Menu główne

Stypendia sportowe

INFORMACJA

Urząd Miejski w Koszalinie informuje, że wnioski o przyznanie stypendiów sportowych Prezydenta Miasta Koszalina za wybitne osiągnięcia sportowe na 2021 rok, będą przyjmowane do 30 października 2020 r.

Pondto informujemy, że kluby sportowe i stowarzyszenia sportowe składają wnioski stypendialne na kancelarię podawczą
UM w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 6-7 lub bezpośrednio do Referatu Kultury i Sportu,
ul. Mickiewicza 26, pok. nr 7.
 

Załączniki:
1. Zasady przyznawania stypendiów sportowych - Uchwała Nr V/37/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z 20.01.2011 r.
2. Zmiana zasad przyznawania stypendiów sportowych - Uchwała Nr XXIV 364/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie.

3. Zmiana zasad przyznawania stypendiów sportowych - Uchwała Nr XLVII/685/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie.

4. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego.
5. Oświadczenie stypendysty dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych - (obowiazkowo do wypełnienia)
6. Klauzula informacyjna RODO - dotyczy umowy cywilnoprawnej na stypendia sportowe. - (obowiazkowo do wypełnienia)


Stypendia sportowe Prezydenta Miasta Koszalina
za wybitne osiągnięcia w sporcie na 2020 rok.

W sali obrad Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Koszalinie w dniu 3 lutego 2020 r. odbyło się spotkanie  Piotra Jedlińskiego - Prezydenta Miasta Koszalina ze stypendystami sportowymi. W pierwszej fazie ocen wnioski o przyznanie stypendiów sportowych na 2020 rok opiniowała Komisja stypendialna, która rozpatrzyła 36 wniosków. Wnioski były podzielone w ramach trzech kategorii: zawodnik, zawodnik niepełnosprawny i trener. 
Komisja stypendialna podjęła decyzję o wyborze zawodników i trenerów, którym przyznano stypendia sportowe w 2020 roku. 
Następnie propozycje osób, które osiągnęły wysokie wyniki sportowe zostały przedstawione Prezydentowi Miasta, który zaaprobował przyznanie stypendiów dla 21 osób w tym: 16 zawodnikom, w tym 5 zawodnikom niepełnosprawnym oraz 5 trenerom

W budżecie miasta na 2020 rok na stypendia sportowe zabezpieczono środki w wysokości 80 000 zł.

Skład Komisji Stypendialnej Prezydenta Miasta Koszalina

1.    Ryszard Fornalczyk – Przewodniczący Komisji, członek Rady Sportu      

2.    Remigiusz Oszmian -  Członek Rady Sportu              

3.    Jakub Kielar -  Członek Rady Sportu              

4.    Leopold Ostrowski  – Radny Rady Miejskiej

5.    Jerzy Krauze – Główny Specjalista ds. Sportu UM 

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku