Menu główne

Rok koszalińskiej kultury

                                                                                                                                                                                                       

Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy, przyjaciele koszalińskiej kultury!
Z satysfakcją informujemy, że Rada Miejska w Koszalinie podjęła Uchwałę w sprawie organizacji obchodów Roku Koszalińskiej Kultury. Jest to odpowiedź na wniosek Rady Kultury przy Prezydencie Miasta, która zwróciła się z prośbą o podjęcie działań na rzecz rozwoju i promocji koszalińskich artystów i zaapelowała o pomoc dla twórców, którzy w ostatnim czasie dotkliwie doświadczyli skutków pandemii. Wniosek poparła Komisja Kultury a podczas Sesji Rady Miejskiej w dniu 22 kwietnia 2021 r. koszalińscy radni jednogłośnie podjęli wspomnianą Uchwałę.

Wprowadzając Rok Koszalińskiej Kultury pragniemy zwrócić uwagę na to, jak ważną rolę odgrywa kultura w naszym życiu – zarówno w życiu twórców jak i odbiorców kultury. Celem planowanych działań jest więc pokazanie, że pamiętamy o naszych lokalnych artystach, że są dla nas ważni, że wykorzystamy nasze możliwości lokalowe, techniczne, merytoryczne, informacyjne, wszystko czym dysponujemy, aby chociaż w minimalnym stopniu pomóc im w wychodzeniu z kryzysu, pomóc w powrocie do działań twórczych i w realizacji nowych projektów.

Rok Koszalińskiej Kultury będzie trwał przez dwanaście kolejnych miesięcy. W tym czasie, wspólnie z instytucjami kultury, Radą Kultury, Komisją Kultury i komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego podjęte zostaną kroki wspierające lokalnych twórców i inicjatywy artystyczne. Chcemy jednak podkreślić, że katalog działań i partnerów jest otwarty. Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych – twórców, organizacje pozarządowe, firmy, kluby, szkoły i uczelnie. Liczymy na to, że wspólnymi siłami uda nam się odkryć nowe kierunki funkcjonowania sektora kultury w Koszalinie.

Z treścią w/w Uchwały, także z propozycjami dotyczącymi obchodów Roku Koszalińskiej Kultury, można się zapoznać na naszej stronie internetowej www.koszalin.pl. Jednocześnie wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy i kontaktu z Wydziałem Kultury i Spraw Społecznych – ul. Mickiewicza 26, tel. 94 348 87 07; 94 348 87 11; 94 348 87 14.

                                                                                                     

W związku z ogłoszeniem Roku Koszalińskiej Kultury Prezydent Miasta, za pośrednictwem Wydziału Kultury i Spraw Społecznych, zwrócił się do Zespołu Szkół Plastycznych im. Władysława Hasiora w Koszalinie z propozycją zorganizowania wewnętrznego konkursu na stworzenie znaku graficznego, który będzie firmował wszystkie wydarzenia wpisujące się w obchody Roku Koszalińskiej Kultury.

Koszaliński "plastyk" nie zawiódł. Pomysł spotkał się z pozytywnym odbiorem najpierw pani wicedyrektor Katarzyny Gwardiak - Kocur oraz samej młodzieży, która pod czujnym okiem swoich opiekunów przygotowała wiele interesujących propozycji.

Wybór zwycięzcy nie był łatwy. Autorką nagrodzonego znaku jest Zuzanna Siergiej, która uczy się w III klasie Liceum Plastycznego. Pracuje pod kierunkiem p. Piotra Wasilewskiego, kształcąc się na specjalizacji projektowanie graficzne.

Laureatce serdecznie gratulujemy, a poniżej prezentujemy różne wersje znaku.

Mapa Koszalińskich Murali poleca się na spacer !

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do zapoznania się z Mapą Koszalińskich Murali!

Jest to nowy projekt, którego inicjatorem jest Wydział Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koszalinie. Mapa jest jednym z zadań realizowanych w ramach obchodów Roku Koszalińskiej Kultury.

Pracując nad mapą podsumowaliśmy i sfotografowaliśmy murale i prace w technice sgraffito, które zlokalizowane są na terenie Koszalina. O wygląd mapy zadbał koszaliński grafik Łukasz Waberski. Znajdziecie w niej mniejsze trasy w poszczególnych częściach miasta, jedna zbiorczą mapę, a także kontakty do wykonawców poszczególnych prac.

Mapa będzie miała charakter otwarty. Istnieje prawdopodobieństwo, że nie dotarliśmy do wszystkich prac, zakładamy także powstawanie nowych. Wraz z publikacją zachęcamy mieszkańców do obserwacji najbliższej przestrzeni i zgłaszania nowych lokalizacji w formie elektronicznej na adres email: natalia.sulima@um.koszalin.pl lub anna.janiel@um.koszalin.pl

Bardzo dziękujemy za merytoryczne wsparcie przy tworzeniu Mapy Panu Andrzejowi Ciesielskiemu, Panu Krzysztofowi Urbanowiczowi, Pani Jadwidze Kabacińskiej – Słowik, Archiwum Państwowemu w Koszalinie oraz członkom grupy Stary Koszalin Miłośnicy.

Mapa do pobrania poniżej (plik *.pdf).

Mapa Koszalińskich Murali

Jednym z założeń trwającego Roku Koszalińskiej Kultury jest promocja artystów i twórców działających w naszym mieście. W tym celu stworzyliśmy wirtualną bazę,  w którym można znaleźć informacje i kontakt do koszalińskich twórców.

 „,Koszalińscy artyści i twórcy” to cyfrowe opracowanie, w którym zebrano sylwetki artystów reprezentujących takie dziedziny jak plastyka, literatura, fotografia, teatr i taniec, muzyka, grafika
i sztuki wizualne.

Chcemy ułatwić kontakt i  budowanie relacji między koszalińskim środowiskiem artystycznym, odbiorcami sztuki, biznesem oraz samorządem. Promować artystów związanych z Koszalinem oraz ułatwić wszystkim zainteresowanym dotarcie do informacji o nich. 

Powstawanie tej bazy jest procesem, dlatego zapraszamy osoby i instytucje chętne do współpracy  do nadsyłania swoich zgłoszeń!  To dzięki Waszej aktywności będziemy mogli wciąż udoskonalać i poszerzać katalog „Koszalińscy artyści i twórcy”!

Opracowanie w wersji elektronicznej do pobrania w pliku pdf: 

Koszalińscy artyści i twórcy

Oświadczenia

Klauzula informacyjna

W ramach Roku Koszalińskiej Kultury opracowane zostało zestawienie pt. „Wybrane źródła finansowania działalności kulturalnej”. Ma ono na celu dostarczenie podstawowych informacji potrzebnych w znalezieniu odpowiedniego programu wspierającego realizacje projektów kulturalnych. Każda pozycja opatrzona jest krótkim opisem programu oraz linkiem, który przekieruje do strony, na której znaleźć można szczegółowe informacje dotyczące wybranego źródła. Terminy naborów wniosków podawane są w ogłoszeniach o naborze, regulaminach i innych dokumentach, które można znaleźć na stronie danego programu. Jeśli chcecie Państwo skonsultować swój pomysł lub macie problem ze złożeniem wniosku i potrzebujecie pomocy zachęcamy do kontaktu z Referatem Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Koszalinie tel. 094 348 87 14, e-mail: natalia.sulima@um.koszalin.pl.

Wybrane źródła finansowania działalności kulturalnej

 

23 maja 2022 r.,  w dniu urodzin naszego miasta,  spotkaliśmy się w gronie osób,  którym koszalińska kultura jest bliska, aby podsumować zakończone w maju br. obchody Roku Koszalińskiej Kultury – inicjatywy, która w swoim założeniu miała na celu podjęcie szeregu działań wspierających, promujących i integrujących koszalińskie środowisko artystyczne.

W sali konferencyjnej koszalińskiego ratusza zgromadzonych licznie gości powitał Zastępca Prezydenta Miasta Przemysław Krzyżanowski. Po krótkim wprowadzeniu, omówiona została prezentacja multimedialna podsumowująca działania podejmowane w koszalińskiej kulturze przez ostatnie 12 miesięcy. Jak  pokazało to zestawienie – działo się naprawdę dużo.

W dalszej części podsumowania oddano głos artystom i osobom reprezentującym środowiska twórcze. Chcieliśmy usłyszeć również ich głos i odczucia związane z realizacją RKK. Do krótkiej rozmowy, którą poprowadził redaktor Polskiego  Radia Koszalin Paweł Wiśniewski, zaproszono fotografkę Izabelę Rogowską, przewodniczącą Rady Kultury przy Prezydencie Miasta, reżyserkę  teatralną Ewę Czapik Kowalewską, Annę Makochonik  - redaktorkę  prowadzącą Koszaliński Grafik Kultury i Almanach Kultury Koszalińskiej, Bartosza Zaja, stypendystę Miasta Koszalina w dziedzinie kultury – znanego szerszej publiczności jako DJ Zaju oraz Ewę Miśkiewicz Żebrowską - artystkę, prezeskę Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Koszalin-Słupsk. W programie spotkania znalazły się także dwie wystawy, które wpisały  się zarówno w obchody Dni Koszalina, jak i działania realizowane w ramach RKK. Zaprosiliśmy do Galerii Ratusz Gretę Grabowska i Waldemara Jarosza, którzy otrzymali stypendium Miasta Koszalina z zakresu kultury, a prace które pokazali zainspirowane są zakątkami naszego miasta.

Mamy nadzieję, że obchody RKK przyczyniły się do integracji środowiska artystycznego w naszym mieście. Cieszy nas różnorodność wydarzeń z ostatnich miesięcy, jednocześnie mając nadzieję, że przynajmniej część z realizowanych działań będzie miało swoją kontynuację po zakończeniu Roku Koszalińskiej Kultury  i zostanie z nami na dłużej. Wszystkich, którym koszalińska kultura jest bliska zapraszamy już na III Koszaliński Kongres Kultury, który odbędzie się w połowie października br. Mamy nadzieję, że stanie się on miejscem pogłębionych dyskusji na wszystkie nurtujące i ważne dla nas tematy.

Raz jeszcze bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym w obchody RKK: koszalińskim artystom i twórcom, instytucjom kultury, Pałacowi Młodzieży, Politechnice Koszalińskiej, Archiwum Państwowemu w Koszalinie ZPSM im. G. Bacewicz i ZSP im. W. Hasiora w Koszalinie, koszalińskim mediom, galeriom, klubom i kawiarniom.

Zachęcamy do obejrzenia prezentacji podsumowującej Rok Koszalińskiej Kultury:  Prezentacja podsumowująca Rok Koszalińskiej Kultury

oraz krótkiej fotorelacji z wydarzenia.

Wydarzenia

Strony

Alert

Bezpieczne wakacje w Koszalinie - czas na lato pełne atrakcji! Harmonogram wydarzeń dostępny jest tutaj.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku