Menu główne

Historyczne ciekawostki

 • Pierwszymi 'burmistrzami' od momentu lokacji miasta w 1266 roku byli Marguard i Hartman, którzy sprawowali ten urząd jednocześnie. Ostatnim niemieckim burmistrzem był Emil Binder, zarządzający miastem w latach 1934-45.
 • Najdłużej urzędującym burmistrzem miasta był Ernst August Braun. Objął tę funkcję 18 maja 1816 roku i sprawował ją nieprzerwanie przez 43 lata aż do śmierci w 1859 r. Wcześniej przez siedem lat pracował w ratuszu i był jedynym urzędnikiem miejskim, który odmówił lojalności okupantom francuskim.
 • Najwybitniejszym koszalińskim malarzem był Julius Jury (1812-1893). Malował obrazy o tematyce religijnej i historycznej m.in. we Londynie i Monachium. Był znakomitym kopistą i kopie jego prac przez długie lata funkcjonowały jako pocztówki. Do największych dzieł malarza należały obrazy: 'Samson o Dalia', 'Dwa Fauny' i 'Salome u stóp św. Jana'. Dwa jego obrazy zdobiły salę posiedzeń koszalińskiego ratusza.
 • Wielką osobowością XIX-wiecznego Koszalina był lekarz miejski dr Mosser. Za zaangażowanie i bezinteresowną pomoc określano go mianem 'ojca biednych'. Po śmierci lubianego i przykładnego lekarza, jego zwłoki wystawiono - co było ewenementem - w ratuszu.
 • Na początku XIV wieku ukończono liczące około 1.400 metrów mury miejskie, na których umiejscowiono liczne czatownie i wieże, np. więzienną i prochową. Miasto posiadało trzy bramy miejskie: Młyńską od północy, Nową od zachodu i Wysoką z barbakanem od strony południowej.
 • Ostatnią z zachowanych średniowiecznych kaplic jest unikatowa kaplica św. Gertrudy. Na przestrzeni wieków znikły - z różnych przyczyn - inne tego typu sakralne budowle: kaplice św. Ducha, św. Mikołaja, św. Jakuba, św. Jerzego, św. Katarzyny .
 • Przez ostatnie 20 lat życia mieszkała w Koszalinie słynna aktorka czasów Goethego Henrietta Hendel-Schutz (1772-1849). Z Wolfgangiem Goethe łączyła ją wielka przyjaźń, a jak mówiono - nawet miłość. Znała kilku 'wielkich' ówczesnego świata - Fryderyka Schillera czy światowej sławy podróżnika Aleksandra von Humboldta, który odwiedzał ją w Koszalinie.
 • Uczestnik bitwy pod Waterloo, koszalinianin o nazwisku Conradt, w pościgu za Napoleonem zdobył kamizelkę cesarza, która jako trofeum długo pozostawała w posiadaniu jego rodziny.
 • Od początku XVIII wieku mieszkała w Koszalinie nieliczna, ale prężna społeczność żydowska. Pierwszym rabinem był dr Heyman Jolowitz (po 1870 r.) i za jego czasów mieszkała w mieście rekordowa liczba Żydów - 361 osób.
 • Wzmiankowany we wszystkich encyklopediach rodowity koszalinianin Rudolf Emanuel Clausius (1822-88) może uchodzić za najwybitniejszego uczonego w historii miasta. Jego badania przyczyniły się do odkrycia II zasady termodynamiki i wprowadził do słownika fizyki pojęcie entropii. Jest autorem równania 'Clapeyrona - Clausiusa' i wzoru 'Clausiusa - Mossotiego'. Wykładał fizykę w Zurichu, Wurzburgu i Bonn.
 • Największy sukces sportowy w dziejach miasta osiągnął Heinrich von Pollay, zdobywając na olimpiadzie berlińskiej (1936 r.) dwa złote medale w jeździectwie na koniu Kronos. Dla uczczenia tego sukcesu zasadzono w Koszalinie tzw. 'dąb pamięci'.
Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku