Menu główne

Sukcesy w koszalińskiej kulturze: Strona 9 z 15

SUKCES CHÓRU CANZONA W CZĘSTOCHOWIE

W dniach 5 –6.10.2013 odbył się VI Międzynarodowy Festiwal Chóralnej Pieśni Maryjnej Częstochowa – Koziegłowy 2013 .

W konkursie wzięło udział 8, uprzednio wyselekcjonowanych,  zespołów chóralnych z Polski i z Czech .Chóry zostały ocenione przez jury składające się z autorytetów muzyki chóralnej, profesorów akademii muzycznych w Warszawie, Katowicach, Wrocławiu. Koszaliński chór pod dyrekcją Radosława Wilkiewicza  zająl na Festiwalu drugie miejsce i Srebrną Pochodnię.

Przesłuchania konkursowe odbywały się w Koziegłowach zaś koncert finałowy w bazylice Klasztoru o.o. Paulinów na Jasnej Górze.


Beata Niedziela nagrodzona na festiwalu w Zabrzu


Aktorka Bałtyckiego Teatru Dramatycznego Beata Niedziela została nagrodzona na XIII Festiwalu Dramaturgii Współczesnej RZECZYWISTOŚĆ PRZEDSTAWIONA 2013 w Zabrzu. Do konkursu stanęło 13 przedstawień teatrów z całej Polski. Jury w składzie: Zenon Butkiewicz, Jacek Rakowiecki i Jacek Sieradzki  przyznało Beacie Niedzieli nagrodę aktorską za rolę drugoplanową w spektaklu „Kobieta z przeszłości” w reżyserii Eweliny Marciniak.
Beata Niedziela -urodzona 11 maja 1978 r. Absolwentka Policealnego Studium Aktorskiego przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie (2000 r.), Uniwersytetu M. Curie – Skłodowskiej w Lublinie (2003 r.) Aktorka Bałtyckiego Teatru Dramatycznego od 2008 r.
W sobotę 22 czerwca 2013 r. w Teatrze Polskim w Szczecinie , po raz drugi, zostały wręczone nagrody „Pro Arte” Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Spośród 43 zgłoszonych kandydatów Komisja Oceniająca wybrała 4 laureatów.  Jedną z nagrodzonych osób jest koszalinianka Barbara Bielińska – Jaroszyk, nominowana przez Prezydenta Miasta Koszalina Piotra Jedlińskiego.  Gratulujemy.


Barbara Bielińska - Jaroszyk jest wieloletnim pracownikiem Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, wieloletnim wiceprezesem Koszalińskiego Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego działającego nieprzerwanie od 1964 roku skupiającego ludzi kultury i sztuki, od 2003 roku współzałożycielką i członkiem Stowarzyszenia Kiwanis International, zajmującego się działalnością charytatywną na rzecz potrzebujących dzieci, działającego na terenie całego świata. Od 2009 roku jest członkiem Rady Kultury przy Prezydencie Miasta Koszalin, stale zaangażowana w szereg zespołów doradczych i opiniotwórczych. W 2011 roku Barbara Bielińska - Jaroszyk obchodziła 30-lecie pracy zawodowej, skupiającej się nieprzerwanie na rzecz rozwoju kultury m.in.:

 • w latach 1980 – 1990 utworzyła i była wiceprezesem firmy „Muza” zajmującej się dystrybucją i produkcją klasyki filmu polskiego oraz lektur szkolnych. Z jej inicjatywy powstała w kraju sieć wypożyczalni preferujących ambitne kino polskie
 • w roku 1999 będąc pracownikiem Instytutu Kultury Filmowej przy Bałtyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej, po 10 latach przerwy wspólnie z mężem Piotrem Jaroszykiem (wieloletnim dyrektorem festiwalu Młodzi i Film) reaktywowali festiwal, który odbywa się w Koszalinie do chwili obecnej
 • w latach 2002 – 2007 była założycielką i sekretarzem Zarządu Stowarzyszenia Kultury Filmowej, Medialnej i Zachowań Prozdrowotnych
 • w 2012 roku dzięki inicjatywie Barbary Jaroszki i Phillip'a Lornaca – dyrektora Canal + powstało w Paryżu Europejskie Stowarzyszenie Przyjaciół Festiwalu Integracja Ty i Ja „Cinteg”

Od roku 2003 do chwili obecnej Barbara Bielińska - Jaroszyk jest pomysłodawcą i dyrektorem Europejskiego Festiwalu Filmowego Integracja Ty i Ja. Festiwal poświęcony jest problematyce osób niepełnosprawnych. Jego celem jest integracja tych osób ze społeczeństwem poprzez sztukę filmową. Festiwal jest jedynym tego rodzaju wydarzeniem kulturalnym w Europie. Kinematografie z całego świata zgłaszają swoje filmy, które ukazują jak problem niepełnosprawności postrzegany jest w różnych krajach w świetle zróżnicowanych uwarunkowań ekonomicznych, mentalnych i kulturowych. Dzięki festiwalowi o mieście Koszalin i województwie zachodniopomorskim wie wielu animatorów kultury, twórców i odtwórców na całym świecie. Trwa on od 10 lat i z roku na rok dynamicznie się rozwija. Każda kolejna edycja poświęcona jest innej problematyce podnoszącej tematy trudne i kontrowersyjne takie jak: seksualność osób niepełnosprawnych, macierzyństwo czy „uśpiony” społecznie temat transplantacji. To całoroczne przedsięwzięcie kulturalne angażuje coraz to szersze grono zainteresowanych osób z różnych grup społecznych i wielu instytucji. O wysokim poziomie artystycznym filmów biorących udział w festiwalu świadczy fakt, że w 2012 roku na swoje ekrany zaprosiły festiwal kina studyjne w takich miejscowościach jak : Białystok, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Katowice, Elbląg, Konin, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Poznań, Słupsk, Szczecin i Warszawa.

Z inicjatywy  Barbary Bielińskiej - Jaroszyk w 2012 roku ruszyły w całej Polsce, a w szczególności w województwie zachodniopomorskim odbywające się równolegle z koszalińskim festiwalem Małe Festiwale „Ty i Ja”. To niezwykle cenna i skuteczna inicjatywa, która inspiruje do działania na rzecz osób niepełnosprawnych środowiska kulturotwórcze skupione głównie w małych miejscowościach, gdzie dostęp do kultury jest ograniczony.W organizacje Małych Festiwali „Ty i Ja” zaangażowane były zarówno placówki kultury, placówki szkolno – wychowawcze i kościoły. Świadczy to o zainteresowaniu inicjatywą różnorodnych środowisk i grup społecznych. Te wyjątkowe imprezy integrujące środowisko osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem poprzez sztukę filmową odbyły się w 2012 roku w:

 • Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie
 • Bibliotece Publicznej w Biesiekierzu
 • Gminnej Bibliotece Publicznej w Będzinie
 • Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej w Bobolicach
 • Centrum Rehabilitacji SM im. Jana Pawła II w Bornem Sulinowie
 • Stowarzyszeniu NA GÓRZE w Chodzieży
 • Domu Pomocy Społecznej w Grazymach
 • Centrum Zdrowia, Urody i Rekreacji GEOVITA w Dźwirzynie
 • Powiecie Kartuskim
 • Zakładzie Karnym w Koszalinie
 • Domu dla Dzieci i Młodzieży PROMYK w Morągu
 • Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach
 • Fundacji LAURENTIUS w Olsztynie
 • Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile
 • Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Piławie Górnej
 • Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie
 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku
 • Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie
 • Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zalewie
 • Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SŁONECZKO w Złotowie

W październiku 2012 roku dzięki staraniom Barbary Bielińskiej - Jaroszyk odbyły się w Dźwirzynie, w woj. zachodniopomorskim międzynarodowe warsztaty animacji filmowej „Let's animate and integrate” dla osób niepełnosprawnych z Europy. Projekt finansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „uczenie się przez całe życie” GRUNDTVIG. W warsztatach uczestniczyli mieszkańcy: Grecji, Turcji, Hiszpanii, Niemiec, Rumunii, Litwy, Włoch, Czech i Wielkiej Brytanii. W programie warsztatów oprócz zajęć, prowadzonych przez instruktorów ze Studia Miniatur Filmowych z Warszawy, znalazły się wycieczki, podczas których uczestnicy poznawali piękno naszego regionu. Projekt został wysoko oceniony przez Narodową Agencję Programu Grundtvig i zyskał miano „przykładu dobrej praktyki.   

W wielu miastach naszego kraju takich jak: Warszawa, Poznań, Kraków, Łódź, Katowice, Szczecin, Częstochowa, Nowy Sącz itd. promowane jest województwo zachodniopomorskie i samo miasto Koszalin. Działania promocyjne realizowane są poprzez wielkoformatową profesjonalną kampanię billboardową. Takie działania odbyły się w 35 miejscowościach naszego kraju. W roku bieżącym z inicjatywy Barbary Bielińskiej - Jaroszyk festiwal ze swoją tematyką po raz pierwszy przekroczy granice kraju i odbędzie się w Wielkiej Brytanii (na mocy porozumienia ze Wspólnotą Polską podpisanego w październiku 2012 r.) a także w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli (na mocy porozumienia z europosłanką Joanną Skrzydlewską podpisanego w listopadzie 2012 r.). Wszystkie środowiska opiniotwórcze a przede wszystkim medialne bardzo wysoko oceniają wymiar oddziaływania festiwalu i jego znaczenie dla rozwoju wrażliwości młodego pokolenia. Dzięki inicjatywie Barbary Bielińskiej - Jaroszyk w szkołach ponadpodstawowych, kościołach, placówkach kultury czy Zakładach Karnych odbywają się spotkania z osobami niepełnosprawnymi – wielkimi sportowcami, uznanymi artystami, ludźmi z dysfunkcjami realizującymi swoje pasje i osiągającymi wielkie sukcesy. Te bezpośrednie „żywe lekcje wychowawcze” dają młodzieży czy osadzonym dużo nadziei a często stają się drogowskazem na dalszej drodze ich życia.

Wieloletnia współpraca z prestiżowymi instytucjami kultury takimi jak Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie czy Filmoteka Narodowa w Warszawie świadczy o wysokim poziomie artystycznym i kulturotwórczym inicjatywy, którą niezmiennie od 10 lat kreuje i organizuje Barbara Bielińska - Jaroszyk. W tym roku festiwal obchodzić będzie swój jubileusz a rok 2013 został ogłoszony przez Sejm RP rokiem osób niepełnosprawnych. Odznaczenie Barbary Jaroszyk Nagrodą Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego byłoby znakomitym uhonorowaniem jej wieloletniej, szerokiej działalności na rzecz rozwoju kultury, promowania miasta Koszalin i województwa zachodniopomorskiego.

Dotychczas za swoje osiągnięcia Barbara Jaroszyk otrzymała następujące nagrody i wyróżnienia:

 • 2008 – Koszalińskie Drzewko Sukcesu – Nagroda Pisma Społeczno – Kulturalnego „Miesięcznik”
 • 2009 – Wydarzenie Kulturalne roku 2009 – Nagroda Prezydenta Miasta Koszalina
 • 2010 – Koszaliński Orzeł – Nagroda Prezydenta Miasta Koszalina
 • 2010 – Srebrna Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego
 • 2011 – Zasłużony dla Kultury Polskiej  - Odznaka Honorowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego
 • 2012 – Nagroda Prezydenta Miasta Koszalina za działalność w dziedzinie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury

 

Krystyna Wojtas - absolwentka Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Jest prezesem Oddziału Zwiazku Plastyków Artystów Rzeczpospolitej Polskiej. Założycielka Koszalińskiego Klubu Nauczycieli Plastyków-Twórców - obecnie prezes honorowy, współtwórca Galerii "N" w Koszalinie. Uczestniczka zbiorowych i indywidualnych wystaw w kraju i zagranicą, organizatorka licznych plenerów i warsztatów plastycznych - animator kultury. Laureatka wielu nagród, by wspomnieć m. in. Doroczną Nagrodę Wojewody Koszalińskiego (1996) za wybitne zasługi w dziedzinie kultury i sztuki, Prezydenta Miasta Koszalina (1993, 1997, 2000, 2005, 2006, 20011), Ministra Edukacji Narodowej (1995).

Najświeższym sukcesem artystki jest zdobycie nagrody sponsorów w "I Biennale Plastyki Dąbrowa Górnicza 2012". Prace wystawiane były w miesiacach październik/listopad 2012 r. w Muzeum Górniczym "Sztygarka" w Dąbrowie Górniczej, a obecnie prace laureatów zostały wyeksponowane na wystawie w Galerii "Art-Deco" w Wieluniu.

Bożena Hanna Giedych - uprawia malarstwo, grafikę i rysunek oraz tkaninę unikatową. Jest jedną z inicjatorek powstania Wojewódzkiego Koła Nauczycieli plastyków, funkcjonującego pod patronatem ZNP aż do rozwiązania województwa koszalińskiego. Od 1991 roku - Pani Bożena aktywnie działa w Koszalińsko - Słupskim Okręgu Związku Polskich Artystów Pastyków. Zarząd Okręgu jest organizatorem plenerów w Osiekach - międzynarodowej wymiany wystaw plastycznych pomiędzy miastami partnerskimi, wielu wystaw w Koszalinie i innych miastach w Polsce, w tym corocznej wystawy podsumowującej dokonania środowiska pn. "Postawy Roku". Artystka brała udział już w ponad stu wystawach zbiorowych - polskich i zagranicznych oraz licznych plenerach, miała także ponad dwadzieścia pięć wystaw indywidualnych. Jest laureatką wielu znaczących nagród i wyróżnień, między innymi zdobyła II nagrodę w Okręgowym Konkursie Malarskim w Koszalinie (1984), główną nagrodę za tkaninę "Powstanie" w I Bienale Sztuk Plastycznych "ARS' 91" w Warszawie, wyróżnienia CBWA "Zachęta" w Warszawie (1985 i 1988), wyróżnienie na Ogólnopolskiej Wystawie Plastyki w Lublinie (1996), nagrody Prezydenta Koszalina i Wojewody Koszalińskiego. Dwukrotnie otrzymała stypendium twórcze Ministra Kultury i Sztuki.

23 listopada 2012 r. o godzinie 18.00 w krakowskim Pałacu Sztuki odbyło się uroczyste otwarcie wystawy zatytułowanej "Uczta u mistrzów". Kuratorem wystawy jest prof. dr hab. Jacek Kucaba, Prezes Zarządu Głównego ZPAP. Do elitarnego projektu zostali zaproszeni twórcy reprezentujący rózne dyscypliny sztuk wizualnych, odmienne techniki, kierunki i pokolenia. Łącznie zostało zaprezentowanych ok. 100 prac artystów polskich i zagranicznych. Wśród tych "dobrze doprawionych" dzieł, wśród nazwisk wybitnych pojawiła się praca koszaliniankii Bożeny Giedych. Wielkie gratulacje ,tym większe, że jak wyjaśnił kurator wernisażu "już sam tytuł wystawy wskazuje na to, że znalazły się na niej dzieła wybitne artystów wybitnych,...Wszystkie prezentowane w Pałacu Sztuki prace są cenne i prezentują sztukę o olbrzymich wartościach warsztatowych".

BRAWO!

Alert

Bezpieczne wakacje w Koszalinie - czas na lato pełne atrakcji! Harmonogram wydarzeń dostępny jest tutaj.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku