Menu główne

Organizacje pozarządowe


Koszalińskie Centrum Organizacji Pozarządowych                                                                (kliknięcie na ten link spowoduje przeniesienie na stronę www.bip.koszalin.pl ,na której można uzyskać więcej informacji)

Oferty konkursowe i wyniki otwartych konkursów ofert:
Informacja dotyczaca udzielenia dotacji  dla Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej dot. Domu Samotnej Matki  "Dar życia" w Koszalinie - utworzenie 13 nowych miejsc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      (kliknięcie na link spowoduje przeniesienie na stronę www.bip.koszalin.pl na której można uzyskać więcej informacji)

Zaproszenia i informacje dla organizacji pozarządowych:


Informacja dotycząca Programu od zależności ku samodzielności - edycja 2024                                                    (kliknięcie na link otworzy plik pdf zawierający szczegółowe informacje dot. Programu)

Informacja dotyczaca rozwiązania Stowarzyszenia Pomocy Polakom ze Wschodu                                                  (kliknięcie spowoduje otworzenie pliku pdf, zawierającego szczegołowe informacje w sprawie rozwiązania stowarzyszenia)

Informacja o otwartych konkursach ofert Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie           (klikniecie spowoduje otworzenie plików pdf, ktore zawierają szczegółowe informacje)

Informacja dotycząca przeciwdziałania praniu pieniędzy (stowarzyszenia) (fundacje)                                            (klikniecie spowoduje otworzenie plików pdf, ktore zawierają szczegółowe informacje)


Festiwale Organizacji pozarządowych w Koszalinie                                                                                                       (kliknięcie na link spowoduje przeniesienie do strony www.pracowniapozarządowa.pl na której mozna znaleźć szczegółowe informacje z organizowanych festiwali organizacji pozarządowych)


Konsultacje:

Konsultacje projektów uchwał Rady Miejskiej w Koszalinie z Organizacjami Pozarządowymi                (kliknięcie na link spowoduje przeniesienie na stronę www.bip.koszalin.pl na której można uzyskać więcej informacji)Działalność Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Koszalinie:

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego:                                                                                     (kliknięcie na link spowoduje przeniesienie na stronę www.bip.koszalin.pl na której można uzyskać więcej informacji)

Rządowy Program Odbudowy Zabytków                      

Rządowy Program Odbudowy Zabytków                                                                                                        (kliknięcie na link spowoduje przeniesienie na stronę www.bip.koszalin.pl na której mozna uzyskać informację dotyczące działań podjętych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków) 

Alert

Bezpieczne wakacje w Koszalinie - czas na lato pełne atrakcji! Harmonogram wydarzeń dostępny jest tutaj.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku