Menu główne

Galeria Stypendystów

Informujemy, że zgodnie §10 Uchwały Nr XVIII/327/2020 Rady Miejskiej w Koszalinie, po zapoznaniu się z opinią Komisji Stypendialnej, Prezydent Miasta Koszalina przyznał

stypendia w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami. Stypendia otrzymali:

 

- w kategorii działań twórczych we wszystkich dziedzinach kultury i sztuki:

1) Izabela Nowak, na realizację projektu „Napisanie i wydanie publikacji jubileuszowej p.t. Koszalińska tradycja: 50 lat z rozśpiewaną polonią.”. Projekt dotyczy stworzenia jubileuszowej publikacji obejmującej prezentację wydarzeń artystycznych
i edukacyjnych składających się na 50 letnią historię tradycji polonijnej.

 2) Sebastian Kuchczyński na realizację projektu „Impressions of Koszalin.” Projekt obejmuje stworzenie współczesnej kompozycji audio-wizualnej, opartej na autorskiej muzyce Sebastiana Kuchczyńskiego oraz istniejących fotografiach miejsc charakterystycznych dla Koszalina. W ramach projektu powstaną trzy różne kompozycje audiowizualne o różnych długościach.

 

3) Greta Grabowska na realizację projektu „Koszalin – Koeslin – teraz” w ramach którego powstanie seria prac wykonanych z wykorzystaniem przedwojennych okien. Będą to kompozycje, w których połączone zostaną wątki zaczerpnięte z przedwojennej i obecnej historii miasta i jego mieszkańców na tle architektury lokalnej i Pomorskiej.

4) Waldemar Jarosz na realizację projektu „Znane i nieznane zakątki Koszalina”. Celem projektu jest zapisanie w artystycznej formie zanikających struktur architektonicznych
w naszym mieście. W ramach projektu powstanie 20 ilustracji. Prace zostaną wydane w formie albumu i zaprezentowane podczas wystawy.

- w kategorii działań związanych z upowszechnianiem kultury:

5) Karolina Tomaszewska na realizacje projektu „Warszta.ty”. W ramach projektu odbędą się  trzy spotkania warsztatowe, których wspólnym mianownikiem będzie kreacja obrazu bazującego na motywach związanych z Koszalinem.

 

- w kategorii działań dotyczących opieki nad zabytkami:

6) Marcin Orłowski na realizację projektu „Działania związane z opieką nad zabytkami.”, dotyczącego restauracji XIV ramy okiennej pochodzącej z koszalińskiej Katedry pw. Niepokalanego Poczęcia NMP. Projekt zakłada dokończenie restauracji ramy i organizację jej pierwszej ekspozycji.

 

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy!

 

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku