Menu główne

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

flaga i godłoLogotyp projektu Polski Ład


1. „Budowa drogi gminnej od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej w Koszalinie”

 • Wartość projektu wynosi: 6.576.839,75 zł.

 • Kwota dofinansowania: 4.294.000,00

 • Planowana data zakończenia projektu: 30.09.2023

Krótki opis projektu:

Stan docelowy:
Budowa drogi dojazdowej o szerokości 5 m i długości ok. 990 m, chodnika o szerokości 2 m, pętli autobusowej, ok. 60 miejsc parkingowych przy pętli autobusowej oraz oświetlenia ulicznego. Droga stanowi dojazd do stadionu i Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej na Górze Chełmskiej.

Cel projektu:
Inwestycja ułatwi dostęp mieszkańcom i turystom do Góry Chełmskiej a także sportu i rekreacji podnosząc atrakcyjność turystyczną Miasta i Regionu.

.

2. „Remont obiektu mostowego w ciągu ul. Władysława IV nad linią kolejową nr 202 w Koszalinie”,

 • Całkowita wartość inwestycji: : 7 271 432,24
 • Kwota dofinansowania: 4.886.867,78
 • Planowana data zakończenia projektu: 25.12.2023

Krótki opis projektu:

Stan docelowy:

Kompleksowy remont obiektu polegający m.in. na: umocnieniu skarp, wykonaniu zbrojeń i uzupełnieniu ubytków betonu podpór, ustroju nośnego i płyt, wykonaniu izolacji, odwodnieniu i dylatacji obiektu. Wyremontowane zostaną nawierzchnie, chodniki, odtworzone oznakowanie poziome i pionowe, zamontowane elementy wyposażenia takie jak balustrady i bariery ochronne.

Cel projektu:

Modernizacja krytycznego elementu infrastruktury transportowej Miasta poprawiająca dostępność transportową i bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego oraz wpływająca na wzrost atrakcyjności gospodarczej Miasta i regionu.

.

3. "Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej”

 

 • Całkowita wartość inwestycji: 34.773.633,37
 • Kwota dofinansowania: 30.000.000,00
 • Planowana data zakończenia projektu: 06.12.2024

 

Krótki opis projektu:

Stan docelowy:

Kompleksowa przebudowa i rozbudowa odcinka ok. 1,2 km jezdni ul. Szczecińskiej od granic Koszalina do ul. Wołyńskiej do 2 pasów ruchu dla każdego kierunku ruchu, przebudowa i budowa trzech skrzyżowań na skrzyżowania typu rondo z ulicami: BoWiD, Inwestorską i Wołyńską/ Ekonomiczną.

Cel projektu:

Modernizacja kluczowej arterii łączącej centrum Koszalina z najstarszą dzielnicą przemysłową oraz poprawa dostępu zewnętrznego do terenów inwestycyjnych – najnowszej części Kompleksu „Koszalin” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, podnosząca atrakcyjność inwestycyjną miasta i zachęcająca przedsiębiorców do ulokowania i rozwoju swojej działalności w Koszalinie.

.

4. „Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji”.

 

 • Całkowita wartość inwestycji: 22.015.885,00
 • Kwota dofinansowania: 20.915.090,75
 • Planowana data zakończenia projektu: 28.02.2025

 

 Krótki opis projektu:

W ramach projektu:

- zostaną zakupione pojemniki do selektywnej zbiórki szkła i 2 pojazdy z ekologicznym napędem CNG (sprężony gaz ziemny) do odbierania i transportu szkła oraz odpadów wielkogabarytowych;

- zostaną zakupione pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych oraz 1 pojazd z ekologicznym napędem CNG do zbiórki odpadów biodegradowalnych;

- rozbudowana zostanie sortownia w zakresie sortowania odpadów surowcowych: papieru, metalu, tworzyw i szkła z selektywnej zbiórki w celu osiągnięcia poziomów recyklingu;

- rozbudowana zostanie instalacja do biologicznego przetwarzania selektywnie zebranych odpadów biodegradowalnych z oczyszczaniem ścieków poprocesowych, umożliwiająca produkcję ekologicznego kompostu i wykorzystanie tego kompostu.

Cel projektu:

Efektywne wdrożenie idei gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez rozwój systemu selektywnej zbiórki i przetwarzania odpadów komunalnych z wykorzystaniem produktów z nich wytworzonych.

.

5. "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie”.

 • Całkowita wartość inwestycji: 78.831.959,56 zł
 • Kwota dofinansowania: 77.255.320,36 zł
 • Planowana data zakończenia projektu: 15.12.2025

Krótki opis projektu:

Stan docelowy:

Celem projektu jest rozwój przemysłowych terenów inwestycyjnych Koszalina o łącznej powierzchni ok. 306 ha, poprzez uzbrojenie brakujących działek o pow. ok. 41ha oraz poprawę obsługi komunikacyjnej całego obszaru poprzez budowę ok. 2,7 km nowych dróg, w tym, m.in. drogi łączącej obie części terenu inwestycyjnego, wiaduktu nad linią kolejową, 4 rond i dowiązania do węzła trasy ekspresowej.

Cel projektu:

Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Koszalina poprzez lepsze skomunikowanie i zwiększenie podaży dostępnych terenów pod działalność gospodarczą, co zachęci do inwestowania w Koszalinie i tworzenia miejsc pracy nowych inwestorów i do rozwoju funkcjonujące już firmy.

 

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku