Menu główne

Galeria laureatów Nagród Prezydenta Miasta: Strona 4 z 8

IV GALA KOSZALIŃSKIEJ KULTURY

wręczenie nagród Prezydenta Miasta Koszalina w dziedzinie kultury

Uroczyste wręczenie nagród Prezydenta Miasta Koszalina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury odbyło się 22 marca 2012 r. w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym. Gala rozpoczęła się występem Roksany Kwaśnikowskiej - uczennicy Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych . W trakcie uroczystości wystąpiła Grupa Taneczna Old Session ze Szkoły Tańca TOP-TOYS. Gwiazdą wieczoru była Edyta Geppert.

Zgodnie z Uchwałą Nr XV/183/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Prezydenta Miasta Koszalina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz szczegółowych zasad i trybu jej przyznawania. Do Kapituły zostali powołani:

 • Pani Krystyna Kościńska - wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, przedstawicielka Komisja Kultury Rady Miejskiej, którą wybrano na przewodniczącą Kapituły,
 • Pan Ryszard Tarnowski - przewodniczący Komisji Kultury Rady Miejskiej,
 • Pan Marek Reinholz - wiceprzewodniczący Komisji Kultury Rady Miejskiej,
 • Pan Sebastian Tałaj - przedstawiciel Komisji Kultury Rady Miejskiej,
 • Pani Barbara Jaroszyk - przedstawicielka Rady Kultury przy Prezydencie Miasta,
 • Pan Wojciech Bałdys - przedstawiciel Rady Kultury przy Prezydencie Miasta,
 • Pani Maria Ulicka - przedstawicielka Rady Kultury przy Prezydencie Miasta,
 • Pani Dorota Pawłowska - dyrektor Wydziału Kultury i Spraw Społecznych,
 • Pani Marzena Śmigielska - kierownik Referatu Kultury i Sportu.

Kapituła rozpatrzyła 101 wniosków o przyznanie Nagrody. Laureatami zostało 47 kandydatów:

 • 7 w kategorii za osiągnięcia w dziedzinie kultury (dorośli),
 • 8 w kategorii za tworzenie, upowszechnianie i ochronę kultury,
 • 8 z okazji jubileuszu twórczego,
 • 21 w kategorii za osiągnięcia w dziedzinie kultury ( dzieci i młodzież),
 • 1 w kategorii - Nagroda specjalna za wybitne osiągnięcia artystyczne i twórcze -Młoda Artystka Roku.

Przyznano też 1 Nagrodę w postaci statuetki w kategorii Wydarzenie Kulturalne Roku 2011.

W bieżącym roku po raz pierwszy, jeden z kandydatów otrzymał tytuł „Przyjaciel Kultury" i został wyróżniony „Złotym Piórkiem Pegaza" - autorstwa artysty Andrzeja Słowika.

Łączna kwota przeznaczona na nagrody wyniosła 58 800,00 zł.:

 • nagrody indywidualne II stopnia dla dzieci i młodzieży wyniosły 500,00 zł.
 • nagrody zespołowe II stopnia dla dzieci i młodzieży - od 500,00 do 1000,00 zł.
 • nagrody indywidualne I stopnia dla dzieci i młodzieży wyniosły 1000,00 zł.
 • nagroda zespołowe I stopnia dla dzieci i młodzieży - 1000,00 zł.
 • nagroda specjalna za wybitne osiągnięcia artystyczne i twórcze „Młoda Artystka Roku" - 2 000,00 zł.
 • nagrody za tworzenie, upowszechnianie i ochronę kultury - od 1000,00 do 1 500,00 zł.
 • nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury - 2 000,00zł.
 • nagrody z okazji jubileuszu twórczego - od 1500,00 do 4 000,00 zł.

A oto laureaci Nagrody Prezydenta Miasta Koszalina w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury:

I. Nagroda za osiągnięcia w dziedzinie kultury przyznawana dzieciom i młodzieży:

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku