Menu główne

Związek Miast Polskich

logo Związku Miast PolskichZwiązek Miast Polskich

www.zmp.poznan.pl

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXV/605/93 z dnia 28.10.1993 r. Koszalin przystąpił do Związku Miast Polskich. Zarząd Związku przyjął Koszalin w poczet związku z dniem 01.12.1993 r.

Związek ma na celu wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obronę i promowanie interesów i potrzeb miast, wymianę doświadczeń, dążenie do gospodarczego i kulturalnego rozwoju miast polskich. Reprezentanci związku biorą aktywny udział w posiedzeniach Senackich i Sejmowych Komisji, uczestniczą w rozmowach z Rządem. Działalnością Związku jest promocja miast polegająca na atrakcyjnym przedstawieniu możliwości gospodarczych miast partnerom zagranicznym i krajowym.

Cel działania:

Działalność Związku skupia się głównie na działalności legislacyjnej. Swoje stanowisko, wypracowane przez komisje lub na zjazdach i konferencjach Związek przedstawia podczas posiedzeń komisji sejmowych oraz na posiedzeniach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W sprawach najważniejszych, jeżeli opinie samorządów miejskich nie zostały uwzględnione, a uchwalona ustawa jest niekorzystna Związek wraz z miastami i gminami występuje do Trybunału Konstytucyjnego. Wymiana doświadczeń odbywa się przede wszystkim podczas zjazdów, konferencji lub warsztatów z udziałem przedstawicieli miast.

Alert

Bezpieczne wakacje w Koszalinie - czas na lato pełne atrakcji! Harmonogram wydarzeń dostępny jest tutaj.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku