Menu główne

PFRON - Dostępna przestrzeń publiczna


PFRON – Dostępna przestrzeń publiczna

Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie  otrzymał dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu pn. Równy dostęp do usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie i działających w jego strukturze trzech Dziennych Ośrodków Wsparcia.

Powyższy projekt sfinansowany zostanie ze środków PFRON w wysokości: 209.268,00 zł – 80%, środki własne Wnioskodawcy: 52.317,00 zł – 20%. Całkowita wartość wydatków projektu wynosi 261.585,00 zł. Termin realizacji projektu to 31 marca 2025 r.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie oraz działających w jego strukturze trzech Dziennych Ośrodkach Wsparcia poprzez zastosowanie kolejnych rozwiązań/usprawnień w postaci zakupu i montażu urządzeń, środków technicznych niwelujących bariery architektoniczne oraz komunikacyjno-informacyjne dla osób
ze szczególnymi potrzebami (tj. pensjonariuszy, ich rodzin, pracowników, interesantów) w terminie
do 31.III.2025 roku.

W wyniku realizacji projektu zostaną usunięte bariery architektoniczne i informacyjno-komunikacyjne, poprzez zakup: planów tyflograficznych naściennych i na stojaku, mat ewakuacyjnych, tabliczek
ze znakami Braille'a, stolika do obsługi osób niepełnosprawnych, pętli indukcyjnych, oprogramowania
z syntezą mowy, monitorów interaktywnych do komunikacji zdalnej, stacjonarnego powiększalnika
do odczytywania treści, odtwarzaczy książki mówionej, lup powiększających do czytania, usługi dostępu do tłumacza języka migowego - PJM, przygotowania filmów o zakresie działalności jednostek w PJM
oraz usługi na stronę internetową "wirtualne zwiedzanie".

Alert

Bezpieczne wakacje w Koszalinie - czas na lato pełne atrakcji! Harmonogram wydarzeń dostępny jest tutaj.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku