Menu główne

Tablice umieszczone w szkołach

Lp.

Miejsce usytuowania obiektu

Nazwa obiektu

Widniejący tekst

Autor, rok odsłonięcia

Rodzaj użytego materiału

Inicjator, fundator, właściciel, zarządca (opiekun)

Uwagi

1.

 

I Liceum Ogólnokształcące

im. Stanisława Dubois

ul. KEN 1

 

1. Tablica pamiątkowa poświęcona patronowi szkoły

W dniu nadania państwowemu

gimnazjum i liceum imienia

Stanisława Dubois nieustraszonego bojownika o Polskę demokratyczną straconego w Oświęcimiu w sierpniu 1942 roku przez najeźdźców hitlerowskich ufundowali te tablicę: Komitet Obywatelski, Grono Nauczycielskie, młodzież szkolna 1948 r

Październik 1948 r.

granit

Fundator: Komitet Obywatelski, Grono Nauczycielskie, młodzież szkolna.

Tablica znajduje się w holu szkoły.

 

2. Tablica pamiątkowa poświęcona pierwszym nauczycielom i organizatorom szkoły

 

1 wrzesnia 1945 r. – 11 listopada 2008 r.  Pamięci Organizatorów i Nauczycieli I LO w 1945 roku, wsród któych byli:

Zenona Kalinowska - pierwsza dyrektor szkoły,Jadwiga Jelec, Jan Laskowski, ks.Ryszard Łapiński,  Edward Pikutowski,  Roman  Sierociński,  Czesława Żądło.

W 60. rocznicę nadania szkole imienia Stanisława Dubois Pionierzy Koszalina   Towarzystwo Wychowanków I LO         Prezydent Koszalina

 

12.11.2008 r.

 

granit

 

Inicjator: Maria Hudymowa, fundatorzy: Pionierzy Koszalina,     Towarzystwo Wychowanków I LO, Prezydent Koszalina

 

Uroczystość związana była z obchodami 90. rocznicy Narodowego Święta Niepodległości. Odsłonięcia dokonały 4 osoby” Mirosław Mikietyński, Lesław Mytnik, Maria Hudymowa i Szczepan Kuczyński (były woźny I LO).

 

3.Tablica

 

Hala sportowa im. Lecha Żyły

Dyrektora I LO w latach 1971 - 1998

Wychowawcy, sportowca, przyjaciela młodzieży Anno Domini 2000

 

2000 r.

 

 

 

Tablica znajduje się na budynku hali sportowej.

 

4.Tablica

 

Hala Sportowa przy I Liceum Ogólnokształcącym wybudowana ze środków Samorządu Koszalina, Kuratora Oświaty, Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki przez KPBP "Przemysłówka" Spółka z o.o. 1998

 

1998 r.

 

 

 

Tablica znajduje się na budynku hali sportowej.

 

 

 

5. Tablica 50 rocznica powstania Dubois

 

Tu wieczny ma przybytek Ojczyzna nauka, cnota Adam Mickiewicz w 50 rocznicę powstania szkoły

Wychowankowie 1945-1995

 

 

1995

Zygmunt Wujek

 

brąz

 

 

 

 

6. Tablica upamiętniająca 100-lecie budynku Dubois

1912 – 2012 Et gaudium, et solacium in litteris est W stulecie budynku - na pamiątkę nauczycielek i nauczycieli, uczennic i uczniów oraz wszystkich zaangażowanych w tym miejscu w kształcenie młodzieży w duchu uniwersalnych wartości - Grono Pedagogiczne. Uczniowie, Absolwenci I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Dubois

 

2012-10-26

 

czarny marmur

 

Pod tablicą znajduje się wnęka w której został umieszczony tubus z informacją dla przyszłych pokoleń w którym zostały umieszczone m.in. zdjęcia, stan kadry szkoły,  aktualna Listę Przebojów Trójki, czy informacje o ulubionych filmach, książkach, grach obecnych uczniów oraz informacje o aktualnym stanie miasta.  Materiały zostały też zapisane w formie elektronicznej.

2.

Gimnazjum nr 2

im. Janusza Korczaka

ul. B. Krzywoustego 5

1.Tablica upamiętniająca pionierów oświaty w Koszalinie

Pamięci organizatorów pierwszych, najbardziej zasłużonych nauczycieli i wychowawców Szkoły Podstawowej nr 2 w Koszalinie. Wśród których byli: Leon Domiński – kierownik, Maria Gdulowa, Adela Hajduk, Helena Niepokojczycka, Halina Rudzin, Olga Turketti, Maria Wasilewska, Wanda Wodyło.

 

2007-06-20 Pracownia Metaloplastyczna REGION, Bogdan Paszkowicz,

mosiądz

Fundator: Prezydent Miasta  Koszalina

 

 

 

2. Tablica pionierom oświaty

PIONIEROM OŚWIATY W 40-LECIE SZKOŁY. KOSZALIN 1985 – SPOŁECZEŃSTWO MIASTA

1985

granit

 

 

 

 

 

3. Tablica 50 lat SP nr 2

 

50 LAT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 1945-1995 UCZNIOWIE

 

1995

 

Szary granit

 

 

3.

 

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki

ul. Stanisława Staszica 6

1. Popiersie patrona szkoły

 

13.10.1994 r., Zygmunt Wujek

Gips

Fundator: Komitet Rodzicielski przy Szkole Podstawowej nr 18

Ustawienie popiersia upamiętnia nadanie Szkole imienia i sztandaru.

2. Płaskorzeźba przedstawiająca patrona szkoły

Jan Matejko 1838 - 1893

12.10.2004 r., Jan Kowalczyk

drewno

(jw.)

Ustawienie płaskorzeźby upamiętnia 10. rocznicę nadania szkole imienia.

 

4.

Gimnazjum nr 11

im. Mariana Buczka

ul. Sportowa 19

1.Tablica pamiątkowa

 

25.06.2004r.

 

Fundator: Rada Rodziców przy Gimnazjum nr 11 (w imieniu wdzięcznych Szkole Podstawowej nr 11 absolwentów)

Dawniej Gimnazjum nr 11, wraz ze Szkołą Podstawową nr 11, wchodziło w skład Zespołu Szkół nr 5. W 2004r. zmieniono nazwę  szkoły z ZS nr 5 na Gimnazjum nr 11.

 

 

2. Tablica: Upamiętnienie nadania imienia Lotników Polskich Gimnazjum nr 11

Lot twój będzie tak wysoki,  lot twój będzie tak daleki,  ile wiary i nadziei 

dasz własnym skrzydłom... Jest to fragment wiersza Jana Petryszyna pt. Piosenka dla ptaka. Poniżej znajduje się napis: Na pamiątkę nadania Gimnazjum nr 11 w Koszalinie

Imienia LOTNIKÓW POLSKICH W 60. Rocznicę powstania szkoły Społeczność szkolna

Koszalin, 7 października 2011 roku

2011-10-07

Czarny granit

Fundator: Rada Rodziców 

 

5.

Gimnazjum nr 9

im. Noblistów Polskich

ul. Stanisława Staszica 6

Tablica poświęcona noblistom polskim

 

10.12.2007r.

 

Fundator: Rada Rodziców przy Gimnazjum nr 9, Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe ALFA, Agencja Reklamowa TIME

Tablica została odsłonięta w rocznicę Alfreda Nobla.

6.

Szkoła Podstawowa nr 4 im. płk. Władimira Komarowa

ul. Podgórna 45

 

 

 

 

 

 

7.

Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Gnieźnieńska 3

 

 

 

 

 

 

8.

Szkoła Podstawowa nr 7, im. I Armii Wojska Polskiego, ul. Wojska Polskiego 36

Tablica nadania imienia

1945-1975

XXX

31.05.1975

Piaskowiec (obecnie pomalowany na biało)

 

w górnej części znajdują się dwa Polskie orły wojskowe z okresu wojska ludowego. Po lewej stronie znajduje się orzeł piastowski [wz. 43], zaś z prawej orzeł wojsk lądowych. Poniżej lata 1945 – 1975. Rok 1945 został umieszczony na płomieniach pochodni która jest symbolem wiedzy. Koło pochodni znajduje się cyfra XXX, która nawiązuje do 30-lecia PRL.

 

 

 

9.

Szkoła Podstawowa nr 9, im. Mikołaja Kopernika, ul. Powstańców Wielkopolskich 23

Tablica pamiątkowa Mikołaja Kopernika

MIKOŁAJOWI KOPERNIKOWI WIELKIEMU POLSKIEMU UCZONEMU W 500 LECIE URODZIN  UCZNIOWIE RODZICE NAUCZYCIELE 1973

19.02.1973

Zygmunt Wujek

Kamień, brąz

 

Tablica znajduje się w holu Szkoły.

10.

Szkoła Podstawowa nr 10, im. Stefana Żeromskiego, ul. Chopina 42

1. Tablica pamiątkowa poświęcona Janowi Pawłowi II

 

 

 

 

2. Oddanie do użytku

1. Pamięci Jana Pawła II

 

 

 

 

 

 

 

2. DLA UCZCZENIA TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO ZE SKŁADEK SPOŁECZEŃSTWA MIASTA KOSZALINA I FUNDUSZÓW CENTRALNEJ RADY ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH ZBUDOWANO W LATACH 1959-1961 TEN OBIEKT SZKOLNY DNIA 1. WRZEŚNIA 1961 ROKU OTWARTO TO SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO. POMNIK TYSIĄCLECIA

3.04.2008r.

firma kamieniarska „Granit”

 

 

 

 

1.09.1961r.

granit

Inicjator: opiekunki Samorządu Uczniowskiego J. Fejstrowicz, D. Niedbała). Fundator: ks. Stanisław Błądek, proboszcz parafii Św. Marcina, dyrektor SP 10 Jerzy Dziubasik, Kazimierz Paczos- firma kamieniarska „Granit”.

Tablicę odsłonił i poświęcił ks. Mariusz Antczak, wikariusz parafii Św. Marcina.Tablica znajduje się na zieleńcu szkoły.

11.

Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Rzemieślnicza 9

 

 

 

 

 

 

12.

Szkoła Podstawowa nr 17, im. Orła Białego, ul. M. Wańkowicza 11

 

 

 

 

 

 

13.

Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 21 im. Kornala Makuszyńskiego,

ul. Spasowskiego 14a

 

 

 

 

 

 

14.

Gimnazjum nr 6 im. Polskich Nauczycieli Tajnego Nauczania, ul. S. Dąbka 1

Tablica pamiątkowa na obelisku

DLA NICH OJCZYZNĄ BYŁ JĘZYK I MOWA. JULIUSZ SŁOWACKI. SZKOŁA PODSTAWOWA NE 16 W KOSZALINIE IM. POLSKICH NAUCZYCIELI TAJNEGO NAUCZANIA

1982

Zygmunt wujek

 

Fundator: Wydział Kultury, prez. WRN i Miejska Rada Narodowa w Koszalinie

Upamiętnienie zostało odsłonięte przez Marię Hudymową i Klemensa Trzebiatowskiego – nauczycieli w czasach okupacji.

15.

Zespół Szkół nr 11

im. ks. Jana Twardowskiego

ul. Jabłoniowa 23

Tablica pamiątkowa

MIŁOŚĆ, CZŁOWIEK, PRZYRODA

DĄB ŚW. FRANCISZKA

1.06.2006 r.

 

Fundator: Rada Rodziców przy ZS nr 11 (ze środków własnych).

Tablicę ustawiono z okazji nadania ZS nr 11 imienia ks. Jana Twardowskiego. Znajduje się na trawniku przed szkołą.

16.

Zespół Szkół nr 13

ul. Franciszkańska 102

 

 

 

 

 

 

17.

Gimnazjum nr 7

ul. M. Wańkowicza 26

 

 

 

 

 

 

18.

II Liceum Ogólnokształcące

im. Władysława Broniewskiego

ul. Chełmońskiego 7

 

 

 

 

 

 

19.

VI Liceum Ogólnokształcące

im. Cypriana Kamila Norwida ul. Podgórna 55

Tablica poświęcona patronowi szkoły

Zespół  Szkół Nr 3  w Koszalinie

Wizerunek poety im. Cypriana Kamila Norwida 1821 – 1883

projekt opracowali nauczyciele placówki:

Ewa Pelowska, Andrzej Piotrowski, Marek Niesłuchowski, 2006 r.

 

Fundator: Rada Rodziców oraz sponsorzy.

Tablica upamiętnia nadanie szkole imienia.

20.

Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika

ul. W. Andersa 30

1. Tablica pamiątkowa: Mikołaj Kopernik

Zespół Szkół Zawodowych 

Nr 1 Im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

 

1990

Zygmunt Wujek

 

 

 

 

 

2. Tablica Upamiętnienie założyciela szkoły i pierwszych nauczycieli ZS nr 1

"Dzieło przypomina nam

o tym, że przeszłość istniała"

Pamięci założyciela szkoły

STANISŁAWA PIESTRAKA

i pierwszych nauczycieli: HALINY BUSCHKE, LUDWIKA CUDZIĘWICZA,

BARBARY LIPIŃSKIEJ, REGINY NOWICKIEJ, HALINY PIENIUTÓWNY, MARII SMULIKOWSKIEJ, ROMANA SIEROCIŃSKIEGO, ANIELI SZCZERBY, WANDY WOIDYŁO.

Pionierzy Miasta Koszalina

Prezydent Miasta

Rada Rodziców Szkoły

WRZESIEŃ 2010r.

2010-10-15

pracownia "Region"

mosiądz

Fundator: Rada Rodziców Szkoły

Tablica została odsłonięta podczas uroczystości 65-lecia szkoły z inicjatywy pionierów Koszalina. Tablica znajduje się z prawej strony holu szkoły przy głównym wejściu.

 

 

3. Upamiętnienie nadania ZS nr 1 imienia Mikołaja Kopernika

"Zadaniem wszystkich nauk szlacheckichjest odciągnięcie człowieka od zła i kierować

jego umysł ku większej doskonałości."

4 października 1975 roku

nadano szkole imię MIKOŁAJA KOPERNIKA”

 

2010-10-15

pracownia „Region”

mosiądz

Rada Rodziców Szkoły

Tablica została odsłonięta podczas uroczystości 65-lecia szkoły z inicjatywy pionierów Koszalina. Tablica znajduje się z prawej strony holu szkoły przy głównym wejściu. Na wykonanej z mosiądzu tablicy widnieje  wizerunek patrona z latami życia 1473 - 1543

21.

Zespół Szkół nr 2

im. Stanisława Lema

ul. Jedności 9

1. Tablica pamiątkowa Upamiętnienie fundatorów i wykonawców budynku przy ul. Jedności 9

 

Fundatorzy budowy:

SFBSiI, Zelgazbet Kalisz Pom., REDP., WZTIMD Koszalin

Wykonawcy: KPD, PBROL Człuchów Drawsko, Uczniowie ZSB TB TBO TD TBS, Słuchacze zaocz., Inżynierowie TB.

 

1972

Zygmunt Wujek

piaskowiec

 

W górnej części wyryta został kielnia, cyrkiel i fragment koła zębatego.

 

 

 

2. Tablica pamiątkowa Upamiętnienie wybudowania budynku przy ul. Jedności 9

 

 

Obiekt

zbudowano

ze środków SFBSiL

 

 

1972

Zygmunt Wujek

 

piaskowiec

 

 

Na tablicy w piaskowcu zostało w dolnej części wyryte logo Społecznego Funduszu Budowy Szkół i Internatów

22.

Zespół Szkół nr 7

im. B. Bukowskiego

ul. Orląt Lwowskich 18

1. Tablica upamiętniająca otrzymanie nazwy

W DN. 18 VI 1971 SZKOŁA OTRZYMAŁA NAZWĘ ZASADNICZEJ SZKOŁY BUDOWLANEJ DLA PRACUJĄCYCH KOSZALIŃSKIEGO ZJEDNOCZENIA BUDOWNICTWA IM. PROFESORA BRONISŁAWA BUKOWSKIEGO W KOSZALINIE. PROF. BRONISŁAW BUKOWSKI 1893-1965, KAWALER KRZYŻA OFICERSKIEGO ORDERU ODRODZENIA POLSKI, PROFESOR POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ, PRACOWNIK NAUKOWY, WYCHOWAWCA NOWEGO POKOLENIA PRACOWNIKÓW BUDOWLANYCH W POLSCE LUDOWEJ

1971-06-18

gips

 

 

 

 

2. Tablica upamiętniająca zakończenie budowy

ZAŁOGI PRZEDSIĘBIORSTW K.Z.B. ORAZ SPOŁECZNY FUNDUSZ BUDOWY SZKÓŁ I INTERNATÓW – SWOJEJ MŁODZIEŻY. KOSZALIN 1971

1971 r.

piaskowiec

 

 

23.

Zespół Szkół nr 8

im. Tadeusza Kościuszki ul. Morska 108

Obelisk

XXX-LECIE PRL- TOBIE OJCZYZNO.

22 VII 1974

1974 r.

Zygmunt Wujek

granit

Fundator: koszalińskie przedsiębiorstwa, których pracowników kształciła szkoła- UNIMA, KAZEL, FUB

Na górnym bloku został zamieszczony piastowski orzeł ,wytłoczony w miedzianej blasze. Po lewej stronie obelisku znajdują się dwie brązowe płaskorzeźby nawiązujące do Insurekcji Kościuszkowskiej i Tadeusza Kościuszki – patrona szkoły.

24.

Zespół Szkół nr 9

im. Romualda Traugutta ul. Jedności 9

1.Tablica

 

 

 

 

 

2.Tablice

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNO- ELEKTRYCZNYCH W KOSZALINIE.

18 I 1977

 

 

 

- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNO-ELEKTRYCZNYCH IM. ROMUALDA TRAUGUTTA

- portret patrona z napisem ROMUALD TRAUGUTT 1826-1864

-          W XI ROCZNICĘ NADANIA IMIENIA 1977-1988

 

18 I 1977

Zygmunt Wujek

 

 

 

 

1988 r.

brąz

 

 

 

 

 

Gips patynowany

 

 

 

 

 

 

 

Trzy tablice

25.

Zespół Szkół nr 10

im. Bolesława Chrobrego ul. Gnieźnieńska 8

Tablica pamiątkowa: 200-lecie Komisji Edukacji Narodowej

Na awersie:

200-lecie Komisji Edukacji
Narodowej 14.X.1773-1973
Na rewersie:

“...i przekonania obywatelów i rzetelne młodzi pożytki od nauczycieli
zawisły...” G.Piramowicz

1973 r.

miedź (w kształcie prostokąta), piaskowiec

 

Tablica znajduje się na ścianie po prawej stronie głównego wejścia do szkoły.

26.

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica

ul. Jana Pawła II 17

Tablice- upamiętnienie Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica

 

 

 

 

 

 

 

 

popiersie Stanisława Staszica

 

 

 

Tablica na 50-lecie ZS nr 1

 

 

 

 

TABLICA Z OKAZJI 65-LECIA SZKOŁY I 15-LECIA CKU

1. TABLICA

- TECHNIKUM MECHANICZNE I ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA IM STANISŁAWA STASZICA W KOSZALINIE. TABLICA PAMIĄTKOWA Z OKAZJI OTWARCIA NOWYCH OBIEKTÓW SZKOLNYCH. WRZESIEŃ 1975 R. UCZNIOWIE TM DLA PRACUJĄCYCH.

2. TABLICA

TABLICA PAMIĄTKOWA Z OKAZJI 40-LECIA ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W KOSZLINIE 1946-1986

 

3.

Na cokole granitowa tablica:

STANISŁAW STASZIC 1755-1826 BYĆ NARODOWI UŻYTECZNYM

 

4.

1946-1996

50-LECIE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. STANISŁAWA  STASZICA W KOSZALINIE

 

 

5.

 65-lecie szkoły

15-lecie

Centrum Kształcenia

Ustawicznego

im. Stanisława Staszica

w Koszalinie

Słuchacze

22 września 2012 r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czerwiec 1986

Uczniowie w ramach prac dyplomowych

 

1996 r.

 

 

 

 

 

22.09.2012 r.

Metal

 

 

 

 

 

 

 

 

Marmur

 

 

 

 

mosiądz, beton, lastrico, granit

 

 

granit

 

 

 

 

 

granit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie w ramach prac dyplomowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicjatorem przedsięwzięcia była rada pedagogiczna szkoły

 

 

 

 

 

Słuchacze

 

 

 

 

 

Tablica znajduje się w holu szkoły

27.

Zespół Szkół nr 12

ul. Połczyńska 71a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.

Zespół Szkół Plastycznych im. Wł. Hasiora, ul. Racławicka 9

 

 

 

 

 

 

 

29.

 

Zespół Szkół Sportowych ul. Zwycięstwa 117

1. Tablica

pamiątkowa

1946 – 2007
PAMIĘCI ORGANIZATORÓW I PIERWSZYCH NAJBARDZIEJ ZASŁUŻONYCH NAUCZYCIELI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ DLA PRACUJĄCYCH ORAZ GIMNAZJUM I LICEUM DLA DOROSŁYCH
W KOSZALINIE, WŚRÓD KTÓRYCH BYLI:
KAROL MYTNIK-KIEROWNIK
ROMAN SIEROCIŃSKI-KIEROWNIK
STEFANIA BOJARSKA 

JADWIGA JANKOWIAK
MATYLDA DĄBROWSKA 

JANINA WITCZAK
MARIA JAGOSZEWSKA

TABLICĘ TĘ POŚWIĘCAJĄ PIONIERZY KOSZALINA I PREZYDENT m. KOSZALINA

 

3.09.2007 r. pracownia Region

mosiądz

Inicjatorami
zamieszczenia tych tablic byli Pionierzy Koszalina, m.in. p.Maria Hudymowa i p. Lesław Mytnik.

Tablice poświęcili pionierzy Koszalina wraz z Prezydentem. Znajdują się po lewej stronie , przy głównym wejściu do budynku od strony Zwycięstwa..

 

2. Tablica pamiątkowa

 

04 września 1945 03 września 2007
PAMIĘCI ORGANIZATORÓW I PIERWSZYCH NAJBARDZIEJ ZASŁUŻONYCH NAUCZYCIELI
I WYCHOWAWCÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KOSZALINIE
WŚRÓD KTÓRYCH BYLI:
FELIKS WIELGOSZ – KIEROWNIK,
WALENTYNA BABICZ,  JAN RUDZIN,
MARIA BOSKA,  MARIA SMULIKOWSKA, JULIA BRYKSY, HELENA TURKETTI, WIKTORIA RUCKA TABLICĘ TĘ POŚWIĘCAJĄ PIONIERZY KOSZALINA I PREZYDENT m. KOSZALINA

 

 

3.09.2007 r. pracownia Region

 

mosiądz

 

 

(jw.)

30.

 

Zespół Szkół nr 8

 ul. Morska 108

Tablica pamiątkowa: XX-lecie istnienia szkoły

W XX-LECIE ISTNIENIA SZKOŁY NADANO IM TADEUSZA KOŚCIUSZKI

KOSZALIN 24 iii 1978

24.03.1978

marmur

 

 

 

 

 

 


 

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku