Menu główne

Pilotaż SUMP w którym uczestniczył KKBOF dobiega końca. Efekty współpracy omawiano podczas Konferencji w Warszawie.

14.06.2023
Renata Szott podczas konferencji SUMP w Warszawie

Pilotaż Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej SUMP w którym uczestniczyło ok 30 miast i obszarów funkcjonalnych w tym również Gmina Miasto Koszalin, trwał nieprzerwanie 4 lata, od 2019 r. Dzięki doradztwu specjalistów w dziedzinie mobilności jego uczestnicy z sukcesem opracowali Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla swojego obszaru.

Podczas prac nad dokumentami przeprowadzono wiele warsztatów, webinarów, wideokonferencji, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Konferencja poświęcona omówieniu prac w ramach przeprowadzonego pilotażu odbyła się 13 czerwca 2023 r. w Warszawie.  Jednym z tematów było podsumowanie realizacji projektu pt. „Świadczenie usług doradztwa dla potencjalnych beneficjentów środków unijnych POIiŚ 2014-2020 w zakresie działań związanych z przygotowaniem i wdrożeniem Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej”. Do uczestnictwa w konferencji jako prelegent  został również zaproszony przedstawiciel Gminy Miasto Koszalin - Pani Renata Szott, która przybliżyła uczestnikom proces opracowania SUMP dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.  SUMP KKBOF wyznacza obszary rozwoju w zakresie mobilności, w szczególności stawiając na transport publiczny, rowerowy i pieszy.  

W spotkaniu wzięli udział m.in. dyrektor unijnej dyrekcji generalnej ds. wspierania reform strukturalnych (DG Reform) Mario Nava,  pełnomocnik rządu ds. Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej – Maria Perkuszewska, dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych Joanna Lech.  

Opracowanie SUMP dla KKBOF zostało dofinanowane z Działania 6.1 POIiŚ w ramach Funduszu Spójności.

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku