Menu główne

Sport

Położenie geograficzne Koszalina w regionie środkowego Pomorza stwarza dogodne warunki do uprawiania sportu i rekreacji. Pas nadmorski środkowego wybrzeża Bałtyku ma zdecydowanie walory zdrowotne i wypoczynkowe.

W obrębie miasta znajduje się wzniesienie morenowe z Górą Chełmską, która stanowi doskonałe miejsce do uprawiania sportu, rekreacji i wypoczynku. U podnóża góry zlokalizowany jest teren rekreacyjny, w obrębie którego znajduje się koszaliński Park Wodny, następnie dalej w pobliżu kompleks sportowy “Gwardia” ze stadionem, boiskami piłkarskimi, halą sportową, halą sportów walki, hotelem, kawiarnią, dalej ciąg parkowo–rekreacyjny prowadzący do kompleksu sportowo - rekreacyjnego “Bałtyk”.
Jezioro Jamno, na obrzeżach miasta, to odpowiednie miejsce do uprawiania żeglarstwa i innych sportów wodnych oraz rekreacji.

Proces budowania potencjału sportowego a później wyników sportowych rozpoczyna się od szerokiego szkolenia sportowego dzieci i młodzieży. Odbywa się to w klubach i związkach sportowych. Ma ono zróżnicowany charakter w zależności od poziomu i kwalifikacji szkoleniowców, a także możliwości finansowych klubów i posiadanej bazy.
W mieście funkcjonuje średnio ok. 50 klubów sportowych - stowarzyszeń kultury fizycznej.
Liczbę ćwiczących i biorących udział w zajęciach sportowych stanowi ponad 8.000 osób, z czego zdecydowaną większość stanowią dzieci i młodzież. Warunkiem uzyskiwania dobrych wyników sportowych we wszystkich grupach i kategoriach wiekowych jest systematyczne szkolenie w procesie kariery sportowej. Doskonalenie i utrwalanie szkolenia podstawowego odbywa się w systemie szkolenia wojewódzkiego młodzików, juniorów a także na obozach i konsultacjach.
W dziedzinie sportu dzieci i młodzieży szkolnej oprócz pozaszkolnych klubów sportowych funkcjonują w Koszalinie dwie grupy organizacji:

 • Miejski Szkolny Związek Sportowy działający od 1957 roku jest organizatorem systemów imprez i zawodów dla dzieci oraz młodzieży uczącej się we wszystkich typach koszalińskich szkół. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi związku są regulaminowe szkolne kluby sportowe SKS (działające zgodnie ze statutem krajowego i wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego), które zrzeszają w szkołach około 2.700 uczniów.
  Młodzież uczestniczy w rywalizacji sportowej w wielu dyscyplinach w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej, Gimnazjadzie i Licealiadzie.
 • Międzyszkolne Kluby Sportowe i Uczniowskie Kluby Sportowe, które łącznie zrzeszają około 1.500 osób.
  Podkreślić należy dobre wyniki sportowe uzyskiwane m.in. przez MKS “Znicz” (pływanie) i MKKS “Żak”( koszykówka).
  Podstawowym zadaniem sportu szkolnego jest program imprez SZS dla wszystkich szkół: Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Gimnazjada i Licealiada.

Sport akademicki stanowi działalność sportową w środowisku studenckim (sport masowo-rekreacyjny i wyczynowy). Jego początek w Koszalinie datuje się na dzień 8 października 1968 roku, tj. od inauguracji roku akademickiego w ówczesnej Wyższej Szkole Inżynierskiej.

Aktualnie sport akademicki realizowany jest na dzisiejszej Politechnice Koszalińskiej oraz w Państwowej Wyższej Szkole zawodowej w formie zajęć fakultatywnych w kilkunastu dyscyplinach sportowych. Poziom sportowy poszczególnych dyscyplin jest bardzo różny: od piłki ręcznej kobiet poprzez ligę tenisa stołowego po akademicką ligę koszykówki mężczyzn, lekkoatletykę oraz rekreację.

Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych to domena Stowarzyszenia Sportu Niepełnosprawnych “Start” w Koszalinie, które posiada dwie wiodące sekcje:

 • podnoszenia ciężarów - wyciskanie sztangi leżąc
 • lekkoatletyczna,
 • pływania

Zajęcia w hali przy ul. Głowackiego prowadzone są dla osób z różnym stopniem niepełnosprawności.
W sporcie niepełnosprawnych Koszalin należy do ścisłej czołówki krajowej.
Stowarzyszenie “Start” w Koszalinie jest przygotowane do organizowania imprez integracyjnych i posiadając zawodników o wysokim poziomie wyszkolenia, w tym kilku olimpijczyków, może nawiązywać współpracę z miastami partnerskimi Koszalina.

Najbardziej znany i utytułowany zawodnik to Ryszard Fornalczyk, Aleksander Popławski, Tomasz Rębisz, Maciej Sochal, Robert Jachimowicz, a pracę szkoleniową koordynuje trener Piotr Musiał i Adrian Mikołajczyk.

 

Alert

Bezpieczne wakacje w Koszalinie - czas na lato pełne atrakcji! Harmonogram wydarzeń dostępny jest tutaj.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku