Menu główne

Galeria laureatów Nagród Prezydenta Miasta: Strona 6 z 8

Zgodnie z uchwałą nr XLV/536/2009 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Prezydenta Miasta Koszalina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jej przyznawania, wnioski o przyznanie nagrody rozpatrywała, opiniowała i proponowała wysokość nagrody powołana przez Prezydenta Miasta Kapituła Nagrody Prezydenta Miasta Koszalina w składzie:

Przedstawiciele Komisji Kultury Rady Miejskiej:

 • Pani Krystyna Kościńska – przewodnicząca Kapituły,
 • Pan Ryszard Tarnowski – przewodniczący Komisji Kultury RM
 • Pan Marek Reinholz
 • Pani Izabela Wilke

Przedstawiciele Rady Kultury przy Prezydencie Miasta:

 • Pani Maria Ulicka – prezes Stowarzyszenia Teatr Propozycji „Dialog”, redaktor naczelna czasopisma społeczno – kulturalnego Miesięcznik
 • Pan Wojciech Bałdys, muzyk
 • Pani Barbara Jaroszyk – wiceprezes Koszalińskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Koszalina, dyrektor Europejskiego Festiwalu Filmowego „Integracja Ty i Ja,”

Przedstawiciele Wydziału Kultury i Spraw Społecznych:

 • Pani Dorota Pawłowska – dyrektor Wydziału Kultury i Spraw Społecznych
 • Pani Agnieszka Dąbrowska – inspektor ds. kultury

Kapituła rozpatrzyła 106 wniosków o przyznanie Nagrody – i pozytywnie zaopiniowała 43 kandydatury indywidualne i zespołowe oraz 1 wniosek dotyczący Wydarzenia Kulturalnego Roku. Nagrody przyznano więc w następujących kategoriach:

 • 1 nagroda I stopnia za osiągnięcia w dziedzinie kultury dla dzieci i młodzieży,
 • 16 nagród II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie kultury dla dzieci i młodzieży,
 • 8 nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury przyznawane dorosłym,
 • 14 nagród za działalność w dziedzinie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury,
 • 3 nagrody z okazji jubileuszu twórczego,
 • 1 nagroda specjalna za wybitne osiągnięcia artystyczne i twórcze – „Artysta Roku”,
 • 1 nagroda za realizację przedsięwzięcia artystycznego „Wydarzenie Kulturalne Roku”

Łączna kwota przeznaczona na nagrody wyniosła 59 500,00 zł.

LAUREACI

Dzieci i młodzież

Nagrodę I stopnia za osiągnięcia w dziedzinie kultury dla dzieci i młodzieży – przyznano Piotrowi Zarzyckiemu z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych, który pracował pod kierunkiem pana Zbigniewa Dubielli. W 2010 r. zdobył m.in. I miejsce na Międzynarodowym Konkursie Gitarowym w Niemczech oraz nagrodę dla najmłodszego uczestnika – finalisty w konkursie gitarowym podczas 17 Międzynarodowego Festiwalu Gitarowego w Żorach.


Dorośli:

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku