Menu główne

Organizacje pozarządowe


Rodzaje wsparcia dla organizacji pozarządowych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym w 2021r. (kliknięcie na ten link spowoduje przeniesienie na stronę ngo.pl, na której można uzyskać szczegółowe informacje)

Koszalińskie Centrum Organizacji Pozarządowych (kliknięcie na ten link spowoduje przeniesienie na stronę www.bip.koszalin.pl ,na której można uzyskać więcej informacji)

Oferty konkursowe i wyniki otwartych konkursów ofert:

InfInformujemy, iż od 1 marca 2019r. obowiązują nowe wzory ofert, umów oraz sprawozdań, które należy stosować dla ofert złożonych w trybie 19a i konkursów ofert ogłoszonych po tym terminie.

Wzory ofert i sprawozdań dostępne są pod poniższym linkiem.

Formularze ofert i sprawozdań dot. realizacji zadania pożytku publicznego                                                     (kliknięcie na link spowoduje przeniesienie na stronę www.bip.koszalin.pl na której można uzyskać więcej informacji)

Informacja dotyczaca udzielenia dotacji  dla Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej dot. Domu Samotnej Matki  "Dar życia" w Koszalinie - utworzenie 13 nowych miejsc. (kliknięcie na link spowoduje przeniesienie na stronę www.bip.koszalin.pl na której można uzyskać więcej informacji)

Baza Organizacji pozarządowych prowadzących działalność statutową na terenie Koszalina:

Zaproszenia i informacje dla organizacji pozarządowych:


Kongres Pro NGO (kliknięcie spowoduje otworzenie pliku pdf. który zawiera szczegółowe informacje na temat kongresu)


Informacja dotycząca przeciwdziałania praniu pieniędzy (stowarzyszenia) (fundacje)                                            (klikniecie spowoduje otworzenie plików pdf, ktore zawierają szczegółowe informacje)


Informacja dotycząca nowych przepisów w zakresie działalności Organizacji pozarządowych (kliknięcie otworzy plik pdf zawierający szczegółowe informacje)

Festiwale Organizacji pozarządowych w Koszalinie (kliknięcie na link spowoduje przeniesienie do strony www.pracowniapozarządowa.pl na której mozna znaleźć szczegółowe informacje z organizowanych festiwali organizacji pozarządowych)


Konsultacje:

Konsultacje projektów uchwał Rady Miejskiej w Koszalinie z Organizacjami Pozarządowymi (kliknięcie na link spowoduje przeniesienie na stronę www.bip.koszalin.pl na której można uzyskać więcej informacji)


Działalność Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Koszalinie:

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego: (kliknięcie na link spowoduje przeniesienie na stronę www.bip.koszalin.pl na której można uzyskać więcej informacji)

IV Kadencja Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Koszalinie zakończyła się. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wybory V kadencji Rady zostały przesunięte do czasu w którym zaistnieje możliwość ich przeprowadzenia. 

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku