Menu główne

Konsultacje - baza wiedzy

W naszym mieście podstawą prawną do przeprowadzania konsultacji społecznych jest Uchwała Rady Miejskiej w Koszalinie

26.03.2020
UCHWAŁA Nr XXII/332/2005 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 12 stycznia 2005 roku     w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Koszalin.     Na podstawie art. 5a i art. 40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142,...

Konsultacje społeczne

26.03.2020
Konsultacje społeczne to wielostronny i złożony proces dialogu pomiędzy przedstawicielami władz a mieszkańcami, którego celem jest poznanie opinii, uwag oraz głosów mieszkańców i podjęcie dzięki temu przez władze optymalnych decyzji w sprawach publicznych.Dzięki konsultacjom społecznym już na...

Konsultacje społeczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

26.03.2020
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717) nakłada na władze samorządowe obowiązek konsultowania z mieszkańcami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W myśl tych przepisów, samorządy zobowiązane są do przeprowadzenia na...

Strony

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku