTNIENIE 36. PUŁKÓW I BRYGAD 8. DYWIZJI OBRONY WYBRZEŻA

 

W HOŁDZIE TYM KTÓRZY WALCZYLI I SŁUŻYLI W LATACH 1944-1997 W SZEREGACH 36 PUŁKU PIECHOTY 36 ŁUŻYCKIEGO PUŁKU ZMECH. 36 PZ LEGII AKADEMISKIEJ 3 I 36 BRYGADY PANCERNEJ SPADKOBIERCY TRADYCJI 36 PUŁKÓW I BRYGADY 8 DYWIZJI

2005-09

miedź

ul. 4-go Marca 2 [teren 8. Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego]

 

 

35.

25-LECIE ZWIĄZKU BYŁYCH ŻOŁNIEŻY ZAWODOWYCH I OFICERÓW REZERWY WOJSKA POLSKIEGO REGIONU ŚRODKOWOPOMORSKIEGO

 

ZAWSZE WIERNI OJCZYŹNIE

W XXV ROCZNIĘ POWSTANIA ZWIĄZEK BYŁYCH ŻOŁNIEŻY ZAWODOWYCH I OFICERÓW REZERWY WOJSKA POLSKIEGO REGIONU ŚRODKOWOPOMORSKIEGO

KOŁA ZBŻZ I OR WP

KOSZALIN DRAWSKO POMORSKIE ZŁOCIENIEC- BUDOWO KOŁOBRZEG POŁCZYN- ZDRÓJ USTRONIE MORSKIE SZCZECINEK  ŚWIDWIN UNIEŚCIE DARŁOWO ROSNOWO

KOSZALIN, MAJ 2006 ROKU

2006-05

miedz

ul. 4-go Marca 2 [teren 8. Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego]-

 

 

36.

ŻOŁNIERZOM PODODZIAŁÓW ZABEZPIECZENIA

 

 

TABLICA PAMIATKOWA

POŚWIĘCONA  ŻOŁNIERZOM PODODDZIAŁÓW ZABEZPIECZENIA         8. DYWIZJI IM. BARTOSZA GŁOWACKIEGO SŁUŻĄCYCH W:

- KOMPANII OCHRONY I REGULACJI RUCHU

- KOMPANII CHEMICZNEJ

- BATERII DOWODZENIA  SZEFA OPL DYWIZJI

TABLICĘ PAMIĄTKOWĄ UFUNDOWALI  OFICEROWIE SZTABU 8 DYWIZJI IM. BARTOSZA GŁOWACKIEGO W KOSZALINIE KOSZALIN, WRZESIEŃ     2009 R.

2009-09

miedz

ul. 4-go Marca 2 [teren 8. Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego]

Fundator: Oficerowie Sztabu 8. Dywizji im. Bartosza Głowackiego

 

37.

TRADYCJI 8. KOSZALIŃSKIEGO PUŁKU PRZECIWLOTNICZEGO

 

WALCZYLI ZA POLSKE

I SŁUŻYLI DLA NIEJ

* 1945-1947-8 PUŁK Artylerii PLOT CIĘŻKIEJ II KA

*1944-1945- 8 PUŁK ARTYLERII PLOT 4 DAPlot

*1957-1967-88 DYWIZJON ARTYLERII PLOT

*1967-1994-83 PUŁK ARTYLERII PLOT

*1994-    -8 KOSZALIŃSKI PUŁK PRZECIWLOTNICZY

2000 ROK

2000

miedz

ul. 4-go Marca 2 [teren 8. Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego]

 

 

38.

7. BRYGADY OBRONY WYBRZEŻA

 

 

 

PAMIĘCI ŻOŁNIERZY

16 PUŁKU CZOŁGÓW

7 POMORSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ

7 BRYGADY OBRONY WYBRZEŻA W DOWÓD WDZIĘCZNOŚCI I UZNANIA ZA WYPAŁNIANE HONOREM ŻOŁNIERSKIEGO OBOWIĄZKU WOBEC OJCZYZNY ORAZ 8. DYWIZJI

ZOŁNIERZE 7. BRYGADY OBRONY WYBRZEŻA

SŁUPSK, DNIA 03.09.2005R.

2005-09-03

miedz

ul. 4-go Marca 2 [teren 8. Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego]

 

 

39.

5. I 8. BATALIONU ROZPOZNANIA

 

DLA UCZCZENIA PAMIĘCI ŻOŁNIERZY SAMODZIELNEJ KOMPANI ZWIADU, 5. I 8. BATALIONU ROZPOZNANIA, WALCZĄCYCH I SŁUZĄCYCH W SZEREGACH 8. DYWIZJI

KOLEDZY

KOSZALIN- WRZESIEŃ- 2008

2008-09

miedz

ul. 4-go Marca 2 [teren 8. Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego]

 

 

40.

PRO MEMORIA  4 KOŁOBRZESKIEGO PUŁKU ARTYLERII MIESZANEJ

 

 

ŻOŁNIERZOM 4 KOŁOBRZESKIEGO PUŁKU ARTYLERII MIESZANEJ IM. GEN. WINCENTEGO AKSAMITOWSKIEGO I WSZYSTKICH JEDNOSTEK ARTYLERII WOJSKA POLSKIEGO NOSZĄCYCH NR 4, KTÓRYCH TRADYCJE PUŁK PRZEJĄŁ ORAZ

1 DYWIZJONU RAKIET TAKTYCZNYCH 

47 DYWIZJONU ARTYLERII RAKIETOWEJ 98 DYWIZJONU ARTYLERII PRZECIWPANCERNEJ

15 BATERII DOWODZENIA WCHODZĄCYCH W SKŁAD 8 DYWIZJI STAROSTA KOŁOBRZESKI

WRZESIEŃ ANNO DOMINI 2007

2007

Mosiądz

ul. 4-go Marca 2 [teren 8. Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego]

 

 

41.

8. KOŁOBRZESKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ

TABLICA PAMIĄTKOWA W HOŁDZIE ŻOŁNIERZOM

21 PUŁKU PIECHOTY „DZIECI WARSZAWY”

32 PUŁKU PIECHOTY,

32 PUŁKU ZMECHANIZOWANEGO,

8 KOŁOBRZESKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ  8 DYWIZJI.

PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG, KOMBATANCJI, WETERANI, WSPÓŁTOWARZYSZE ŻOŁNIERSKIEJ SŁUŻBY KOŁOBRZEG, WRZESIEŃ 2006.

2006 - 09

mosiądz

ul. 4-go Marca 2 [teren 8. Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego]

 

 

42.

8.BATALIONU ZAOPATRZENIA

 

 

PAMIĘCI ŻOŁNIERZY

8.DYWIZJONU SAMOCHODOWEGO 1919-1935

8 BATALIONU PANCERNEGO 1935-1939

14. SAMODZIELNEJ KOMPANI SAMOCHODOWEJ 1944-1949

41.SAMODZIELNEJ KOMPANII SAMOCHODOWEJ 1949-1955

31.BATALIONU TRANSPORTOWEGO 1955-1970

8. BATALIONU ZAOPATRZENIA 1970-2001

ŻOŁNIERZE I PRACOWNICY WOJSKA 8.BATALIONU ZAOPATRZENIA PREZYDENT MIASTA KOSZALINA

KOSZALIN, DNIA  8.09.2007.

2007-09-08

miedz

ul. 4-go Marca 2 [teren 8. Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego]

 

 

43.

3. PUŁKU PRZECIWLOTNICZEGO

 

 

TABLICA PAMIĄTKOWA POŚWIĘCONA ROZFORMOWANEMU W 2010 R

3 PUŁKOWI PRZECIWLOTNICZEMU  IM. PŁK.. WŁODZIMIERZA JULIUSZA LUDWIGA KONTYNUJĄCEMU TRADYCJE:

3 DYWIZJONU ARTYLERII PRZECIWLOTNICZEJ Z WILNA (1926-1939)

3 KARPACKIEGO PUŁKU ARTYLERII PRZECIWLOTNICZEJ (1942-1947)

22 DYWIZJONU ARTYLERII PRZECIWLOTNICZEJ (1951-1955, 1957-1967)

124 PUŁKU ARTYLERII PRZECIWLOTNICZEJ (1955-1957, 1967-1995)

W DOWÓD WDZIĘCZNOŚCI

ZA MOŻLIWOŚĆ WYPEŁNIENIA Z HONOREM ŻOŁNIERSKIEGO OBOWIĄZKU WOBEC OJCZYZNY.

TABLICĘ PAMIATKOWĄ UFUNDOWALI ŻOŁNIERZE I PRACOWNICY 3PPLOT.

KOSZALIN 2010

2011

granit

ul. 4-go Marca 2 [teren 8. Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego]

 

 

44.

39. I 8. BATALIONU MEDYCZNEGO

TABLICA PAMIĄTKOWA

Poświęcona Żołnierzom i pracownikom wojska 39 i 8 batalionu medycznego 8 Dywizji im. Bartosza Głowackiego

sformowanego w 1955r. w Stargardzie Szczecińskim. od 1957r. w Kołobrzegu. kilkukrotnie  przeformowany na: 

39 Batalion Medyczny z Polikliniką 1970r.

39 Batalion Medyczny - Szpital Wojskowy - 1981r.

8 Batalion Medyczny - Szpital Wojskowy - 1996r.

8 Batalion Medyczny - 2000r.

8 Batalion Medyczny - rozformowanie - 2001r.

Batalion Medyczny prowadził aktywną działalność leczniczo – profilaktyczną na rzecz społeczności miasta i regionu

Tablica pamiątkowa została ufundowana staraniem:

Stowarzyszenia Żołnierzy 8 Dywizji

im. Bartosza Głowackiego w Koszalinie

Koło Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy

w Kołobrzegu

Żołnierzy i Pracowników Wojska
39 batalionu medycznego  w Kołobrzegu

Koszalin - Kołobrzeg wrzesień. 2009r.

2009 - 09

mosiądz

ul. 4-go Marca 2 [teren 8. Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego]

 

Fundator: Stowarzyszenie Żołnierzy 8. Dywizji im. Bartosza Głowackiego w Koszalinie, Koło Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy w Kołobrzegu, Żołnierzy i Pracowników Wojska 39. batalionu medycznego w Kołobrzegu

45.

UPAMIĘTNIENIE WAŻNYCH DAT W HISTORII WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO

Wyższe Seminarium Duchowne

Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

25.III.1981 Erygowanie Seminarium

przez biskupa Ignacego Jeża

26.VI.1982 Konferencja Episkopatu Polski i poświęcenie placu budowy 

1.VI.1991 wizyta Ojca Św. Jana Pawła II

i poświęcenie Seminarium

Trwamy na modlitwie za wszystkich

fundatorów i dobrodziejów Seminarium

 

Andrzej Ciesielski

granit

ul. Seminaryjna 2 [teren Wyższego Seminarium Duchownego]

 

 

46.

TABLICA ZE SŁOWAMI JANA PAWŁA II   SANKTUARIUM PRZYMIERZA

„CZY SŁOWA BOGA WYPOWIEDZIANE NA SYNAJU NIE ODEZWAŁY SIĘ DALEKIM ECHEM RÓWNIEŻ TU NA TEJ GÓRZE?”

 DEKALOG - DZIEDZICTWO STAREGO PRZYMIERZA BOGA Z IZRAELEM – ZOSTAŁ POTWIERDZONY W EWANGELIIJAKO MORALNY FUNDAMENT  PRZYMIERZA NOWEGO  WE KRWI CHRYSTUSA

JAN PAWEŁ II KOSZALIN, 1 CZERWCA 1991 R.

 Janusz Rosiński

1995 r

Szary granit, brąz (litery)

 

 

Cytat zaczerpnięty z homilii papieskiej wygłoszonej na placu przy kościele pw. Świętego Ducha

47.

TABLICA UPAMIĘTNIAJĄCA CZESŁAWA NIEMENA

Studio Koncertowo - Nagraniowe im. Czesława Niemena

Arkadiusz Wesołowski

5 Czerwiec  2014 - czwartek

 

Radio Koszalin

 

W trakcie czwartkowego koncertu w Radiu Koszalin  odsłonięto tablicę poświęconą patronowi studia. Tablicę odsłoniła Natalia Niemen – córka artysty wraz z prezesem rozgłośni Piotrem Ostrowskim.

48.

KOSZALIŃSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

„WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA”

29-30 IX 1973

Zygmunt Wujek

brąz

Plac Polonii 1 (po prawej stronie wejścia do KBP)

 

 

49.

DOMU SAMOTNEJ MATKI

„DOM SAMOTNEJ MATKI. DAR OŁTARZA RADY MIEJSKIEJ KOSZALINA”

1994 – 06 - 05

Zygmunt Wujek

piaskowiec

Dom Samotnej Matki, ul. Wojska Polskiego 13

władze miejskie

 

50.

NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

„OBIEKT TEN W LATACH 1945-2003 BYŁ SIEDZIBĄ NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO PRZEKAZANY PRO PUBLICO BONO”

 

marmur

Ul. Zwycięstwa 42

 

 

51.

TABLICA UPAMIĘTNIAJĄCA POŚWIĘCENIE SANKTUARIUM PRZYMIERZA PRZEZ OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

„SANKTUARIUM PRZYMIERZA

(Sanctuarium Foederis)

POŚWIĘCONA PRZEZ OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W DNIU 1 CZERWCA 1991 R.”

 

 

1991 (2012)

Granit

Ul. Słupska 1 (Góra Chełmska)

 

Jest to druga wersja tej tablicy, zawieszona prawdopodobnie w 2012 roku. Wcześniej tablica wykonana była z marmuru

52.

TABLICA UPAMIĘTNIAJĄCA TWÓRCÓW BAŁTYCKIEGO TEATRU DRAMATYCZNEGO

„1 LISTOPADA 1953 ROKU POWSTAŁ BAŁTYCKI TEATR DRAMATYCZNY W KOSZALINIE

ZAŁOŻYCIELOM IRENIE GÓRSKIEJ-DAMIĘCKIEJ, HENRYKOWI KLEPSOWI, STEFANOWI NAFALSKIEMU W HOŁDZIE DYREKTOR I PRACOWNICY 29 MARCA 2014”

29.03.2014

Granit

Ściana BTD – Plac Teatralny 1

 

Tablicę odsłonięto podczas uroczystości 60-lecia teatru

53.

POLEGŁYM W SŁUŻBIE NARODU

Chwała Poległym  w Służbie Narodu

w latach 1945 - 1959

mjr Bogdan Błoch s. Józefa    

kap. Józef Haliniak s. Stef.

ppor. Władysław Dudko s. Mich.    

kpr. Wł. Pawłowski s. Ant.

chor. Zenon Durka s. Winc    

st.szer Bol. Gołębiowski s. Jana

chor. Stefan Pluta s. Piotra    

szer. Kazim. Porczyk s. Wład.

chor. Leon Majewski s. Stan.    

szer. Konr. Grajkowski s.Ign.

st.sierz. Leon Atlinski s. Jana    

szer. Winc. Czechowicz s.Franc.

st.sierż. Stan. Lutowski s. Mich.    

szer. Ryszard Jost s. Wład.

plut. Kazimierz Herba s. Fel.      

Szer. Edm. Stankiewicz s. Adama

plut. Czesł. Tokarski s. Stan.    

szer. Kazim. Woźniak s. Piotra

plut. Wład. Żerebiński s. Franc.    

szer. Jan Hajduk s. Wład

kpr. Kazim. Adamiak s. Andrz.

 

Cześć Ich Pamięci

 

1960 (?)

granit

Komenda Miejska Policji ul. Słowackiego 11

 

 

54.

DZIECIOM

„DZIECIOM – NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZDROWIA KOSZALIN 1978”

Zygmunt Wujek

1978

brąz

Ul. Tytusa Chałubińskiego (teren szpitala)

 

cztery tabliczki:

1-wizerunek dziecka wypuszczającego gołębia

2- napis

3- ręce gładzące głowę dziecka

4- logo NFOZ

55.

TABLICA Z OKAZJI 30-LECIA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

„SOLIDARNOŚĆ. KOMISJA ZAKŁADOWA POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ 30 ROCZNICA POWSTANIA – 2010 R.”

2010-12-14

Stal nierdzewna

Ul. Racławicka 15-17 (teren Politechniki Koszalińskiej)

Paweł Michalak oraz Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” dr Józef Fleszar

Centrum Niekonwencjonalnych Technologii Hydrostrumieniowych Politechniki Koszalińskiej

56.

TABLICA W HOŁDZIE ŻOŁNIERZOM 8. DYWIZJI PIECHOTY IM. BARTOSZA GŁOWACKIEGO

„W HOŁDZIE ŻOŁNIRZOM 8. DYWIZJI PIECHOTY IM. BARTOSZA GŁOWACKIEGO SFORMOWANEJ W 1944 R. NA ZIEMI MORDZKIEJ.

SPOŁECZEŃSTWO MIASTA I GMINY MORDY”

2013 r.

marmur

ul. 4-go Marca 2 [teren 8. Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego]

Miasto i Gmina Mordy

 

57.

TABLICE  na Rynku Staromiejskim

- dot. Koszalina

- dot. 750- lecia

 

2016r.

 

 

Gmina Miasto Koszalin

 

58.

Tablice pamiątkowe pt. „Aleja Gwiazd Kabaretu”

Odciśnięta dłoń gwiazdy kabaretu wraz z imieniem i nazwiskiem

2018 r. – Tablice poświęcone Leszkowi Malinowskiemu, Robertowi Górskiemu, Krzysztofowi Hanke

2019 r. – Tablice poświęcone Agnieszce Litwin, Michałowi Wójcikowi, Robertowi Korólczykowi

Brąz

Park przy Amfiteatrze

Gmina Miasto Koszalin

 

59.

Tablica poświęcona pamięci Gracjana Bojara-Fijałkowskiego

Zdjęcie artysty, nota biograficzna

24.08.2020 roku

 

Filia biblioteki nr 3, ul. Młyńska

Koszalińska Biblioteka Publiczna

 

60.

Tablica poświęcona dr. hab. Zygmuntowi Wujkowi

                 Pamietamy

           dr hab. Zygmunt Wujek

                1938-2018

rzeźbiarz, działacz społeczny nauczyciel zasłużony dla Miasta Koszalina Radny Rady Miejskiej mieszkaniec naszego osiedla

22.09.2020 r

Głaz, granit

Obok Klubu "Zacisze"

ul. Ruszczyca 14

Rada Osiedla Rokosowo

Poseł Piotr Zientarski,Prezydent Miasta Koszalina Piotr Jedliński, dyrektor delegatury Urzędu Wojewódzkiego Paweł Michalak, Rada Osiedla Rokosowo, 

61

PAMIĘCI KSIĘDZA DOKTORA WOJCIECHA WÓJTOWICZA

"Pamiętajcie o swoich przełożonych, którzy głiosili wam słowo Boże, i rozpamiętując koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę"

Pamięci ksiedza doktora Wojciecha Wójtowicza

alumna, wykładowcy i rektora Wyższedo Seminarium Duchownego w Koszalinie w 1.rocznicę Jego tragicznej śmierci 

13.01.2021 r.

 

Wyższe Seminarium Duchowne w Koszalinie, ul. Seminaryjna 2

Rektor WSD w Koszalinie Jarosław Kwiecień, alumni WSD

 

62.

Tablica poświęcona Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu

 

21.04.2021 r.

Tablicę zaprojektowała dr Alina Ostach-Robakowska z Wydziału Architektury i Wzornictwa

Głaz, marmur

Kampus Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej

Rektor Politechniki Koszalińskiej dr hab. Danuta Zawadzka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

63.

Tablica poświęcona Berthy Von Massow

Pamięci

Barthy Von Massow

1872-1945

Przełożonej protestanckiego Zgromadzenia Diakonis Salem w latach 1904-1945. Dziełem jej życia była budowa kompleksu szpitala u stóp Góry Chełmskiej. W Koszalinie pozostaa na zawsze.

12.10.2021 r.

Szpital Wojewódzki w Koszalinie

Andrzej Kondaszewski, dyrektór Wojewódzkiego Szpitala w Koszalinie

Przedstawicielki Zgromadzenia  Diakonis Salem: andrea Brewitt oraz Ira Lichte.

 

Alert

Bezpieczne wakacje w Koszalinie - czas na lato pełne atrakcji! Harmonogram wydarzeń dostępny jest tutaj.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku