Menu główne

Rada doradcza ZIT KKBOF rozpoczęła działalność

18.10.2023

W odpowiedzi na ogłoszony nabór do Rady doradczej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych zgłosiło się 5 kandydatów działających m.in. na rzecz rozwoju lokalnego, społeczeństwa obywatelskiego, edukacji i wychowania, przedsiębiorczości, ochrony środowiska.

Uchwałą Komitetu Sterującego ZIT KKBOF została powołana Rada doradcza ZIT KKBOF, w skład której weszli:

  1. Małgorzata Błażejowska (Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej)
  2. Piotr Jaśkiewicz (Fundacja Nauka dla Środowiska)
  3. Anna Szczepańska (Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.; Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego)
  4. Karolina Wasilewska (Stowarzyszenie Razem w Przyszłość)
  5. Ewa Włodyka (Stowarzyszenie 16-ty Południk w Chłopach)

W dn. 17 października 2023 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady doradczej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych  KKBOF, na którym Prezydent Miasta Koszalina wręczył akty powołania członkom. Przewodniczącą Rady doradczej ZIT została Małgorzata Błażejowska, a zastępcą Ewa Włodyka.

Rada doradcza ZIT KKBOF została formalnie umocowana jako ciało doradcze dla Komitetu Sterującego ZIT KKBOF i pełni funkcję opiniodawczą w procesach związanych z opracowaniem, realizacją, monitorowaniem i ewaluacją Strategii ZIT KKBOF.

Alert

Bezpieczne wakacje w Koszalinie - czas na lato pełne atrakcji! Harmonogram wydarzeń dostępny jest tutaj.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku