Menu główne

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego i Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

 • KKBOF dzieli się doświadczeniami z realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego na forum międzynarodowym

  28.04.2023
  Wymiana doświadczeń, omówienie problemów i szukanie nowych rozwiązań przy opracowaniu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miast w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych były najważniejszymi tematami warsztatów międzynarodowych, które odbyły się w dniach 18-19 kwietnia 2023 r. w mieście Vicenza we Włoszech.Spotkanie współorganizowane przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG Regio) i Centrum Badawcze Komisji Europejskiej (JRC) miało na celu weryfikację metodologii zastosowanej do opracowania strategii i wypracowanie kierunków działań dla czterech miast europejskich tj. Vicenza (Włochy), Sybenic (Chorwacja), Banska Bystrica (Słowacja), Valencia (Hiszpania) biorących udział w międzynarodowym projekcie Sustainable Urban Development (SUD) https://urban.jrc.ec.europa.eu/?lng=enW spotkaniu uczestniczyło ok. 50 osób w tym eksperci z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG Regio) i Centrum Badawczego Komisji Europejskiej (JRC), członkowie miast uczestniczących w projekcie SUD oraz eksperci i członkowie miast pełniący rolę doradczą ze Szwecji, Grecji, Węgier, Włoch, Polski i Słowenii.W sumie odbyło się 12 warsztatów w grupach ok. 10 osobowych gdzie szukano odpowiedzi na tematy dotyczące m.in. monitoringu wskaźników, ewaluacji, współpracy międzywydziałowej i finansowania Strategii.[mg_picker:9610]
 • Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla KKBOF na lata 2021-2030 wraz z Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

  10.02.2023
  6 celów strategicznych, 21 kierunków działań i aż 130 wiązek projektów w istotnych dla rozwoju regionu sferach społecznej, gospodarczej, środowiskowej i infrastrukturalnej to efekt rocznej pracy 23 samorządów Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego nad Strategią Rozwoju Ponadlokalnego na lata 2021-2030 wraz z Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. 09 lutego 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Koszalinie odbyło się podsumowanie prac i prezentacja ukończonego dokumentu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.Gmina Miasto Koszalin jest Liderem partnerstwa 23 samorządów, tj. 3 powiatów: koszalińskiego, kołobrzeskiego i białogardzkiego oraz 19 gmin z terenu tych powiatów. W 2022 r. w drodze przetargu zostało wyłonione konsorcjum czterech firm, które w ciągu roku opracowało dokumenty niezbędne do ubiegania się o środki finansowej z Unii Europejskiej na realizację inwestycji mających wpływ na rozwój naszego regionu.W toku prac wytypowano 6 celów strategicznych m.in. rozwój gospodarczy KKBOF spójny potencjałami lokalnymi, lepsza jakość życia, zwiększony stopień integracji przestrzennej, zachowanie zasobów naturalnych oraz dziedzictwa kulturowego.  Do najważniejszych celów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej należy zaliczyć zapewnienie równego traktowania wszystkich użytkowników transportu, poprawa komfortu i bezpieczeństwa transportu, rozwijanie i promocja oferty alternatywnych dla samochodu sposobów...
 • POIiŚ - podpisanie Umowy o dofinansowanie projektu "Wspólnie robimy więcej - SUMP dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego"

  16.12.2022
  Gmina Miasto Koszalin jako Lider porozumienia 23 samorządów pozyskała dofinansowanie na opracowanie „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030”. Środki pochodzą z Funduszu Spójności w ramach Działania 6.1  Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach oś priorytetowa VI z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Umowa z Centrum Unijnych Projektów Transportowych została podpisana w dn. 8 grudniu 2022 r., natomiast prace nad dokumentem dotyczącym mobilności trwają już od lutego 2022 r.SUMP (Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej) jest strategią długoterminową, nastawianą na zapewnienie dobrego dostępu do celów podróży i usług, zawierającą również plan wdrożenia i monitorowania. SUMP wspiera rozwój wszystkich środków transportu, przy jednoczesnym preferowaniu przejścia na bardziej przyjazne środowisku rozwiązania. Dąży się  do tego, aby wzrastała liczba użytkowników mobilności aktywnej i transportu publicznego. Zgodnie z wypracowaną wizją Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzki Obszar Funkcjonalny będzie przestrzenią zintegrowanego i zrównoważonego systemu transportowego zapewniającego bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i kierowców, uczestniczącego w kreowaniu lepszej jakości życia mieszkańców i współtworzonego przy ich udziale.Projekt nr POIS.06.01.00-00-0075/22 pn. „Wspólnie robimy więcej – SUMP dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru...
 • Konsultacje społeczne Strategii rozwoju ponadlokalnego KKBOF i SUMP w Koszalinie, Kołobrzegu i Białogardzie

  25.10.2022
  RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOKUMENTÓW:STRATEGIA ROZWOJU PONADLOKALNEGO KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKO-BIAŁOGARDZKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO NA LATA 2021-2030PLAN ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ DLA  KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKO-BIAŁOGARDZKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO NA LATA 2021-2030Nagranie z konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego wraz z Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w KoszalinieFACEBOOK - KOSZALIN CENTRUM POMORZA[mg_picker:9373 fid:28745]
 • Konsultacje wyników warsztatów dotyczących Strategii Rozwoju Ponadlokalnego oraz SUMP dla KKBOF

  07.07.2022
  Zakończyliśmy cykl spotkań warsztatowych dotyczących Strategii rozwoju ponadlokalnego oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla KKBOF. W warsztatach uczestniczyło blisko 200 przedstawicieli urzędów, stowarzyszeń, przedsiębiorców, świata nauki i mieszkańców. Został wypracowany materiał obejmujący problemy, czynniki SWOT, cele strategiczne, kierunki działań oraz wiązki projektów.Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami i zgłaszania sugestii i uwag w terminie do 12 lipca br. na adres: srp@um.koszalin.pl
 • Rozwój zrównoważonego transportu - ekologiczne i sprawne rozwiązania dla miast KKBOF

  27.05.2022
  Zrównoważona mobilność miejska to odpowiedź na główne wyzwania w rozwoju miast Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego. Budowanie konkurencyjnej gospodarki przy zachowaniu, a nawet podwyższaniu, jakości życia mieszkańców, harmonijne łączenie różnych środków transportu, uzupełnianie infrastruktury w celu bezpiecznego i wygodnego przemieszczania się pieszo, rowerem, komunikacją miejską, a także pociągiem - o tym jak to zrobić aby działało rozmawiali samorządowcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele nauki i organizacji pozarządowych podczas warsztatów fokusowych, które odbyły się w siedmiu miastach KKBOF: Koszalinie, Kołobrzegu, Białogardzie, Karlinie, Sianowie, Mielnie i Polanowie.Wnioski z dyskusji zostaną podsumowane w Planie Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, któy jest opracowywany w ramach Strategii Rozwoju Ponadlokalnego KKBOF 2021-2030.[mg_picker:8838]

Strony

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku