Menu główne

Koszalińska Koperta Życia

 

DRODZY SENIORZY

Zadbajcie o swoje bezpieczeństwo  i  weźcie udział w akcji

Koszalińska Koperta Życia”

 

Akcja „ Koszalińska Koperta Życia” skierowana jest do mieszkańców Koszalina, osób starszych i samotnych, szczególnie tych przewlekle chorych, które ukończyły 75 rok życia.

Polega na umieszczeniu, na wewnętrznej stronie drzwi wejściowych do mieszkania, w  specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o osobie,  o  stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach  do najbliższych i itp.

W sprawie  zasadności wprowadzenia akcji zostały przeprowadzone  szerokie konsultacje z:  Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego, Okręgową Izbą Lekarską, Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych , Komendą Miejską Policji, Koszalińską Radą Seniorów oraz  Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie.

Każdy pakiet składa się z :

-koperty plastikowej A5, do zamocowania na wewnętrznej stronie drzwi wejściowych do mieszkania,

-naklejki (do umieszczenia w korytarzu na szafce, lustrze itp.) informującej, że w tym mieszkaniu znajduje się „Koszalińska Koperta Życia”,

-karty informacyjnej, w której będą umieszczone najważniejsze informacje o osobie,  o jej stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych i itp.

-ulotki informacyjnej, w której zawarty jest instruktaż wypełnienia karty informacyjnej,

-Karty ICE- w nagłym wypadku ( do noszenia np. w portfelu).

Koszalińską Kopertę Życia można odebrać w przychodni lekarskiej u swojego lekarza rodzinnego!

Informacje w sprawie Akcji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Koszalinie- Wydział Kultury i Spraw Społecznych  ul. Mickiewicza 26, nr tel. 94 348-87-16,  e-mail: dorota.gruszeczka@um.koszalin.pl , Koszalińskim Centrum Wolontariatu ul. Piłsudskiego 90, nr tel.666-199-972, e-mail: biuro@wolontariat-koszalin.pl

Załączniki:

Karta informacyjna

Ulotka informacyjna

Wykaz Przychodni, w których znajdują się Koszalińskie Koperty Życia

Zapraszamy do umieszczania informacji o koszalińskich wydarzeniach na ratuszowym telebimie. Kontakt: telebim@um.koszalin.pl

Zamknij pasek z informacjami Pauza infobar scrolling

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku