Menu główne

Sukcesy w koszalińskiej kulturze: Strona 2 z 15MIĘDZYNARODOWY SUKCES KOSZALIŃSKIEGO GITARZYSTY KLASYCZNEGO MATEUSZA  KOWALSKIEGO.

Absolwent Zespołu Państwowych Szkól Muzycznych w Koszalinie z 2014 r. (klasa p. Dariusza Schmidta), a obecnie student I r. studiów magisterskich Uniwersytetu  Muzycznego Fryderyka Chopina  w Warszawie w klasie p. Ryszarda Bałauszko, zdobył  I nagrodę i tytułu "Euro String Young Star 2018/19 " na 20. Międzynarodowym Konkursie Gitarowym w Rust (Austria). Występy konkursowe 28 gitarzystów z całego świata oceniało aż siedemnastu jurorów. W ramach zmagań do finału przeszło ośmioro uczestników w tym 3 osoby z Polski. Laureatem wybranym przez jurorów w dniu 28. 03.2018 r został Mateusz Kowalski, który zaledwie dzień wcześniej otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Koszalina (po raz czwarty) za osiągnięcia artystyczne w roku 2017 r. Jest to kolejny już w tym roku sukces młodego muzyka. W lutym gitarzysta zdobył I nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Gitarowym w Krynicy Zdroju. Należy podkreślić, że konkursy gitarowe do których Mateusz startuje, są najwyższej rangi o czym świadczy liczba i nazwiska  jurorów oraz najlepsi gitarzyści z całego świata. Dopełnieniem rangi są także wysokie nagrody.  Artysta jest coraz częściej zapraszany do udziału w koncertach zarówno w Polsce (np. na UMFC w Warszawie z cyklu "Mistrzowie Instrumentalistyki") jak i za granicą (Słowacja, Francja) dumnie reprezentując miasto Koszalin, z którego się wywodzi. Przy najbliższej sposobności chętnie zaprezentuje się melomanom w Koszalinie, a póki co jego występy można śledzić na profilu społecznościowym.

-2017-

 
KOSZALIŃSKI KONGRES KULTURY Z LAUREM MADE IN KOSZALIN !!!!

8 grudnia podczas  III Forum MADE IN KOSZALIN   przedstawiciele Centrum Biznesu Fundacji CIP wręczyli  laury i wyróżnienia, których ideą jest promowanie patriotyzmu lokalnego, designu oraz firm i wydarzeń. W kategorii KULTURA i DESIGN MADE IN KOSZALIN jednym z trzech zwycięzców został Koszaliński Kongres Kultury. Laur MADE IN KOSZALIN odebrała Dorota Pawłowska dyrektor Wydziału Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego,  będącego głównym organizatorem Kongresu.

Pozostali laureaci w tej kategorii to Monika Zawierowska-Łozińska oraz Good Vibe Festival Mateusz Prus. Wyróżnienia otrzymali  Centrum Kultury 105 za Hanza Jazz Festiwal oraz  Analog Piotr Śmierzewski.

Przypomnijmy, że w  październiku br. mieszkańcy Koszalina nadsyłali  nominacje do  Laurów  MADE IN KOSZALIN 2017. Wpłynęło ich 250 w trzech kategoriach: biznes, kultura i design oraz styl życia i inspiracje. Finalistów i laureatów Laurów MADE IN KOSZALIN 2017 wybrała Kapituła III Forum MADE IN KOSZALIN. W trakcie  Forum, które odbyło się w City Boxie, finaliści zaprezentowali swoje projekty.

INFORMACJA O  KOSZALIŃSKIM KONGRESIE KULTURY

Koszaliński  Kongres  Kultury odbył się  w dniach 14-15 października 2016 r. w Centrum Kultury 105. Inicjatywa jego zorganizowania  to wynik wielu dyskusji twórców, działaczy i uczestników życia kulturalnego, m.in.  Rady Kultury i Komisji Kultury RM, nt. sytuacji koszalińskiej kultury. Za kompleksową organizację i koordynację wydarzenia odpowiedzialny był Wydział Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koszalinie.

 Kongres jako miejsce integracji środowiska artystycznego oraz wyrażania pomysłów, spostrzeżeń i obaw  dotyczących szeroko rozumianej  sfery kultury był  odpowiedzią na potrzeby wzmocnienia współpracy środowiska artystycznego, zaangażowania w uczestnictwo w kulturze ludzi młodych i środowisk związanych z biznesem, a także stworzenia Programu Rozwoju Kultury. Jednym z jego celów było wypracowanie  rekomendacji, które są już dziś  wykorzystywane  podczas rozwiązywania kluczowych problemów zw. z koszalińską  kulturą (przykładem może być uruchomiony w październiku Koszaliński Grafik Kultury). Pokongresowe postulaty zostały też uwzględnione we wprowadzonym w czerwcu br. Programie Rozwoju Kultury Koszalin 2018/2028.

Jednak zanim doszło do samego Kongresu na przełomie września i października przeprowadzono cztery debaty przedkongresowe   w tematach:

    I - Uczestnictwo w kulturze,

    II – Tożsamość lokalnej kultury jako ważny składnik tożsamości miasta,

    III - Kultura a biznes, 

    IV  - Kultura młodych.

Wszystkie  były  otwarte dla mieszkańców i  zakończone spisaniem wniosków  i postulatów przez powołany w tym celu Zespół. Zebrany materiał  stał się podstawą dyskusji kongresowych. Należy podkreślić, że realizacja debat była możliwa między innymi dzięki zaangażowaniu dziennikarzy -  przedstawicieli koszalińskich mediów, którzy podjęli się ich przygotowania i poprowadzenia.

Pierwszy dzień KKK   odpowiadał  na pytanie jaka jest koszalińska kultura. Przedstawione zostały wyniki  badań – diagnozy stanu kultury   i badań ankietowych dotyczących potrzeb mieszkańców  w zakresie kultury. Podsumowane zostały także wnioski i postulaty z debat przedkongresowych. Gościem specjalnym tego dnia była aktorka Stanisława Celińska.

Drugi dzień KKK – był próbą podsumowania i odpowiedzi na pytanie, co należy zmienić, udoskonalić, rozwijać w obszarze kultury w Koszalinie, m.in. w kontekście przygotowania Programu Rozwoju Kultury. Tego dnia  miały miejsce prezentacje w formule Pecha Kucha działań/projektów  realizowanych przez różne podmioty w Koszalinie, które mogą być  przykładami tzw. dobrych praktyk. Dzień ten uświetnił swoim wykładem dziennikarz i publicysta Jacek Żakowski.

 Integralną częścią Kongresu był warsztat dotyczący budowy dokumentów strategicznych  tj. Program Rozwoju Kultury, prowadzony przez Fundację Res Publica z Warszawy. Do udziału w warsztacie, zaproszone zostały osoby czynnie uczestniczące w opracowaniu Programu Rozwoju Kultury dla Koszalina.

Warto wspomnieć, że oprawę graficzną Kongresu przygotowała koszalińska pracownia projektowa „Dobry Sztos”. Formuła którą zaproponowali,  pomysłowość i dopracowanie wszystkich  detali wizualizacji w znaczący sposób ubarwiły Kongres  i wpłynęły na ożywienie i podniesienie atrakcyjności wydarzenia.

Podczas trwania Kongresu w holu kina Kryterium, w ciekawie zaaranżowanych  stanowiskach,  prezentowały się koszalińskie instytucje kultury, organizacje pozarządowe i szkoły artystyczne. Pomysłowo przygotowane stanowiska były kolejnym elementem mającym pozytywny wpływ na  wizerunek wydarzenia.

Koszaliński  Kongres Kultury był wyjątkowym wydarzeniem, które szerokim echem odbiło się  w  mediach lokalnych i regionalnych. Kongres spotkał się z  dużym zainteresowaniem zarówno twórców jak i mieszkańców – uczestników kultury. Połączył  wiele środowisk i dziedzin związanych z szeroko rozumianą kulturą, biznesem czy dizajnem.  Wszystko to sprawiło, że na rok 2018 zaplanowano jego kolejna edycję.


Good Vibe Festival i Kamil Piotrowicz Sextet w konkursie jazzowym Hitch On Music Exchange !!!

 

Organizowany od pięciu lat Good Vibe Festival został zaproszony jako partner na najważniejszy polski konkurs jazzowy Hitch On Music Exchange (dawniej Jazz Juniors) w Krakowie. Koszalin reprezentować będzie wspólnie z zespołem Kamil Piotrowicz Sextet. Krakowski festiwal odbędzie się w dniach 3-6 grudnia. Po 40 latach istnienia Konkursu Jazz Juniors zmienił się on w formułę pod nazwą Hitch On Music Exchange. Impreza zyskała charakter międzynarodowy. Wprowadzono dwie główne kategorie – konkurs oraz showcase. Kategoria showcase przeznaczona jest dla doświadczonych muzyków z całego świata. Aby zgłosić się do tej kategorii należało wydać album w przeciągu ostatnich dwóch lat oraz podać partnera (np. organizator festiwalu, menadżer klubu jazzowego, szef oficyny wydawniczej), który ufunduje nagrodę dla wybranego zespołu biorącego udział w konkursie. Do kategorii showcase napłynęło 46 zgłoszeń z takich odległych krajów jak Izrael, Brazylia, USA, a także licznych krajów Europy (m.in. Rosji, Włoch, Węgier, Norwegii, Szwecji, Niemiec, Belgii, Holandii). Decyzję, o tym kto wystąpi w tegorocznym finale showcase’u Hitch On Music Exchange w Krakowie podjęła dziewięcioosobowa międzynarodowa rada artystyczna, złożona z cenionych postaci świata jazzu – muzyków, wydawców, dziennikarzy czy organizatorów festiwali. W radzie tej zasiadają w tym roku: Ivan Blagojevic, Tommy Caggiani, Davor Hrvoj, Adam Huang, Enrico Moccia, Yaroslav Sartakov, Wojciech Siwek, Jan Sudzina i Gyorgy Wallner. Do finału showcase zakwalifikowało się osiem składów - Wójciński/Szmańda Quartet (PL), Mateusz Pałka Trio (PL), Tomasz Chyła Quintet (PL), Toni MORA Quartet (Belgia), Sun Dew (Niemcy), LRK Trio (Rosja), Zadeno Trio (Włochy) oraz Kamil Piotrowicz Sextet, którego lider pochodzi z Koszalina. Partnerem zespołu Kamil Piotrowicz Sextet został Good Vibe Festival, którego organizator Mateusz Prus został zaproszony do jury konkursu jazzowego. Jako partner jest on zobowiązany wybrać jeden konkursowy zespół i zaprosić go na szóstą edycję GVF, która odbędzie się w czerwcu 2018 roku. Nagroda zostanie wręczona 6 grudnia podczas koncertu laureatów w Radio Kraków. Partnerami innych zespołów zostały tak znane marki jak włoska wytwórnia jazzowa Emme Record Label, berliński klub jazzowy Zig Zag czy moskiewska promotorka jazzu, zarządzająca Magnetophone Music Agency Nina Nurgaleeva.

Uczestnictwo koszalińskiego festiwalu w imprezie o zasięgu międzynarodowym jest wielkim wyróżnieniem, promocją Miasta i Województwa oraz szansą na rozwój inicjatywy dzięki poznaniu wielu osobowości światowej muzyki a także potencjalnych partnerów i sponsorów. Good Vibe Festival to niezależna, oddolna inicjatywa kulturalna, która z roku na rok coraz prężniej się rozwija. W Koszalinie (a od zeszłego roku również w Kołobrzegu) wystąpiły takie zespoły jak: EABS (laureaci tegorocznej nagrody „Mateusza” Programu Trzeciego Polskiego Radia), amerykański trębacz, producent i wokalista Miles Bonny, Rasmentalism, Flue, Bitamina, Kroki, Sotei, The Green House Expansion, Moo Latte i wielu innych. Oficjalnym ambasadorem wydarzenia jest jeden z najbardziej znanych i szanowanych polskich dziennikarzy muzycznych Hirek Wrona. Współorganizatorem GVF jest Fundacja Nauka Dla Środowiska.

Czesław Kuriata  laureatem    Nagrody „Pro Arte” Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury!!!

W piątek 13 października 2017 r. odbyła się uroczysta gala podczas której charakterystyczne statuetki „Pro Arte” oraz symboliczne czeki wręczył laureatom marszałek Olgierd Geblewicz. Galę uświetnił  koncert inaugurujący nowy sezon artystyczny Opery na Zamku w Szczecinie.

Nagrody „Pro Arte” przyznawane są przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w województwie. Laureaci otrzymują statuetki, dyplomy oraz gratyfikacje finansowe w wysokości 10 000 zł. Nagrody wręczane są od 2012 roku. W tym roku. oprócz Czesława Kuriaty,  nagrody zdobyli Maria Andrzejewska, Leonia Chmielnik i  Inga Iwasiów.

Czesław Kuriata -pochodzący z Koszalina poeta, prozaik, publicysta, działacz społeczny, autor słuchowisk radiowych oraz utworów dla dzieci. Wielokrotnie wyróżniany prestiżowymi nagrodami lokalnymi i ogólnopolskimi. Debiutował tomem Niebo zrównane z ziemią pod okiem Juliana Przybosia. 25 lat przepracował w redakcji literackiej Radia Koszalin. Kierował oddziałem Związku Literatów Polskich, współtworzył i redagował miesięcznik „Pobrzeże” oraz tygodnik „Morze i Ziemia” w Szczecinie, a także koszaliński „Magazyn Literacki”. Był też wydawcą literackiego czasopisma „Arkona”. Wizytówką twórczości Czesława Kuriaty są jego wiersze; zostały przetłumaczone na 14 języków oraz książka dla dzieci - wydana w 650 tys. egzemplarzy. Nagroda „Pro Arte” w uznaniu cennego dorobku artystycznego oraz wielowymiarowej twórczości literackiej, a także w podziękowaniu za całokształt działalności, rozwój i upowszechnianie kultury Pomorza Zachodniego.
KOSZALIN NA 2 MIEJSCU W RANKINGU KREATORÓW ROZWOJU KULTURY MIEJSKIEJ !

Magazyn Miasta ogłosił  26 lipca 2017 wyniki Rankingu Kreatorów Rozwoju Kultury Miejskiej, wskazując miasta, w których twórcy i animatorzy kultury mają najlepsze warunki do rozwoju. Ranking powstał na podstawie przygotowanego przez wydawnictwo programu „DNA Miasta”. Pierwsze miejsce zajął Sopot, a tuż za nim uplasował się Koszalin. Trzecie miejsce na podium przyznano Poznaniowi.

Jak piszą organizatorzy przedsięwzięcia: „celem Rankingu jest pokazanie jakości pracy władz odpowiedzialnych za kształtowanie polityki kulturalnej. Ranking Kreatorów Rozwoju Kultury Miejskiej jest zatem kolejnym, naturalnym etapem naszych działań. Badania DNA Miasta dostarczyły nam narzędzi opisu polityki kulturalnej prowadzonej przez miasta. Natomiast ranking pozwoli nam uzyskać punkt odniesienia i pokazać, na czym polega dobra polityka kulturalna”.

Ranking powstawał we współpracy z gronem 32 ekspertów – badaczy, animatorów kultury, pracowników instytucji kultury różnego szczebla, praktyków, specjalistów od polityki kulturalnej oraz od analiz ilościowych. Zaproszenie ekspertów było jednym z kluczowych aspektów pracy nad rankingiem. Podczas rankingu kierowano się  kryteriami tj. dostępność do kultury/uczestnictwo w kulturze i działalność miejskich instytucji kultury, otoczenie formalno-prawne działalności kulturalnej i finansowanie kultury oraz działalność pozainstytucjonalna (organizacji społecznych).

Magazyn Miasta jest pierwszą ogólnokrajową platformą wymiany poglądów i doświadczeń, która pomaga w podejmowaniu decyzji i działań, podnoszących jakość życia mieszkańców.

Więcej szczegółów można znaleźć pod adresem: magazynmiasta.pl


Pochodzący z Koszalina gitarzysta  Mateusz Kowalski zdobył 1 miejsce  i nagrodę publiczności na 18 Międzynarodowym Festiwalu            i  Konkursie Gitarowym w d Antony pod Paryżem.

Jest to bardzo prestiżowy konkurs: składa się z 3 etapów,  jego uczestnicy przyjeżdżają z całego świata i nie są podzieleni na kategorie wiekowe.  Rok temu na tym samym konkursie Mateusz  otrzymał prestiżową nagrodę jurorów za najlepszą interpretację utworu obowiązkowego. W nagrodę otrzymał piękną lutniczą gitarę koncertową o wartości 10 tys. euro. sponsorowana przez lutnika z Japonii  - Sakurai. Koszaliński muzyk (obecnie student III roku studiów licencjackich  Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, w klasie st. wykładowcy Ryszarda Bałauszko) , poprzedził sukces we francji  zdobywając  1 miejsce w kategorii studenci akademii oraz uniwersytetów muzycznych na II Ogólnopolskim konkursie gitarowym  o tytuł  Mistrza 6 strun Zakopane 2017, który miał miejsce w dniu 17 lutego br.

Wszystkie muzyczne sukcesy Mateusz zawdzięcza swoim mistrzom gitary, panu Dariuszowi Schmidt z ZPSM w Koszalinie u którego kształcił się przez 12 lat oraz obecnemu, wspomnianemu na wstępie panu Ryszardowi Bałauszko z UMIFC w Warszawie.

Gratulujemy osiągnięć!!!

KOSZALINIANIN KAMIL PIOTROWICZ NOMINOWANY DO FRYDERYKÓW 2017!!!  “Popular Music” – drugi alub tego  młodego pianisty jazzowego został nominowany  w kategorii “Muzyka jazzowa – Album roku”.

Kamil Piotrowicz -  urodził się w Koszalinie, uczył się w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych, reaktywował Bałtycki Klub Jazzowy. W 2016 r. miała miejsce  premiera albumu „Popular Music” grupy Kamil Piotrowicz Septet, której Kamil jest liderem, pianistą i kompozytorem.  Płyta powstała dzięki wsparciu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.  Album „Popular Music” został uznany przez portal jazzsoul.pl  za najlepszą polską płytę jazzową 2016 r .  Ten sam portal  uznał  „Popular Music” za płytę roku 2016, a Kamil znalazł się na drugim miejscu w notowaniu TOPS najlepszych muzyków roku 2016.  W ub. roku odbyła się również   premiera albumu – „Dark Matter”,  międzynarodowej grupy „Minim Experiment”, której Kamil jest współliderem.  Portal polish-jazz.blogspot.pl uznał Kamila  za muzyka roku 2016, płytę „Popular Music” płytą roku 2016  a płytę „Minim Experiment” debiutem roku 2016. Kamil Piotrowicz był finalistą Transatlantyk Film and Music Festiwal w Łodzi, zakwalifikował się na Międzynarodowe Warsztaty „School for Improvisation” w Nowym Jorku, brał udział w Festiwalu „Art of Improvisation” we Wrocławiu, zaprezentował debiutancką płytę „Birth” z zespołem Kamil Piotrowicz Quintet”  na międzynarodowym Hevhetia Festiwal w Budapeszcie.

fot. Sisi Cecylia


10 stycznia 2017 r. w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej w Warszawie odbyła sie gala wręczenia Poszportów Polityki 2016. W gronie zdobywców tej prestiżowej nagrody znalazła się między innymi koszalinianka Marzena Diakun.

Paszport Polityki w kategorii muzyka poważna otrzymała za „konsekwentny i błyskotliwy rozwój osobowości i kariery dyrygenckiej, mimo wszelkich trudności, oraz za świetną interpretację partytury wykonanej we Wrocławiu Zagubionej autostrady Olgi Neuwirth”.

Marzena Diakun dyrygenturę ukończyła z wyróżnieniem w 2005 roku w Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Studia podyplomowe odbyła na Universität für Musik und darstellende Kunst w Wiedniu. Debiutowała w 2002 roku z Filharmonią Koszalińską. Zdobyła II nagrodę na 59. Konkursie Dyrygenckim w ramach Festiwalu Praska Wiosna (2007) oraz Srebrną Batutę na IX Międzynarodowym Konkursie im. G. Fitelberga w Katowicach (2012). W latach 2009–12 była pierwszym dyrygentem hiszpańskiego zespołu Smash Ensemble, z którym dokonała wielu prawykonań dzieł hiszpańskich twórców. Od września 2015 roku jest dyrygentem asystentem w Orchestre Philharmonique de Radio France.

W 2012 r. prezydent Koszalina przyznał jej tytuł artysty roku i uhonorował nagrodą Koszaliński Orzeł. Utalentowana dyrygentka jest już drugą koszalinianką, która może się pochwalić tak prestiżowym wyróżnieniem. W 2009 r. Paszport Polityki otrzymała skrzypaczka Agata Szymczewska.

Marzena Diakun fot. Łukasz Rajchert


Chór kameralny CANZONA z Centrum Kultury 105 w Koszalinie zdobył III nagrodę w Konkursie Chórów,  w ramach I Festiwalu Muzyki Religijnej „Musica Vera” w Toruniu.

Do  ogólnopolskiego konkursu zgłosiło się ponad 30 chórów z  całej Polski, z czego zakwalifikowano 20 zespołów – w tym Chór „Canzona” Centrum Kultury 105 w Koszalinie pod dyrekcją Radosława Wilkiewicza. W przesłuchaniach, które miały miejsce  22 października 2016 r., ocenianych przez wybitnych jurorów, takich jak m.in. prof. Jan Łukaszewski, ks. prof. Kazimierz Szymonik , koszaliński chór uzyskał III miejsce oraz nagrodę finansową Prezydenta Miasta Torunia w wysokości 3000 zł. Jest to duży sukces zespołu, gdyż rywalizacja odbywała się bez podziału na kategorie, i Koszalinianie musieli zmierzyć się  z 19 chórami i zespołami wokalnymi z Częstochowy, Gdyni, Gliwic, Grodziska Mazowieckiego, Łodzi, Poznania, Nakła, Szczecina, Warszawy i Mińska (Białoruś) .

Chór Canzona CK105 istnieje od 1999 roku i rozwija się wciąż dynamicznie licząc w ostatnim czasie na napływ głosów męskich,                     co z pewnością powiększyłoby możliwości artystyczne zespołu.

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku