Menu główne

KKBOF dzieli się doświadczeniami z realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego na forum międzynarodowym

28.04.2023
Warsztaty dotyczące Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miast w ramach ZIT w Vicenza - Włochy 18-19 kwietnia 2023 roku

Wymiana doświadczeń, omówienie problemów i szukanie nowych rozwiązań przy opracowaniu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miast w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych były najważniejszymi tematami warsztatów międzynarodowych, które odbyły się w dniach
18-19 kwietnia 2023 r. w mieście Vicenza we Włoszech.

Spotkanie współorganizowane przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG Regio) i Centrum Badawcze Komisji Europejskiej (JRC) miało na celu weryfikację metodologii zastosowanej do opracowania strategii i wypracowanie kierunków działań dla czterech miast europejskich tj. Vicenza (Włochy), Sybenic (Chorwacja), Banska Bystrica (Słowacja), Valencia (Hiszpania) biorących udział w międzynarodowym projekcie Sustainable Urban Development (SUD) https://urban.jrc.ec.europa.eu/?lng=en

W spotkaniu uczestniczyło ok. 50 osób w tym eksperci z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG Regio) i Centrum Badawczego Komisji Europejskiej (JRC), członkowie miast uczestniczących w projekcie SUD oraz eksperci i członkowie miast pełniący rolę doradczą ze Szwecji, Grecji, Węgier, Włoch, Polski i Słowenii.

W sumie odbyło się 12 warsztatów w grupach ok. 10 osobowych gdzie szukano odpowiedzi na tematy dotyczące m.in. monitoringu wskaźników, ewaluacji, współpracy międzywydziałowej
i finansowania Strategii.

Alert

Bezpieczne wakacje w Koszalinie - czas na lato pełne atrakcji! Harmonogram wydarzeń dostępny jest tutaj.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku