Menu główne

Stypendia sportowe

INFORMACJA

Urząd Miejski w Koszalinie informuje, że wnioski o przyznanie stypendiów sportowych Prezydenta Miasta Koszalina za wybitne osiągnięcia sportowe na 2019 rok, będą przyjmowane do 30 października 2018 r.

Pondto informujemy, że kluby sportowe i stowarzyszenia sportowe składają wnioski stypendialne na kancelarię podawczą UM w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 6-7 lub bezpośrednio do Referatu Kultury i Spraw Społecznych, ul. Mickiewicza 26, pok. nr 7.  

Załączniki:
1. Zasady przyznawania stypendiów sportowych - Uchwała Nr V/37/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z 20.01.2011 r.  
2. Zmiana zasad przyznawania stypendiów sportowych - Uchwała Nr XXIV 364/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie.  
3. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego.
4. Oświadczenie stypendysty dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych - obowiązuje od stycznia 2016 r.
5. Klauzula informacyjna RODO - dotyczy umowy cywilnoprawnej na stypendia sportowe. - (obowiąkowo do wypełnienia)

 


Stypendia sportowe Prezydenta Miasta Koszalina
za wybitne osiągnięcia w sporcie na 2018 rok.


W sali obrad Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Koszalinie w dniu 13 lutego 2018 r. odbyło się spotkanie  Prezydenta Miasta Koszalina ze stypendystami sportowymi.

W pierwszej fazie ocen wnioski o przyznanie stypendiów sportowych na 2018 rok opiniowała Komisja stypendialna, która rozpatrzyła 33 wnioski.
Wnioski były podzielone w ramach trzech kategorii, tj. zawodnik, zawodnik niepełnosprawny i trener.

Komisja podjęła decyzję o wyborze osób z propozycją przyznania stypendiów Prezydenta Miasta Koszalina zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe proponując stypendia dla 13 zawodników, 5 zawodnikom niepełnosprawnym oraz 2 trenerom.

W budżecie miasta na 2018 rok na stypendia sportowe zabezpieczono środki w wysokości 80 000 zł. 

Skład Komisji Stypendialnej Prezydenta Miasta Koszalina

  1. Henryk Niski – Przewodniczący Rady Sportu                                   
  2. Leopold Ostrowski  – Radny Rady Miejskiej            
  3. Remigiusz Oszmian -  Członek Rady Sportu                                     
  4. Ryszard Fornalczyk -  Członek Rady Sportu
  5. Jerzy Krauze – Główny Specjalista ds. Sportu UM 

Zapraszamy do umieszczania informacji o koszalińskich wydarzeniach na ratuszowym telebimie. Kontakt: telebim@um.koszalin.pl

Zamknij pasek z informacjami Pauza infobar scrolling

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku