Menu główne

Organizacje pozarządowe


Koszalińskie Centrum Organizacji Pozarządowych                                                                (kliknięcie na ten link spowoduje przeniesienie na stronę www.bip.koszalin.pl ,na której można uzyskać więcej informacji)

Oferty konkursowe i wyniki otwartych konkursów ofert:
Informacja dotyczaca udzielenia dotacji  dla Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej dot. Domu Samotnej Matki  "Dar życia" w Koszalinie - utworzenie 13 nowych miejsc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      (kliknięcie na link spowoduje przeniesienie na stronę www.bip.koszalin.pl na której można uzyskać więcej informacji)

Zaproszenia i informacje dla organizacji pozarządowych:

Informacja dotycząca programu grantowego #HelpUkraine 2022                                                                                  (klikniecie spowoduje przeniesienie na stronę www.avsipolska.org/helpukraine/)

Informacja dotycząca Programu mieszkaniowego dla osób z niepełnosprawnośccią                                                  (kliknięcie spowoduje przeniesienie na stronę www.gov.pl na której znaleźć można więcej szczegółowych informacji)

Informacja dotycząca planowanych terminównaboru do Programu LIFE 2022r.                                                           (klikniecie spowoduje przeniesienie do strony www.gov.pl, na której znajdują sie terminu naborów do Programu)


Informacja dotycząca przeciwdziałania praniu pieniędzy (stowarzyszenia) (fundacje)                                            (klikniecie spowoduje otworzenie plików pdf, ktore zawierają szczegółowe informacje)

Informacja dotycząca nowych przepisów w zakresie działalności Organizacji pozarządowych                             (kliknięcie otworzy plik pdf zawierający szczegółowe informacje)

Festiwale Organizacji pozarządowych w Koszalinie                                                                                                       (kliknięcie na link spowoduje przeniesienie do strony www.pracowniapozarządowa.pl na której mozna znaleźć szczegółowe informacje z organizowanych festiwali organizacji pozarządowych)


Konsultacje:

Konsultacje projektów uchwał Rady Miejskiej w Koszalinie z Organizacjami Pozarządowymi                (kliknięcie na link spowoduje przeniesienie na stronę www.bip.koszalin.pl na której można uzyskać więcej informacji)


Działalność Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Koszalinie:

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego:                                                                                     (kliknięcie na link spowoduje przeniesienie na stronę www.bip.koszalin.pl na której można uzyskać więcej informacji)
 

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku