Menu główne

Pomniki, popiersia, obeliski, głazy pamiątkowe

Lp.

Nazwa obiektu

Widniejący tekst

Autor, rok odsłonięcia

Rodzaj użytego materiału

Miejsce usytuowania obiektu

Inicjator, fundator, właściciel, zarządca (opiekun)

Uwagi

1

POMNIKKU CZCI WYZWOLICIELI MIASTA/ POMNIK WDZIĘCZNOŚCI

„ZWYCIĘSKIEJ ARMII RADZIECKIEJ WYZWOLICIELCE ODWIECZNIE POLSKIEJ ZIEMI KOSZALIŃSKIEJ W X – LECIE POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ – SPOŁECZEŃSTWO MIASTA KOSZALINA”

 

Franciszek Duszenko, Adam Haupt, 1954r.

Różowy piaskowiec

Cmentarz Komunalny przy ul. Gnieźnieńskiej.

 

Lokalizacja pomnika była zmieniana – pierwotnie stał on na Placu Zwycięstwa.

2

POMNIK MARYI

(BOGURODZICY DZIEWICY)

„BOGARODZICA DZIEWICA PAMIĄTKA NOWENNY 1000 – LECIA 1957 – 1966. MIESZKAŃCY ROKOSOWA

 

Jan Nowicki

1957

 

 

beton

Na skwerku w pobliżu kościoła pw. św. Wojciecha (skrzyżowanie Zwycięstwa i Artylerzystów)

mieszkańcy Rokosowa

Istnieje również inna data odsłonięcia – 1966(źródło: Pomniki Koszalińskie, historia w kamieniu wyryta)

3

POMNIK WYZWOLENIA

(nazywany też Pomnikiem Dwudziestolecia)

„BYLIŚMY – JESTEŚMY – BĘDZIEMY”

Michał Józefowicz, Andrzej Katzer, Andrzej Lorek,

04.03.1965r.

(w 20. rocznicę wyzwolenia Koszalina)

Beton

Skwer Pionierów (koło Amfiteatru, ul. Piastowska)

 

Trzy dziesięciometrowe słupy, pod pomnikiem złożone są urny z ziemią z pól bitewnych ( z walk o wyzwolenie ziemi koszalińskiej)

4

POMNIK BRATERSTWA BRONI ( zwany tez Ku czci poległych żołnierzy radzieckich)

„CMENTARZ WOJENNY ŻOŁNIERZY ARMII RADZIECKIEJ POLEGŁYCH W WALKACH O WYZWOLENIE ZIEMI KOSZALIŃSKIEJ W 1945 R.”- napisy po dwóch stronach wejścia na teren upamiętnienia; w języku polskim i rosyjskim

Melchior Zapolnik, Michał Kuśnierz, Romuald Grodzki, Ryszard Moroz, Ryszard Popik, Zygmunt Wujek,

04.11.1967r.

Beton

ul. Gnieźnieńska, Cmentarz Komunalny

 

 

5

MONUMENT LUDWIKA ZAMENHOFA

„PER ESPERANTO, POR
LA MONDPACO. L.ZAMENHOFOWI KOSZALINIANIE 1969”

 

 

 

 

 

Zygmunt Wujek, październik 1969r.

Granit

między Dzierżęcinką a gmachem EMPiK`u

Inicjatorem i fundatorem pomnika jest Polski Związek Esperantystów oddział w Koszalinie, członkowie związku opiekują się monumentem.

 

 

 

 

6

POMNIK WIĘZI POLONII Z MACIERZĄ

 

Romuald Grodzki, 21.07.1976r.

Piaskowiec

Plac Polonii

(obok Koszalińskiej Biblioteki Publicznej)

Wykonanie pomnika zostało zlecone przez Radę Ochrony Pomników i Prezydium MRN w Koszalinie, zaś fundatorem byli uczestnicy Festiwalu Chórów Polonijnych. Obelisk stoi na terenie Gminy Koszalin, zarządza nim Zarząd Dróg Miejskich.

Pomnik składa się z 3 części, najniższa symbolizuje lud polski, widnieją na niej matki i tulące się do nich dzieci, kobieta trzymająca chleb. Część środkowa – Matka Ziemia – ukazuje sylwetki żołnierzy odwrócone od patrzącego. Oni już odeszli, nie pamiętamy ich twarzy, pozostała jednak pamięć o ich cierpieniach i o najwyższej ofierze jaką ponieśli – o śmierci. Trzecia część – współczesność – zbieranie owoców, sianie zboża (praca). Nad tymi symbolami siedzą orły. Tu jest ich dom i będą go strzegły.

7

POMNIK – POPIERSIE CYPRIANA KAMILA NORWIDA

„CYPRIAN KAMIL NORWID 1821 – 1883”

 

Ferdynand Jarocha,

1980r.

Zygmunt Wujek - cokół

Piaskowiec, brąz

Park Książąt Pomorskich

ul. Grodzka

(obok STP Dialog)

Inicjatorem upamiętnienia jest Henryka Rodkiewicz, założycielka Stowarzyszenia Teatr Propozycji „Dialog”

 

8

PŁOMIENNE PTAKI

(„Tym, którzy walczyli o polskość i wolność Pomorza”)

„TYM, KTÓRZY WALCZYLI O POLSKOŚĆ I WOLNOŚĆ POMORZA”

 

Władysław Hasior, 11.10.1982r.

 

Żeliwo, tablica z brązu

ul. Gdańska/ Jana Pawła II (przy Rondzie Kardynała Ignacego Jeża)

Pomnik znajduje się na terenie Politechniki Koszalińskiej.

Orłopodobne ptaki symbolizują Polskę i Polaków, jadą na bojowych rydwanach, ciągną pługi, towarzyszą im karabiny symbolizujące żołnierzy polskich, którzy walczyli o wyzwolenie Koszalina. Pługi symbolizują pierwszych osadników.

9

POMNIK RODŁA

„POLAK POLAKOWI BRATEM. W LX ROCZNICĘ POWOŁANIA V DZIELNICY ZWIĄZKU POLAKÓW W NIEMCZECH. PAMIĘCI TYCH, CO ODDALI ŻYCIE ZA POLSKĘ”

 

Zygmunt Wujek,  12.10.1982r.

Kamień, brąz

Plac Polonii,

(obok Koszalińskiej Biblioteki Publicznej)

 

Kamienny obelisk zwieńczony orłem piastowskim.

Zrekonstruowany w 2008 roku.

10

POMNIK POLSKICH NAUCZYCIELI TAJNEGO NAUCZANIA

1939 - 1945

„DLA NICH OJCZYZNĄ BYŁ JĘZYK I MOWA. JULIUSZ SŁOWACKI. SZKOŁA PODSTAWOWA nr 16 W KOSZALINIE im. POLSKICH NAUCZYCIELI TAJNEGO NAUCZANIA. KOSZALIN, DNIA 7.X.1983 R.”

 

Zygmunt Wujek, 06.10.1983r

Brąz (tablica), granit, beton

ul. Dąbka 1

(obok SP nr 16)

Pomnik ufundował Wydział Kultury Prez. WRN i Miejska Rada Narodowa w Koszalinie.

Odsłonięcia dokonali p. Maria Hudymowa i p. Klemens Trzebiatowski – nauczyciele w czasach okupacji.

11

POMNIK KOTWICA

„W 40 – LECIE POWROTU KOSZALINA DO MACIERZY MIESZKAŃCOM OSIEDLA MORSKIE ZESPÓŁ BADAWCZY POMORZA PTN W KOSZALINIE”

 

4.03.1985r.,

Stal, beton, brąz (tablica)

ul. Bosmańska, w sąsiedztwie budynków 25 i 23

Polskie Towarzystwo Nautologiczne

 

12

POMNIK OFIAR BOLSZEWIZMU/ POMNIK  SYBIRAKÓW

„MĘŻCZYZNOM, KOBIETOM, DZIECIOM WYWIEZIONYM DO ŁAGRÓW PÓŁNOCY, DALEKIEGO WSCHODU, KAZACHSTANU 10 II 1940 ZMARŁYM Z GŁODU, ZIMNA, PRZEŚLADOWAŃ, ROZSTRZELANYM W MASOWYCH EGZEKUCJACH ŻOŁNIERZOM POLEGŁYM NA POLU CHWAŁY”

 

Zygmunt Wujek ( współpraca  Dariusz Bachur) 19.11.1989r.

Piaskowiec, brąz, elementy metaloplastyki

ul. Zwycięstwa

(obok Katedry NMP)

Komitet Budowy, Zygmunt Wujek, prałat Jan Borzyszkowski                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

POMNIK MARTYROLOGII NARODU POLSKIEGO

 

 

TABLICE Epitafijne POŚWIĘCONE PAMIĘCI POLAKÓW

„PRZEZ WIELE LAT CZEKALIŚMY NA TO, ABY TEN GŁOS MÓGŁ ZABRZMIEĆ (Jan Paweł II). KOSZALIN 1 VII 1991”

 

- WSZYSTKIM ŻOŁNIERZOM WOJSKA POLSKIEGO POLEGŁYM W II WOJNIE ŚWIATOWEJ,

- ŻOŁNIERZOM AK DEPORTOWANYM W LATACH 1944 – 1947 DO ŁAGRÓW NKWD BOROWICZACH ŚWIERDKOWSKICH. WYWÓZEK DOKONANO ZA ZGODĄ WŁADZ PRL,

- W HOŁDZIE WSZYSTKIM DZIECIOM, KTÓRYM ODEBRANO ŻYCIE 1939 – 1945,

- PAMIĘCI HARCERZY Z SZARYCH SZEREGÓW,

 

- PAMIĘCI ZESŁAŃCÓW SYBERYJSKICH,

- PAMIĘCI POLSKICH ROBOTNIKÓW PRZYMUSOWYCH TRZECIEJ   RZESZY,

- PAMIĘCI ŻOŁNIERZY GÓRNIKÓW 1949 – 1953,

- POMORDOWANYM I REPRESJONOWANYM W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ OJCZYZNY W LATACH 1944 – 1956,

- TABLICA OFIAR PRZEŚLADOWAŃNIEMIECKICH I ROSYJSKICH, OFIAROM HITLEROWSKICH WIĘZIEŃ, OBOZÓW KONCENTRACYJNYCH, ŁAGRÓW I ZSYŁEK,

- TABLICA PAMIĘCI POLSKICH JEŃCÓW WOJENNYCH  ZAMORDOWANYCH PRZEZ ROSJAN W 1940r. UMIESZCZONO URNY Z ZIEMIĄ Z DOŁÓW ŚMIERCI Z KOZIELSKA, STAROBIELSKA I OSTASZKOWA, MIEDNOJE I CHARKOWA,

- ŻOŁNIERZOM AK I BCh POLEGŁYM I POMORDOWANYM W WALCE O WOLNOŚĆ NARODU POLSKIEGO 1939 – 1945,

- ŻOŁNIERZOM POLEGŁYM W OBRONIE OJCZYZNY NA WSZYSTKICH FRONTACH II WOJNY ŚWIATOWEJ,

- TABLICA POŚWIĘCONA PAMIĘCI POLSKIEJ LUDNOŚCI WYMORDOWANEJ PRZEZ NACJONALISTÓW UKRAIŃSKICH W LATACH 1941 –1944 NA WOŁYNIU I WSCHODNIEJ MAŁOPOLSCE,

- OFIAROM STANU WOJENNEGO ZAMORDOWANYM I REPRESJONOWANYM 1981 – 1990.

 

- Orzeł, czas trwania powstania, napis „POWSTAŃCOM WIELKOPOLSKIM”

Architekt : R. Maciejko

Rzeźbiarz: Z. Wujek

1.09.1995 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lipiec 2003

 

 

 

13.12.2000

 

28 grudnia 2010

 

 

 

 

 

Metalowy krzyż składający się z elementów wagonów kolejowych,

Podstawa z kamienia , brąz (tablica), blacha repusowa, granit

Na cmentarzu komunalnym przy ul. Gnieźnieńskiej

Idea zrodziła się w zarządzie Światowego Związku AK – okręgu w Koszalinie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Koszalina – M.Sprutta.

Wsparcie  władz Koszalina.

Fundator - PGK

Powstał w 56 rocznicę napaści  Niemiec na Polskę

Poszczególne tablice powstawały z inicjatywy różnych stowarzyszeń.

 

Pomnik odsłonił  bp. I. Jeż

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomysł powstał w 90 rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego. Tablicę odsłoniła Ewa Węgrowska – Pachucy, córka powstańca.

14

OBELISK GENERAŁA KAZIMIERZA PUŁASKIEGO

 

„BOHATEROWI OBOJGA NARODÓW GEN. KAZIMIERZOWI PUŁASKIEMU W 218 ROCZNICĘ DEKLARACJI NIEPODLEGŁOŚCI STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI POŁOŻONO KAMIEŃ WĘGIELNY POD POMNIK GEN. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO

KONFEDERATOWI BARSKIEMU OBROŃCY CZĘSTOCHOWY OJCU KAWALERII AMERYKAŃSKIEJ W 215 ROCZNICĘ ŚMIERCI POD SAVANNAH ZA WOLNOŚĆ AMERYKI”

Zygmunt Wujek, 8.10.1994r.

Kamień, elementy metaloplastyki brąz

ul. Piastowska

(obok amfiteatru)

Inicjator: Stowarzyszenie Wspólnota Polska.

Bałtyckie Towarzystwo Polska – Stany Zjednoczone Ameryki im. Pułaskiego

 

15

POMNIK GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA

GENERAŁOWI WŁADYSŁAWOWI ANDERSOWI W 50. ROCZNICĘ BITWY O MONTE CASSINO 1944 – 1994

Zygmunt Wujek, 11.06.1994r.

Piaskowiec, brąz miedź (miniatura klasztoru)

ul. Zwycięstwa (zieleniec przy wschodniej stronie placu Zwycięstwa)

Inicjator: związki kombatanckie.

 

16

POMNIK PAPIEŻA JANA PAWŁAII

 

„STĄD ZNAD BAŁTYKU PROSZĘ WAS WSZYSCY RODACY ABYŚCIE NIGDY NIE ZAPOMINALI BOŻEGO PRAWA I PRAWDY – JAM JEST PAN BÓG TWÓJ – DEKALOG.

JAN PAWEŁ II

KOSZALIN, 1 CZERWCA 1991”

Anna Grabiwoda, Zygmunt Wujek, R. Maciejko,

02.06.1996r.

Brąz, piaskowiec

ul. Zwycięstwa

(obok Katedry NMP)

Pomnik upamiętnia pobyt Papieża w Koszalinie w dniach 31.05 – 01.06.1991r., inicjatorem jego powstania był biskup Czesław Domin, fundatorami księża Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej, przy wsparciu Urzędu Miejskiego w Koszalinie.

 

17

OBELISK POŚWIĘCONY PAPIEŻOWI JANOWI PAWŁOWI II

 

 

 

 

 

TABLICA PAMIĄTKOWA PAPIEŻA JANA PAWŁA II

(umieszczona na obelisku)

„UWAŻAJCIE SIEBIE ZA SŁUGI WOLNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA OJCZYZNY. OJCU ŚWIĘTEMU JANOWI PAWŁOWI II W PIĄTĄ ROCZNICĘ JEGO POBYTU NA TEJ ZIEMI FUNKCJONARIUSZE I PRACOWNICY COS SG W KOSZALINIE”

 

„JAN PAWEŁ II

  1920 – 2005

KOSZALIN 2.06.2006”

Projekt Andrzej Ciesielski, wykonawca Jerzy Bujnicki,

02.06.1996r.

 

 

 

Ryszard Munzer, „Almark”

 

 

 

3.06.2006r.

Żelbeton

Granit

 

 

 

 

 

 

granit

przy wjeździe na teren Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej,

ul. Piłsudskiego 92 – 95

Inicjator: bp. Czesław Domin i komendant Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej mjr Tadeusz Frydrych.

 

 

 

Fundator: pracownicy i Zarząd Zakładowy Związku Zawodowego Pracowników Cywilnych MSWiA Centralnego Ośrodka  Szkolenia Srtaży Granicznej

 

18

POMNIK Z TABLICĄ POŚWIĘCONĄ POCHOWANYM W TYM MIEJSCU OSOBOM

POMNIK DIAKONIS „SALEM”

 

(Napis w języku polskim i niemieckim)

„JEZUS CHRYSTUS MÓWI: JA ŻYJĘ I WY ZYĆ BĘDZIECIE!”

 

Zygmunt Wujek, 2.07.1993.

Marmur, brąz.

W pobliżu Szpitala Wojewódzkiego, ul. Chałubińskiego, na cmentarzu przyklasztornym.

Pomnik powstał z inicjatywy Zgromadzenia Diakonis – Salem oraz dyrekcji Szpitala.

W latach 1917 – 1944 na tym cmentarzu zostało pochowanych 30 sióstr Zgromadzenia Diakonis – Salem, syn pastora Evansa i pastor Schiller.

19

POMNIK – POPIERSIE ADAMA MICKIEWICZA

 

„WITAJ JUTRZENKO SWOBODY! ADAMOWI MICKIEWICZOWI W 200 ROCZNICĘ URODZIN. RODACY. W 80 ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI - 1998”

 

Na górnej bryle wykuto nazwy miejscowości związanych z ważnymi wydarzeniami w życiu poety: Nowogródek, Wilno, Konstantynopol, Paryż, Rzym, Petersburg, Odessa, Lozanna.

 

 

Zygmunt Wujek,

26.11.1998r.

Marmur, brąz, piaskowiec

ul. 1. Maja

Pomnik powstał z inicjatywy kadry pedagogicznej i uczniów I LO w Koszalinie. Środki na jego wykonanie zebrali uczniowie.

 

20

POMNIK KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI

 

„ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ. SŁUGA BOŻY KSIĄDZ JERZY POPIEŁUSZKO 14 IX 1947 – 19 X 1984”

 

Zygmunt Wujek,

17.12.2001r.

Marmur, brąz

Teren Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie

Pomnik powstał z inicjatywy proboszcza parafii św. Kazimierza ks. Ryszarda Łopaciuka i prezesa Akcji Katolickiej Antoniego Sporeckiego

 

 

21

POMNIK GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO

 

 

 

 

TABLICE (na bokach pomnika W. Sikorskiego)

GENERAŁ WŁADYSŁAW SIKORSKI 1881 – 1943 PREMIER RZĄDU RZECZYPOSPOLITEJ. NACZELNY WÓDZ POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH. WALCZYŁ I ZGINĄŁ ZA NASZĄ WOLNOŚĆ. SPOŁECZNOŚĆ MIASTA I POWIATU KOSZALIN. 4.07. 2003 R.

 

- PAMIĘCI POLSKIEJ GOLGOTY WSCHODU,

- INWALIDOM WOJENNYM,

- HARCERZOM I HARCERKOM,

- ŻOŁNIERZOM RP WIĘŹNIOM POLITYCZNYM,

- ŻOŁNIERZOM WOJSKA POLSKIEGO I KONSPIRACJI NIEPODLEGŁOŚCIOWEJ ZWZ – AK.

Zygmunt Wujek,

4.07.2003r.

Granit, żeliwo patynowane, brąz

Skwer Ofiar Katyńskich

ul. Dworcowa

Inicjatorem powstania pomnika jest Miejsko – Powiatowa Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych, środki na jego wykonanie zostały zebrane przez kombatantów.

 

Pomnik odsłonięto w 60. rocznicę śmierci premiera na Gibraltarze.

22

POMNIK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

JÓZEF PIŁSUDSKI /1867 – 1935/ PIERWSZY MARSZAŁEK POLSKI. DAŁ POLSCE WOLNOŚĆ, GRANICE, MOC I SZACUNEK. ZIARNEM POLSKI BYĆ JEDEN PROSTY CZŁOWIEK MOŻE, JAK W ZIARNKU ŻYTA – ŻYJE CAŁE PRZYSZŁE ZBOŻE”

 

Romuald Wiśniewski, Roman Maciejko,

11.11.2003r.

Brąz,

Plac Zwycięstwa

Inicjatorem i fundatorem pomnika jest Komitet Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego.

 

23

W 85. ROCZNICĘ POWSTANIA PCK

„85 LAT PCK

1919 – 2004”

Henryk Glugla- projekt

2004r.

beton, granit, marmur

mały park między

ul. Szymanowskiego i Matejki

Inicjatywa: lokalne władze PCK

 

24

UPAMIĘTNIENIE STAREGO  CMENTARZA ŻYDOWSKIEGO

PAMIĘCI SPOCZYWAJĄCYCH TU ŻYDÓW MIESZKAŃCÓW KOSZALINA. NIECH DUSZE ICH BĘDĄ ZWIĄZANE W WĘZEŁ ŻYCIA. KOSZALIN 2005.

 

2005-07-14

granit

ul. Orla

Fundator: Prezydent miasta Koszalina Mirosław Mikietyński

 

25

POMNIK DROGI DO WOLNOŚCI/ POWSTAŃCÓW LISTOPADOWYCH

LEĆ NASZ ORLE W GÓRNYM PĘDZIE/ SŁAWIE, POLSCE, ŚWIATU SŁUŻ (K.Delavigne) ŻOŁNIERZOM POLSKIM – POWSTAŃCOM LISTOPADOWYM INTERNOWANYM PRZEZ WŁADZE PRUSKIE W 1831R. BUDOWNICZYM DROGI PRZEZ GÓRĘ CHEŁMSKĄ

RODACY”

 

Zygmunt Wujek, 29.11.2005r.

granit

Góra Chełmska. Ul. Słupska

Inicjatorem i fundatorem upamiętnienia jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.

Głaz waży ok. 10 ton, fundatorem upamiętnienia jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.

26

POMNIK UPAMIĘTNIAJĄCY NOWY CMENTARZ ŻYDOWSKI

(napis w 2 językach: polskim i hebrajskim)

PAMIĘCI ŻYDÓW KOSZALIŃSKICH POCHOWANYCH NA NOWYM CMENTARZU (1900 – 1938). NIECH DUSZE ICH BĘDĄ ZWIĄZANE W WĘZEŁKU ŻYJĄCYCH.

Zygmunt Wujek, 24.05.2006r.

Piaskowiec

ul. Racławicka obok budynku Politechniki Koszalińskiej

Inicjator: pracownicy naukowi Politechniki Koszalińskiej, ks. Henryk Romanik, Zdzisław Pacholski.

Jest to stylizowana płyta z płaskorzeźbą złamanego drzewa - powszechnego w żydowskiej sztuce sepulkralnej symbolu przerwanego życia.

Upamiętnienie znajduje się na terenie Politechniki Koszalińskiej.

27

PAMIĘCI JANKA STAWISIŃSKIEGO (Jednemu z dziewięciu górników poległych w KWK "Wujek")

 

„JEDEN Z DZIEWIĘCIU GÓRNIKÓW POLEGŁYCH W KWK

W XX ROCZNICĘ WYDARZEŃ

KATOWICE 16 Xii 2001

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO”

 

25.01.2006.

Granit, czarny granit (tablica) Granit

ul. Janka Stawisińskiego i  Zwycięstwa

Inicjator: Zarząd Województwa Śląskiego

Tablica powstała na Śląsku w 2001 r., a została odsłonięta w 25 rocznicę pacyfikacji kopalni WUJEK

28

POMNIK – POPIERSIE PORUCZNIKA MIECZYSŁAWA KALINOWSKIEGO

Nie istnieje

Ferdynand Jarocha 1980 r.

Granit

 

Pomnik znajduje się na terenie jednostki wojskowej.

 

29

POMNIK – GŁAZ   PREZYDENTÓW PIELGRZYMÓW – RYSZARDA KACZOROWSKIEGO I LECHA KACZYŃSKIEGO

„PAMIĘCI PIELGRZYMÓW DO SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ TRZYKROĆ PRZEDZIWNEJ PREZYDENTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RYSZARDA KACZOROWSKIEGO 12.02.2000

LECHA KACZYŃSKIEGO 14.05 2009

Zygmunt Wujek 8.05.2011.

Kamień

Góra Chełmska -  tuż za bramą wejściową na teren sanktuarium

Inicjator – Stowarzyszenie Marszałka Józefa Piłsudskiego

 

30.

POMNIK – GŁAZ- TYM KTÓRZY ZGINĘLI POD SMOLEŃSKIEM

PAMIĘCI 96 OFIAR KATASTRPFY LOTNICZEJ POD SMILEŃSKIEM PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO, DOWÓDCÓW SIŁ ZBROJNYCH, PRZEDSTAWICIELI ŚRODOWISK PATRIOTYCZNYCH ORAZ KLUBÓW PARLAMENTARNYCH. KTÓRZY ODDALI ŻYCIE W SŁUŻBIE RZECZYPOSPOLITEJ oraz ALEJA PAMIĘCI: SMOLEŃSK 2010. ALEJA 96 DĘBÓW KU CZCI TRAGICZNIE ZMARŁYM NAJLEPSZYM CÓRKOM I SYNOM RZECZYSPOSPOLITEJ POLSKIEJ, W WYNIKU KATASTROFY PREZYDENCKIEGO SAMOLOTU POD SMOLEŃSKIEM 10 KWIETNIA 2010R.

 

Zygmunt Wujek

Kamień, brąz (płyty)

Ul. Sybiraków

Inicjator – Stowarzyszenie Młodzi Demokraci (młodzieżówka PO)

Głaz i 2 tablice pojawił się 12 maja 2011 r.

Pomnik stanął na dziko – nakazano jego rozbiórkę.

Dęby zasadzone przez Młodych Demokratów rosną wzdłuż ul Sybiraków.

 

31.

POMNIK – GŁAZ UPAMIĘTNIAJĄCY 70. ROCZNICĘ ZBRODNI KATYŃSKIEJ

 

„KATYŃ  1940 – 2010”

29.07.2011

Kamień, granitowa płyta

Skwer Ofiar Katyńskich

 

Inicjator  Stowarzyszenie Rodzina Katyńska

 

(Uchwała Nr LX/705/2010 Rady Miejskiej w  K-linie  z dn. 28.10.2010 r. )

Info. o zainstalowaniu z Głosu Koszalińskiego z 13.06.2011 r.

32.

POMNIK – GŁAZ UPAMIĘTNIAJĄCY POCHOWANYCH MIESZKAŃCÓW KOSZALINA

 

PAMIĘCI MIESZKAŃCÓW MIASTA KOSZALINA SPRZED 1945 ROKU

Zum gedenken der burger der stadt Koslin

KOSZALIN 2009

 

 

Zygmunt Wujek 29.05.2015 

Kamień

brąz (tablica

Nieczynny cmentarz przy ul. T. Kościuszki

Stowarzyszenie Przyjaciół Koszalina

Miasto Koszalin

(Uchwała Nr XL/456/2009 Rady Miejskiej w Koszalinie z dn. 24.09.2009 r. )

pomnik upamiętniający 20.000 Niemców pochowanych na tym cmentarzu w latach 1819-1926

33.

POMNIK DLA UPAMIĘTNIENIA

BOHATERSTWA WITOLDA PILECKIEGO

W HOŁDZIE ROTMISTRZOWI WITOLDOWI PILECKIEMU (1901-1948), UCZESNIKOWI WOJEN 1920 I 1939 R., ŻOŁNIERZOWI ARMII KRAJOWEJ, II KORPUSU POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH, ORGANIZATOROWI RUCHU OPORU W NIEMIECKIM OBOZIE KONCENTRACYJNYM AUSCHWITZ, ZAMORDOWANEMU PRZEZ FUNKCJONARIUSZY REZIMU KOMUNISTYCZNEGO W WYNIKU ZBRODNI SĄDOWEJ. ZGINĄŁ ZA WOLNA POLSKĘ.

Zygmunt Wujek

29.06.2012r.

Żeliwo patynowane na brąz,

piaskowiec

Skwer przy ul. Witolda Pileckiego

Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

(Uchwała Nr VII/82/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dn. 24.03.2011 r.

Inicjatywa

Koszalińskiego okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. poświęcony przez bp ks. Krzysztofa Zadarkę

34.

ANIOŁ POKOJU

BOŻE UCZESŃ NAS ZWIASTUNAMI DOBRE NOWINY

 

Zygmunt Wujek

1991r.

piaskowiec

przed Wyższym Seminarium Duchowym

Bp Ignacy Jeż i Wyższe Seminarium Duchowne w Koszalinie

Pomnik powstał przed wizytą Ojca Świętego w Koszalinie

35.

POMNIK JANKA STAWISIŃSKIEGO

HEŁM: SP. JAN PAWEŁ STAWIŃSKI, GÓRNIK; ZA ŚMIERĆ DLA JUTRA, ZA TEN LOT SŁONECZNY, O POLSKO, ODMÓW ODPOCZYNEK WIECZNY.

KRZYŻ: UGODZONY ŚMIERTELNĄ KULĄ 16 XII 1981 R W KOMPANI WOJEK ZMARŁ 25 I 1982 R. MICHAŁ 21 LAT.

 

Zygmunt Wujek

 

Granit, brąz

Miejsce spoczynku Janka Stawisińskiego na cmentarzu komunalnym

Zygmunt Wujek

Paweł Michalak

Pomnik przedstawia krzyż i hełm

Pomnik powstał w latach 1982-1983 roku.

36

POMNIK PAMIĘCI ZMARŁYCH KOSZALINIAN

DLA UCZCZENIA PAMIECI ZMARŁYCH KOSZALINIAN.1996.

1997r.

Zygmunt Wujek

piaskowiec

w pobliżu Koszalińskiej  Biblioteki Publicznej

Fundator: Zygmunt Wujek

 

37.

ŻOŁNIERZY RADZIECKICH

Tekst w języku rosyjskim: WIECZNA CHWAŁA BOHATEROM POLEGŁYM W WALCE O WOLNOŚĆ I NIEPODLEGLOŚĆ NASZEJ OJCZYZNY 1945

1945r.

 

ul. Gnieźnieńska 52 na prywatnej posesji

 

Wzniesiony został prawdopodobnie przez żołnierzy wojsk radzieckich i miał na celu oddanie przez towarzyszy walki hołdu poległym.

38.

POMNIK POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH

POWSTAŃCOM WIELKOPOLSKIM

Zygmunt Wujek

2010.12.28

Granit, piaskowiec

ul. Gnieźnieńska 44[teren Cmentarza Komunalnego]

Maciej  Sprutta

 

Fundator: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

39.

OBELISK TADEUSZA SURMIŃSKIEGO

W TYM MIEJSU DN.9.9.1960 R ZM. NAGLE W CZASIE PEŁNIENIA SŁUŻYBY MGR INZ. TADEUSZ SURMIŃSKI ZASŁUŻONY LEŚNIK

 

granit

Góra Chełmska

Fundator: leśniczy Julian Drob

 

40.

OBELISK AUGUSTA LEOPOLDA VON FRITSCHE

 

 

około 1860r.

piaskowiec

ul. Synów Pułku 8

 

Najstarszy istniejący pomnik w Koszalinie

41.

30-LECIA

W XXX-LECIE PRL – TOBIE OJCZYZNO 22.VII.1974

Na tablicy:

Gdy się chce bronić nie innych ciemiężyć, hasłem Polaka zginąć lub zwyciężyć.

Zygmunt Wujek

1974.07.22

Granit, blach miedziana

ul. Morska 108 [teren ZS nr 8 im. Tadeusza Kościuszki]

Fundator: Firmy: Unima, Kazel, FUB

Pomnik wykonany z 3 granitowych sześcianów, ustawionych jeden na drugim. Na szczycie od frontu został umieszczony orzeł piastowski wytłoczony z miedzianej blachy która nachodzi na dwa boki.

42.

POMNIK ROMUALDA TRAUGUTTA

ROMUALD TRAUGUTT

1826-1864

 

1992 r.

Granit czarny, żeliwo, beton(cokół)

ul. Wojska Polskiego 66 [teren Centrum Szkolenia Sił Powietrznych]

 

Pomnik został postawiony dla upamiętnienia nadania imienia Wyższej Szkole Oficerska Wojsk Obrony Przeciwlotniczej [obecnie Centrum Szkolenia Sił Powietrznych]. Pierwotnie popiersie wykonane było z patynowanego gipsu, zastąpione w 2009 r. żeliwnym.

43.

POMNIK RUDOLFA CLAUSIUSA

ENERGIA WSZECHŚWIATA JEST STAŁA ETIOPIA WSZECHŚWIATA DĄŻY DO MAXIMUM RUDOLF JULIUS EMMANUEL CLAUSIUS KOSZALIN 1922-BONN 1888

WSZELKIE OSIĄGNIECIA NAUKI SĄ DZIEDZICTWEM WSZYSTKIICH NARODÓW.

2009.09.21

Granit, metal

ul. Śniadeckich 2 [przy głównym wejściu do Politechniki Koszalińskiej od strony ul. Jana Pawła II]

 

 

44.

DZIECI UTRACONYCH

MIEJSCE POCHÓWKU DZIECI UTRACONYCH. NIECH ŚPIĄ W POKOJU.

 

 

 

Krystyna Fałdyga-Solska

2012.03.24

granit

ul. Gnieźnieńska [teren Cmentarza Komunalnego]

inicjatorem budowy pomnika był ks. Henryk Romanik, a koordynatorem projektu ks. Andrzej Wachowicz.

Fundatorem jest społeczeństwo Koszalina w trakcie zbiórek organizowanych przez Stowarzyszenie Vocatio Dei, wpłat na konto oraz przekazanie 1% podatku w ramach kampanii społecznej "Nasze na zawsze"

45.

ŻOŁNIERZY 8. DYWIZJI

W HOŁDZIE TYM, KTÓRZY WALCZYLI I SŁUŻYLI W LATACH 1944-2001 W SZEREGACH

8 DYWIZJI PIECHOTY

8 DYWIZJI ZMOTORYZOWANEJ

8 DYWIZJI ZMECHANIZOWANEJ

8 DYWIZJI OBRONY WYBRZEŻA

STOWARZYSZENIE ZOŁNIEZY 8. DYWIZJI IM. BARTOSZA GŁOWACKIEGO

 

2004.09.04

Granit, brąz,

mosiądz

ul. 4-go Marca 2 [teren 8. Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego]

 

 

46.

GŁAZ PAMIĘCI GMINY ŻYDOWSKIEJ

napis w języku polskim, niemieckim i angielskim

PAMIĘCI GMINY ŻYDOWSKIEJ MIESZKAJĄCEJ W OKOLICACH KOSZALINA DO 1942. W TYM MIEJSCU STAŁA NAJWIEKSZA SYNAGOGA. 9-GO LISTOPADA 1938 ROKU NAZIŚCI SPALILI WSZYSTKIE SYNAGOGI I ZNISZCZYLI NAGROBKI ŻYDOWSKIE. DO 1942 ROKU OSTATNI ŻYDZI KOSZALIŃSCY ZOSTALI WYPĘDZENI, WIĘKSZOŚĆ DO OBOZÓW ŚMIECI NA WSCHODZIE.

 

1999.10.03

Zygmunt Wujek

Granit, kamienie ze spalonej synagogi (cokół)

Park Książąt Pomorskich [pomiędzy ul. Szpitalną a Słowackiego].

Projekt: Zygmunt Wujek, tablica - Stowarzyszenie im. Dietricha Bonhoffera
Wykonawca: Zygmunt Wujek

 

47.

LAPIDARIUM NA CMENTARZU KOSZALIŃSKIM

Na głównej płycie napisy w j. Polskim i niemieckim:

PAMIECI NIEMCÓW WYZNANIA EWANGELICKIEGO ORAZ WSZELKICH INNYCH WYZWAŃ , ŻYJĄCYCH I PRACUJĄCYCH PRZED NAMI W KOSZALINIE I OKOLICY.

W RĘKACH TWOICH SĄ CZASY MOJE.

Zygmunt Wujek i Wiktor Wujek

23.05.2002

Granit, stal

Ul. Gnieźnieńska 44

Inicjatywa: władze miejskie Koszalina i miasta Minden.

Lapidarium składa się ze 152 nagrobków i ich fragmentów pochodzących z różnych koszalińskich cmentarzy, które wcześniej znalazły się w magazynach PGK lub w zbiorach prywatnych.

48.

POMNIK JERZEGO POLPIEŁUSZKI (drugi w Koszalinie)

 

19.10.2010

 

Koło kościoła  pw. św. Kazimierza

 

Poświęcił bp Krzysztof Zadarko. Pomnik wykonany i sprowadzony z Chin.

49.

PAMIĄTKA PIELGRZYMKI JANA PAWŁA II NA GÓRĘ CHEŁMSKĄ

1 CZERWCA 1991 R. PRZYBYŁ TU NA GÓRĘ CHEŁMSKĄ Z PIELGRZYMKĄ OJCIEC  ŚW. JAN PAWEŁ II

Zygmunt Wujek

Granit, kamień

Góra Chełmska, ul. Słupska

 

 

50.

POMNIK KARDYNAŁA IGNACEGO JEŻA

 

Romuald Wiśniewski

31 lipca 2015 r. ?

brąz

Pas zieleni vis-a-vis Prokuratury Rejonowej w Koszalinie ul. Zwycięstwa 107 ( przy placu Wolności)

Stowarzyszenie im, Księdza Kardynała Ignacego Jeża

 

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku