Menu główne

Programy dla Seniorów


AKCJA KOSZALIŃSKA KOPERTA ŻYCIA

Ogólne informacje o Akcji Koszalińska Koperta Życia

Załączniki:

Karta informacyjna

Ulotka informacyjna

Wykaz Przychodni, w których znajdują się Koszalińskie Koperty Życia

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ OSÓB STARSZYCH NA LATA 2019-2022

Uchwałą Nr XLIII/610/2018  Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 19 kwietnia 2018 r. został przyjęty Miejski Program na rzecz osób starszych na lata 2018-2022

Sprawozdanie z realizacji Programu za 2018 rok

KOSZALIŃSKI PROGRAM " LEK DLA SENIORA" NA LATA 2019-2022

Uchwałą Nr V/83/2019 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 kwietnia 2019 r. został przyjęty Koszaliński Program " Lek dla Seniora" na lata 2019-2022

Ogólne informacje o Programie

Wniosek o pomoc finansową w ramach Koszalińskiego Programu " Lek dla Seniora"

Zapraszamy do umieszczania informacji o koszalińskich wydarzeniach na ratuszowym telebimie. Kontakt: telebim@um.koszalin.pl

Zamknij pasek z informacjami Pauza przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku