Menu główne

Programy dla Seniorów

BEZPŁATNE SZCZEPIENIA PRZECIW PNEUMOKOKOM

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ OSÓB STARSZYCH NA LATA 2023-2030

Uchwałą Nr LXI/877/2023 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 23 marca 2023r. został przyjęty Miejski Program na rzecz osób starszych na lata 2023-2030

Sprawozdanie z realizacji Programu za 2023 rok

Druki sprawozdania z realizacji Programu za rok 2023

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ OSÓB STARSZYCH NA LATA 2018-2022

Uchwałą Nr XLIII/610/2018  Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 19 kwietnia 2018 r. został przyjęty Miejski Program na rzecz osób starszych na lata 2018-2022

Sprawozdanie z realizacji Programu za 2018 rok

Druki sprawozdania z realizacji programu za rok 2019

Sprawozdanie z realizacji Programu za 2019 rok

Druki sprawozdania z realizacji programu za rok 2020

Sprawozdanie z realizacji programu za 2020 rok

Druki sprawozdania z realizacji programu za rok 2021

Sprawozdanie z realizacji programu za 2021 rok

Druki do sprawozdania z realizacji programu za rok 2022

Sprawozdanie z realizacji programu za 2022 rok

KOSZALIŃSKI PROGRAM " LEK DLA SENIORA" NA ROK 2024

Uchwała nr LX/X/962/2023 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 26 października  2023 r. w sprawie przyjęcia Koszalińskiego Programu „Lek dla Seniora” na rok 2024.

Wniosek o pomoc finansową w ramach Koszalińskiego Programu " Lek dla Seniora"

ABC SENIORA

to wydawnictwo skierowane do osób starszych i ich rodzin, najbliższych i opiekunów. Prezentuje bazę podmiotów realizujących usługi m.in. w obszarze pomocy społecznej, służbie zdrowia, kultury. Zawiera podstawowe informacje o warunkach i zasadach przyznawania pomocy i świadczeń. Mamy nadzieję, że dokument ten będzie użytecznym i praktycznym przewodnikiem, ułatwiającym Państwu codzienne życie i podejmowanie inicjatyw.

Zachęcamy do korzystania z informacji w nim zamieszczonych ABC SENIORA

Alert

Bezpieczne wakacje w Koszalinie - czas na lato pełne atrakcji! Harmonogram wydarzeń dostępny jest tutaj.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku