Menu główne

Stypendia sportowe

INFORMACJA

Urząd Miejski w Koszalinie informuje, że wnioski o przyznanie stypendiów sportowych Prezydenta Miasta Koszalina za wybitne osiągnięcia sportowe w 2021 roku, będą przyjmowane do 30 października 2021 r.

Informujemy, że kluby sportowe i stowarzyszenia sportowe składają wnioski stypendialne na kancelarię podawczą Urzędu Miejskiego w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 6-7. 

Załączniki:
1. Zasady przyznawania stypendiów sportowych - Uchwała Nr V/37/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z 20.01.2011 r.
2. Zmiana zasad przyznawania stypendiów sportowych - Uchwała Nr XXIV 364/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie.

3. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego.
4. Oświadczenie stypendysty dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych - (obowiazkowo do wypełnienia)
5. Klauzula informacyjna RODO - dotyczy umowy cywilnoprawnej na stypendia sportowe. - (obowiazkowo do wypełnienia)Stypendia sportowe Prezydenta Miasta Koszalina
za wybitne osiągnięcia w sporcie na 2021 rok.


Wydział Kultury i Spraw Społecznych informuje, że 29 stycznia o br. Piotr Jedliński - Prezydent Miasta Koszalina zaakceptował protokół Komisji Stypendialnej.
Ze względu na obostrzenia spowodowane pandemią COVID-19, Prezydent Miasta odstąpił od wspólnego spotkania ze sportowcami i trenerami oraz członkami Komisji, które corocznie odbywały się na sali obrad Rady Miasta przy udziale koszalińskich dziennikarzy.
18 lutego br. zakończyła się procedura podpisywania umów ze stypendystami, którzy będą otrzymywać stypendia od stycznia do grudnia 2021 roku.

Skład Komisji Stypendialnej Prezydenta Miasta Koszalina
1. Ryszard Fornalczyk – Przewodniczący Komisji, członek Rady Sportu       
2. 
Remigiusz Oszmian -  Członek Rady Sportu             
3. 
Jakub Kielar -  Członek Rady Sportu             
4. 
Leopold Ostrowski  – Radny Rady Miejskiej 
5. Jerzy Krauze – Główny Specjalista ds. Sportu UM

W budżecie miasta na 2021 rok na stypendia sportowe zabezpieczono środki w wysokości 70 000 zł. Komisja rozpatrzyła 28 wniosków stypendialnych, które były podzielone w ramach trzech kategorii, tj. zawodnik, zawodnik niepełnosprawny i trener.

Komisja podjęła decyzję o wyborze zawodników i trenerów, którym przyznano stypendia sportowe w 2021 roku. Propozycje osób, które osiągnęły wysokie wyniki sportowe zostały przedstawione Prezydentowi Miasta, który zaaprobował przyznanie stypendiów dla 22 osób w tym: 12 zawodnikom, 5 zawodnikom niepełnosprawnym oraz 5 trenerom. Wśród wyróżnionych wysokość stypendium miesięcznego wynosiła od 200 zł do 350 zł.


Lista stypendystów sportowych
Prezydenta Miasta Koszalina na 2021 rok

Aleksandra Szulc

Klub Sportowy Judo GWARDIA

Judo

Ilona Chruszcz

Klub Judo SAMURAJ

Judo

Aleksandra Ochtera

Stowarzyszenie Sportu Niepełnosprawnych START

Pływanie

Ewa Kopacz

MKS ZNICZ Koszalin

Pływanie

Maciej Sochal

Stowarzyszenie Sportu Niepełnosprawnych START

Lekka Atletyka

Dawid Kret

Zapaśniczy Klub Sportowy

Zapasy

Adrian Mikołajczyk

Stowarzyszenie Sportu Niepełnosprawnych START

Lekka Atletyka

Robert Jachimowicz

Stowarzyszenie Sportu Niepełnosprawnych START

Lekka Atletyka

Filip Bieliński

Klub Sportowy Judo GWARDIA

Judo

Cezary Wojniusz

Klub Judo Gwardia

Judo

Kamil Pawłowski

Fight Club Koszalin

Boks

Mateusz Łuszczyński

Zapaśniczy Klub Sportowy

Zapasy

Grzegorz Lanzer

Stowarzyszenie Sportu Niepełnosprawnych START

Podnoszenie ciężarów

Aleksandra Strzelczyk

Zapaśniczy Klub Sport.

Zapasy

Tomasz Majewski

Stowarzyszenie Sportu Niepełnosprawnych START

Podnoszenie ciężarów

Anika Łozińska

Klub Judo SAMURAJ

Judo

Martyna Łuszczyńska

Zapaśniczy Klub Sportowy

Zapasy

Zuzanna Mikołajczak

Klub Sportowy Judo GWARDIA

Judo

Kamil Kustrzycki

Klub Sportowy Judo GWARDIA

Judo

Damian Korbus

Zapaśniczy Klub Sportowy

Zapasy

Adam Małecki

Klub Sportowy Judo GWARDIA

Judo

Dominik Jagusz

Zapaśniczy Klub Sportowy

Zapasy

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Stypendia sportowe Prezydenta Miasta Koszalina
za wybitne osiągnięcia w sporcie na 2020 rok.

W sali obrad Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Koszalinie w dniu 3 lutego 2020 r. odbyło się spotkanie  Piotra Jedlińskiego - Prezydenta Miasta Koszalina ze stypendystami sportowymi. W pierwszej fazie ocen wnioski o przyznanie stypendiów sportowych na 2020 rok opiniowała Komisja stypendialna, która rozpatrzyła 36 wniosków. Wnioski były podzielone w ramach trzech kategorii: zawodnik, zawodnik niepełnosprawny i trener. 
Komisja stypendialna podjęła decyzję o wyborze zawodników i trenerów, którym przyznano stypendia sportowe w 2020 roku. 
Następnie propozycje osób, które osiągnęły wysokie wyniki sportowe zostały przedstawione Prezydentowi Miasta, który zaaprobował przyznanie stypendiów dla 21 osób w tym: 16 zawodnikom, w tym 5 zawodnikom niepełnosprawnym oraz 5 trenerom

W budżecie miasta na 2020 rok na stypendia sportowe zabezpieczono środki w wysokości 80 000 zł.

Skład Komisji Stypendialnej Prezydenta Miasta Koszalina

1.    Ryszard Fornalczyk – Przewodniczący Komisji, członek Rady Sportu      

2.    Remigiusz Oszmian -  Członek Rady Sportu              

3.    Jakub Kielar -  Członek Rady Sportu              

4.    Leopold Ostrowski  – Radny Rady Miejskiej

5.    Jerzy Krauze – Główny Specjalista ds. Sportu UM 

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku