Menu główne

Galeria laureatów Nagród Prezydenta Miasta: Strona 3 z 8


IX GALA KOSZALIŃSKIEJ KULTURY 

W dniu 24 marca 2017 r., o godz. 18,00,  w Filharmonii Koszalińskiej odbyła się uroczystość wręczenia nagród Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury. Spotkanie rozpoczęło się koncertem - z Orkiestrą Filharmonii Koszalińskiej wystąpił ubiegłoroczny laureat Nagrody Prezydenta Miasta Koszalina Zespół BACTERYAZZ, pod dyrekcją Klemensa Starybrata. W programie: utwór autorski zespołu  pt. ,,Wiadomość w butelce” oraz  utwory z repertuaru zespołów Depeche Mode,  Alice In Chains,  Pearl Jam  i  Korn.  

Zaraz po koncercie Pan Piotr Jedliński Prezydent Miasta Koszalina wręczył 3 odznaki honorowe „ZASŁUŻONY  DLA  KULTURY  POLSKIEJ”  przyznane przez Piotra Glińskiego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Odznaki otrzymali Pani Regina Adamowicz, Pani Ludmiła Raźniak  i  Pan Tomasz Nowacki.

Po krótkiej przerwie rozpoczęło się wręczenie nagród Prezydenta Miasta  za osiągnięcia w dziedzinie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury. Wręczono 31 nagród.

Na zakończenie Gali wystąpiła laureatka nagrody I stopnia za osiągnięcia w dziedzinie kultury, zdobywczyni tytułu „Młoda Artystka Roku 2016” – Konstancja Śmietańska – uczennica Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych. Wykonała na wiolonczeli utwór koszalińskiego kompozytora Andrzeja Cwojdzińskiego -  „Taniec hiszpański” , op. 80

 W przerwie, Koszalińska Biblioteka Publiczna  przygotowała  dla zainteresowanych nowe wydanie Almanachu Kultury Koszalińskiej.

IX Galę Koszalińskiej Kultury poprowadziła Aleksandra Kostka, zdobywczyni Telekamery 2016 – najbardziej prestiżowej nagrody telewizyjnej w Polsce.  Z wykształcenia - aktorka musicalowa i filmowa, konferansjer, pedagog, ale i zawodowy muzyk instrumentalista.

W tym roku Kapituła, po raz pierwszy,  rozpatrywała wnioski na podstawie nowych zasad ujętych  w Uchwale Rady Miejskiej z 24 listopada 2016 r. z późn. zmianami. 

Nagrody przyznano   w następujących  kategoriach:

-  4  nagrody za całokształt wieloletniej  pracy artystycznej, twórczej oraz działania na rzecz upowszechniania i promocji kultury,

-  5 nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury (dorośli) – tytułu Artysta Roku nie przyznano,

-  4  nagrody I stopnia za osiągnięcia w dziedzinie kultury (dzieci i młodzież) – w tym tytuł „Młody Artysta Roku”,

- 17 nagród II st. za osiągnięcia w dziedzinie kultury – w tym  2 pary taneczne( dzieci  i młodzież)

-  1 nagrodę za realizację przedsięwzięcia artystycznego „Wydarzenie Kulturalne Roku”.

PONIŻEJ SYLWETKI NAGRODZONYCH:

Uhonorowani odznaką  honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Pani  Regina Adamowicz  - pionierka Koszalina - przyjechała do miasta  w 1946 r. Pracowała przy odgruzowaniu miasta, zakładała biblioteki, zorganizowała objazdowy teatr. Jest autorką ogromnej ilości wierszy   o tematyce patriotycznej, religijnej, wierszy    o Koszalinie – jego zabytkach, wydarzeniach, ludziach. W swojej poezji Pani Regina opisała całą współczesną historię naszego miasta. Pisze też wiersze dla dzieci. Upowszechnia poezję w szkołach i przedszkolach. Wydała   6 tomików poezji: „Przekroczyć ścianę wiatru”, „Naszyjnik”, Nie żałuj motylom” , „Myśli dalekie i bliskie”, „Jeszcze jestem”, oraz dla dzieci „Sen o wiośnie”. Na różnych konkursach zdobyła ponad 13 znaczących nagród i ponad 30 wyróżnień. Aktywnie działa  w Krajowym Bractwie Literackim. W 2016 r. została uhonorowana nagrodą Prezydenta Miasta Koszalina za osiągnięcia w dziedzinie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury.

Pani Ludmiła Raźniak  -  Pani Ludmiła Raźniak mieszka w Koszalinie od 1948 roku.  Jest członkinią Klubu Pioniera, Krajowego Bractwa Literackiego,  oraz Zespołu Pracy Twórczej Plastyki. Jej twórczość związana jest z malarstwem   i literaturą. Maluje kwiaty, pejzaże, interesujące obiekty. Malarstwo pani Ludmiły jest bardzo radosne, natomiast poezja nostalgiczna. Artystka uczestniczy w plenerach, jarmarkach, spotkaniach poetyckich. Współpracuje z kwartalnikiem „Opoka”. Wydała  m.in. tomiki wierszy  „Zielenie … przestrzenie…- to miasto moje Koszalin” oraz „Człowiek – kimże jest”. Publikacje utworów pani Ludmiły ukazywały się w wydawnictwach i na łamach gazet, zarówno lokalnych jak   i ogólnopolskich. Zaistniała w kilku wydawnictwach i antologiach. Była nagradzana   i wyróżniana w wielu konkursach. W ubiegłym roku otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta Koszalina – za osiągnięcia w dziedzinie  tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury.

Pan Tomasz Nowacki  –muzyk, organista, współzałożyciel i kierownik wielu kapel i chórów w Koszalinie. Muzyka ludowa jest jego pasją. Prowadzi warsztaty  artystyczne, propaguje  śpiew i muzykę  wśród mieszkańców miasta, ludzi potrzebujących, seniorów. Sam śpiewał  w wielu zespołach    i chórach, był członkiem Franciszkańskej Orkiestry Dętej  i kapeli „Dixieland”. Związany był z koszalińskim Zespołem Pieśni i  Tańca Bałtyk.   W późniejszych latach był członkiem   Koszalińskiej Kapeli Podwórkowej, założycielem  kapel „Na  Skarpie”  i  „Przylesianie”. Pracując   z seniorami m.in. w klubach osiedlowych  przyczynił się do powstania takich zespołów śpiewaczych jak” „Bałtyk”, „Sztorm”, „Złote Nutki”, „Śródmieście”, „Lechici”, „Stokrotki”  czy „Szczęśliwa 13”.  Pan Tomasz w 2015 r.  o trzymał nagrodę Prezydenta Miasta Koszalina za osiągnięcia w dziedzinie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury.

Nagrody za całokształt wieloletniej pracy artystycznej, twórczej oraz działania na rzecz upowszechniania i promocji kultury:

1.Pani Zofia Rudecka  -  mieszka w Koszalinie od 1957 r. Uprawia malarstwo sztalugowe w technice olejnej i akrylowej, tworzy collage. Wielokrotnie uczestniczyła  w wystawach indywidualnych i zbiorowych. Jej prace znajdują się    w zbiorach wielu instytucji i osób prywatnych w kraju i zagranicą. Pani Zofia należy do współzałożycieli Stowarzyszenia Zespół Pracy Twórczej Plastyki. Przez 4 kadencje była prezesem tej organizacji. Obecnie pełni funkcję PREZESA HONOROWEGO.   W środowisku koszalińskim znana jest również jako organizatorka plenerów, akcji charytatywnych  i wystaw m.in. w Galerii Ratusz. Wniosek  o przyznanie nagrody złożył Zespół Pracy Twórczej Plastyki.

2. Pani Maria Ulicka  -  Pani Marii nie ma dziś na Gali, nagrodę odbierze córka Pani Katarzyna Ulicka - Pyda – zapraszam.  Pani Maria Ulicka   mieszka     w Koszalinie od 1950 r.  Przez wiele lat działała w „Klubie Nauczyciela”, jako przewodnicząca Komisji Kultury przy Związku Nauczycielstwa Polskiego. Była inicjatorką, organizatorką i przewodniczącą komisji konkursowej  Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Pomorskie Klimaty. Jest właścicielką firmy wydawniczej Ulma Sp. z o.o., redaktor naczelną  pisma społeczno – kulturalnego „Miesięcznik”, dziennikarką, autorką licznych artykułów, w tym   z cyklu    „Z pomorskich albumów”, w którym zaprezentowała ponad 100 sylwetek ludzi kultury, sztuki i oświaty.  Od 1999r. Maria Ulicka jest członkiem Stowarzyszenia Teatr Propozycji „Dialog”, od   7 lat pełni funkcję prezesa Zarządu. Jest też aktorką „Dialogu”, reżyserką wielu spektakli, autorką niezliczonych spotkań z artystami, pisarzami, poetami    i krytykami. Opracowała scenariusze  i wyreżyserowała ponad 30 spektakli    w „Dialogu”. Od 2011r. jest członkiem Rady Kultury przy Prezydencie Miasta.  Z wnioskiem  o przyznanie nagrody wystąpiło Stowarzyszenie Teatr Propozycji „Dialog”.

3. Pan Zygmunt Wujek -  z Koszalinem związany jest od 1965 r. Rzeźbiarz, twórca ponad dwustu pomników na Pomorzu, autor licznych nagrobków na koszalińskim cmentarzu, medalier, rysownik, malarz, wykładowca Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej. Autor i uczestnik niezliczonej liczby wystaw i plenerów. Uczestnik sympozjów w Polsce   i w Europie  a także w Korei Południowej  i USA. Twórca rzeźbiarskiego patio w Tudela    w Hiszpanii. Jego prace  znajdują się   w zbiorach muzealnych i prywatnych  m.in.   w Watykanie, USA - Savannach,  w Korei Południowej, Niemczech,  Danii,  Krakowie, Wrocławiu.  Od 27 lat zabiega  o upamiętnienie lotników alianckich osadzonych w czasie wojny w obozie jenieckim pod Tychowem. Uczestnik prac Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa   w Szczecinie. Do nagrody nominowany przez  Politechnikę Koszalińską.

4.Pan Czesław Kuriata - poeta, prozaik, publicysta, autor słuchowisk radiowych   i utworów dla dzieci. Zdobywca kilkudziesięciu nagród w konkursach literackich. Pracę w Koszalinie rozpoczął w 1960 r.  W 2016 r. obchodził  60 – lecie pracy twórczej. W latach 1960–1984 był redaktorem Polskiego Radia    w Koszalinie, od 1962 roku należy do Związku Literatów Polskich. Prezesem Oddziału Koszalińskiego Związku został w 1965r. Felietonista prasy lokalnej   i ogólnopolskiej. ” Opublikował 3 powieści.  Jest autorem 2 poematów historycznych. Poezja, proza, fraszki, monodramy, artykuły, wspomnienia, recenzje, felietony znajdują się w ponad  30 publikacjach zbiorowych,   słownikach pisarzy polskich i w kolejnych edycjach „Who is who”. W latach 1998 - 2002 zasiadał  w Komisji Kultury Rady Miejskiej  w Koszalinie. Kandydaturę Czesława Kuriaty zgłosił Związek Literatów Polskich – Oddział     w Koszalinie.

Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury (dorośli)

1.Pan Kamil Piotrowicz -   Kamil  urodził się   w Koszalinie, uczył się w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych, reaktywował Bałtycki Klub Jazzowy. W 2016 r. miała miejsce  premiera albumu „Popular Music”  grupy Kamil Piotrowicz Septet, której Kamil jest liderem, pianistą  i kompozytorem. Płyta powstała dzięki wsparciu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.  Album „Popular Music” został uznany przez portal jazzsoul.pl  za najlepszą polską płytę jazzową 2016 r .  Ten sam portal  uznał  „Popular Music” za płytę roku 2016, a Kamil znalazł się na drugim miejscu   w notowaniu TOPS najlepszych muzyków roku 2016.  W ub. roku odbyła się również   premiera albumu – „Dark Matter”,  międzynarodowej grupy „Minim Experiment”, której Kamil jest współliderem.  Portal polish-jazz.blogspot.pl uznał Kamila  za muzyka roku 2016, płytę „Popular Music” płytą roku 2016     a płytę „Minim Experiment” debiutem roku 2016. Kamil Piotrowicz był finalistą Transatlantyk Film and Music Festiwal w Łodzi, zakwalifikował się na Międzynarodowe Warsztaty „School for Improvisation” w Nowym Jorku, brał udział      w Festiwalu „Art of Improvisation”  we Wrocławiu, zaprezentował debiutancką płytę „Birth”    z zespołem Kamil Piotrowicz Quintet”  na międzynarodowym Hevhetia Festiwal   w Budapeszcie.  Wniosek    o przyznanie nagrody złożył Głos Koszaliński. Kamil Piotrowicz SEXTET za płytę „Popular Music”  jest nominowany do Nagrody Akademii Fonograficznej  FRYDERYK 2017 , w kategorii „muzyka jazzowa” .

 

2.Pani Alicja Magdalena Omilianowicz - urodziła się i mieszka w Koszalinie. Ponad 25 lat temu rozpoczęła pracę jako dziennikarka. Jest autorką wielu artykułów, autorką 11 książek reporterskich i podróżniczych, laureatką III Regionalnego Kongresu Kobiet  w kategorii Media. Jej książka „Bestia. Studium zła”, wydana w ubiegłym roku przez Wydawnictwo „Od Deski do Deski” Tomasza Sekielskiego,  została uznana za jedną  z najciekawszych książek 2016 r. przez  Portal Xiegarnia. Brytyjska Stacja CBS Reality zaprosiła Panią Magdę do udziału  w programie „Seryjni mordercy i ich matki”. Dla autorki najważniejsze jest to, że po publikacji „Bestii” i szumie medialnym wokół książki, sprawą seryjnego mordercy zajęło się gdańskie „Archiwum X”. Ponowna analiza akt sprawy może przyczynić się do tego, że groźny morderca nie wyjdzie na wolność w 2019 r. Wniosek   o przyznanie nagrody złożyła Koszalińska Biblioteka Publiczna.

3. Pan Piotr Grelowski -    pianista, od kilku lat mieszka w Koszalinie i pracuje   w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych. Jest wykładowcą Akademii Sztuki    w Szczecinie. W 2016r. został zwycięzcą drugiej edycji konkursu   International Cochran Piano Competition. Konkurs jest efektem współpracy polskich i austriackich organizatorów. Jest to jedyny na świecie konkurs pianistyczny dla uczestników dorosłych organizowany w całości    w formule online. Jury  konkursu składa się z wybitnych osobowości świata muzyki  a  innowacyjna metodologia pozwala  na wyłonienie dojrzałych talentów muzycznych.   W 2016 r. do konkursu zgłosiło się 78 pianistów z 42 krajów.   Do nagrody nominowany przez  Julian Cochran Fundation.

4. Grupa Top – Toys  - grupa powstała w 2011 r. Składa się z zawodowych tancerzy. Uczestniczy w najbardziej prestiżowych zawodach tanecznych, pokazach, programach TV, jak również w wielu wydarzeniach odbywających się w Koszalinie. W 2016 r. zdobyli bardzo duzo prestiżowych nagród  m.in.: I miejsce w kategorii  Break Dance Battles,  Adults   na  Mistrzostwach Świata IDO w Austrii,   I miejsce     w kat. Hip – Hop, Battles Team  i  I miejsce w kat. Break Dance Team Battles –  w  Krajowych Mistrzostwach IDO w Józefowie. Zdobyli też nagrodę specjalną  podczas Word Dance Week w Mikołajkach – za zajęcie największej liczby pierwszych miejsc , a warto podkreślić, że jest to jedna    z największych imprez tanecznych na świecie. Grupa jest kandydatem  Stowarzyszenia Szkoła Tańca Top – Toys.

 5. Zespół Pampeluna i 4P - Projekt Patryoci -  Zespół powstał w 2016 r.   w wyniku współpracy muzyków Pampeluny i rapera 4PSolo.  Projekt Patryoci to 6 – osobowy zespół w składzie: Arkadiusz Pater, Przemysław Majewski, Emil Bajer, Adrian Rozenkiewicz, Adam Szkoda, Mateusz Redlarski.  Ich twórczość to połączenie  różnych, muzycznych światów  ( rapu, metalu, hard rocka), to muzyczne lekcje polskiej historii na wesoło. Rok 2016 okazał się dla nich bardzo twórczy.  Teledysk do utworu „Monte Cassino” realizowali na historycznym wzgórzu we Włoszech, przygotowali też utwór „Historia pewnego powstańca”, zrealizowali teledysk    „Z podniesioną głową”, wystąpili  na placu Bankowym w Warszawie     z okazji obchodów rocznicy bitwy Warszawskiej, byli finalistami festiwalu Luxfest   w Poznaniu w ramach projektu „Za wolność”, upamiętniającego wydarzenia    w Poznaniu,     z czerwca 1956.  We wrześniu ub. roku koncertowali  na festiwalu muzycznym „Przystanek Wolność” w Gdańsku.   W styczniu 2017  Zespół Project Patryoci otrzymał tytuł - Zespół Roku 2016 - wg. największego portalu muzycznego Fabrykazespołów.pl  Wniosek o nagrodę  złożyło Centrum Kultury 105 w Koszalinie.

Nagrody II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie kultury (dzieci i młodzież)

1. Małgorzata Duszyńska - reprezentantka Pałacu Młodzieży w Koszalinie. Pod kierunkiem pani Moniki Kalkowskiej rozwija talent i wiedzę  w zakresie fotografii.  Uzyskała m.in.  II miejsce  w  IX Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Światło wieczorową porą“  w Pabianicach, do którego zgłoszono 389 fotogramów,   a nagrodzono i zakwalifikowano do wystawy  tylko 51 fotografiiII miejsce  zajęła również w  VIII Ogólnopolskim Biennale Plastyczno-Fotograficznym Dzieci    i Młodzieży „PRZYRODA” – w Radomiu.  Uczestniczyła w internetowym konkursie Fotograficznym Downhill24,   w którym zwyciężyła pokonując 86 uczestników.   

2.  Kwintet Gitarowy GIPEMY   -  działa w Pałacu Młodzieży w Koszalinie. Szkoli się pod kierunkiem pana  Zbigniewa Dubielli. Zespół jest  laureatem I miejsca  w  IV Ogólnopolskim Konkursie  Gitarowym  „Hity na gitarze” w Koszalinie, w którym  wzięło udział 85 wykonawców.  Zespół  ma też na koncie I miejsce  w XIV Człuchowskim Konkursie  Młodych Instrumentalistów. Jest to jeden   z największych    i najbardziej prestiżowych tego typu konkursów w regionie. Wzięło w nim udział  ok. 90 wykonawców ze szkół    i  ognisk muzycznych, domów kultury i stowarzyszeń z województw: pomorskiego,  zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego. W składzie kwintetu możemy zobaczyć: Maję Jodłowską, Dawida Heddergott, Anielę Dąbrowską, Wiktorię Studzińską i Filipa Podgórskiego.

3. Mikołaj Gajdzis - reprezentant  Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych   w Koszalinie. Początkowo uczył się gry na fortepianie, następnie zmienił instrument    i obecnie uczy się gry na waltorni. Jego nauczycielem jest  dr Piotr Pożakowski.  Mikołaj zdobył  I miejsce w XXXVII Ogólnopolskim Konkursie  Młodego Muzyka w Szczecinku. Jest to najstarszy konkurs klas instrumentów dętych w Polsce. Uczestniczyło w nim 198 muzyków . Jury podkreśliło, że Mikołaj jest pierwszym od 20 lat waltornistą, który zwyciężył w tym konkursie. W VII International Music Competition w Belgradzie Mikołaj zajął  II miejsce  w tym konkursie  wzięło udział kilkuset uczestników, głównie z krajów Europy Wschodniej. W 2016 r. został objęty programem Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.

4. Maja Jodłowska – również przedstawicielka Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych  w Koszalinie.  Maja ma 10 lat, uczy się grać na gitarze klasycznej.  Dodatkowo, w Pałacu Młodzieży gra na gitarze elektroakustycznej a w Szkole Muzycznej Yamaha na gitarze elektrycznej. Jej opiekunem artystycznym jest pan Zbigniew Dubiella. W XIX Międzynarodowym Festiwalu i Konkursie Muzyki Gitarowej w Trzęsaczu zdobyła  I miejsce, tytuł Największej Nadziei Festiwalu, nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie utworu i nagrodę specjalną przyznaną przez jednego z jurorów.  I miejsce Maja zdobyła też w Olsztynie w XIV Ogólnopolskim Konkursie Gitarowym.

5. Marianna Weronika Kowal -  uczennica Zespołu  Państwowych Szkół Muzycznych  w Koszalinie i również uczennica  Pana Zbigniewa Dubielli. Marianna  otrzymała nagrodę specjalną w IX Międzynarodowym Festiwalu i Konkursie Muzyki Gitarowej w Trzęsaczu.  Nagrodą  był  wyjazd na konkurs do Chin. W V Międzynarodowym Festiwalu Gitarowym w Chinach zdobyła VI miejsce  i była najlepsza spośród przedstawicieli Europy.

6. Wiktor Kazubiński - Zespół Państwowych Szkół Muzycznych reprezentuje  również Wiktor Kazubiński, uczeń pani Katarzyny Szymczewskiej.  W 2016 r.  zdobył III nagrodę w  Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym   w  Gorlitz/Zgorzelec.  III nagrodę uzyskał też  w Międzynarodowym Konkursie eMuse „Online Music Competition” w Grecji. W tym konkursie brało udział ok. 500 uczestników m.in.  z Europy, Australii, Chin, Japonii i USA.

7. Julia Popławska - przedstawicielka Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych. Jej opiekunowie artystyczni to  pani Olga Borowska i pan Natan Dondalski.  Julia  otrzymała jedno z dwóch przyznanych przez jurorów pierwszych miejsc podczas V Ogólnopolskiego Konkursu Sonat klasy skrzypiec i altówki uczniów szkół muzycznych I stopnia w  Szczecinie. 

W X Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym  „Schloss Zell an der Pram”   Julia zdobyła III miejsce. Ten konkurs ma wieloletnią tradycję. Odbywa się w Austrii, wyjątkowo w 2016 r. roku  odbywał się we Wrocławiu.  Ponadto Julia brała udział w  II edycji Lusławickiej Orkiestry Talentów w Europejskim Centrum Muzyki.  Krzysztofa Pendereckiego    w Lusławicach.

8. Krzysztof Zieliński - Uczeń Pani Anny Borowskiej w  Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie. Zdobywca  I miejsca   w  V Ogólnopolskim Konkursie  Sonat klasy skrzypiec i altówki uczniów szkół muzycznych I stopnia w Szczecinie. Zdobywca III nagrody     w  XIII Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym  im. Grażyny Bacewicz we Wrocławiu. W konkursie wzięło udział 52 młodych skrzypków, z całej Polski.

9. Jakub Wianecki - reprezentant Zespołu Szkół Plastycznych w Koszalinie. Uczeń Pana Tadeusza Walczaka i Piotra Wasilewskiego. Zdobył  srebrny medal w  III Ogólnopolskim Biennale Plakatu Szkół Plastycznych ,,Pomiędzy” w Gdyni.   Do konkursu zgłoszono 374 prace graficzne.  Jakub zdobył też  wyróżnienie   w  Międzynarodowym  Konkursie  na Plakat Filmowy w Warszawie.  W konkursie uczestniczyli uczniowie  szkół w Polsce, Holandii, Belgii, Anglii, Białorusi i Litwy,    w wieku od 12 do 18 lat.

10. Julia Goska - uczennica Zespołu Szkół Plastycznych w Koszalinie. Pracuje pod kierunkiem pani Katarzyny Gwardiak – Kocur.  Zdobyła GRAND PRIX za serię prac  ,,Intimate story” w Międzynarodowym Konkursie „ Młody Człowiek XXI wieku”  w  Kownie na Litwie. W konkursie  wzięło udział 163 młodych fotografów z Armenii, Białorusi, Estonii, Litwy, Rosji    i Ukrainy. Nadesłano 1478 prac fotograficznych.  Był to konkurs prestiżowy,  w którym uczestniczyli także profesjonalni fotograficy.

11. Oliwia Czyżak   - kolejna reprezentantka Zespołu Szkół Plastycznych, uczennica pani Ewy Miśkiewicz – Żebrowskiej. Laureatka  GRAND PRIX   w  Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,,Mój wymarzony Domek dla Lalek”  w Warszawie.   Na konkurs napłynęło 860 prac. Został zorganizowany przez Fundację Belle Epoque.  Oliwia to też zdobywczyni    II miejsca  w 6 Międzynarodowym Konkursie  Plastycznym ,,CYRK- Labirynt wyobraźni”    w  Dąbrowie  Górniczej. Do Konkursu wpłynęło łącznie 2831 prac z Polski, Rosji, Rumunii, Kazachstanu, Ukrainy, Litwy, Łotwy i Białorusi. W Konkursie brało udział 21 szkół artystycznych.                                                                            

12.  Zespół  TOP TOYS YOUNG -  reprezentuje Szkołę Tańca Top – Toys.  Powstał  w 2012 r. Uczestniczył w  Krajowych Mistrzostw  IDO Hip-Hop, Hip-Hop Battles, Break Dance, Electric Boogie w Józefowie , gdzie zdobył   I miejsce i tytuł mistrzów Polski w tańcu hip-hop.  W Otwartych Mistrzostwach Polski Federacji WADF  w Tańcu Nowoczesnym   w Inowrocławiu  zespół również zdobył  I miejsce. I miejsce  uzyskał także  w  EVOLUTION EUROPE   w  Niemczech.  Były to  prestiżowe zawody taneczne, na które zjeżdżają się najbardziej znani tancerze z całej Europy.

13. Radosław Mikołajek - tancerz Szkoły Tańca Top – Toys. Uczestnik Krajowych Mistrzostw IDO   w Józefowie,  gdzie zajął II miejsce  w kategorii  hip-hop solo battle i awansował do  Mistrzostw Europy i Świata. W tych zawodach konkurował     z   80 tancerzami.  Zdobył także  I miejsce w kategorii hip- hop solo powyżej   16 lat     w Mikołajkach  podczas   World Dance Week.  Przypomnę, że jest to jedna   z największych imprez tanecznych na świecie. Rywalizują ze sobą tancerze w   wieku od 5 do 24 lat, w ponad 50 kategoriach tanecznych. W 2016 roku zawody odbyły się po raz 15, a łącznie uczestniczyło w nich ok. 3 tysięcy  tancerzy z 22 krajów. Radosław jest także laureatem VII miejsca  w Mistrzostwach Świata IDO  w Austrii.

14. Martyna Ćwik - uczestniczy w zajęciach prowadzonych przez panią Ewę Turowską   w Centrum Kultury 105 w Koszalinie. Odnosi wiele sukcesów w festiwalach i przeglądach piosenek. Do najważniejszych  można zaliczyć  m.in. : XIII Ogólnopolski Konkurs Piosenki Dziecięcej ZUZIA 2016   w Widuchowej, gdzie wyśpiewała II miejsce, rywalizując  z setką młodych piosenkarzy.  Była finalistką Ogólnopolskiego  Konkursu Piosenki WYGRAJ SUKCES  w Tarnobrzegu.  W eliminacjach wojewódzkich  Wojewódzkiego Przeglądu Piosenki Dziecięcej w Szczecinie  zdobyła I miejsce i  nominację do udziału w koncercie laureatów TALENT ROKU 2016. W przeglądzie  Talent Roku 2016 w kategorii „Piosenka Dziecięca”   w  Szczecinie uzyskała tytuł  TALENT ROKU 2016. W tych zmaganiach uczestniczyło ponad 1500 osób.

15. Maja Anna Popiołek - jest kolejną wychowanką pani Ewy Turowskiej   i reprezentantką Centrum Kultury 105 w Koszalinie. Maja jest m.in.  laureatką Złotej Półnutki  w  XXV Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i Tańca „Majowa Nutka”   w Częstochowie. Podczas Festiwalu , w pięciu kategoriach wiekowych zaprezentowało się 120 młodych wokalistów oraz zespoły wokalno – instrumentalne i taneczne z Estonii, Mołdawii, Ukrainy, Rosji, Rumunii   i Polski.  III miejsce Maja zajęła  w  XIV Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Bydgoszczy.

16. PARA TANECZNA:  Wiktoria PASTWA  i  Jędrzej KASPRZAK - to przedstawiciele Stowarzyszenia PASJA – Studia Tańca Pasja. Trenują pod kierunkiem pani Agaty Krajewskiej     i pana Roberta Rowińskiego. Coraz wyższa pozycja pary oraz brak konkurencji w Polsce  w  kategorii  12-13 C  spowodowała, że trenerzy podjęli decyzję    o przekwalifikowaniu pary do kategorii Junior I, dzięki czemu młodzi tancerze weszli do rankingu światowego. Wystartowali  w Międzynarodowym Turnieju Tańca- CRACOW OPEN DANCE CHAMPIONSHIPS 2016 - GRAND PRIX POLSKI EKSTARAKLASA FTS  w Krakowie –   i zdobyli   V miejsce   w tańcach  latynoamerykańskich  i   III  miejsce w tańcach  standardowych. Podczas Międzynarodowego Turnieju Tańca-Karkonosze OPEN w Jelenia Górze zajęli   III miejsce,  w rywalizacji z  15 parami  z Rosji, Litwy, Estonii i Polski. Podczas Mistrzostw Polski  w Koninie zostali 5 parą Polski w obu stylach tanecznych.

17. PARA TANECZNA :  Karina KUJAWA i Bartosz  KOZUB - to również reprezentanci Stowarzyszenia Pasja – Studia Tańca Pasja. Jak ich koledzy trenują    z panią Agatą Krajewską   i panem Robertem Rowińskim. Zdobywcy m.in. I miejsca  w kategorii 14-15 l.    w  klasie tanecznej C- w tańcach latynoamerykańskich  w Turnieju o Puchar Burmistrza Wolina ;   I miejsca w tańcach latynoamerykańskich i standardowych  w XIV Ogólnopolskim Turnieju Tańca Sportowego o Puchar Jezioraka  w Iławie, a także I miejsca w obu stylach   w Ogólnopolskim  Turnieju  Tańca Towarzyskiego  o Memoriał  Edwarda Kowalke  w Starogardzie Gdańskim.

 Nagrody I stopnia w dziedzinie kultury (dzieci i młodzież)   

1.Wiktor Dziedzic  - przedstawiciel  Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych     w Koszalinie, uczeń pana Natana Dondalskiego.  Skrzypek, w ubiegłym roku  zdobył   GRAND PRIX w X Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym. Ten konkurs ma wieloletnią tradycję. Odbywa się w Austrii, wyjątkowo w 2016 r. roku  odbywał się we Wrocławiu. Uczestników z Polski     i Niemiec oceniało międzynarodowe jury.  Wiktor zdobył też   I nagrodę w  IX Ogólnopolskich Spotkaniach Skrzypcowych  im. prof. Mirosława Ławrynowicza  w Płocku i IV nagrodę   w prestiżowym XIII Międzynarodowym Konkursie  Georga Philippa Telemanna w Poznaniu. Wiktor jest  stypendystą Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.

2.Aleksandra  Nawrocka   - jest uczennicą Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych   w Koszalinie. Uczy się  w klasie perkusji. Pracuje pod kierunkiem pana Łukasza Lewczaka. W XIV Międzynarodowym Konkursie  Perkusyjnym -  w ramach „Włoskich dni Perkusji”,  wywalczyła   I nagrodę w grze na kotłach    i  II nagrodę w grze na wibrafonie. W konkursie wzięło udział ponad 140 uczestników z całego świata.  Aleksandra jest też laureatką XIV Międzynarodowego Konkursu Wibrafonowego  w Opolu, odbywającego się w ramach 25. Międzynarodowego Festiwalu Perkusyjnego DRUM FEST. Tu również zdobyła     I nagrodę. W konkursie wzięło udział ponad 50 uczestników szkól i Akademii Muzycznych   z całego świata.

3. Krzysztof Wikowicz to tancerz Szkoły Tańca Top – Toys.  Zdobywca  I miejsca     w kategorii  Electric Boogie solo   podczas Krajowych  Mistrzostw  IDO     w Józefowie - największych i najbardziej prestiżowych zawodów organizowanych przez Polską Federację Tańca . Tym samym uzyskał  awans na Mistrzostwa Europy i Świata.  Łącznie w zawodach  uczestniczyło ok. 2300 osób  z 50 szkół i klubów. Krzysztof zdobył także  I miejsce   w kategorii Electric Boogie  podczas Word Dance Week  w Mikołajkach i I miejsce    w Ogólnopolskim Turnieju Tańca  Time For Dance    w Legionowie. Podczas Mistrzostw Świata IDO  w Austrii zajął V miejsce w kategorii  Electric Boogie.  W zawodach, łącznie, uczestniczyło ponad 3600 tancerzy z Austrii, Niemiec, Danii, Holandii, Polski, Rosji, Słowenii, Słowacji, Południowej Afryki   i Wielkiej Brytanii. 

 4. Konstancja Śmietańska – reprezentantka  Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie. Pracuje  pod kierunkiem pana Wiktora Cisonia.  Młoda wiolonczelistka  w 2016 r.  zdobyła m.in.  I miejsce  i złoty medal w International Music Competition „Grand Prize Virtuoso” w Londynie. Był to jej debiut w słynnej  Royal Albert Hall Elgar Room. W konkursie  wzięło udział kilkuset uczestników  z Europy, Ameryki Północnej   i Południowej, Azji i Australii. Konstancja zdobyła również I miejsce w  VII International Music Competition w Belgradzie w kat. wiolonczele. W tym konkursie również wzięło udział kilkuset uczestników, głównie   z krajów Europy Wschodniej. Ponadto  już po raz drugi została przyjęta do grona uczestników programu Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.

 WYDARZENIE KULTURALNE ROKU 2016 -  koncert „Świętujmy Razem 750 – lecie Koszalina” został zorganizowany z okazji jubileuszu 750 – lecia nadania Koszalinowi praw miejskich, w maju 2016 r.  Wśród wykonawców znalazły się gwiazdy  wywodzące się z Koszalina lub związane   z koszalińską sceną muzyczną oraz gość specjalny.  Wystąpili:  Kasia Cerekwicka, , Yaro&Kasia Klich,  Zespół  Mr Zoob,   Zosia Karbowiak z Zespołem , Wiktoria Wizner oraz  gość specjalny Ray Wilson i jego projekt Genesis Classic Orchestra. Koncert poprowadzili również koszalinianie:  Aleksandra Kostka oraz Piotr Dzięcielski.    Uczestniczyło w nim  ok.  7000 osób.  Imprezie towarzyszyły dodatkowe atrakcje, m.in.:  pokaz laserowy opisujący dzieje Koszalina.  Wydarzenie miało wymiar artystyczny, historyczny  i integrujący mieszkańców.  Bardzo się podobało i sprawiło wiele radości jego uczestnikom.

VIII Gala Koszalińskiej Kultury

W dniu 31 marca 2016 r. o godz. 18,00 w Filharmonii Koszalińskiej odbyła się VIII Gala Koszalińskiej Kultury – uroczystość wręczenia Nagrody Prezydenta Miasta Koszalina za osiągnięcia w dziedzinie  tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury.

W programie znalazł się  koncert Zosi Karbowiak z Orkiestrą Filharmonii Koszalińskiej, pod dyrekcją Klemensa Starybrata. Było to wyjątkowe wydarzenie. Wszyscy występujący artyści związani są z Koszalinem. Klemens Starybrat  ukończył szkołę muzyczną I i II stopnia w klasie fortepianu w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny  Bacewicz w Koszalinie. Następnie do 2014 studiował dyrygenturę symfoniczno – operową na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie prof. Tomasza Bugaja. Uczestniczył w licznych konkursach mistrzowskich w Polsce oraz zagranicą.  Aranżacje zaganych utworów są autorstwa Wojciecha Szymczewskiego – absolwenta Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie.

 Galę zakończył występ duetu Wojciech Szymczewski i Bartosz Kołaczkowski. Artyści wykonają Rapsodię Hiszpańską Maurycego Ravela, na fortepian, w opracowaniu na 4 ręce.

 

Przed publicznością wystąpili  także w walcu wiedeńskim Aleksandra Staszak i Konrad Łyda -  para taneczna ze Studia Tańca „Pasja” .

W trakcie Gali do rąk publiczności zostaó oddane wydawnictwo „Almanach  Kultury Koszalińskiej”. Miała także miejsce krótka prezentacja wydawnictwa.

W holu Filharmonii  można było obejrzeć wystawę prac  Mariny Szewczyk   absolwentki Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie.  Muzyka oraz sztuka to jej pasje, które wzajemnie się przeplatają tworząc nierozłączny duet. Zarówno dzieła Bacha, Beethovena, jak i muzyka romantyczna stanowią źródło inspiracji dla jej rysunków. Wystawa "W barwach muzyki" jest kompilacją portretów niezwykłych kompozytorów - począwszy od baroku-po współczesność.

LAUREACI

I  blok nagradzanych / dzieci i młodzież/ 

Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury II  


Grupa laureatów reprezentujących Zespół Państwowych Szkół Muzycznych.

 1. Julia Popławska uczennica Pani Olgi Borowskiej.  W  VIII Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym w Austrii  zdobyła   II miejsce. Uczestniczyli w nim skrzypkowie z Austrii, Niemiec, Słowenii, Japonii.

2. Rafał Krężołek  -  zdobywca III miejsca w VIII Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym w Austrii. Jego nauczycielką jest p. Danuta Kaluta Jakubowska.

 

3. Michał Kawecki  – w XVI Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim Uczniowskiego Forum Muzycznego w Warszawie uzyskał II nagrodę.  Pracuje pod kierunkiem p. Izabeli Jaskulskiej.  

4. Mikołaj Gajdzis  – uczeń dr Piotra Pożakowskiego.  Zdobywca    II nagrody  w XV Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. Juliusza  Zarębskiego w Łomiankach – Izabelinie.  Uczestniczyło w nim 180 wykonawców z 7 krajów.

5. Amelia Dziedzic – w czerwcu 2015 r. zdobyła I miejsce w 40. Ogólnopolskim Konkursie Bachowskim im. Stanisława Hajzera w Zielonej Górze. Rywalizowała z 90 uczestnikami – uczniami szkół muzycznych     z całej Polski. Pracuje pod kierunkiem Pani Małgorzaty Kobierskiej.

6. I zapraszamy brata Amelii  -  Wiktor Dziedzic –  laureat II miejsca    w   57. Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym w Ustii   w Czechach. W  konkursie wzięło udział 48 uczestników z 12 państw.  Wiktor jest uczniem Pana Natana Dondalskiego.

7. Wiktor Kazubińskiuczeń Pani Katarzyny Szymczewskiej.  Zdobywca III nagrody  w  XIV Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym, który odbywał się równolegle w  Gorlitz i w Zgorzelcu.

8. Marika Staszewska  – zdobyła III miejsce w VIII Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym w Austrii. W jej kategorii wystąpiło 20 skrzypków z 3 krajów. Pracuje pod kierunkiem p. Małgorzaty Kobierskiej. 

9. Julia Murawska – jej nauczycielem  jest Pan Aleksander Murawski. Julia  jest laureatką III miejsca w XIV Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Gorlitz/Zgorzelec.  W konkursie startowało ponad 100 uczestników z Polski i Niemiec.

10.  i kolejna uczennica p. Aleksandra Murawskiego – Gabriela  Murawska  w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym   w Gorlitz/Zgorzelec zdobyła       I miejsce. Warto dodać, że pod kierunkiem dziadka Julia i Gabriela występując w duecie uzyskały  I miejsce w    XV Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. Juliusza  Zarębskiego  w Łomiankach – Izabelinie a rywalizowały m.in. z duetami z Rosji, Białorusi, Ukrainy, Estonii, Japonii, Chin, Tajwanu i USA

 

Przedstawiciele  Zespołu Szkół Plastycznych.

11. Agata Bujnicka  startowała  m.in. w XXIII Ogólnopolskim Plenerze Rzeźbiarskim Myślęcinek 2015 i uzyskała  III nagrodę. W plenerze uczestniczyło 15 uczniów z 6 szkół – ciekawostką jest to, że były to prawie wszystkie szkoły plastyczne w Polsce, które rywalizują w ramach specjalizacji snycerstwo. Pracuje pod kierunkiem p. Agnieszki Sieńkowskiej i p. Marcina Kuropatwy.

12. Karolina Majewskajest uczennicą p. Tadeusza Walczaka.  Zdobyła  II nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Wariacje na temat twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza „  w Częstochowie.

13. Jakub Dominikowskiuczeń p. Tadeusza Walczaka.  Zdobywca    II nagrody w dziedzinie malarstwa  w XII  Ogólnopolskim Biennale Rysunku         i Malarstwa klas Młodszych Szkół Plastycznych Koszalin 2015.  Na Biennale nadesłano ponad 700 prac z 36 szkół plastycznych .

14. Zofia Iwaszkiewiczpracuje z p. Karoliną Bracławiec.  Uzyskała   I nagrodę w V Ogólnopolskim Biennale Autoportretu w Rysunku Uczniów Szkół Plastycznych Radom 2015. Na konkurs nadesłano 511 prac zgłoszonych przez 431 uczestników z 25 szkół plastycznych.

 

Reprezentanci Szkoły Tańca TOP – TOYS kierowanej przez Annę i Marcina Dubrownik

15. Grupa TOP – TOYS YOUNG – zdobywcy III miejsca na Mistrzostwach Europy – IDO   w Kielcach, w kategorii hip – hop battle teams junior. W zawodach wzięło udział  1300 zawodników – w ich kategorii 60.  Byli to reprezentanci 22 krajów.

16. Michał Ilczyszyn   - trenuje pod kierunkiem p. Anny Dubrownik . Na Mistrzostwach Europy  w Kielcach zdobył V miejsce w kategorii Break Dance Solo Juniors.

 Kolejni nagrodzeni to przedstawiciele  Pałacu Młodzieży w Koszalinie

17. Nikola Gaszyńska –  otrzymała nagrodę główną  w    XVIII Międzynarodowym Konkursie Twórczości Plastycznej Dzieci  i Młodzieży w Toruniu. Na ten konkurs nadesłano 20915 prac z 54 krajów.  Nikola zdobywa artystyczne umiejętności pod kierunkiem Pani Moniki Kalkowskiej.

18. Kolejny uczeń p. Moniki Kalkowskiej - Mateusz Wilk  laureat   I nagrody w XIV  Ogólnopolskim Konkursie Fotografii im. Jana Bułhaka w Łodzi. Na konkurs wpłynęło 360 prac z całej Polski.

19. Patryk Dżaman zdobywca Grand Prix w XIII Ogólnopolskim Konkursie Gitary Klasycznej w Olsztynie. Pokonał w tym konkursie ok. 60  uczestników. Jego nauczycielem jest p. Zbigniew Dubiella.


Spośród kandydatów zgłoszonych przez Studio Tańca „Pasja” do Nagrody Prezydenta Miasta zakwalifikowano parę taneczną –

20. Para taneczna Aleksandra Staszak i Konrad Łyda – tańczą razem od 2012r.  Ich trenerem  jest Robert Rowiński. Młodzi tancerze  w 2015 r. uczestniczyli w Międzynarodowym Turnieju Tańca  Blackpool w Anglii, gdzie  odnieśli bardzo dobre wyniki – znaleźli się wśród 40 najlepszych par tanecznych na świecie. Dla debiutantów w turnieju o tak wysokiej randze to znakomity wynik.

Oto nominowani przez Centrum Kultury 105

21. Michał Słomka  - pracuje pod kierunkiem Ewy i Rafała Kowalewskich.

Uczestnik finałowego Turnieju Poezji Śpiewanej 60. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego we Włocławku, gdzie otrzymał II nagrodę.

22. Szymon Majchrzak  - wykonawca monodramu  „Pokuć” w reżyserii Ewy Czapik – Kowalewskiej, za który w 2015 r. otrzymał wiele nagród i wyróżnień. Zdobywca I  nagrody i „Złotej igły” w kategorii monodramu w XI Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Małych Form „Igła”. W Ostrołęce.


Nagrody I stopnia.

 23. Anna Ignaczak  – uczennica Zespołu Szkół Plastycznych. W III etapie Ogólnopolskiego Przeglądu Średnich Szkół  Plastycznych   w Dłużewie  zajęła I miejsce  i zdobyła indeks na wybraną  wyższą uczelnię artystyczną.  Ania pracuje pod kierunkiem p. Tadeusza Walczaka.

24. Maria  Głowacka –   swój talent rozwija w Studiu Wokalnym, pod kierunkiem p. Doroty Helbik – Słobodzian , w Centrum Kultury 105. Otrzymała nagrodę specjalną w Międzynarodowym Festiwalu „Orpheus in Italy” we Włoszech.

Nauczyciele, instruktorzy i trenerzy, którzy pracowali z tymi młodymi ludźmi:

- Danuta Kaluta – Jakubowska, Olga Borowska, Izabela Jaskulska, Piotr Pożakowski, Małgorzata Kobierska, Natan Dondalski, Katarzyna Szymczewska, Aleksander Murawski – nauczyciele z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych;

- Tadeusz Walczak, Agnieszka Sieńkowska, Marcin Kuropatwa, Karolina Bracławiec – nauczyciele z Zespołu Szkół Plastycznych;

- Anna Dubrownik – trenerka Szkoły Tańca Top – Toys;

- Robert Rowiński – trener Studia Tańca „Pasja”,

- Monika Kalkowska i Zbigniew Dubiella – nauczyciele z Pałacu Młodzieży,

- Dorota Helbik – Słobodzian oraz  Ewa Czapik – Kowalewska i Rafał Kowalewski  instruktorzy z Centrum Kultury 105,


II blok nagradzanych         Nagrody z okazji jubileuszu twórczego.

1. Akademicki Klub Tańca Politechniki Koszalińskiej – w 2015 r. świętowali  – 20 lecie pracy artystycznej.  Grupa działa pod kierunkiem  Pana Romana Filusa. W czasie swojej działalności uzyskali 7 tytułów Mistrzów Świata i 3 Mistrzów Europy zespołów tanecznych International Dance Organization oraz World Artistic Dance Federation. Zdobyli  16 złotych, 12 srebrnych i 5 brązowych medali.  Dwukrotnie Polska Federacja Tańca przyznała im tytuł „Zespołu roku”.

2.  Zofia Karbowiak  - w ubiegłym roku obchodziła jubileusz 20 – lecia pracy twórczej. Swoją drogę artystyczną rozpoczęła w 1995 r. Przez kilka lat występowała w Danii. Dotarła do półfinału duńskiej edycji X Factor.  Przypomnijmy też sobie występ artystki w Opolu – w konkursie premier w 2009 r.  czy też udział w polskich preselekcjach do Konkursu  Piosenki Eurowizji w 2010 i 2011 roku. Obecnie  pracuje nad drugą solową płytą, wraz z mężem prowadzi Koszaliński Korpus Perkusyjny w Ck105, komponuje, pisze piosenki. Jej kompozycja „Gorącooo” była w ub. roku piosenką lata. Kandydaturę Zofii Karbowiak przedstawiło Centrum Kultury105.

3. Beata Maria Orlikowska Zajmuje się ceramiką unikatową, biżuterią  i malarstwem sztalugowym. Współpracuje z przemysłem ceramicznym, projektuje kolekcje użytkowe i artystyczne. Autorka dziesiątków obrazów wielko - i małoformatowych, wykonanych w porcelanie, przy użyciu techniki tlenowej. Niepowtarzalna forma, wyrażająca się w delikatnym rysunku  i pastelowych odcieniach, wzbogaconych złotem i srebrem to znak firmowy Beaty Orlikowskiej. Artystka obchodziła 25 – lecie pracy twórczej.  Z tej okazji zrealizowała wyjątkowy projekt pt. „Zapach zapamiętany”, z którym wiązała się wystawa jubileuszowa w  Ney Galery & Prints w Warszawie.  Do nagrody nominowana przez Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Koszalin – Słupsk.

4. Wojciech Przemysław Szwej -  zawodowo zajmuje się fotografią. Pracował w  firmach reklamowych, współpracował z agencjami fotograficznymi w Kanadzie i USA oraz czołowymi polskimi agencjami – East-News oraz Forum.  Laureat wielu konkursów, uczestnik wystaw, autor publikacji fotograficznych w Polsce i na świecie, juror prestiżowych konkursów. Niestety dziś nieobecny  - obowiązki zawodowe . Nagrodę z okazji jubileuszu 30 – lecia pracy artystycznej.

5. Grażyna Mulczyk – Skarżyńska – poetka, choreografka, instruktorka tańca, jurorka w przeglądach tanecznych. Na Politechnice Koszalińskiej – na Uniwersytecie III Wieku prowadzi zespół „Gracja”, w Centrum Kultury 105 – zespół „Szyk”. Panie z zespołów odnoszą sporo sukcesów m.in. na Ogólnopolskich Juwenaliach Artystycznych III Wieku w Warszawie. Pani Grażyna wydała tez kilka tomików poezji. W 2015 r. otrzymała I nagrodę w dziedzinie poezji na wspomnianych już Ogólnopolskich Juwenaliach Artystycznych III Wieku w Warszawie. Obchodzi 35 – lecie pracy twórczej.

6. Małgorzata Kołowska –  animatorka kultury, instruktorka teatralna, dziennikarka,  prowadziła  zajęcia z przedmiotów dziennikarskich w Instytucie Neofilologii i Komunikacji Społecznej na Politechnice Koszalińskiej. Współpracowała z wieloma podmiotami działającymi w zakresie kultury, prowadziła spotkania z pisarzami i publicystami, współpracowała ze Stowarzyszeniem Teatr Propozycji „Dialog”,  była jurorką w konkursach recytatorskich i przeglądach teatralnych. Opublikowała kilkaset recenzji teatralnych i rozmów z wybitnymi twórcami kultury. Od 2005 do 2013 r. redaktorka Bezpłatnego Informatora Kulturalnego „Miesiąc w Koszalinie”. Przez 10 lat - do 2015 r. była też redaktorką Almanachu „Kultura Koszalińska”. Nominowana do Nagrody przez Radę Kultury przy Prezydencie Miasta z okazji jubileuszu  35 – lecia pracy twórczej.

7. Wiesława Kurowska – zajmuje się malarstwem. Działała w Zespole Pracy Twórczej Plastyki, następnie w Związku  Artystów Polskich RP, współpracowała z Koszalińskim Klubem Nauczycieli Plastyków Twórców i Stowarzyszeniem Marynistów Polskich. W 2014 r. otrzymała w dziedzinie malarstwa Nagrodę Galerii Twórców Sztuki  w II Ogólnopolskim Biennale Plastyki w Grodzisku Wielkopolskim.  Uczestniczyła w wielu wystawach i plenerach. Jest bardzo zaangażowana w działalność wystawienniczą w Koszalinie. W tym roku obchodzi jubileusz 40 – lecia pracy twórczej. O nagrodę dla Pani Wiesławy wnioskował Związek  Plastyków Artystów  RP.

 

8. Związek Polskich Artystów Plastyków – Okręg Koszalin /Słupsk – istnieje już od 60 lat.  Oddział  Związku Polskich Artystów Plastyków  powstał  w Koszalinie w 1955 r. Skupia profesjonalnych twórców, stanowiących filar środowiska artystycznego. Realizuje też wiele wydarzeń, zarówno w Koszalinie jak i w regionie. Z okazji 60 – lecia zorganizowano wiele wystaw zbiorowych i indywidualnych. Ważnym akcentem obchodów była wystawa „In memoriał artystom, którzy z nami tworzyli.

9. Koszalińskie Stowarzyszenie Społecznych Ognisk Muzycznych obchodzi  65 – lecie działalności.  Bardzo bogata jest historia Ogniska. Placówka powstała w 1950 r. jako Państwowe Ognisko Muzyczne.  Oprócz  tradycyjnej gry na instrumentach Ognisko prowadziło też różne formy słowno – muzyczne. Wystawiało bajki muzyczne, spektakle dla dzieci, było organizatorem wielu koncertów okolicznościowych. Każdego roku   przygotowuje od 20 do 25  koncertów. Wielu wychowanków Ogniska kontynuuje naukę na wyższych uczelniach artystycznych,  zakłada własne zespoły i koncertuje.


III  blok nagradzanych   - nagrody za osiągnięcia w dziedzinie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury

1. Marcin Borchardt – do Nagrody nominowany przez Bałtycki Teatr Dramatyczny. Aktor BTD. Wyreżyserował 3 charytatywne spektakle m.in. „Wesele jamneńskie” – które ponownie będzie można zobaczyć 22 maja w koszalińskim amfiteatrze z okazji 750 – lecia miasta. Prowadzi w Ck105 grupę teatralną, reżyserował projekt „Dotknij teatru” w ramach Międzynarodowego Dnia Teatru, współpracuje ze Stowarzyszeniem Edukacyjnym „Akademia Wyobraźni” z Wrocławia, prowadzi  warsztaty lalkarskie i imprezy miejskie. I oczywiście można go zobaczyć w  spektaklach wystawianych w BTD.

 2. Katarzyna Koperkiewicz – kandydatka Centrum Kultury 105. Studentka Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej.  Swoje prace prezentowała na konkursach i pokazach w Łodzi i w Koszalinie. To, co chcemy jednak szczególnie podkreślić, to jej udział i zaangażowanie w organizację I Koszalińskich Targów Sztuki i Dizajnu. Targi odbyły się z inicjatywy działającej przy CK105 Galerii Scena, prowadzonej przez p. Ryszarda Ziarkiewicza, który  zaproponował p. Katarzynie współpracę. Ta współpraca  przyniosła fantastyczne rezultaty , za co korzystając z okazji dziękujemy.

3. Kolejna osoba  nominowana przez CK105 -  Tomasz Żuk – znany w Koszalinie jako CUKIN. Lider Street Artu. Autor wielu realizacji w przestrzeni miejskiej – nawiązujących do charakteru miejsca lub obiektu. Od 2 lat uczestnik interdyscyplinarnej wystawy FALA. Zdobywca Laura Forum Made In Koszalin w kategorii „Styl życia i inspiracje”,  autor projektu okładki Almanachu „Kultura Koszalińska 2015” –  sami państwo mogą sprawdzić – to jest to  wydawnictwo, które  otrzymaliście Państwo zaraz po przerwie. 

4. Wojciech Mielczarek – kandydat zgłoszony do Nagrody przez „Głos Koszaliński”. Od 15 lat prowadzi znany w Koszalinie Pub Graal, który jest na mapie miasta ważnym miejscem koncertowym. Odbyło się tu ponad 300 koncertów znanych zespołów rockowych, punk rockowych, metalowych, regge, hip – hopowych  oraz  wiele koncertów początkujących koszalińskich kapel. W Graalu  organizowane były też imprezy poświęcone pamięci koszalińskiego perkusisty Tomka Szeląga. 

5. Zespół „Bacteryazz” -  kolejny kandydat Głosu Koszalińskiego. Henryk Rogoziński – bas i wokal; Mariusz Puszczewicz – wokal;  Adrian Rozenkiewicz – gitara; Darusz Bendyk – perkusja. Zespół powstał w 2013r. i szybko dał się poznać słuchaczom. W 2015 r. wydali debiutancki album „Za drzwiami”. Zdobyli nagrodę specjalną Stowarzyszenia Porozumienie na Plus w X Ogólnopolskim Konkursie Piosenek Grzegorza Ciechowskiego w Tczewie.  Wzięli też udział w 10. edycji programu Must be The Music.

6. Marzena Wysmyk -  od 11 lat prowadzi teatr „Na Bosaka”, który miał 37 premier, 22 happeningi i 16 razy, z dużym powodzeniem, uczestniczył w festiwalach. Prowadzi teatr  rodzinny i teatr seniora w CK105 oraz teatr  „Rozwiń skrzydła” przy Stowarzyszeniu Przystań. Pani Marzena 3 krotnie pełniła funkcję dyrektora artystycznego Europejskiego Festiwalu Filmowego „Integracja Ty i Ja”. Należy do Stowarzyszenia Teatr Propozycji „Dialog”. Jest inicjatorką „Dialogowej sceny młodych” oraz nowej formy działań – „Teatr przy stole”. Do Nagrody Prezydenta Miasta zgłoszona przez Stowarzyszenie Teatr Propozycji „Dialog”.

7. Grupa „Most Blunted” -  założycielem Grupy jest Miłosz „Czez” Wołkowicz – raper i producent muzyczny – zapraszam.  Współzałożycielem grupy jest  Piotr „WeDJet” Sprutta – DJ.   Początki działalności grupy to przełom 2007 / 2008 r. Działają aktywnie na terenie całej Polski – w skład grupy wchodzą mieszkańcy różnych miast. W Koszalinie zorganizowali wiele koncertów przybliżających muzykę hip – hopową, funk czy soul.  W 2015r. po raz 5 zorganizowali imprezę promującą sztukę graffiti – Most Blunted Graffiti Jam w Miejskiej Energetyce Cieplnej, w której uczestniczyło  ok. 20 malarzy . Finał odbył się w klubie Jazzburgercafe. Wspierają ciekawe wydarzenia a ich organizatorów promują na swoich kanałach  w mediach społecznościowych. Z wnioskiem o nagrodę dla grupy Most Blunted wystąpił „Głos Koszaliński”.

8.Wojciech Bałdys -  muzyk, perkusista Filharmonii Koszalińskiej – właśnie ta instytucja wystąpiła z wnioskiem o Nagrodę. Pedagog, nauczyciel akademickiBył twórcą i dyrektorem Międzynarodowych Dni Muzyki Perkusyjnej „Perkusja solo i w zespole”. Twórcą Koszalińskiej Grupy Perkusyjnej.  Autor, pomysłodawca i wykonawca koncertów umuzykalniających - współtwórca koncertów dla całych rodzin –Familijnego Parku Sztuki. Niedawno obchodził 35 lecie pracy twórczej.

9.  Przemysław Majewski – właściciel studia tatuażu i …. raper. Na scenie hip – hopowej działa od 1999 r. W 2015 r. – po raz 11 zorganizował koncert charytatywny „Koszaliński hip – hop koszalińskim dzieciakom”. Brał udział w koncercie z okazji  35 – lecia „Solidarności” na terenie Stoczni Gdańskiej. Wykonał wówczas własny utwór patriotyczny „Mam biało czerwone serce”, którego tekst znalazł się w podręczniku „Jutro pójdę w świat – klasa 5” wydanym przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Nominowany do nagrody przez Głos Koszaliński.

10. Krystyna Rypniewska kustosz w Muzeum w Koszalinie. Od 25 lat prowadzi Dział Sztuki Dawnej. Autorka wielu wystaw i realizatorka interesujących projektów – przypomnę kilka – „Galeria jednego obrazu”, „Wieczory czwartkowe ze sztuką”, „Niedziela w Muzeum z moją babcią i dziadkiem”, autorka cyklu artykułów dotyczących upowszechniania zabytków. O Nagrodę wystąpiło Muzeum w Koszalinie.

11. Hubert Wysocki – właściciel klubu Jazzburgercafe. Scena Klubu otwarta jest dla młodych muzyków, którzy spotykają się na cyklicznych czwartkowych imprezach Jam Session. Koncertują tu również znani wykonawcy m.in. z zagranicy, czołówka artystów w dziedzinie muzyki elektronicznej. Od 2000 r. Hubert Wysocki występuje jako DJ prezentując muzykę elektroniczną z pogranicza takich gatunków jak: deep, dub, electro, house i techno. Jest kandydatem „Głosu Koszalińskiego”.

12. Ewa Szereda – nauczycielka kształcenia słuchu, dyrygentka chóru „Koszalin Canta”. Była koordynatorką Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska”. Organizatorka wielu koncertów, uczestniczyła z chórami w ogólnopolskich festiwalach. W tym roku obchodzi jubileusz 25 – lecia pracy artystycznej.   W maju odbędzie się jubileuszowy koncert w wykonaniu połączonych chórów.

Kandydatka Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych.

13. Mikołaj Szczepan Kobus -  miłośnik i animator kultury. Swoje umiejętności i zainteresowania muzyką i fotografią realizuje poprzez organizację wystaw swoich prac fotograficznych i liczne koncerty dla mieszkańców. Organizuje spotkania, pogadanki, niejednokrotnie występuje w roli konferansjera. Współpracuje z Krajowym Bractwem Literackim i związkami artystów plastyków. Szczególnie aktywnie współpracuje z Klubem Osiedlowym „Nasz Dom”. O Nagrodę dla pana Mikołaja Wystąpiła Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom”.                               

14. Ludmiła Raźniak  - kandydatka Stowarzyszenia Przyjaciół Koszalina      a dokładniej Klubu Pioniera. Działa w dziedzinie malarstwa i literatury. Zaistniała w kilku wydawnictwach i antologiach. Ma na koncie tyle nagród, wyróżnień, wystaw, że nie sposób tego wymienić. W 2015 r. zdobyła      I miejsce w konkursie „Tradycje Wileńskie” w Świdwinie oraz wyróżnienie drukiem w konkursie Fundacji „Arka” w Bydgoszczy.

15. Regina Adamowicz  - to kolejna kandydatka Klubu Pioniera – Stowarzyszenia Przyjaciół Koszalina. Autorka ogromnej ilości wierszy o tematyce patriotycznej, religijnej, wierszy o Koszalinie – jego zabytkach, wydarzeniach, ludziach. W swoich wierszach, Pani Regina opisała całą współczesną historię naszego miasta . Pisze też wiersze dla dzieci. Upowszechnia poezję w szkołach i przedszkolach. Wydała 6 tomików poezji. Na różnych konkursach zdobyła 13 znaczących nagród i ponad 30 wyróżnień. Aktywnie działa w Krajowym Bractwie Literackim.

16. Piotr Kuzioła – prowadził klub muzyczny  Inferno Cafe, frontman i lider zespołu Betrayer. Działalność klubu Inferno Cafe kojarzona jest     z organizacją koncertów i imprez z muzyką na żywo. W ostatnich 4 latach odbyło się tam ok. 100 koncertów z udziałem zarówno młodych, początkujących zespołów jak i gwiazd dużego formatu. Klub jest też gospodarzem serii koncertów z cyklu „W hołdzie Tadeuszowi Nalepie. Odrębny nurt działalności Pana Piotra to koncerty, udział w festiwalach       i sukcesy z zespołem Betrayer.   W 2015 r. Piotr Kuziora  współpracował      z zespołem Vader w trakcie nagrań do albumu „Future of the Past II ” – nagrał na nim partie wokalne do utworu własnego autorstwa Pt. „Czas Apokalipsy”. O nagrodę dla laureata wystąpił „Głos Koszaliński”.


IV  blok nagradzanych  Wydarzenie kulturalne roku 2015

Do tej Nagrody  nominowano następujące przedsięwzięcia :

 

1. Grand Prix Polska Ekstraklasa Dorosłych i Mistrzostwa Polski Północnej i Województwa Zachodniopomorskiego – organizator Stowarzyszenie PASJA,

2. I Bałtycki Konkurs Chórów „Pomerania Cantat” – Koszalin – Słupsk – organizatorzy: Koszalińsko – Słupskie Towarzystwo Chóralne, Centrum Kultury 105 w Koszalinie i  Filharmonia Koszalińska

3.  Wystawa „Skarby numizmatyczne ze zbiorów własnych Muzeum” oraz publikacja informatora do wystawy i lekcje muzealne – organizator Muzeum w Koszalinie,

4. Spektakl „Cafe Sax” – Bałtycki Teatr Dramatyczny w Koszalinie,

5. Noc Muzeów – „Plon niesiemy plon, czyli dożynkowych wspomnień czar” – organizator Archiwum Państwowe w Koszalinie,

6. I Koszalińskie Targi Sztuki i Dizajnu – organizator Centrum Kultury 105 – Galeria Scena

 

LAUREATEM  jest - Noc Muzeów – „Plon niesiemy plon, czyli dożynkowych wspomnień czar” -  Archiwum Państwowe w Koszalinie.

 

W organizowanej przez Archiwum Państwowe w Koszalinie  imprezie uczestniczyło  ok. 5 tysięcy osób. Zabawa  - jak widzieliśmy na filmie była doskonała. Odbył się tradycyjny obrządek dożynkowy – prezentacja wieńców i składanie chleba, festyn  a na nim pokazy garncarskie, rzeźbiarskie, wikliniarskie, występy zespołów ludowych , konkursy itd., itd., aż do północy. Oczywiście  nad całością czuwała Pani dyrektor Joanna Chojecka wraz z pracownikami. Archiwiści  oprowadzali też zainteresowanych po magazynach i prezentowali unikatowe zbiory. Gratulujemy Archiwum Państwowemu. Wielkie brawa, życzymy następnych udanych projektów.

Poza Nocą Muzeów jeszcze jedna impreza zyskała uznanie w oczach Kapituły.   Bardzo wysoko oceniono I Koszalińskie Targi Sztuki i Dizajnu , których pomysłodawcą i organizatorem była  Galeria Scena działająca przy Centrum Kultury 105. Szczególnie podkreślono udział i zaangażowanie młodych ludzi

V  blok nagradzanych  Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury 

Reprezentanci Szkoły Tańca Top – Toys:

1. Mistrz Europy  w kategorii Break Dance -  zdobywca I miejsca w Mistrzostwach Europy IDO European Championship Organization Hip – Hop, Electric Boogie, Break Dance w Kielcach – Maciej Orłowski.  W  konkursie uczestniczyło ponad 1300 zawodników z 22 krajów. W kategorii break dance  konkurowało ze sobą 50 tancerzy.

2. Kamil Kułak - III miejsce w  kategorii Break Dance w Mistrzostwach Europy IDO European Championship Organization Hip – Hop, Electric Boogie, Break Dance w Kielcach.

3.         Grupa TOP – TOYS –  laureaci  III miejsca w  kategorii Break Dance oraz V w kategorii hip – hop battles team w Mistrzostwach Europy IDO European Championship Organization Hip – Hop, Electric Boogie, Break Dance w Kielcach.

Kolejni laureaci związani są z Centrum Kultury 105 w Koszalinie.

4. Olga Wolskawyśpiewała II miejsce na Międzynarodowym Festiwalu „Orpheus in Italy” we Włoszech. Należy do Studia Wokalnego prowadzonego przez Dorotę Helbik Słobodzian.

5.  Dorota Helbik – Słobodzian , która  jest pedagogiem – kierunek wokalistyka. Od 15 lat prowadzi Studium Wokalne, a jej uczennice reprezentują Koszalin na ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach. Wokalistki często koncertują,  wystąpiły m.in. w  zrealizowanym przez p. Dorotę Musicalu – „Gala” , który został bardzo dobrze przyjęty przez zgromadzoną w amfiteatrze publiczność.

6. Rafał Kowalewski -  instruktor i akompaniator Zespołu Studio Artystyczne im. Ziembińskich. Pianista, wokalista, kompozytor i aranżer. Autor wielu kompozycji nagradzanych na festiwalach  poezji śpiewanej i piosenki aktorskiej. W 2015 r. otrzymał specjalną nagrodę kompozytorską  w Finałowym Turnieju Poezji Śpiewanej w 60. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim we Włocławku za muzykę do wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

W  kategorii za szczególne osiągnięcia w skali światowej.

Laureatami tej nagrody są Wojciech Szymczewski i Bartosz Kołaczkowski  .

Wszyscy gratulujemy młodym artystom I nagrody w Międzynarodowym Konkursie  „ Bradshaw & Buono  International Piano Competition 2015” w Nowym Jorku  oraz koncertu w jednej z najbardziej prestiżowych sal koncertowych na świecie  w nowojorskiej Carnegie Hall. Panowie są absolwentami Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie.

 


VII Gala Koszalińskiej Kultury

Nagrody Prezydenta Miasta Koszalina

za osiągnięcia w dziedzinie

 twórczości  artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

28 marca w siedzibie Filharmonii Koszalińskiej odbyła się Gala Koszalińskiej Kultury. W jej trakcie tradycyjnie wręczone zostały nagrody Prezydenta Miasta. Trafiły do osób, które w 2014 r. rozsławiły Koszalin na niwie kulturalnej. Imprezę uświetniła orkiestra Filharmonia Koszalińska pod dyrekcją Macieja Osady–Sobczyńskiego.  W programie wystąpili koszalinianie: Michalina Olszewska, Karolina Nawrocka, Paweł Barów, Piotr Zemła i Ewa oraz Basia Osada–Sobczyńska.

Kapituła Nagrody Prezydenta Miasta rozpatrzyła 111 wniosków o przyznanie wyróżnień za osiągnięcia  w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Pozytywnie zaopiniowano  53 wnioski w następujących kategoriach:

- 1  nagroda specjalna  za wybitne osiągnięcia artystyczne i twórcze - Artysta Roku,

- 4  nagrody z okazji jubileuszu twórczego,

- 9  nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury (dorośli),

- 11 nagród w  dziedzinie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury,

-  2  nagrody I st. za osiągnięcia w dziedzinie kultury ( dzieci i młodzież),

-  24  nagrody II st. za osiągnięcia w dziedzinie kultury ( dzieci i młodzież),

-  1  nagroda za realizację przedsięwzięcia artystycznego „Wydarzenie Kulturalne Roku”,

-  1 nagroda za zaangażowanie i pracę przyczyniającą się do upowszechniania, rozwoju i promocji kultury „Przyjaciel Kultury”.

Łączna kwota przeznaczona na zaproponowane Nagrody wynosi 69 000 zł (środki zaplanowane w budżecie na ten cel  to 80 000 zł. ).

Nagrody  II stopnia - indywidualne  – 600 zł.

Nagrody II stopnia – duety, pary i zespoły – od 900 do  1 000zł.

Nagrody I stopnia – indywidualne  - od 1 500 do 2 000 zł.

Nagrody jubileuszowe – od 2 500 do 4 500 zł.

Nagrody za tworzenie, upowszechnianie i ochronę kultury – od 1 200 do 1 500 zł.

Nagrody za osiągnięcia – od 1 500 zł do 2 500 zł.

Artysta Roku – 5 000 zł.

„Przyjaciel Kultury” -  statuetka koszalińskiego artysty Andrzeja Słowika

„Wydarzenie Kulturalne Roku 2014”  - statuetka

LAUREACI  NAGRODY  PREZYDENTA  MIASTA KOSZALINA

Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury I i II stopnia

W trakcie analizowania wniosków o Nagrody, w uzasadnieniu wniosku dot. Młodzieżowego Koła Filatelistów z Klubu w Klocku KSM „Przylesie”, Kapituła dostrzegła indywidualne, bardzo duże  zaangażowanie i sukcesy jednej z osób reprezentujących to Koło. Mowa  o Weronice Krajcer, której niebagatelne osiągnięcia  przyczyniły się do sukcesu całego Koła. Weronika Krajcer w 2014 r. zdobyła medal pozłacany na XXI Ogólnopolskiej Wystawie Filatelistycznej w Warszawie, medal duży pozłacany, duży srebrny  i srebrny na VII Bałtyckim Festiwalu Znaczka,  medal złoty i duży srebrny na Międzynarodowej Wystawie Filatelistycznej w Grodnie na Białorusi. W podziękowaniu za „wielkie serce dla filatelistyki”  Prezydent Miasta wręczył jej statuetkę - symboliczne serce    i list gratulacyjny.

Nagrody z okazji jubileuszu twórczego

Nagrody w  dziedzinie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury

Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury (dorośli)

Nagrodę ARTYSTA  ROKU 2014 otrzymał  Krzysztof  Rećko – Rapsa. Artystę  rekomendowało   Stowarzyszenie Promocji Artystów Wybrzeża ERA ART z Gdyni. Artysta plastyk, uczestnik wielu prestiżowych wydarzeń kulturalnych  w światowych  imprezach. W 2014 r. w marcu  prezentował swoje prace w  Galerii Samsung w Seulu,  w kwietniu w Muzeum w Degau . Sukcesem była też jego  indywidualna wystawa w Art Gallery Saman w Rzymie. Pod wpływem tej wystawy powstał Międzynarodowy Projekt „Rapsodia”, który wiąże się     z planowanymi wystawami Rapsy w Mediolanie, Seulu, Bombaju, Toronto, Nowym Jorku, Rzymie. Zostaną one wzbogacone polską i zagraniczną poezją oraz muzyką skomponowaną do wierszy inspirowanych obrazami p. Krzysztofa    ( kompozytor z Polski – Janusz Blecharz, z Włoch Luigio Rubino). We wrześniu  malarstwo Rapsy prezentowała  Galeria DAP w Warszawie. W październiku artysta przywiózł wyróżnienie XII Światowego Sympozjum Sztuki z Muzeum Mosan z Korei Płd.    W listopadzie uczestniczył w gronie znanych polskich malarzy w prestiżowej Qatar Fine Arts Society stolicy Kataru Doha. W grudniu, malarstwo koszalińskiego  abstrakcjonisty zaprezentowała Art Gallery Foret       w Seulu.  Jest on jednym z 5 artystów świata, których ta galeria zaprezentowała. Światowe sukcesy  artysty sprawiły, że jego indywidualna wystawa otworzy  Milano EXPO 2015 – w kwietniu br. w Galerii Hernandez w Mediolanie. 

 

Tytuł „Wydarzenie kulturalne roku 2014”.

Przedsięwzięcia kandydujące do Nagrody w tej kategorii :

1. Widowisko „Wesele Jamneńskie”  zorganizowane przez Fundację Pokoloruj Świat,

2. Obchody Jubileuszu 60 – lecia BTD  - organizowane przez cały 2014 r. przez Bałtycki Teatr Dramatyczny,

3. Koncert Maryli Rodowicz – organizator Telewizja Kablowa Koszalin,

4. Noc Muzeów – przygotowana przez Archiwum Państwowe w Koszalinie,

5. Konferencja naukowa pn. „Koszalin w przestrzeni. Przestrzeń w Koszalinie” – zorganizowana  pod kierunkiem Archiwum Państwowego , przy współpracy Koszalińskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum w Koszalinie,

6. Familijny Park Sztuki – przedsięwzięcie Filharmonii Koszalińskiej,

7. Mistrzostwa Polski Północnej i Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego FTS – organizator  Studio Tańca „Pasja”,

8. Studio 105- studio filmowe Centrum Kultury 105

9. Festiwal „Na Fali” – realizowany przez Fesival Group przy współpracy z Centrum Kultury 105

10. Etiuda Filmowa „Berek” – zrealizowana przez Studio Filmowe „Młodzi i Film” przy K105

11. X Hanza Jazz Festiwal – organizator – CK105,

12. Działalność Klubu 105- oczywiście w CK105.

Tytuł Wydarzenie Kulturalne roku 2014 otrzymało widowisko „Wesele Jamneńskie”. Projekt zrealizowała Fundacja Pokoloruj Świat. W spektaklu zagrało ponad 200 aktorów – amatorów: dziennikarze, politycy, samorządowcy, dyrektorzy instytucji. Scenariusz napisała  Pani Emilia Szybista. Reżyserii podjął się – Marcin Borchardt – aktor BTD. Dyrektorem  muzycznym był  Jarosław  Barów. Widowisko przedstawiało  obyczaj weselny ze wsi Jamno.   Jedna część spektaklu realizowana była na placu Teatralnym. Lokalne produkty serwowały sąsiednie gminy. Widzowie byli uczestnikami „wesela” – bawili się i kosztowali smakołyków. Pokazano tradycyjne stroje jamneńskie, muzykę i taniec. Zebrane środki przeznaczone zostaną m.in. na wydanie książki „Teatr legend” – zbiór scenariuszy na podstawie legend ziemi koszalińskiej wraz z płytą   i podkładami muzycznymi, które trafią do szkół podstawowych w Koszalinie i powiecie.

Tytuł „Przyjaciel Kultury 2014”, który jest nagrodą za zaangażowanie i pracę przyczyniającą się do upowszechniania, rozwoju i promocji kultury otrzymał Pan Stanisław Górawski  Prezes Zarządu Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „ Na Skarpie”.

Pan Stanisław Górawski bezpośrednio nadzoruje i inspiruje pracę dwóch klubów – „Na Skarpie” i „Bałtyk”.  Przyczynia się do pozyskania  środków finansowych  na działalność wspomnianych placówek. Dzięki jego pracy zapewniono dobre warunki do rozwoju dzieci i młodzieży, baza jest na bieżąco remontowana, kadra  przygotowana. Kluby prowadzą różne formy działalności kulturalnej. Dużym zainteresowaniem cieszą się cykliczne przedsięwzięcia tj.  Konkurs „Muzykorama”, „Kolędowanie z gitarą”, Karnawałowe Spotkania Artystyczne Seniorów, „Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Nasi rówieśnicy, nasze miasta i regiony”. W klubach KSM „Na Skarpie” działają m.in.  Zespoły Śpiewacze: „Skarpianie”, „Sztorm”  i „Bałtyk”.  Pan Stanisław  Górawski jest  członkiem Miejskiego Komitetu Organizacyjnego Obchodów 750 – lecia Miasta.   Na przełomie roku 2013/2014 Klub „Bałtyk” uzyskał tytuł Miejsca Odkrywców Talentów nadany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji,  a  w 2014 r. KSM „Na Skarpie” uzyskała tytuł Lidera Spółdzielczości Mieszkaniowej. Nagrodą jest  – „Złote Piórko Pegaza” autorstwa koszalińskiego artysty Andrzeja Słowika.

Podczas Gali zostały wręczone dwie dodatkowe Nagrody (dwóch ubiegłorocznych laureatów Nagrody wyraziło gotowość przyznania swoich nagród koszalińskim artystom). Dodatkowe nagrody  wręczyli: Ryszard Mroziński – Prezes Zarządu Bałtyckiego Banku Spółdzielczego i Jarosław Bihun -  Prezes Zarządu Telewizji Kablowej Koszalin.

Nagrodzeni przez Bałtycki Bank Spółdzielczy:

1. Paweł Barów - wokalista Teatru Variete Muza, członek zespołu Studio Batuta Voices. W 2014 r. uczestniczył w V edycji programu The Voice of Poland – wyeliminował kilka tysięcy kandydatów,  odpadł dopiero w jednym z odcinków finałowych. Podczas programu śpiewał w zespole Edyty Górniak. Dziś zaśpiewał dla nas w koncercie w I części programu.

2. Wojciech Jaśkiewicz -  student Wydziału instrumentalnego Akademii Sztuki w Szczecinie. W 2013r.  otrzymał Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia artystyczne, aktywny uczestnik  życia kulturalnego miasta – wieloletni członek  Koszalińskiej Orkiestry Akordeonowej „AKORD” i „Fantini Akord Kwintet”.   W 2014 r. zdobył III miejsce  w IV Międzynarodowym Konkursie Gry na Narodowych Instrumentach „Prikamie” w Permie (Rosja),

3. Orkiestra Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie „Kamerton”. Orkiestra  zajęła  II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Orkiestr Szkół Muzycznych II stopnia organizowanym przez Akademię Filmu i Telewizji oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - wystąpiła z Filharmonią Koszalińską pod dyrekcją Małgorzaty Kobierskiej -  koncert na żywo  zarejestrowany został przez Akademię Filmu i Telewizji   i wyemitowany na YouTube, gdzie można też było oddawać swoje głosy- w głosowaniu brali  udział internauci z całego świata. Orkiestrę prowadzi Pani Małgorzata Kobierska.

 

Nagrodzeni przez  Telewizję Kablową Koszalin:

1.Młodzieżowe Koło Filatelistów z Klubu „W Klocku” Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie”.   Od 21 lat wystawiają swoje eksponaty na licznych wystawach       w Polsce i na świecie, zdobywając najwyższe wyróżnienia w klasie młodzieżowej i promując Miasto Koszalin. Największe osiągnięcia to medale zdobyte na światowych i międzynarodowych wystawach filatelistycznych m.in. w Belgii, Białorusi, Czechach, Finlandii, Izraelu, Japonii, Niemczech, Rosji, Rumuni, Singapurze.  W 2014 roku uzyskali wyróżnienia m.in. na:  Międzynarodowej wystawie Filatelistycznej w Grodnie i Białorusko-Polskiej Wystawie Filatelistycznej poświęconej Pamięci Czesława Niemena również w Grodnie. Członkinią Koła jest m.in. Weronika Krajcer, której Prezydent Miasta  przed chwilą, podziękował za działalność na rzecz filatelistyki w Koszalinie.

2. Grupa Jazzowa „Dixieland” -   To zespół z  20 – letnim już stażem. Działa przy Centrum Rozrywki „Na Pięterku” – KSM „Przylesie”.  Grupa jest inicjatorem m.in.  Zaduszek Jazzowych i Wiosny Jazzowej. Znana jest z licznych występów na terenie Koszalina.

 
VI Gala Koszalińskiej Kultury

Nagrody Prezydenta Miasta Koszalina

za osiągnięcia w dziedzinie

 twórczości  artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

 

W dniu 15 marca br. w Filharmonii Koszalińskiej odbyła się VI  Gala Koszalińskiej Kultury - uroczystość wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Koszalina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania      i ochrony kultury. To ważne dla ludzi kultury wydarzenie zainaugurowała orkiestra Filharmonii Koszalińskiej. Licznie zgromadzona publiczność wysłuchała „Błękitnej rapsodii na fortepian     i orkiestrę” oraz  poematu symfonicznego „Amerykanin w Paryżu” Georga Gershwina. Orkiestrą dyrygowała koszalinianka Marzena Diakun, wychowanka koszalińskiej szkoły muzycznej, laureatka m.in. II nagrody na Międzynarodowym Konkursie Dyrygenckim im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach w 2012r. Marzena Diakun jest ubiegłoroczną laureatką Nagrody Prezydenta Miasta Koszalina za wybitne osiągniecia artystyczne i twórcze „Artystka Roku 2012”.  Na fortepianie zagrał Bartosz Kołaczkowski – koszalinianin, ukończył tu Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I i II st. w klasie fortepianu pani Katarzyny Szymczewskiej. Obecnie studiuje w Akademii Muzycznej w Gdańsku. Grając w duecie z Wojciechem Szymczewskim zdobyli II miejsce  w Międzynarodowym Konkursie im. Juliusza Zarębskiego w Łomiankach – Izabelinie. Głównym punktem uroczystości było wręczenie Nagród Prezydenta. Gala zakończyła się występem laureata Nagrody Piotra Janusza Zemły.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/363/2012 Rady Miejskiej  w Koszalinie z dnia 27 września 2012 r.  w sprawie ustanowienia  dorocznej Nagrody Prezydenta Miasta Koszalina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz  określenia szczegółowych warunków i trybu jej przyznawania wnioski o Nagrodę  opiniuje Kapituła powołana przez Prezydenta Miasta.

Skład Kapituły powołanej na 2014 r. :

Krystyna Kościńska – wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, członkini Komisji Kultury  -  przewodnicząca Kapituły,

Ryszard Tarnowski – przewodniczący Komisji Kultury Rady Miejskiej,

Marek Reinholz – wiceprzewodniczący Komisji Kultury Rady Miejskiej,

Izabela Wilke -  przedstawicielka Komisji Kultury Rady Miejskiej,

 przedstawiciele Rady Kultury przy Prezydencie Miasta:Maria Ulicka, Barbara Jaroszyk  i Wojciech Bałdys,

przedstawicielki Prezydenta Miasta Koszalina:Dorota Pawłowska- dyrektor Wydziału Kultury i Spraw Społecznych, Marzena Śmigielska –   Wydział Kultury i Spraw Społecznych,

 Kapituła rozpatrzyła 104 wnioski. Na podstawie opinii Kapituły oraz decyzji Prezydenta Miasta  wyłoniono 49 laureatów.  Nagrody przyznano w następujących kategoriach:

- 1  nagroda specjalna za wybitne osiągnięcia artystyczne i twórcze Artysta Roku”,  

- 4 nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury,

- 13  nagród za działalność w dziedzinie tworzenia upowszechniania i ochrony kultury,     

- 6 nagród z okazji jubileuszu twórczego,

- 22 nagrody  II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie kultury (dzieci i młodzież),

-  1 nagroda za zaangażowanie i pracę przyczyniającą się do upowszechniania, rozwoju  i promocji kultury „Przyjaciel kultury”,

- 2  nagrody za realizację przedsięwzięcia artystycznego „Wydarzenie kulturalne roku”.

Na  Nagrody w zakresie kultury zaplanowano kwotę 51 000,00 zł. :

- nagroda specjalna za wybitne osiągnięcia artystyczne i twórcze „Artysta Roku” - 3 000,00 zł.

- nagroda za osiągnięcia w dziedzinie kultury - 2 000,00 zł.

- nagroda za działalność w dziedzinie tworzenia upowszechniania i ochrony kultury - od  1 000,00 zł. do  1 300,00 zł. 

- nagroda z okazji jubileuszu twórczego - od 1 500,00  - 3 000,00zł.

 - nagroda  II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie kultury (dzieci i młodzież) - indywidualna - 500,00zł, pary taneczne - 800,00zł. , zespoły  - 1000,00zł.

 - nagroda za realizację przedsięwzięcia artystycznego „Wydarzenie Kulturalne Roku”  oraz  za zaangażowanie i pracę przyczyniającą się do upowszechniania, rozwoju   i promocji kultury „Przyjaciel Kultury” nie mają charakteru finansowego.

 Laureaci Nagrody Prezydenta Miasta Koszalina:

Nagrody II stopnia - za osiągnięcia w dziedzinie kultury przyznawane dzieciom i młodzieży

(Nagrody I stopnia nie przyznano)

Nagrody za działalność w dziedzinie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury

Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury

Nagrody z okazji jubileuszu twórczego

 Nagroda za wybitne osiągnięcia artystyczne i twórcze „Artysta Roku 2013

Nagroda w kategorii za zaangażowanie i pracę przyczyniającą się do upowszechniania, rozwoju  i promocji kultury „Przyjaciel kultury”

Nagroda za realizację przedsięwzięcia artystycznego „Wydarzenie Kulturalne Roku 2013”

 


 Fotorelacja z VI Gali Koszalińskiej Kultury 15 marca 2014 rok

V Gala Koszalińskiej Kultury

Nagrody Prezydenta Miasta Koszalina

za osiągnięcia w dziedzinie

 twórczości  artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

 

W niedzielę, 24 marca 2013 r. w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie odbyła się V Gala Koszalińskiej Kultury. Uroczystość rozpoczęła się  występem koszalinianki Darii Zawiałow.  W trakcie imprezy zaprezentowały się również Julia i Gabriela Murawskie  z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie. Dziewczynki zagrały dla wszystkich nauczycieli i instruktorów dziękując w ten sposób,            w  imieniu młodych laureatów, za opiekę artystyczną, wspieranie, dodawanie odwagi oraz zachęcanie do rozwijania zainteresowań i do podejmowania twórczych wyzwań.  Galę zakończył recital Katarzyny Skrzyneckiej. 

W 2013 r. wpłynęło 66 wniosków o Nagrodę. Zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/363/2012 Rady Miejskiej  w Koszalinie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie ustanowienia  dorocznej Nagrody Prezydenta Miasta Koszalina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz  określenia szczegółowych warunków i trybu jej przyznawania wnioski opiniowała Kapituła, powołana przez Prezydenta Miasta w składzie:

Krystyna Kościńska – wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, członkini Komisji Kultury  - jednogłośnie wybrana na przewodniczącą Kapituły,

Ryszard Tarnowski – przewodniczący Komisji Kultury Rady Miejskiej,

Marek Reinholz – wiceprzewodniczący Komisji Kultury Rady Miejskiej,

Łukasz Sendlewski -  przedstawiciel Komisji Kultury Rady Miejskiej,

- przedstawiciele Rady Kultury przy Prezydencie Miasta:

Barbara Jaroszyk ,Wojciech Bałdys i Maria Ulicka- przedstawicielki Prezydenta Miasta Koszalina

Dorota Pawłowska  i  Marzena Śmigielska –   Wydział Kultury i Spraw Społecznych.

Pozytywną opinię Kapituły uzyskało 39 kandydatur. Przyznano :

- 3 nagrody z okazji jubileuszu twórczego,

- 8 nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury (dorośli),

- 7 nagród  dziedzinie tworzenie, upowszechnianie i ochrony kultury,

- 20 nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury ( dzieci i młodzież),

- 1 nagrodę specjalną  za wybitne osiągnięcia artystyczne i twórcze „Artystka Roku” Na Nagrody Prezydenta Miasta  za osiągnięcia w dziedzinie kultury  została przeznaczona kwota  50 550 zł.   

 
Laureaci Nagrody Prezydenta Miasta Koszalina:
 
Nagrodzeni (dzieci i młodzież) za  osiągnięcia w dziedzinie kultury II stopnia

Nagrodzeni (dzieci i młodzież) za  osiągnięcia w dziedzinie kultury I stopnia 

Nagrody z okazji jubileuszu twórczego       

Nagrody za działalność w dziedzinie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury                                                   

Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury 

Nagroda Specjalna za wybitne osiągnięcia artystyczne i twórcze  Artysta Roku

 Fotorelacja z V Gali Koszalińskiej Kultury 24 marca 2013 rok (autor zdjęć: Izabela Rogowska)

   

  

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku