Menu główne

Otoczenie biznesu

 Miasto Koszalin prowadzi bardzo sprzyjającą przedsiębiorcom i inwestorom politykę.

Na  terenie Miasta jest bardzo dobrze rozwinięta sieć instytucji zrzeszających i wspierających biznes

Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości (CIP)
ul. Zwycięstwa 42, 75-037 Koszalin
tel. (+48 94) 341-23-17, 346-47-06; fax. (+48 94) 341-23-17
e-mail: biuro@fundacja.koszalin.pl
www.fundacja.koszalin.pl

Celem Fundacji  (fundatorem jest Miasto) jest działanie zmierzające do wspomagania małej przedsiębiorczości poprzez pomoc dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą jak również wspomaganie istniejących podmiotów gospodarczych.
W ramach Fundacji działają:

 •  Centrum Biznesu

     ul. Zwycięstwa 42, 75-037 Koszalin
     tel. (+48 94) 347-71-27, fax. (+48 94) 341-23-17
    e-mail: info@cb.koszlin.pl, www.cb.koszalin.pl
    Koszaliński Serwis Gospodarczy
    www.biznes.koszalin.pl

 • Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości

    ul. Zwycięstwa 42, 75-037 Koszalin
    (I piętro, pokoje 114-115)
    tel. (+48 94) 34 64 706
    fax (+48 94) 34 12 317
    www.fundacja.koszalin.pl

 • Koszaliński Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o. o.

    ul. Szarych Szeregów 7, 75-130 Koszalin
    tel./fax (+48 94) 341-15-86
    e-mail: akinkubator@poczta.onet.pl; www.fundacja.koszalin.pl

 • Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

    ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin
    tel. (+48 94) 341-63-30; fax. (+48 94) 341-60-88
    e-mail: karrsa@karr.koszalin.pl
    www.karr.koszalin.pl

KARR S.A. prowadzi działalność mającą na celu wspieranie rozwoju gospodarczego, poprzez:

 • wspieranie kapitałowe podmiotów gospodarczych (Fundusz Pożyczkowy, Filia Zachodniopomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych);
 • doradztwo gospodarcze (strategie rozwoju, biznes plan, dostępne środki na rozwój działalności dla MŚP). Obsługa inwestorów zagranicznych;
 • uczestnictwo, koordynacja i wdrażanie programów UE;
 • przygotowywanie wniosków aplikacyjnych;
 • organizacje imprez gospodarczych (targi, giełdy, prezentacje);

KARR S.A. posiada akredytację PARP w krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw na usługi doradcze, szkoleniowe i finansowe.

Prowadzi : Fundusz Pożyczkowy na udzielanie preferencyjnych pożyczek dla przedsiębiorstw tworzących nowe miejsca pracy oraz Punkt Konsultacyjno-Doradczy świadczący nieodpłatne usługi informacyjno-doradcze dla małych średnich przedsiębiorstw oraz dla osób fizycznych podejmujących działalność gospodarczą.

Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa
Plac Wolności 2-3, 75-622 Koszalin
tel. / fax  (+48 94) 34-23-103
e-mail: kiph@kiph.com.pl
www.msp.org.pl/ksu, www.kiph.com.pl
Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa jest organizacją zrzeszającą przedsiębiorców z regionu Pomorza Środkowego. Ponadto jest zarejestrowana w Central Consultancy Register, tj. Centralnym Rejestrze Konsultantów Komisji Europejskiej w Brukseli.

Głównym zadaniem Izby jest reprezentowanie skupionych w niej podmiotów gospodarczych. Celem działania KIPH jest tworzenie sprzyjających warunków do funkcjonowania i rozwoju podmiotów gospodarczych działających w Koszalinie i regionie Pomorza Środkowego.

Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie
ul. Racławicka 15-17, budynek F, p. 214
75-620 Koszalin
Tel. +48 943411083
e-mail: koszalin@izba.info
www.izba.info
Podstawowym zadaniem Północnej Izby Gospodarczej jest świadczenie wszelkiego rodzaju usług dla zrzeszonych w niej przedsiębiorców:

 • tworzenie lobby pro-gospodarczego i integracja środowiska przedsiębiorców,
 • zajmowanie się edukacją pracodawców i ich pracowników,
 • reprezentacja firm wobec kontrahentów krajowych i zagranicznych,
 • organizacja wyjazdów kooperacyjnych i pomoc w zdobyciu środków na ich zorganizowanie,
 • pomoc w rozwiązywaniu wszelkich problemów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • wydawanie Katalogu zawierającego informacje o członkach Izby wraz z ich ofertami kooperacyjnymi, tłumaczonymi na język angielski i niemiecki.

Alert

Bezpieczne wakacje w Koszalinie - czas na lato pełne atrakcji! Harmonogram wydarzeń dostępny jest tutaj.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku